Головна сторінкаЛатексный дерматитЛатексный дерматит
Проблема латексной аллергии актуальна и требует решительных мероприятий направленных на предупреждение и контроль риска появлений аллергий
Реферат 127.49 Kb. 1
читати
«Аналіз розподілу та використання прибутку банку»«Аналіз розподілу та використання прибутку банку»
Сутність прибутку банку, основні підходи щодо визначення та класифікації
1.6 Mb. 12
читати
Рабочая учебная программа по дисциплине: «Внутренние болезни, общая физиотерапия, военно-полевая терапия»Рабочая учебная программа по дисциплине: «Внутренние болезни, общая физиотерапия, военно-полевая терапия»
Рабочая программа составлена на основании Типовых программ по внутренним болезням, физиотерапии и военно-полевой терапии для студентов высших медицинских учреждений (1999г.)
Рабочая учебная программа 0.86 Mb. 6
читати
Учебно-методический комплекс для студентов направления 030501. 65 Юриспруденция Рассмотрено и утверждено на заседании кафедрыУчебно-методический комплекс для студентов направления 030501. 65 Юриспруденция Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры
Требования государственного образовательного стандарта и дидактические единицы по дисциплинам, включенных в государственный образовательный стандарт
Учебно-методический комплекс 0.61 Mb. 4
читати
Занятие №103. Пародонтоз. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностикаЗанятие №103. Пародонтоз. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика
Модуль № Болезни пародонта. Этиология, патогенез. Классификация. Клиника, диагностика, лечение и профилактика
Занятие 44.3 Kb. 1
читати
Методические разработки для проведения практических занятий по инфекционным болезнямМетодические разработки для проведения практических занятий по инфекционным болезням
Охватывает область щек, носа, лба. При распространении на веки возникает значительный отек, сужение глазных щелей. Характерным признаком является бледный носогубный треугольник. Рожа лица протекает легче, чем рожа нижних конечностей
Методические разработки 8.38 Mb. 28
читати
Эпидемический процессЭпидемический процесс
Условия и механизмы формирования эпидемического процесса, методы его изучения, а также совокупность противоэпидемических мероприя­тий, направленных на предупреждение и снижение частоты возник­новения инфекционных болезней
Реферат 214.11 Kb. 1
читати
Затверджую заступник директора з навчальної роботи Л. В. КраснерЗатверджую заступник директора з навчальної роботи Л. В. Краснер
Фізіологічна характеристика резистивних, ємнісних, компенсаційних і обмінних судин
74.63 Kb. 1
читати
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Банківська справа»Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Банківська справа»
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького нту директор бібліотеки
Методичні вказівки 0.7 Mb. 4
читати
Тематичний планТематичний план
Лекції з модуля №1:”Математична обробка медико – біологічних даних” не плануються
0.53 Mb. 4
читати
Методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладівМетодичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів
Під час підготовки матеріалів до проведення державної атестації були проаналізовані та використані документи Міністерства освіти і науки України
Методичні рекомендації 1.16 Mb. 6
читати
Довідник ознак доходів для заповнення ф. №1дф та реквізити сплати податку на доходи фізичних осібДовідник ознак доходів для заповнення ф. №1дф та реквізити сплати податку на доходи фізичних осіб
Наведені у довіднику ознаки доходів використовуються при заповненні податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
0.64 Mb. 4
читати
Методичні рекомендації для студентів Навчальна дисципліна Акушерство Модуль №4Методичні рекомендації для студентів Навчальна дисципліна Акушерство Модуль №4
Етіопатогенічні чинники розвитку неплідності у шлюбі. Допоміжні репродуктивні технології. Організація, структура і завдання служби планування сім΄ї. Сучасні аспекти контрацепції. Класифікація, механізм дії
Методичні рекомендації 390.7 Kb. 1
читати
Для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету спеціальність „Клінічна фармаціяДля студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету спеціальність „Клінічна фармація
Морфолого-функціональна характеристика генеративних органів покритонасінних рослин. Квітка і суцвіття, їх будова і класифікація. Біологія розмноження. Утворення плоду і насінини. Будова і класифікація плодів і суплідь
113.87 Kb. 1
читати
Житомирський державний університет імені івана франка коваленко валентина олексіївнаЖитомирський державний університет імені івана франка коваленко валентина олексіївна
Педагогічні умови організації позааудиторної навчальної діяльності студентів медичних коледжів
Автореферат 408.9 Kb. 1
читати
«Имиджелогия. Как нравиться людям»«Имиджелогия. Как нравиться людям»
«паблик рилейшнз» и по работе с персоналом. В ней представлены сведения, имеющие отношение к гуманитарной образованности и правилам хорошего тона
Учебное пособие 6.44 Mb. 31
читати
Методичні вказівки для студентів 6 курсу щодо проведення аудиторної роботи: метод вказ для викладачів / Упор. Сенаторова Г. С., Маліч Т. СМетодичні вказівки для студентів 6 курсу щодо проведення аудиторної роботи: метод вказ для викладачів / Упор. Сенаторова Г. С., Маліч Т. С
Методичні вказівки 105.59 Kb. 1
читати
Буковинський державний медичний університетБуковинський державний медичний університет
Тема 37. Диференційна діагностика пневмонії у дітей. Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності у дітей
Методичні вказівки 0.82 Mb. 5
читати
Кафедра: ортопедии и травматологииКафедра: ортопедии и травматологии
Клинический диагноз: Консолидированный перелом верхней трети правой плечевой кости, состояние после операции с наложением металлоконструкции. Умеренно выраженная контрактура правого плечевого сустава
227.12 Kb. 1
читати
Программа обучения по дисциплине Анатомия, физиология и патология слуха, речи и зрения для студентов специальности 5В010500 ДефектологияПрограмма обучения по дисциплине Анатомия, физиология и патология слуха, речи и зрения для студентов специальности 5В010500 Дефектология
Программа разработана на основании рабочей учебной программы, утвержденной 20 г
Программа 0.55 Mb. 3
читати
Захищених у спеціалізованих вчених радах нубіп україниЗахищених у спеціалізованих вчених радах нубіп україни
Офіційні опоненти: Калюжний Р. А., Гаєвець М. В. Тема дисертації –“Організаційно-правові засади реєстрації і ідентифікації сільськогосподарських тварин” на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12
0.79 Mb. 5
читати
Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова. Явище ізомеріїТеорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова. Явище ізомерії
Гідроген І оксиген, що входили до складу відповідно водню І кисню. У молекулі фенолу С6Н5он бензольне ядро впливає на властивості гідроксильної групи, посилюючи її кислотність
0.55 Mb. 3
читати
Реферат студенток І курсу історичного факультету спеціальності \"Історія (у/в)\"Реферат студенток І курсу історичного факультету спеціальності "Історія (у/в)"
Реферат студенток І курсу історичного факультету спеціальності “Історія (у/в)” Плеханової Ірини та Жмаки Марини
Реферат 68.17 Kb. 1
читати
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет Кафедра біологічної та медичної хіміїМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет Кафедра біологічної та медичної хімії
Робоча програма складена на основі Типової навчальної програми складеної колективом співробітників кафедри біохімії Харківського національного фармацевтичного університету
Робоча програма 1.01 Mb. 13
читати
Програма факультативного курсу для учнів 10-11 класів Укладач: Пахомова Тетяна Миколаївна, практичний психолог Миколаївського ліцеюПрограма факультативного курсу для учнів 10-11 класів Укладач: Пахомова Тетяна Миколаївна, практичний психолог Миколаївського ліцею
Міністрів України від 23. 11. 2011 р. №1392, який ґрунтується на засадах компетентнісного, когнітивно-комунікативного, особистісно зорієнтованого й діяльнісного підходів до навчання
Програма 408.69 Kb. 1
читати
Методична вказівкаМетодична вказівка
Зараз досягнуті значні успіхи в розвитку акушерської кардіології, нефрології, ендокринології. Змінилась тактика ведення вагітності та пологів
0.76 Mb. 5
читати
Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році ІЗвіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році І
Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу в школі
Звіт 0.63 Mb. 5
читати
Методичні вказівки до виконання розділу \"охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях\"в дипломних проектах для підготовки студентів факультету електроніки за освітньо-кваліфікаційним рівнем спаціаліст та магістрМетодичні вказівки до виконання розділу "охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях"в дипломних проектах для підготовки студентів факультету електроніки за освітньо-кваліфікаційним рівнем спаціаліст та магістр
Для підготовки студентів факультету електроніки за освітньо-кваліфікаційним рівнем спаціаліст та магістр
Методичні вказівки 385.23 Kb. 1
читати
01(075. 8) К57 Коготков Д. Я. Коготков, Дмитрий Яковлевич01(075. 8) К57 Коготков Д. Я. Коготков, Дмитрий Яковлевич
Бюллетень 1.72 Mb. 9
читати
Шевчук В. О. Інвестиції як визначальний чинник підвищення якості трудових ресурсів в інноваційній економіціШевчук В. О. Інвестиції як визначальний чинник підвищення якості трудових ресурсів в інноваційній економіці
Стаття присвячена обґрунтуванню необхідності та актуальності інвестицій як чинника розвитку та підвищення якості трудових ресурсів. Розглянуто, що найважливішим напрямом інвестицій в трудові ресурси є вкладення в освіту
128.36 Kb. 1
читатиБаза даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

Головна сторінка