Головна сторінкаРеферат на тему: \"Ріст і розмноження мікроорганізму\"Реферат на тему: "Ріст і розмноження мікроорганізму"
Ріст, індивідуальний розвиток і постійне самооновлення тканин багатоклітинних організмів визначаються процесами поділу клітин. Підтримання життя таких особин у часі також зумовлюється розмноженням клітин
Реферат 104.54 Kb. 1
читати
З учнями школи дітьми з особливими потребамиЗ учнями школи дітьми з особливими потребами
Навчання зазначеної категорії дітей передбачає використання особистісно орієнтованих підходів у навчально-виховному процесі, застосування індивідуальних, групових форм роботи
470.3 Kb. 3
читати
Методичні рекомендації для студентів до практичного заняття по теміМетодичні рекомендації для студентів до практичного заняття по темі
Асептика. Вимоги до рук медичного персоналу. Традиційні і сучасні способи обробки рук. Обробка операційного поля, обкладання його стерильним матеріалом “
Методичні рекомендації 32.73 Kb. 1
читати
Рефераты по витаминологииРефераты по витаминологии
Учение о витаминах (открытие витаминов, понятия и определения, классификация, номенклатура, общее биологическое значение)
17.71 Kb. 1
читати
Реферат По теме: Образ ЧiпкиРеферат По теме: Образ Чiпки
Образ Чiпки. У центрi роману образ Чiпки – селянина-бунтаря, невтомного шукача правди, котрий зрештою зiйшов на криву стежку боротьби I став "пропащою силою"
Реферат 47.25 Kb. 1
читати
У лиц такого же возраста, но страдающих тяжелыми заболеваниями, у престарелых, у детей младшего возраста подобное течение ожоговой травмы бывает при поражении не свыше 5-10% поверхности телаУ лиц такого же возраста, но страдающих тяжелыми заболеваниями, у престарелых, у детей младшего возраста подобное течение ожоговой травмы бывает при поражении не свыше 5-10% поверхности тела
Обширные глубокие ожоги вызывают нарушение функций всех органов и систем, что проявляется клинико-физиологическими симптомами, изменениями клинико-лабораторных, биохимических и иммунологических показателей
243.03 Kb. 1
читати
Сучасного вчителяСучасного вчителя
Етична компетентність вчителя репрезентує головні регуляції його дій, що закріплюють­ся у звичках, традиціях, принципах життя та професійній діяльності, психічних станах, діях, учинках і якостях педагога
180.51 Kb. 1
читати
Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностlЙод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
Максим приступюк, студент Нацiонального медичного yнiвepcumemy iменi О. О. Бого мольця
0.49 Mb. 1
читати
Робоча програма з навчальної дисципліни ортопедична стоматологія для студентів III курсу вищих медичних навчальних закладівРобоча програма з навчальної дисципліни ортопедична стоматологія для студентів III курсу вищих медичних навчальних закладів
І освітньо-професійною програмою (опп) підготовки фахівців, затверджених наказом Міністерства освіти І науки України 28 07. 03р за №239 „Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 Медицина
Робоча програма 0.92 Mb. 6
читати
Обґрунтування вибраного направлення досліджень, методів розв’язку задачі та їх порівняльні оцінкиОбґрунтування вибраного направлення досліджень, методів розв’язку задачі та їх порівняльні оцінки
Реферат — це науково-технічний документ, який містить вичерпну систематизовану інформацію за вибраною темою
Обґрунтування 54 Kb. 1
читати
Профессия Содержание труда Должен знатьПрофессия Содержание труда Должен знать
Нормативные документы, условия заключения и выплаты денежных компенсаций различных страховых полисов, владеть навыками математических расчетов
0.83 Mb. 6
читати
Формування національних та патріотичних якостей особистості через модель «Школа національно-патріотичного виховання» УкладачіФормування національних та патріотичних якостей особистості через модель «Школа національно-патріотичного виховання» Укладачі
Укладачі : Т. Л. Ришкова – директор Малоукраїнської зош І-ІІІ ступенів, вчитель початкових класів, вчитель вищої категорії, старший вчитель
1.25 Mb. 5
читати
Програма курсу \"кримінально-процесуальне право україни\"Програма курсу "кримінально-процесуальне право україни"
Спеціальність 12. 00. 09 Кримінальний процес та кримшалістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Програма 0.78 Mb. 5
читати
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 02 методологія та методи соціологічних досліджень ЗатвердженоПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 02 методологія та методи соціологічних досліджень Затверджено
Основною вимогою до вступників до аспірантури є високий рівень соціологічної освіченості та культури, висота якого й визначається вступним іспитом (співбесідою)
Програма 218.28 Kb. 1
читати
Історія виникнення ляльки мотанкиІсторія виникнення ляльки мотанки
Лелі (або Лялі), яка була, за міфами, нерозривно пов'язана із весняним відродженням природи, початком польових робіт. Богиню завжди представляли собі юною, красивою, стрункою та високою дівчиною
242.73 Kb. 1
читати
1. Основними патогенетичними механізмами перитоніту є: >*A. Ендотоксикоз1. Основними патогенетичними механізмами перитоніту є: >*A. Ендотоксикоз
В якій стадії перитоніту клінічна картина однакова, незалежно від причини його виникнення
0.91 Mb. 4
читати
«Івано-Франківський національний медичний університет» Кафедра медичної біології з курсом медичної генетики Методичні матеріали для забезпечення«Івано-Франківський національний медичний університет» Кафедра медичної біології з курсом медичної генетики Методичні матеріали для забезпечення
«Лікувальна справа» 110101, «Педіатрія» 110104 напрямок підготовки 1101 «Медицина», затвердженої моз україни 2009 року
Програма 1.72 Mb. 12
читати
Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных медицинских заведенийУчебно-методическое пособие для студентов высших учебных медицинских заведений
В общем расходе энергии у детей первых месяцев жизни наибольшая доля приходится на
Учебно-методическое пособие 0.98 Mb. 4
читати
Передчасні пологиПередчасні пологи
Передчасні пологи – це пологи з спонтанним початком, прогресуванням пологової діяльності та народженням плода вагою більш 500 г у терміні вагітності з 22 до 37 тижнів [A]
Реферат 97.27 Kb. 1
читати
Наказ №54 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 р за №552/10832 Про затвердження державних санітарних правил \"Основні санітарні правила Наказ №54 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 р за №552/10832 Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила
Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України"
Наказ 2.12 Mb. 17
читати
Нервова система: загальна характеристика. Рефлекторна діяльність нервової системиНервова система: загальна характеристика. Рефлекторна діяльність нервової системи
Мета: розкрити основні поняття та принципи діяльності нервової системи, ознайомитися з еволюцією нервової системи, вивчити будову та функції рефлекторного шляху
198.64 Kb. 1
читати
Перцепција ризика од стране возача при опаСНиh ситуацијама у саобраћају на путуПерцепција ризика од стране возача при опаСНиh ситуацијама у саобраћају на путу
Проф др Светозар Костић, Проф др Павле Гладовић, Доц др Зоран Папић, Ненад Саулић
372.32 Kb. 1
читати
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальностями 12010101 \"Лікувальна справа\"Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальностями 12010101 "Лікувальна справа"
О. П. Данілевич — викладач І категорії Вінницького медичного коледжу ім акад. Д. К. Заболотного
Програма 0.7 Mb. 4
читати
Сборник «Ветеринарная медицина»Сборник «Ветеринарная медицина»
Межведомственный тематический научный сборник «Ветеринарная медицина» включен в перечень специализированных изданий вак украины, публикует статьи на украинском, русском и английском языках
Сборник 16.03 Kb. 1
читати
Крок Загальна лікарська підготовка Акушерство і гінекологія 1Крок Загальна лікарська підготовка Акушерство і гінекологія 1
Вагітна Н., 25 років доставлена в пологове відділення зрегулярною пологовою діяльністю
2.09 Mb. 10
читати
Тести з фармацевтичної ботаніки для студентів ІІ курсу заочної форми навчання за циклом «Систематика рослин»Тести з фармацевтичної ботаніки для студентів ІІ курсу заочної форми навчання за циклом «Систематика рослин»
Один із відділів рослин характеризується найбільшою морфологічною різноманітністю вегетативних органів, наявністю справжніх судин у ксилемі і клітин-супутниць у флоемі. Як називається цей таксон?
0.7 Mb. 1
читати
Рефератів з дисципліни «Державне управління»Рефератів з дисципліни «Державне управління»
Методологічні аспекти стандартизації вищої освіти в галузі «Державне управління»
Реферат 293.69 Kb. 1
читати
Пояснительная записка. Курс «Путь к грамотности»Пояснительная записка. Курс «Путь к грамотности»
Позволяет сформировать у учащихся умение осуществлять проектную деятельность, помочь им освоить разные способы поиска материала и решения проблем, научить их проводить исследования, делать выводы
Пояснительная записка 87.33 Kb. 1
читати
Обґрунтування потенціалу лікарської сировини Чернівецької області як важливої складової її природно-рекреаційних ресурсівОбґрунтування потенціалу лікарської сировини Чернівецької області як важливої складової її природно-рекреаційних ресурсів
Вступ. Однією з найважливіших галузей рекреаційного природокористування є використання природних лікувальних ресурсів території з метою оздоровлення населення, відновлення його фізичних і психічних характеристик
Обґрунтування 162.18 Kb. 1
читати
В. И. Вернадского медицинская академия имени с. И. Георгиевского кафедра Лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом физвоспитания методические разработкиВ. И. Вернадского медицинская академия имени с. И. Георгиевского кафедра Лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом физвоспитания методические разработки
Тема: Медицинская этика и медицинская деонтология. Этапы становления медицинской деонтологии в разные эпохи развития общества
75.45 Kb. 1
читатиБаза даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

Головна сторінка