Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів
Сторінка1/2
Дата конвертації22.04.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ
Державна установа “Центральний методичний кабінет

підготовки молодших спеціалістів” МОЗ України
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій

ПРОГРАМА

для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів

І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю

5.12010101 “Лікувальна справа”

Київ

2011


Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій

Укладач:
А.М. Матвєєв— викладач І категорії Вінницького медичного коледжу ім. Д.К. Заболотного.
Програму розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії хірургічних дисциплін (протокол від 06 квітня 2011 р. № 9) та методичної ради Вінницького медичного коледжу 12 квітня 2011 р., протокол № 8.
Програму розгянуто і схвалено опорною цикловою комісією дисциплін хірургічного профілю на спільному засіданні 04 жовтня 2011 р., протокол № 1.
Рецензенти:
В.С. Тарасюк — канд. мед. наук, професор кафедри медицини катастроф Вінницького національного медичного університету ім.М.І. Пирогова

І.О. Третяк — начальник відділення профпатології 740-го регіонального санітарно-епідеміологічного загону, заслужений лікар України

© МОЗ України, 2011

© ВСВ “Медицина”, 2011

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальну програму з дисципліни “Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій” складено для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010101 “Лікувальна справа” відповідно до складових галузевих стандартів вищої освіти — ОКХ і ОПП, затверджених МОН України і МОЗ України в 2011 р., та навчальних планів 2011 р.

Дисципліна “Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій” вивчається відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”.

Актуальність вивчення цієї дисципліни зумовлена змінами, що відбулися внаслідок реорганізації і розбудови Збройних сил України, зміною поглядів на ведення бойових дій, застосування сучасних видів зброї, накопиченням досвіду роботи військово-медичної служби під час виникнення локальних воєнних конфліктів.

У локальних конфліктах, під час надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час важлива роль у своєчасному наданні медичної допомоги пораненим і хворим належить молодшому медичному персоналу.

Наскільки своєчасно, правильно й чітко буде надано першу медичну та долікарську (фельдшерську) допомогу, настільки кращими будуть шанси щодо збереження життя та успішного лікування поранених і хворих на подальших етапах медичної евакуації.

Усі питання військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій повинні вивчатися з урахуванням знань і практичних навичок, отриманих студентами з інших навчальних дисциплін, насамперед з анатомії та фізіології людини, хірургії, терапії, фармакології, гігієни, епідеміології та інфекційних хвороб.Дисципліна “Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій” складається з лекцій, навчальної практики під керівництвом викладача і самостійної роботи студентів. На навчальній практиці особливу увагу необхідно приділяти питанням надання першої медичної допомоги пораненим та ураженим на полі бою та долікарської (фельдшерської) допомоги на медичному пункті батальйону (МПБ).
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основні завдання медичної служби Збройних сил України у воєнний час;

 • основи організації лікувально-евакуаційних заходів у військах;

 • завдання та структуру організації Державної служби медицини катастроф;

 • особливості та медико-тактичні характеристики різного виду аварій, стихійних лих;

 • принципи лікувально-евакуаційного забезпечення населення в системі Державної служби медицини катастроф, особливості організації лікувально-евакуаційних заходів в осередках масового ураження;

 • принципи надання медичної допомоги постраждалим унаслідок аварії на радіаційно небезпечних об’єктах, одиниці виміру радіоактивності та йонізуючого випромінювання (дозиметричний контроль), клінічну класифікацію променевої хвороби;

 • типові синдроми отруєнь та обсяг першої допомоги при ураженні сильнодіючими отруйними речовинами, антидоти та їх використання.


Студенти повинні вміти:

 • надавати першу медичну і долікарську (фельдшерську) допомогу пораненим і ураженим в умовах бойової обстановки;

 • організовувати надання першої медичної та долікарської (фельдшерської) допомоги пораненим і ураженим;

 • організовувати медичне забезпечення роти та батальйону в різних видах бойових дій;

 • надавати першу медичну і долікарську допомогу в осередках надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час;

 • користуватися засобами індивідуального і колективного захисту, а також засобами індивідуального медичного захисту;

 • надавати першу медичну допомогу в разі отруєння сильнодіючими отруйними речовинами;

 • працювати в складі бригад і загонів екстреної медичної допомоги в осередках масового ураження.


Студенти мають бути поінформовані про:

 • умови діяльності медичної служби Збройних сил на випадок війни;

 • екологічну обстановку на території України, регіону та можливі аварії й катастрофи;

 • досвід роботи служби екстреної медичної допомоги під час ліквідації наслідків великомасштабних надзвичайних ситуацій різного походження.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


з/п

Теми

Кількість годин

Загальний обсяг

Лекції

Навчальна практика під керівництвом викладача

Самостійна робота
Частина І. Військово-медична підготовка
Розділ 1. Основи організації медичного забезпечення військ

2

Основні завдання медичної служби Збройних сил України у воєнний час. Уражуюча дія сучасної зброї та санітарні втрати

2

2

2

Основи організації лікувально-евакуаційного забезпечення військ

2

2

3

Організація надання першої медичної допомоги пораненим на полі бою. Індивідуальні та групові засоби медич-ного захисту. Медичне оснащення санітара та санітарного інструктора роти

444

Організація надання долікарської (фельдшерської) допомоги пораненим і ураженим на медичному пункті батальйону (МПБ)

2

-

25

Медичне забезпечення механізованої роти і батальйону в оборонному та наступальному боях

2

2
Розділ 2. Основи організації забезпечення медичним майном і технікою у воєнний час

42

2
Розділ 3. Основи військово-польової хірургії

6

Заходи першої медичної та долікарської (фельдшерської) допомоги при пораненнях та ураженнях

447

Травматичний шок. Синдром тривалого роздавлювання тканин. Термічні опіки. Обмороження

42

2
Розділ 4. Основи військово-польової терапії

8

Завдання та зміст ВПТ. Характеристика ядерної зброї. Радіаційні ураження

42

2

9

Особливості хімічної зброї. Характеристика осередку хімічного зараження. Ураження бойовими отруйними речовинами

42

2
Розділ 5. Основи військової гігієни

10

Основи організації санітарно-гігієнічних заходів у військах

2

2

11

Гігієна розташування та пересування військ, особливості гігієни військово-службовців спеціальних родів військ

2

2

12

Гігієна харчування особового складу військ

2213

Гігієна польового водопостачання

2

2
Розділ 6. Основи військової епідеміології

14

Завдання та основи протиепідемічного захисту військ

2

2

15

Загальна характеристика протиепідемічних сил і засобів, протиепідемічний захист на етапах медичної евакуації. Санітарно-епідеміологічна розвідка

42

2

16

Протиепідемічний захист військ в умовах застосування ворогом бактеріологічної зброї

2

2
Частина ІІ. Медицина надзвичайних ситуацій
Розділ 7. Завдання та основи організації медичного забезпечення населення у надзвичайних ситуаціях

17

Організація захисту населення у надзвичайний період. Основи створення, структура та завдання Державної служби медицини катастроф

3

2

1

1

18

Організація екстреної медичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях. Система лікувально-евакуаційного забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

3
1

1
Розділ 8. Техногенні катастрофи

19

Транспортні катастрофи, їх медико-тактична характеристика. Лікувально-евакуаційні заходи в осередку транспортних аварій і катастроф

42

2

20

Аварії на АЕС і радіаційно-небезпечних об’єктах, їх медико-тактична характеристика

53

2

21

Хіміко-технологічні катастрофи. Класифікація сильнодіючих отруйних речовин, симптоми отруєння. Основні лікувально-профілактичні заходи в осередку хімічного ураження

53

2
Розділ 9. Стихійні лиха, їх класифікація та медико-тактичні особливості. Основи організації та проведення аварійно-рятувальних і невідкладних робіт, медична допомога в районах стихійних лих

3

12
Розділ 10. Екстрена медична допомога при масових ураженнях в мирний та воєнний час. Основні принципи і способи захисту населення при масових ураженнях у надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру

42

2
Розділ 11. Організація санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у надзвичайних ситуаціях. Зміст та організація режимно-обмежувальних заходів в епідемічних осередках

66Усього


81

9

40

32
  1   2


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка