«Біогенні s-, р-елементи; біологічна роль, застосування в медицині»
Скачати 85.44 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір85.44 Kb.
2.2.2.МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема: «Біогенні s-, р-елементи; біологічна роль, застосування в медицині».

Актуальність теми: Всі організми, їх тканини і органи містять в тій чи іншій кількості всі відомі хімічні елементи. Маса людського організму на 96% складається з чотирьох елементів (C, H, O, N); ще 3% складають Ca, P, K, S. Тільки 1% маси припадає на I, Fe, Na, Cl, Mg, Cu, Mn, Co, Zn і інші елементи. За кількісним вмістом хімічних елементів їх умовно поділяють на макроелементи ( 10-2%), мікроелементи (10-3-10-12%), ультрамікроелементи (10-12%). Така класифікація не вказує на роль і значення в організмі того чи іншого елемента. При різних патологічних станах спостерігаються зміни кількості мікроелементів в тканинах (наприклад, при інфаркті міокарда знижується рівень цинку в плазмі крові і підвищується вміст купруму в ішемічному вогнещі інфаркта; при гіпертонії вміст літію в крові і еритроцитах зменшується більше ніж в два рази). Для нормального протікання фізіологічних процесів потрібне нормальне насичення організму мікроелементами, при якому вміст мікроелементів повністю задовольняє потребу біохімічних структур в тому чи іншому елементі (Г.А. Бабенко). s-елементи застосовуються як фармакопейні препарати:

NaCl, - для приготування ізотонічного розчину та інших сольових плазмозамінників;

KCl – при гіпокаліємії, внаслідок прийому діуретинів; антиаритмічний засіб;

MgO – антацидний засіб при підвищенні кислотності шлункового соку, при отруєнні кислотами, складова частина препарату «Альмагель», а також як антидот при отруєнні Арсеном;

MgSO4 x 7H2O – в’яжучий та антацидний засіб;

CaCl2 x 6H2O – при посиленому виведенні Ca2+ з організму, при алергічних захворюваннях, як засіб, що зменшує проникність судин, як кровоспинний засіб, як антидот при отруєнні солями магнію;

BaSO4 – рентгенконтрасний засіб при рентгеноскопії шлунка та кишечника.

Навчальні цілі:

Знати: Різні підходи до класифікації хімічних елементів, що складають організм людини; макро- і мікроелементи; особливості хімічних властивостей s-елементів пов’язані з будовою їх атомів; біороль і застосування в медицині сполук s-елементів; аналітичні реакції на катіони s-елементів.

Вміти: проводити якісні реакції на окремі s-елементи (реакції на полум’я йонів K+, Na+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+; дія розчину хромату калію на Sr2+, Ba2+);

Виховні цілі занятя:


 1. Впливати на формування у студента знань про роль макро- і мікроелементів в організмі людини.

 2. Сформувати розуміння знання про токсичний вплив деяких елементів та необхідність вмісту і роль найважливіших s-елементів в організму людини.

Міждисциплінарна інтеграція
п/п

Дисципліна

Знати

Вміти

1

Забезпечуючі:

Загальна та неорганічна хімія


Основні класи неорганічних сполук.

Будова атомів s-елементів

Ступінь окиснення елемента.

Хімічні властивості металів.


Виконувати якісні реакції методом напівмікроаналізу.

Записувати рівняння реакцій в молекулярній і йонній формах.2

Забезпечувані:

Біологічна хіміяМакро- і мікроелементи.

Біогенні елементи.

3

Внутрішньо предметна інтеграція.

Фізіологічні розчини

Електроліти в організмі


Біороль Na, K, Ca в організмі людини.Проводити якісні реакції на окремі s-елементиПлан і організаційна структура заняття

№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи

контролю і навчанняМатеріали методичного забезпечення

Час в хв.

1.

Підготовчий етап

 1. Організаційні міроприємства.

 2. Постановка навчальних цілей

 3. Контроль вихідного рівня

другий
 1. Тестовий контроль

 2. Усне опитування

Тести другого рівня

Перелік питань для опитування

1-2


20

2

Основний етап

 1. Організація самостійної роботи студентів

 2. Лабораторна робота

а. реакції на полум’я катіонів Na+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+;

б. характерні реакції катіонів Sr2+, Ba2+;

в. Якісна реакція на SO42-.

г. Виявлення аніону S2O32-.д. Виявлення аніону CO32-.


третій
 1. Цільові вказівки викладача

 2. Техніка безпеки

Контроль і корекція виконання студентами лабораторної роботи


Методичні вказівки

5

503

Заключний етап

 1. Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок 1. Підведення підсумків, оголошення оцінок

 2. Домашнє завдання до наступного заняттятретій

 1. Індивідуальний контроль практичних навичок

 2. Контроль результатів лабораторних досліджень

а. Перелік питань для усного опитування

б. Захист протоколів

Методична література10


2

1
МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ


Перелік питань для опитування

 1. Загальні відомості про біогенні елементи. Якісний та кількісний вміст біогенних елементів в організмі людини.

 2. Макро-, мікроелементи та домішкові (ультрамікроелементи). Органогени.

 3. Вчення В. Вернадського про біосферу та роль живої речовини (живих організмів)

 4. Зв’язок між вмістом біогенних елементів в організмі людини та їх вмістом в довкіллі.

 5. Електронна структура та електронегативність s- елементів.

 6. Типові хімічні властивості s- елементів та їх сполук.

 7. Аналітичні реакції йонів K+, Na+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+.

 8. Зв’язок між вмістом біогенних елементів в організмі людини та їх вмістом в організмі людини. Біологічна роль Li, Na, K, Mg, Ca, Sr, Ba.

 9. Застосування сполук s-елементів в медицині. Лікарські препарати, що містять s-елементи.

 10. Токсична дія сполук.

Тестові завдання (взірець) для контролю вихідного рівня знань студентів

1. Скільки неспарених електронів має атом Фосфору у незбудженому стані?

а. 5, б. 4, в. 3, г. 2.
2. Які хімічні властивості проявляють оксид і гідроксид елемента з порядковим номером 11?

а. основні, б. кислотні, в. амфотерні,


3. Що спільного в будові атомів елементів з порядковими номерами 6 і 9?

а. заряд ядра, б. кількість електронів,

в. кількість енергетичних рівнів, г. кількість електронів на зовнішньому рівні
4. Вкажіть набір порядкових номерів елементів, атоми яких здатні утворювати вищі оксиди типу RO2:

а. 14 і 16, б. 13 і 14, в. 14 і 32, г. 32 і 33.


5. Серед вказаних формул знайдіть формулу сполуки з ковалентним неполярним зв’язком:

а. N2, б. NH3, в. NO2, г. HNO3.


6. Сполуки Сa забарвлюють полум’я в:

а). жовтий колір; б). цегляно-червоний; в). фіолетовий; г). жовто-зелений.


7. До складу гормону щитовидної залози тироксину входить елемент:

а). Se; б). Br; в). Cl; г). I.


8. До s-елементів відносяться:

а). Na. Mg, Fe, S; б). Na, K, Mg, Ca;

в). O, C, H, N; г).Cu, Co, Fe, Zn.
Еталони відповідей
1

2

3

4

5

6

7

8

1

в

а

в

в

а

б

г

б

Б. Матеріали для контролю кінцевого рівня знань

При захисті протоколів виконаної лабораторної роботи студенти опитуються за такими питаннями: 1. Що таке біогенні елементи, макро- і мікроелементи?

 2. Зв’язок між вмістом біогенних елементів в організмі людини та їх вмістом в довкіллі.

 3. Як за зміною забарвлення полум’я визначити присутність s-елементів у зразку?

 4. Якими якісними реакціями можна визначити присутність K+, Na+, Mg2+, Ca2+, Ba2+, Sr2+.

 5. Вміст окремих s-елементів в організмі, їх топографія в тканинах і органах.

 6. Природні сполуки s-елементів, їх роль в організмі людини і застосування в медицині.

 7. Біороль K+, Na+ в організмі.

 8. Біороль Mg2+, Ca2+ в організмі.

 9. Сполуки s- елементів, які застосовуються як медичні препарати, для рентгенодіагностики. Поняття про фізіологічний розчин.


Література:

 1. Клименко А.О., Мельник М.В., Павлюк В.М., Нечитайло Л.Я., Хопта Н.С., Коцаба М.В. Навчально-методичний посібник з фізичної та колоїдної хімії для студентів вищих медичних навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2004.

 2. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія, Вінниця, «Нова книга», 2006.

 3. Хухрянский В.Г., Цыганенко А.Я., Павленко Н.В. Химия биогенных элементов. Киев, «Вища школа», 1990.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка