Анкета для опитування вчителів на І етапі Додаток Анкета для опитування вчителів на ІІ етапі
Сторінка1/7
Дата конвертації21.04.2016
Розмір0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Моніторингове дослідження

рівня толерантності та обізнаності з питань інтеграції ВІЛ-позитивних дітей серед вчителів,

які пройшли спеціальну підготовку та рівня обізнаності учнів 15-17 років з питань ВІЛ/СНІДу, які пройшли навчання за факультативним курсом «Захисти себе від ВІЛ»
в рамках проекту

«Посилення спроможності педагогів у забезпеченні дієвої профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії стигмі і дискримінації»

за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією
2013

2014


Зміст

Вступ…………………………………………………………………………...

Завдання та ключові показники моніторингового дослідження…….

Розділ 1. Загальна характеристика моніторингового дослідження

1.1. Методологія моніторингового дослідження ………………….

1.2. Характеристика вибіркової сукупності моніторингового дослідження …………………………………………………………..

1.3. Характеристика цільових груп дослідження………………….Розділ 2. Результати моніторингового дослідження

2.1. Результати опитування вчителів………………………………..

2.2. Результати опитування учнів …………………………………...

2.3. Узагальнені результати опитування вчителів та учнів з питань толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних та хворих на СНІД …Висновки …………………………………………………………………….

Додатки

Додаток 1. Анкета для опитування вчителів на І етапі………………

Додаток 2. Анкета для опитування вчителів на ІІ етапі……………..

Додаток 3. Анкета для опитування учнів на І та ІІ етапах………….

Додаток 4. Концепція проекту………….2

4
7
10

11
13

28
38

44
46

49

5356

Вступ

ВІЛ-інфекція продовжує займати провідне місце серед проблем охорони здоров’я багатьох країн світу. Питання запобігання поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу та координації зусиль у справі відповіді на неї залишаються в зоні уваги уряду нашої держави, європейського та світового співтовариства. Як свідчить статистичні данні за 2013 рік Україні вдалося домогтися першого успіху в стабілізації показників епідемії. За оцінками експертів, поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу впливає на скорочення тривалості життя, зростання обсягу медичних послуг, загострення соціально-економічних проблем тощо. Нині вона впливає не лише на показники захворюваності, а й на економічну активність населення, його репродуктивний потенціал. Також Україна відрізняється від інших європейських країн великою кількістю ВІЛ-інфікованих дітей. Якщо у країнах Європи їх налічується одиниці або десятки, то в Україні йдеться про тисячі. Це передусім діти, народжені від ВІЛ-інфікованих матерів.

Молоді люди у віці 15–24 років є однією із найуразливіших груп населення, що піддаються ВІЛ-інфекції через низьку поінформованість про перебіг епідемії ВІЛ/СНІДу, високу ранню сексуальну активність навіть у віці до 15 років.

Разом з тим, в останні роки в Україні спостерігається стала тенденція до зниження частки випадків захворювань на ВІЛ-інфекцію у віковій групі 15-24 років, що свідчить про деякі ознаки стабілізації епідемічної ситуації в цілому через зміну поведінки молоді на менш ризиковану. Досвід інших країн показує, що досягнення зниження показника є можливим через пропаганду здорового способу життя серед молоді. Більшість ВІЛ-профілактичних програм має на меті підвищити рівень поінформованості та змінити ризикові поведінкові практики у групі молодшої 25 років.

Навчальні заклади, де перебуває молодь віком 13- 24 роки (саме на цю групу покладаються найбільші надії для покращення ситуації та зменшення кількості нових випадків інфікування ВІЛ) є гарним інструментом та полем для діяльності для багатьох ВІЛ-профілактичних програм, тому вдале поширення необхідної інформації та інтервенцій саме через ці заклади може стати рушійною силою для скорочення кількості нових випадків інфікування ВІЛ.

Реформування превентивної освіти, що відбувається, передбачає перехід від етапу поінформованості дітей та учнівської молоді про стан їх здоров’я до етапу формування у них стійкої мотивації, відповідального ставлення щодо здорового способу життя як багатомірного компонента життя людини та створення умов для особистісного розвитку та самореалізації кожного.Завдання та ключові показники моніторингового дослідження

рівня толерантності та обізнаності з питань інтеграції ВІЛ-позитивних дітей серед вчителів, які пройшли спеціальну підготовку, та рівня обізнаності учнів 15-17 років з питань ВІЛ/СНІДу, які пройшли навчання за факультативним курсом «Захисти себе від ВІЛ» в рамках проекту «Посилення спроможності педагогів у забезпеченні дієвої профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії стигмі і дискримінації»
Основні завдання дослідження

Ключовими завданнями дослідження, відповідно до концепції виконання заходів проекту «Посилення спроможності педагогів у забезпеченні дієвої профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії стигмі і дискримінації» (далі Проект) є:

- визначення рівня толерантності до ВІЛ-позитивних учнів серед вчителів, що охоплені Проектом;

- визначення рівня охоплення учителів навчанням з питань інтеграції ВІЛ-позитивних дітей до шкільного середовища, а також рівня їх обізнаності з цих питань;

- визначення рівня обізнаності учнівської молоді з питань ВІЛ/СНІДу після проходження ними навчання за факультативним курсом «Захисти себе від ВІЛ».Додаткові завдання моніторингового дослідження:

 • дослідити прогрес результатів за ключовими показниками, які були отримані при опитуванні респондентів учнів і вчителів, охоплених проектом, за процедурою «ДО» та «Після»;

 • визначити рівень толерантності учнів до людей життя яких пов’язано з ВІЛ/СНІДом;

 • визначити рівень спроможності педагогів у забезпеченні дієвої профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії стигмі і дискримінації;

 • оцінити рівень поінформованості вчителів з питань ВІЛ/СНІДу;

 • оцінити ставлення вчителів до запровадження профілактичних програм з питань ВІЛ/СНІДу.

 • визначити рівень захищеності учнів від ВІЛ-інфікування;

 • проаналізувати потреби та проблеми подальшого розвитку проведення ефективної просвітницько-профілактичної за програмою «Захисти себе від ВІЛ».

Результати моніторингового дослідження будуть використані для удосконалення системи профілактичної роботи серед учнівської молоді з питань здорового способу життя та запобігання розповсюдження епідемії ВІЛ/СНІДу освітніми установами.
Результати за ключовими показниками

Ключові показники визначені в концепції виконання заходів проекту «Посилення спроможності педагогів у забезпеченні дієвої профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії стигмі і дискримінації» (Додаток 4).


1. Показник «Рівень толерантності охоплених проектом вчителів до ВІЛ- позитивних людей» складає 88%.
Цей показник у 2009 році дорівнював 22% (за результатами моніторингових досліджень Центру моніторингу й оцінки превентивної освіти дітей та молоді Інституту). Показник був розрахований для генеральної сукупності, до складу якої ввійшли педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів України.

Завданням Проекту було підвищення рівня толерантності серед охоплених проектом вчителів навчальних закладів що найменше до 40%.

Генеральну сукупність дослідження склали вчителі, які пройшли професійний відбір для участі у заходах Проекту. А саме, фахівці з питань проведення профілактичної роботи в освітніх закладах, які уже мали начальну підготовку з навчання на основі життєвих навичок та профілактики ВІЛ.

Для того, щоб підвищити рівень толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей серед учасників навчально - виховного процесу та отримати такий показник толерантності до ВІЛ-позитивних людей (88%) серед всіх вчителів України доцільно впроваджувати досвід Проектних заходів серед педагогічних працівників всіх навчальних закладів країни.


2. Показник «Відсоток учнівської молоді, яка правильно визначає всі шляхи запобігання статевій передачі ВІЛ-інфекції та знає як вона не передається» складає 64%.
У 2011 році обізнаність підлітків 15-17 років з питань ВІЛ/СНІД становила 20% (результати опитування ESPAD – Європейське соціологічне опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин, що реалізується в Україні в 1995, 1999, 2003, 2007 роках Українським інститутом соціальних досліджень ім.. О. Яременко). Опитування ESPAD проводилось серед учнівської молоді загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів, студентів І курсу ВНЗ І-ІІ та І-ІУ рівнів акредитації.

Завданням Проекту було досягнення обізнаності підлітків з питань ВІЛ/СНІД на рівні 50% (збільшення на 30%).

У даному дослідженні взяли участь учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що охоплені навчанням за програмою факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ» в рамках Проекту. Впровадження профілактичного курсу «Захисти себе від ВІЛ» сприяло тому, що відсоток учнівської молоді, яка правильно визначає всі шляхи запобігання статевій передачі ВІЛ-інфекції та знає як вона не передається складає 64% (показник розраховано за єдиною методикою ESPAD).

Цей показник перевищив запланований (50%) в концепції виконання Проекту на 14%, що доводить ефективність впровадження даного профілактичного курсу.

Зазначимо, що на момент опитування не всі учні завершили навчання, були і такі, що пройшли від 50 – до 80% програмного матеріалу зазначеного факультативного курсу. Тому, можна вважати, що рівень знань та сформованості навичок безпечної поведінки учнів будуть зростати.

Таким чином, щоб змінилася ситуація з обізнаністю з питань ВІЛ/СНІД серед підлітків 15-17 років в Україні доцільно запровадити профілактичний курс «Захисти себе від ВІЛ» у кожному навчальному закладі, використовуючи позитивний досвід реалізації заходів Проекту.


3. Показник «Відсоток навчальних закладів, які мають підготовлених педагогів з питань інтеграції ВІЛ+ дітей до шкільного середовища»
Всі 8000 навчальних закладів, які взяли участь у Проекті мають підготовлених педагогів з питань інтеграції ВІЛ+ дітей до шкільного середовища.

Кількість навчальних закладів, охоплених проектом, складає 40% від усіх загальноосвітніх навчальних закладів в Україні.

До впровадження заходів проекту ЗНЗ країни не мали вчителів, підготовлених з питань інтеграції ВІЛ-позитивних дітей в загальноосвітній навчальний простір.

Розділ1.


1.1. Методологія моніторингового дослідження
Дослідження було підготовлено та проведено протягом 2012 - 2013 років.

На підготовчому етапі проведено: • консультації з різними фахівцями Міністерства освіти і науки, Національної академії педагогічних наук та членами робочої групи з питань організації та проведення профілактичної роботи з питань ВІЛ/СНІДу серед учнівської молоді та організації статевого виховання в навчальних закладах;

 • експертний аналіз нормативно-правових документів з означеної тематики;

 • проаналізовано стан кадрового та методичного забезпечення профілактичної роботи в навчальних закладах;

 • збір та первинна обробка інформації для розробки інструментарію;

 • розробку, апробацію та затвердження інструктивно-методичних матеріалів моніторингового дослідження.

На основному етапі :

 • проведено опитування цільових груп респондентів відповідно до вибіркової сукупності;

 • обробку та узагальнення емпіричних даних з усіх регіонів України.

На заключному етапі:

 • узагальнено статистичні дані;

 • підготовлено інформаційно-статистичний звіт відповідно до компонентів дослідження;

 • отримані результати обговорено з експертами на засіданні робочої групи;

 • підготовлено матеріали для оприлюднення.


Географія дослідження

Моніторингове дослідження проходило в АР Крим, 24 областях України, в містах Києві та Севастополі.


Метод отримання інформації

Збір даних здійснювали підготовлені інтерв’юери шляхом анкетування різних груп респондентів.

З метою збереження належної реалізації вибіркової сукупності та якісного збору даних інтерв’юери під час анкетування респондентів дотримувались єдиних методів та вимог.

З метою мінімізації ризиків моніторингове дослідження базується на таких принципах: • принцип добровільної участі;

 • поінформована згода, яка означає повну поінформованість учасників дослідження щодо процедур проведення дослідження;

 • конфіденційність та анонімність;

 • взаємодія з учасниками дослідження на основі поваги, врахування їх приватних інтересів та уникнення зловживання їхнім часом.

Збереження анонімності та конфіденційності відповідей респондентів було визначено як неодмінна складова дотримання вимог технології проведення опитування. Керівники навчальних закладів заздалегідь були попереджені про збереження конфіденційності стосовно кожного навчального закладу.

Обраний метод отримання даних на польовому етапі дослідження відноситься до числа кількісних методів опитування. Він ґрунтується на зборі даних, їх аналізі та порівнянні показників, які виміряються у числовому форматі (у %).

Реалізація методу передбачала проведення двох опитувань респондентів (учнів та вчителів) за процедурою «До» та «Після» навчання за єдиною методикою: єдиним інструментарієм, підходами до розрахунку вибіркової сукупності, методами збору інформації.

Перше опитування здійснюється до початку проведення тренінгів серед вчителів та учнів, які мають пройти підготовку в рамках реалізації заходів Проекту.

Перше опитування вчителів за процедурою «До» проводилося у березні, учнів у квітні 2013року (далі І етап).

Друге, підсумкове опитування респондентів (учнів та вчителів), за процедурою «Після» проводилося у грудні 2013 року (далі ІІ етап).


Інструментарієм моніторингового дослідження є стандартизована анкета, запитання, якої розроблені відповідно до мети, завдань та основних показників дослідження і відповідає наступним вимогам:

 • кожне запитання ставиться усім респондентам у однаковому формулюванні;

 • кожне запитання ставиться усім респондентам у встановленому порядку і має свій фіксований номер;

 • до кожного із запитань надається перелік можливих зафіксованих відповідей.

Інструментарій моніторингового дослідження розроблено на основі комплементарних показників, що використовувалися у Всеукраїнських моніторингових дослідженнях Міністерства освіти і науки та Міжнародних моніторингових дослідженнях з метою збереження можливості порівняння даних моніторингів різних років.

Опитування проводилось методом інтерв’ювання вчителів, учнів, шляхом самозаповнення стандартизованого опитувальника. Зміст запитань анкет для учнів відповідає віковим, психолого-педагогічним особливостям дітей та змісту чинної програми факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ».

Опитування учнів ЗНЗ. Заповнення анкет учнями відбувалося в навчальній аудиторії в присутності інтерв'юера, який у разі необхідності міг надати консультації, пояснення, якщо в респондентів виникало нерозуміння окремих запитань, слів, назв тощо. Повноваження інтерв'юерів та необхідні коментарі до запитань анкети визначалися інструкцією для інтерв'юерів. Опитування проводилося без присутності учителів або будь-кого з адміністрації навчального закладу з метою уникнення впливу на відповіді учнів.

Опитування вчителів. У кожному навчальному закладі, де було проведено опитування учнівської молоді, також проводилося опитування вчителів методом самозаповнення анкети.
1.2. Характеристика вибіркової сукупності моніторингового дослідження

Опитування респондентів проводилось в Автономній Республіці Крим, 24 областях України, містах Києві та Севастополі відповідно до вибіркової сукупності моніторингового дослідження. Загальний обсяг вибірки визначений технічним завданням 4000 респондентів – вчителів та 12000 респондентів - учнів.

До генеральної сукупності моніторингового дослідження було включено охоплених проектом:


 • На І етапі (за процедурою «До»):

- вчителів, які пройшли професійний відбір і стали учасниками Проекту. А саме, фахівці, які мали досвід роботи та підготовку на курсах підвищення кваліфікації при ОІППО або на тренінгах різних інноваційних проектів з питань проведення профілактичної роботи щодо здорового способу життя серед учнівської молоді на основі життєвих навичок;

- учнів, які уже закінчили (або завершують) навчання з предмету «Основи здоров’я», до програми якого включені теми про ВІЛ/СНІД (предмет «Основи здоров’я» є обов’язковим для учнів 5-9 класів ЗНЗ) та які пройшли навчання за профілактичними факультативними курсами, зокрема «Школа проти СНІДу» та ін. (таких учнів було 76% респондентів).

 • На ІІ етапі (за процедурою «Після»):

- вчителів, які пройшли підготовку з питань інтеграції ВІЛ-позитивних дітей до шкільного середовища в рамках проекту «Посилення спроможності педагогів у забезпеченні дієвої профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії стигмі і дискримінації»;

- учнів, які навчалися за програмою факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ» у рамках Проекту.
Тип вибірки – імовірнісна (випадкова), кластерна. При побудові вибірки для кожної області був застосований пропорційний принцип.

Вибірка респондентів є репрезентативною, що дає підстави вважати одержані результати достовірними й робити обґрунтовані висновки відповідно до мети та завдань дослідження.1.3. Характеристика цільових груп дослідження
У дослідженні взяло участь 4 000 вчителів (далі вчителі). Серед них 87 % жінок та 13 % чоловіків. Вони мають:

Характеристика

Відносний показник, %

І етап

ІІ етап

Освіту за дипломом:

 1. вища

96

99

 1. інша

4

1

Педагогічний стаж:

 1. до 5 років

9

11

 1. 6-10 років

13

15

 1. 11-20 років

34

34

 1. більше 20 років

44

40

Кваліфікаційну категорію:

 1. спеціаліст

13

15

 1. друга

14

14

 1. перша

28

27

 1. вища

45

44

Займають посаду:

 1. Вчитель (біології, хімії, основ здоров’я тощо)

68

71

 1. Заст. директора з виховної роботи

10

8

 1. Шкільний психолог

8

8

 1. Інша, яка саме

15

14

Проводять у навчальному закладі роботу з профілактики шкідливих звичок, протидії епідемії ВІЛ/СНІДу на основі життєвих навичок:

 1. 1-3 роки

28

43

 1. 4-5 років

18

22

 1. 6-10 років

24

21

 1. більше 10 років

30

14
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка