Буковинський державний медичний університет затверджено
Сторінка16/18
Дата конвертації14.04.2016
Розмір2.41 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Методичну розробку склав к.м.н., асистент Тащук І.В.

Рецензія позитивна к.м.н., доцент Чумак Д.А.

БуковинськИЙ державнИЙ медичнИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Затверджено


на методичній нараді кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії

Зав. кафедри


д.м.н., професор Сенютович Р.В.

“20” червня 2006 р.МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття

Тема: Рак ендометрію і яєчників.

Навчальний предмет: онкологія

Курс 6


Факультет: Медичний №3 (спеціальність «Медична психологія»)

Кількість навчальних годин: 2

І. Актуальність теми.

Рак тіла матки (РТМ) посідає 4 місце в структурі онкологічної захворюваності. В Україні захворюваність становить 7,5 випадків на 100000 нас. Співвідношення раку тіла до раку шийки коливається від 1:10 до 1:20. РТМ зустрічається у жінок старшого віку – 55 років. Часто почали хворіти жінки молодого віку з низьким ступенем диференціації, а сам процес не рідко має генералізований характер.

Серез злоякісних пухлин гінеталій злоякісні пухлини яєчників знаходяться на 4 місці.

ІІ. Навчальна мета: Поглибити рівень теоретичних і практичних знань студентів з патогенезу, клініки, діагностики та сучасного спецлікування раку ендометрію (РЕ) та яєчників (РЯ).+

2.1. Знати:


 1. Етіологію РТМ і яєчників.

 2. Патологічну анатомію РТМ і РЯ.

 3. Передракові захворювання РТМ і РЯ.

 4. Постадійну класифікацію РТМ і РЯ.

 5. Гістологічну структуру РТМ і РЯ.

 6. Клініку та методи діагностики РТМ і РЯ.

 7. Сучасне комбіноване і комплексне лікування РТМ і РЯ.

 8. Об’єм оперативного втручання.

2.2. Вміти:

Зібрати анамнез у хворих на РЕ і РЯ і проаналізувати його.

Провести гінекологічне обстеження хворих.

Опрацювати план обстеження хворих на РЕ, РЯ і, грунтуючись на даних обстеження хворого, сформулювати клінічний діагноз і призначити план лікування.ІІІ. Виховна мета: на конкретних прикладах сприяти вихованню у студентів принципів лікарської деонтології при спілкуванні з онкохворими.

IV. Міждисциплінарна інтеграція.

Дисципліна

Знати


Вміти

1. Анатомія

Анатомію матки, її зв’язки. Анатомію яєчників, маткових труб, колекторів лімфатичного відтоку.
2. Клінічне медсестринство

Гістерографію. При яких стадіях показана? Лімфографію. Ультрасонографію.

Симптоматологію РТМ і РЯ, хірургічні втручання при них1. Описати рентгенологічні симптоми та поширення процесу по стінкам матки, форму росту пухлини.

2.Визначити стан парааортальних лімфатичних вузлів.

3.Проводити клінічну діагностику


3. Патфізіологія

Етіологію і патогенез РТМ і РЯ
4. Патологічна анатомія

Цитологічні і гістологічні ознаки злоякісних пухлин.

Забарвлювати мазки на предметних скельцях

V. План та організаційна структура практичного заняття:

5.1. Тривалість заняття – 2 години.

5.2. Етапи заняття (таблиця)

п.п

Основні етапи заняття та їх зміст

Навчальна мета в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчально-методичне забезпечення

Час

1.

Підготовчий етап:

організація заняття;

визначення навчальної мети та мотивація;

контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;

а) сучасні особливості етіології і патогенезу класифікація, варіанти перебігу РТМ і РЯ;

б) клінічна особливості перебігу РТМ і РЯ в залежності від локалізації процесу і форми росту;

в) діагностичні крітерії, диференційна діагностика РТМ і РЯ та хронічних запальних процесів і передракових захворювань;

г) особливості лікування хворих на РТМ і РЯ (хірургічне лікування, сполучена променева терапія і хіміотерапія);

д) профілактика, диспансерізація, методи відновного лікування;

д) медико-соціальна експертиза.


L = II-III


Фронтальне опитування, таблиці, тестові завдання, результати біохімічних аналізів, цитологічні ат патогістологічні заключення, рентгенологічні та УЗД зміни, , історії хвороб

10 хв.

2.

Основний етап:

формування професійних вмінь та навичок:

а) курація хворих на РТМ і РЯ обстеження їх в повному обсязі згідно схеми історії хвороби, складання плану додаткового обстеження;

б) постановка діагнозу захворювання з урахуванням стадії і клінічної групи;

в) обговорення та оцінка результатів курації і конкретних питань клінічних особливостей діагностики і диференційної діагностики, диференційованого лікування, реабілітації, медико-соціальної експертизи;

г) вирішення ситуаційних клінічних задач.


L = III


3-4 стаціонарних хворих на РТМ і РЯ, медичні картки стаціонарних хворих, амбулаторні карти хворих. Обладнання: рентгенограми. Листки призначень, карти опромінення хворих. Клінічні задачі, лікарські засоби.

60 хв.

3.

Заключний етап:

контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок


L = III


Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів курації тематичних хворих. Вирішення клінічних тестових завдань. Набір тестових завдань та еталони відповідей

10 хв.

підведення загальних підсумків;

домашнє завдання.


L = II


5.2.1. Підготовчий етап:

На початку заняття викладач знайомить студентів з основними завданнями заняття, планом. Для контролю вихідного рівня знань студентів кожному з них пропонується вирішити типове питання з постановкою діагнозу – можна використати ситуаційні клінічні задачі.5.2.2. Основний етап:

Опитування та фізичне обстеження хворого проводять самі студенти почергово, під контролем викладача. Для оцінки правельності обстеження постійно залучаються інші студенти.

При опитуванні хворих увага студентів звертається на збор анамнезу захворювання, наявність хронічних запальних процесів і передракових захворювань РТМ і РЯ. Відмітити патогенетичну роль спадковості.

РТМ займає 4 місце серед інших локалізацій раку жіночих статевих органів. В Україні захворюваність становить 7,5 на 100000 нас.

РТМ відноситься до гормонозалежних новоутворів. Естрогени являються впливовим фактором проліферації ендометрію, а також відіграє роль генетичний фактор. В інших випадках РТМ спричиняється вірусом.

До факторів ризику відносяться хворі з ожирінням, цукровим діабетом, гіпертонічною хворобою, фіброміомою матки, жінки, що народжували великий плід.

Попередники РТМ: поліп ендометрію, гіперплазія ендометрію, атипова проліферація ендометрію. Її вважають преінвазивним раком.

Злоякісні новоутвори: аденокарцинома, світлоклітинний рак, плоскоклітинний рак, змішаний рак, недиференційований.

Класифікація раку РТМ:

Т1 – пухлина обмежена тілом матки; Т1а – порожнина матки має до 8 см у довжину; Т1б – порожнина матки має понад 8 см у довжину; Т2 – пухлина поширюється на шийку матки; Т3 – пухлина поширюється жа межі матки, на піхву, не виходить за межі малого тазу; Т4 – пухлина поширюється на слизову сечового міхура або прямої кишки і виходить за межі малого таза.

Скарги хворих на РТМ: кров’янисті виділення, кровотечі, рідкі уплави – поява лімфореї. Болі при запущених стадіях хвороби.

Збільшення матки визначається при 2-4 стадіях раку. Наявність на стінках піхви метастазів свідчить про 4 стадію РТМ.

Діагностика. Діагностичне вишкрібання порожнини матки і цервікального каналу. Гістерографія дає можливість визначити локалізацію, розміри і поширення пухлини по стінках матки.

Лікування. Хірургічний метод лікування РТМ – основний.

Хворим похилого віку, з ожирінням, з супутніми захворюваннями здійснюють просту екстирпацію матки з придатками, при локалізації пухлини в дні матки та при зрілій гістологічній структурі або якщо пухлина захоплює всю порожнину матки і переходить на цервікальний канал і при низькому ступені зрілості застосовують розширену екстирпацію матки з придатками, видаленням параметральної клітковини з регіонарними лімфатичними вузлами. З метою абластики та профілактики рецидивів застосовують перед операцією опромінення.

За наявності протипоказів до хірургічного лікування і відмові хворої від операції методом вибору стає поєднано-променевий спосіб лікування – дистанційне опромінення параметрію і внутрішньоматкове опромінення основного вогнища в матці. Можуть бути застосовані гормони 17-альфа-гідрооксипрогестерон-капронат при високодиференційованому РТМ.

РЯ становить 15-20% від онкогінекологічної патології. Зустрічається у віці 40-50 років. Відноситься до гормонозалежних пухлин. Пухлини яйників бувають серозні, муцинозні, ендометріоїдні, пухлини Бренера, змішані епітеліальні пухлини, недиференційовані карциноми, некласифіковані епітеліальні і інші. Серед злоякісних пухлин яєчників найчастіше трапляються серозні і муцинозні пухлини.

Хворі при РЯ скаржаться на неясні відчуття в низу живота, на почуття дискомфорту з боку ШКТ, нудоту, втрату апетиту, вздуття, запори, часте сечовиділення. Асцит буває при пізніх стадіях захворювання.

При РЯ ІІІ-ІV ст. через заднє склепіння піхви або при ректовагінальному дослідженні пальпуються окремі десемінати і форми шпори. При УЗД визначають локалізацію пухлини і внутрішню структуру. Цитологічне дослідження ексудату черевної порожнини дозволяє підтвердити діагноз, як і при лапароскопії з біопсією.

Основним методом лікування вважається хірургічний, ПХТ. Променевий метод лікування використовується рідко. При І-ІІ ст. РЯ видаляється матка з яєчниками – екстирпація її та видалення великого сальника. Після ПХТ (схема ЦМФ або ЦАП) зникає асциті можна виконати екстирпацію матки і великого сальника.5.3. Контрольні питання:

Частота рака тіла матки і РЯ.

Етіологія і патогенез РТМ і РЯ.

Передракові захворювання РТМ і РЯ.

РТМ як гормонозалежна пухлина.

Патологічна анатомія рака ендометрія і РЯ.

Шляхи розповсюдження захворювання.

Діагностика РТМ і РЯ.

Об’єм оперативних втручань.

Поєднана променева терапія РТМ.

Прогістінотерапія РТМ.

ПХТ РЯ.


Прогноз. Профілактика.

5.4. Заключний етап:

Контроль та корекція рівня професійного вміння та навичок проводиться шляхом вирішення ситуаційних та клінічних задач, тестів для самоконтролю. Оцінюються знання та вміння студентів з обгрунтування кожної оцінки.Викладач завдає домашнє завдання, рекомендує літературу по темі наступного заняття основну та додаткову.

VI. Матеріали для методичного забезпечення заняття

6.1.Матеріали контролю базисної (висхідного рівня) підготовки студентів: тестові завдання

6.2. Матеріали для методичного забезпечення основного етапу заняття Набір рентгенограм, таблиці, довідник з протипухлинної хіміотерапії, амбулаторні карти і історії хвороби, висновки щодо морфологічного дослідження біоптатів (при можливості мікропрепарати), лікарські засоби.

6.3. Матеріали для заключного етапу заняття: клінічні ситуаційні задачі

Задача №1. Хвора В., 51 р., поступила в гінекологічне відділення ООД із скаргами на кров’янисті виділення із статевих шляхів. Вважає себе хворою на протязі 3-х місяців, коли з’явились після менструації кров’янисті виділення. Акушер-гінеколог діагностував ендометрит і призначив спринцювання чистотілом і фізіотерапію. Покращення не було. Через півроку гінеколог ООД виконав діагностичне вишкрібання порожнини матки і каналу шийки матки. Гістологічно виявлено аденокарциному тіла матки. Діагноз: Рак тіла матки ІІ ст., кл. гр. ІІ Т2N0M0. Яку помилку допустив акушер-гінеколог поліклініки. Призначте лікування.

Задача №2. Хвора С., 25 років, звернулась до лікаря-гінеколога із скаргами на болі внизу живота, втрату апетиту, запори. При гінекологічному обстеженні визначаються двосторонні утвори розміщені з двох боків матки з горбистою поверхнею. Через заднє склепіння піхви пальпується в вигляді шпори десимінати пухлини. Цитологічне дослідження ексудату черевної порожнини виявило клітини карциноми. Поставте діагноз. Призначте лікування.

Задача №3. Хвора Д., 55 років, поступила із скаргами на кров’янисті виділення, появу рідких уплавів. Вона страждає ожирінням, гіпертонією і цукровим діабетом. При гінекологічному обстеженні виявлено збільшення матки до 8 тиж. вагітності в дзеркалах. Спостерігаються сукровичні виділення із цервікального каналу шийки матки, інфільтрований параметрій, який обмежує рухомість шийки матки. Виконане вишкрібання порожнини матки і цервікального каналу. Гістологічне дослідження: аденокарцинома. Діагноз: рак тіла матки Т3N1M0. Призначте лікування.

Відповіді на задачі:

Задача №1. Акушер-гінеколог не звернув увагу на скарги хворої, провів поверхневе обстеження і призначив непоказане лікування. хворій необхідна доопераційна поєднана ТГТ та розширена екстирпація матки з придатками і видаленням параметральної тканини з регіонарними лімфатичними вузлами.

Задача №2. Хворому показана поєднана променева терапія та гормонотерапія 17-альфа-гідрооксипрогестерон-капронатом.

Задача №3. У хворої рак яйників ІІІ стадії Т3NхM0. Показана доопераційна поліхіміотерапія по схемі CMF чи ЦАП.

6.4. Матеріали для методичного забезпечення самопідготовки студентів викладені у відповідних методичних вказівках студентам 5 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття з цієї теми.

VII. Література

7.1. Основна:

1. Білинський Б.Т. Онкологія. Львів, 1998. 1. Білинський Б.Т. Онкологія. Львів, 1992.

 2. Петерсон Б.Е. Онкология. М.: Медицина, 1980.

 3. Слинчак С.М. Онкология. Киев, 1989.

 4. Трапезников Н.Н. Онкология. М.: Медицина, 1981.

 5. Лекційний матеріал.

7.2. Додаткова література:

Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. М.: Медицина, 1989.–110 с.

Винницкая В.К. Онкологическая гинекология. К.: Здоров’я, 1983.– 248 с.

Петерсон Б.Е., Чиссов В.И., Пачес А.И. Атлас онкологических операций. М.: Медицина, 1987.– 534 с.

Чиссов В.И. Комбинированное и комплексное лечение больных со злокачественніми опухолями. М.: Медицина, 1989.– 560 с.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка