Буковинський державний медичний університет затверджено
Сторінка12/18
Дата конвертації14.04.2016
Розмір2.41 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

Методичну розробку склав к.м.н., асистент Тащук І.В.


Рецензія позитивна к.м.н., доцент Чумак Д.А.

БуковинськИЙ державнИЙ медичнИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Затверджено


на методичній нараді кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії

Зав. кафедри


д.м.н., професор Сенютович Р.В.

“20 червня 2006 р.МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття

Тема: Рак ободової кишки.

Навчальний предмет: онкологія

Курс 6


Факультет: Медичний №3 (спеціальність «Медична психологія»)

Кількість навчальних годин: 2

І. Актуальність теми. За останні десятиріччя спостерігається ріст захворювання на рак товстого кишечника в усьому світі. Високу захворюваність зафіксовано в країнах Західної Європи та Північної Америки: США – 17,7 випадків на 100 тис. населення; Данії – 17,0; Великобританії – 16,7; Канаді – 14,1. В країнах Азії та Африки ця патологія трапляється рідше (Сенегал – 1,5; Шрі-Ланка – 1,0).

У ряді країн західної Європи і Америки (США, Великобританія, Австралія та ін.) колоректальний рак є серйозною проблемою. За захворюваністю він займає третє місце в чоловіків після раку легенів і раку простати. За смертністю колоректальний рак займає в чоловіків друге місце після раку легень, у жінок – третє після раку легень і грудної залози.

У Східній Європі захворюваність на рак товстої кишки зросла за останні 30 років майже в 4 рази. В Україні в 90-х роках захворюваність складає 15-17 випадків на 100 тис. населення. Вище викладене свідчить про актуальність наведеної теми.

ІІ. Навчальна мета: Поглибити рівень теоретичні та практичні підготовки студентів з проблеми раку ободової кишки (РОК), а саме епідеміологічних чинників патоморфології, з клінічними формами і засобами сучасного спеціального лікування.

2.1. Знати:

Епідеміологію, етіологію РОК, передрак.

Патологічну анатомію РОК.

Класифікацію РОК за стадіями.

Симптоми різних клінічних форм РОК.

Діагностику РОК.

Лікування РОК.

Відновне лікування РОК.2.2. Вміти:

Проводити огляд хворого на РОК, збір анамнезу і його аналіз.

Виконувати поверхову і глибоку пальпацію органів черевної порожнини.

Опрацювати план обстеження хворого і, грунтуючись на даних обстеження хворого, сформулювати клінічний діагноз і призначити план лікування хворому на РОК.ІІІ. Виховна мета: на конкретних прикладах сприяти вихованню у студентів принципів онкологічної деонтології, підкреслювати роль вітчизняних вчених-онкологів.

IV. Міждисциплінарна інтеграція.
Дисципліни

Знати

Вміти

1.

Анатомія

Відділи товстої кишки особливості лімфовідтоку
2.

Патфізіологія

Етіологія і патогенез раку ободової кишки.

3.

Клінічне медсестринство

Симптоматологія захво-рювань товстої кишки.

Основні рентгенологічні симптоми раку товстої кишки.Проводити поверхневу і глибоку пальпацію органів черевної порожнини

Описати рентген-знімки з раковою патологію товстої кишки.4.

Фармакологія

Цитостатичні препарати для лікування РОК

Призначити схему ХТ раку ободової кишки

V. План та організаційна структура практичного заняття:

5.1. Тривалість заняття – 2 години.

5.2. Етапи заняття (таблиця)

п.п

Основні етапи заняття та їх зміст

Навчальна мета в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчально-методичне забезпечення

ЧасПідготовчий етап:

організація заняття;

визначення навчальної мети та мотивація;

контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;

а) сучасні особливості етіології і патогенезу класифікація, варіанти перебігу раку ободової кишки;

б) клінічна особливості раку правої і лівої половини ободової кишки, в залежності від локалізації процесу і форми росту;

в) діагностичні крітерії , диференційна діагностика раку ободової кишки, та хронічних запальних процесів і передракових захворювань товстого кишечника;

г) особливості лікування хворих на рак ободової кишки (хірургічне лікування, променева і хіміотерапія);

д) профілактика, диспансерізація, методи відновного лікування;

д) медико-соціальна експертиза.


L = II-III


Фронтальне опитування, таблиці, тестові завдання, результати біохімічних аналізів, колоноскопія, пат.гістологічне заключення, історії хвороб

10 хв.Основний етап:

формування професійних вмінь та навичок:

а) курація хворих з раком ободової кишки, обстеження їх в повному обсязі згідно схеми історії хвороби, складання плану додаткового обстеження;

б) постановка діагнозу захворювання з урахуванням стадії і клінічної групи;

в) обговорення та оцінка результатів курації і конкретних питань клінічних особливостей діагностики і диференційної діагностики, диференційованого лікування, реабілітації, медико-соціальної експертизи;

г) вирішення ситуаційних клінічних задач.


L = III


3-4 стаціонарних хворих з раком ободової кишки, медичні картки стаціонарних хворих, амбулаторні карти хворих. Обладнання: рентгенограми, результати колоноскопічного дослідження і біоптату із слизової оболонки ободової кишки. Листки призначень, карти опромінення хворих. Клінічні задачі, лікарські засоби.

60 хв.Заключний етап:

контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок


L = III


Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів курації тематичних хворих. Вирішення клінічних тестових завдань. Набір тестових завдань та еталони відповідей

10 хв.

підведення загальних підсумків;

домашнє завдання.


L = II


5.2.1. Підготовчий етап:

На початку заняття викладач знайомить студентів з основними завданнями заняття, планом. Для контролю вихідного рівня знань студентів кожному з них пропонується вирішити типове питання з постановкою діагнозу – можна використати ситуаційні клінічні задачі.5.2.2. Основний етап:

Опитування та фізичне обстеження хворого проводять самі студенти почергово, під контролем викладача. Для оцінки правельності обстеження постійно залучаються інші студенти.

При опитуванні хворих увага студентів звертається на збор анамнезу захворювання, наявність хронічних запальних процесів і передракових захворювань ободової кишки, поліпозу товстого кишечника, порушення режиму харчування, куріння, вживання міцних алкогольних напоїв. Відмітити патогенетичну роль спадковості.

Відмічено зв’язок раку товстого кишечника з характером харчування. Їжа з підвищеним вмістом білків і жирів сприятлива для появи цього захворювання. Має значення і тривалість контакту канцерогена з епітелієм кишечника, що залежить від кишкового пасажу. Куріння також збільшує ризик захворювання.

Різні відділи товстого кишечника уражуються пухлиним процесом неоднаково. Найчастіше трапляється рак сліпої кишки – 20-25%, рак сигмовидної кишки 10-12%, висхідної кишки 10-12%, низхідної кишки 8-10%, поперекової кишки 4-12%, печінкового та селезінкового кутів по 5-7%.

Макроскопічно розрізняють екзофітну, ендофітну та змішану (мезофітну) форми росту пухлин. Симптоматика раку товстого кишечника різноманітна. Вона зумовлена анатомічною формою росту пухлини, а також пов’язана з певними анатомофізіологічними відмінностями окремих відділів товстого кишечника. Деякі симптоми наявні частіше при пухлинах правої половини (біль, анемія, диспептичні симптоми, пальпабельність пухлини, симптоми запального процесу), інші трапляються частіше при ураженні лівої половини товстого кишечника (непрохідність, ентероколіт, патологічні виділення). Доцільніше однак виділяти клінічні форми у вигляді яких протікає дане захворювання: 1. Стенозуюча форма. 2. Ентероколітична форма. 3. Анемічна форма. 4. Диспептична форма. 5. Псевдозапальна форма. 6. Пухлинна форма. 7. Больова форма.

Для діагностики застосовують: об’єктивне обстеження хворого, лабораторні методи (загальний аналіз крові, аналіз калу на приховану кров), рентгенологічні дослідження, фіброколоноскопію, лапороскопію.

Обговорення додаткових методів обстеження, обгрунтування попереднього та клінічного діагнозів проводиться в навчаьній кімнаті за відсутності хворого.

При обгрунтуванні діагнозу звертається увага на стадію захворювання, клінічну групу, локалізацію і розповсюдженість пухлинного процесу.

Проводиться диференційний діагноз з доброякісними пухлинами і передраковими захворювання ободової кишки. Формулюється заключний діагноз.

Радикальним методом лікування є тільки операція. При раку сліпої, висхідної кишки і печінкового кута виконується правобічна геміколектомія. При локалізації пухлини в лівій половині товстої кишки робиться лівобічна геміколектомія. При раку поперечної ободової та сигмовидної кишки показана резекція кишки, відступаючи 5-6 см від видимого краю пухлини. Променева терапія не є ефективною. Хіміотерапія, як паліативний метод застосовується при неоперабельних пухлинах, та після умовно радикальних і паліативних операцій. Частіше призначають: 5-фторурацил, мітоміцин, адріабластин.

Хворі після операції з приводу раку товтсої кишки повинні бути під постійним наглядом з проведенням їм ендоскопічних, ультразвукових та лабораторних обстежень (визначення РЕА).

У хворих на рак ободової кишки після радикальних операцій досить швидко повно відновлюється працездатність. Під час експертизи працездатності слід брати до уваги стадію процесу, локалізацію пухлини, характер проведеного лікування а також професію, вік та стать хворого.

П’ятерічне виживання хворих на рак ободової кишки після радикальних операцій сягає 50-60%, а при І та ІІ стадіях 80%5.3. Контрольні питання:

  1. Захворюванність РОК. Значення характеру харчування.

  2. Передракові захворювання. Методи профілактики раку.

  3. Форми росту та локалізації пухлин. Закономірності метастазування.

  4. Поділ на стадії.

  5. Симптоми раку правої та лівої половини ободової кишки.

  6. Основні клінічні варіанти РОК.

  7. Діагностика РОК. Значення рентгенологічного та ендоскопічного обстеження.

  8. Лікування (радикальне та паліативне). Обсяг хірургічного втручання залежно від локалізації пухлини.

  9. Тактика при захворюванності на рак, що ускладнений гострою кишковою непрохідністю. Паліативні операції.

  10. Покази до комбінованого лікування. Віддалені результати.

5.4. Заключний етап:

Контроль та корекція рівня професійного вміння та навичок проводиться шляхом вирішення ситуаційних та клінічних задач, тестів для самоконтролю. Оцінюються знання та вміння студентів з обгрунтування кожної оцінки.

Викладач завдає домашнє завдання, рекомендує літературу по темі наступного заняття основну та додаткову.

VI. Матеріали для методичного забезпечення заняття

6.1.Матеріали контролю базисної (висхідного рівня) підготовки студентів: тестові завдання

Вкажіть країну з високим захворюванням на рак ободової кишки:

1. Японія;

+2. США;


3. Сенегал;

4.Ямайка;

5. Шрі-Ланка

2. Яке місце в світі займає рак ободової кишки серед усіх злоякісних пухлин:

1. друге;

2. п’яте


+3. третє

4. четверте

5. шосте

3. Яка найчастіша локалізація ракового ураження ободової кишки:

1. низхідний відділ ободової кишки;

+2. сліпа кишка;

3. сигмовидна кишка;

4. висхідний відділ ободової кишки;

4. Які розрізняють екзофітні форми росту раку ободової кишки:

1. поліпопдібна;

2. грибоподібна;

3. виразкова;

4. виразково-інфільтративна

+5. 1 і 2

5. Чашеподібний рак відносять до:

1. ендофітного;

2. екзофітного;

+3. мМезофітного

6. Гематогенно при раку ободової кишки найчастіше уражується:

+1. Ппечінка;

2. мозок;

3. легені;

4. кістки.

7. Найінформативнішим методом дослідження раку ободової кишки вважають:

1. рентгенологічне дослідження;

2. ректороманоскопія;

+3. фіброколоноскопія;

4. УЗД;


5. гемокульттест.

8. Основний рентгенологічний метод дослідження раку ободової кишки:

1. ретропневмоперетонеум;

+2. іригоскопія;

3. пневморен.

9. Вкажіть радикальний метод лікування раку ободової кишки:

1. хіміопроменева терапія;

2. променева терапія;

+3. хірургічний;

4. гормоно і імунотерапія;

5. всі відповіді вірні.

10. П’ятирічне виживання хворих на рак ободової кишки після радикальних операцій сягає:

+1. 50-60%;

2. 60-70%;3. 40-50%.

6.2. Матеріали для методичного забезпечення основного етапу заняття Набір рентгенограм, таблиці, довідник з протипухлинної хіміотерапії, амбулаторні карти і історії хвороби хворих на рак ободової кишки, висновки щодо морфологічного дослідження біоптатів слизової оболонки товстої кишки (при можливості мікропрепарати), лікарські засоби.

6.3. Матеріали для заключного етапу заняття: клінічні ситуаційні задачі

Задача 1. В якому відсотку випадків зустрічаються доброякісні епітеліальні пухлини ободової кишки і яке їх лікування?

Задача 2. Хворий К., 55 років, звернувся на прийом до онколога в поліклініку із скаргами на болі в правій половині живота, диспептичні явища. Хворіє на протязі 8 місяців. При об’єктивному обстеженні патології не виявлено. Яка подальша тактика лікаря поліклініки?

Задача 3 Хворому С., 75 років, встановлено діагноз рак сліпої кишки Т4N1М1. Мt в печінку. Ваша лікувальна тактика?

Задача 4. У хворого В., 59 років, пухлина у лівій половині товстої кишки. Яке хірургічне втручання необхідно виконати?

Задача 5. Хвора З., 68 років, надішла в загальнохірургічне відділення з явищами низької кишкової непрохідності. Оперована в ургентному порядку. На операції виявлена пухлина сигмовидної кишки. Яка подальша хірургічна тактика?

Задача 6. Хвора У., 52 роки, звернулась до поліклініки із скаргами на періодичні болі в правій половині живота і проноси. З метою дообстеження призначена колоноскопія, при цьому в ділянці сигмовидної кишки виявлений поодинокий поліп на вузькій ніжці. Яка подальша лікувальна тактика?

Задача 7. У хворого М., 60 років, виявлено рецедив аденокарциноми поперечної ободової кишки. Рік і два місяці тому проведена резекція пухлини, відступаючи на 6 см від її краю. Післяопераційний період проходив без ускладнень в подальшому хворий не спостерігався. Ваша лікувальна тактика?

Задача 8. Хворому А., у віці 55 років, встановлено діагноз рак висхідного відділу ободової кишки Т3NxМ0. Хворий анемічний, вистажений. Яка ваша лікувальна тактика?

Задача 9. До доброякісних пухлин неепітеліального характеру відносять: фіброми, ліпоми, гемангіоми. З якими захворюваннями проводять диференційну діагностику і яка лікувальна тактика?

Задача 10. У хворої Н., 78 років, встановлено діагноз: рак ободової кишки Т3N0М0. Ваша подальша лікувальна тактика?

6.4. Матеріали для методичного забезпечення самопідготовки студентів викладені у відповідних методичних вказівках студентам 5 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття з цієї теми.

VII. Література

7.1. Основна:

1. Білинський Б.Т. Онкологія. Львів. 1998 р.

2. Білинський Б.Т. Онкологія. Львів. 1992 р.

3. Петерсон Б.Е. Онкология. М.: Медицина. 1980.

4. Слинчак С.М. Онкология. Київ. 1989.

5. Трапезников Н.Н. Онкология. М.: Медицина. 1981 р.

6. Лекційний матеріал.

7.2. Додаткова:

1. Александров Н.Н., Лыткин Н.И., Петров В.П. и др. Неотложная хирургия при раке толстой кишки. Минск.: Беларусь. 1980 г.- 330 с.

2. Ганичкин Г.А. Рак толстой кишки. М.: Медицина, 1970. – 223 с.

3. Ефимов Г.А., Ушаков Ю.М. Осложненный рак ободочной кишки. М.: Медицина. 1984 р. – 174 с.

4. Снешко Л.И. Профилактика рецидивов и метостазов рака толстой кишки. Ленинград: Медицина, 1976 г.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка