Державний комітет україни з медичної та мікробіологічної промисловості
Сторінка1/7
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З МЕДИЧНОЇ

ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

з медичної

та мікробіологічної

промисловості

22.04.1997

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці України

  ДОВІДНИКкваліфікаційних характеристик професій працівників

Випуск 25

"Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів"

ВСТУП

Випуск 25 "Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) переопрацьований відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення ДКХП з уточненням кваліфікаційних характеристик професій робітників з урахуванням змін і доповнень до змісту робіт, які виникли під впливом упровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, нових вимог до якості продукції. У випуску враховані нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережені наступність, традиції застосування і особливості будови випуску 31 ЕТКС видання 1985 р.

У цей випуск включені кваліфікаційні характеристики окремих керівників та професіоналів, які є специфічними для даної галузі.

Випуск доповнений професією "Лаборант-мікробіолог" (раніше - за випуском 01 ЕТКС).

Підвищено тарифно-кваліфікаційні розряди професій: "Дозувальник медичних препаратів", "Контролер продукції медичного призначення", "Стерилізаторник матеріалів та препаратів".

Уніфіковані однорідні за складом робіт професії "Контролер продукції медичного призначення", "Переглядач ампул з ін'єкційними розчинами", "Переглядач продукції медичного призначення".

Внесені відповідні доповнення та зміни до змісту окремих кваліфікаційних характеристик.

За відсутністю на підприємствах галузі Держкоммедбіопрому України видів робіт та відповідних професій в чинний випуск не включені професії, які раніше входили до випуску 31 ЕТКС видання 1985 року: "Апаратник абсолютування", "Апаратник виробництва гематогену та медичної жовчі", "Апаратник виробництва рентгенівських екранів", "Апаратник декарбоксилування", "Апаратник єнолізації", "Апаратник іонного обміну", "Апаратник насичення", "Апаратник одержання закису азоту", "Апаратник одержання комплексних сполук", "Апаратник одержання синтетичних гормонів", "Апаратник одержання сполук для рентгенівських екранів", "Апаратник оксихлорування", "Апаратник приготування зуболікарських матеріалів", "Апаратник циклізації", "Виробник вітамінних соків", "Виробник гіпсових бинтів", "Виробник кетгуту", "Виробник пробок", "Готувач сумішей і мас медичного призначення", "Заготівник напівфабрикатів перев'язувальних матеріалів", "Закладач хірургічного шовного матеріалу", "Зарядник інгаляторів", "Капілярник", "Кріпильник мандрен", "Лаборант з вирощування медичних п'явок", "Моделювальник штучних зубів", "Монтувальник штучних зубів", "Оператор мийної установки", "Оператор наповнення шприц-тюбиків", "Підбирач забарвлення штучних зубів", "Плавильник (виробництво медикаментів)", "Пресувальник перев'язувальних матеріалів", "Промивальник гідроксалу", "Різальник сировини", "Розмелювач вірусної тканини та бактерійної маси", "Стабілізаторник-дефібринувальник крові", "Гермостатник (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних препаратів, матеріалів)", "Фіксаторник", "Формувальник штучних зубів", "Центрифугувальник (виробництво медикаментів)", "Шліфувальник медичних виробів", "Шпредингіст".

Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблені відповідно до шестирозрядної сітки кваліфікаційних розрядів. Розряди робіт встановлені відповідно до їх складності без урахування небезпечних і шкідливих виробничих факторів, важких умов праці.

Робітники крім завдань, обов'язків та знань, які передбачені відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати, виконувати та додержувати правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі і завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, встановлення і підвищення розрядів, внесення змін і доповнень викладено в Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, які подані у випуску 1 ДКХП.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

КЕРІВНИКИ

1. ЗАВІДУВАЧ ВІВАРІЮ

Завдання та обов'язки. Своєчасно подає заявки на поставки піддослідних тварин і кормів. Контролює стан і кількість тварин, які надходять, якість і кількість кормів. Проводить щодня клінічний огляд піддослідних тварин і у випадках виявлення хворих - забезпечує їх ізоляцію та лікування. Забезпечує своєчасно фармлабораторію піддослідними тваринами відповідно до вимог чинної нормативно-технічної документації. Контролює дотримання режиму годування та утримання піддослідних тварин. Веде облік витрат і надходження кормів та піддослідних тварин. Контролює правильність і своєчасність проведення дезоброблення приміщень і оброблення віварію. Утримує віварій в належному санітарному стані, забезпечує його епізоотичний добробут. Забезпечує реалізацію відроблених тварин і вторсировини. Забезпечує безпечну та безперебійну роботу працівників віварію, своєчасне проведення інструктажу з правил та норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Повинен знати: основи технології виробництва антибіотиків і лікувальних засобів; чинну нормативно-технічну документацію та методики контролю; правила ведення документації; будову конструкцій і порядок експлуатації приладів, які застосовуються; основи ветеринарного законодавства і правила утримання та годування лабораторних тварин; основи трудового законодавства; правила охорони праці; виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

2. БАКТЕРІОЛОГ (ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, ВІТАМІНІВ, МЕДИЧНИХ, БАКТЕРІЙНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ)

Завдання та обов'язки. Проводить роботу щодо забезпечення мікробної забрудненості лікарських препаратів. Проводить роботу з удосконалення технології виробництва, методів лабораторних аналізів, випробувань і дослідницьких робіт з розроблення, освоєння і запровадження у виробництво нових препаратів, прогресивних технологічних процесів. Забезпечує своєчасний і якісний бактеріологічний контроль готової продукції. Контролює мікробну забрудненість сировини, допоміжних речовин, таропакувальних матеріалів. Контролює особисту гігієну персоналу, виробничих дільниць і цехів. Контролює санітарний стан повітря, апаратури і комунальних виробничих приміщень. Організовує і здійснює правильне і своєчасне виготовлення, контроль і зберігання живильних середовищ, підготовку боксу для проведення посівів в умовах стерильності, перевірку стерильності боксу і спецодягу. Контролює режим стерилізації перев'язувальних засобів, тампонів стерильних, правильність записів і ведення цехових технологічних журналів; забезпечує зберігання архівних зразків із здаванням їх у цех. Дає рекомендації з покращання режимів стерилізації, їх удосконалення. Освоює нові методи контролю стерильності продукції і навчає працівників лабораторії. Складає заявки на сировину, матеріали, інвентар, обладнання, живильні середовища, які необхідні для нормальної роботи лабораторії. Стежить за станом приладів, обладнання, правильністю їх експлуатації. Здійснює контроль за своєчасним технічним оглядом шафи ГПСД-1000, готує її до огляду. Організовує і здійснює необхідний облік і звітність бактеріологічної лабораторії, веде технічну документацію відділу технічного контролю (ВТК). Доповідає своєчасно начальнику ВТК про зауваження, порушення, відхилення в режимі стерилізації в цехах, появу росту бактерій у готовій продукції; попереджує цех про можливість появи браку продукції. Здійснює зв'язок з науково-дослідними інститутами з спеціальних питань методик і аналізів. Утримує бактеріологічну лабораторію в чистоті та порядку, організовує роботу відповідно до встановлених норм охорони праці. Бере участь у розробленні нормативно-технічної документації, рецензуванні технологічних регламентів з метою забезпечення випуску лікарських засобів, які відповідають нормам мікробної чистоти. Складає щоквартально звіти з мікробної забрудненості продукції, сировини, обладнання.

Повинен знати: технологію виробництва; технологічне та лабораторне обладнання, прилади і правила експлуатації; стандарти, технічні умови, а також положення, інструкції та інші керівні матеріали з виробництва та контролю продукції; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції; основи трудового законодавства; правила ведення технологічної документації; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний бактеріолог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бактеріолога I категорії не менше 2 років.

Бактеріолог I категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією бактеріолога II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Бактеріолог II категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією бактеріолога не менше 2 років.

Бактеріолог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

3. БІОЛОГ (ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, ВІТАМІНІВ, МЕДИЧНИХ, БАКТЕРІЙНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує правильну організацію всієї роботи з бактеріологічного контролю готової продукції, субстанцій, допоміжних матеріалів, сировини і напівфабрикатів, мікробіологічної чистоти виробництва. Забезпечує якісний зміст складу біологічного матеріалу під час досліду і збереження його. Контролює мікробну забрудненість випущеної продукції відповідно до вимог нормативно-технічної документації (НТД), а також сировини, матеріалів, особисту гігієну персоналу, виробничих приміщень, повітря, апаратури, обладнання. Контролює режим і якість стерилізації препаратів, спецодягу, посуду тощо. Якісно і своєчасно оформляє результати аналізів за існуючими формами, досліджує причини відхилень від норми. Заносить своєчасно всі записи в робочі журнали встановленої форми і доводить до відома службу цеху про результати біологічних аналізів. Бере участь у розробленні НТД з метою забезпечення випуску нестерильних лікарських засобів. Здійснює виготовлення стандартних розчинів ерізіміну, цимаріну та інших реактивів, які необхідні для біологічного оцінювання готової продукції та препаратів. Складає заявки на необхідне обладнання, інвентар, посуд, прилади, біологічний матеріал. Стежить за технічним станом і утримує в порядку лабораторію, обладнання і прилади. Забезпечує застосування безпечних прийомів праці, виконує правила експлуатації обладнання. Дотримується виробничої і службової дисципліни.

Повинен знати: технологію виробництва; технологічне та лабораторне обладнання і правила їх експлуатації; методики аналізів, які провадяться; стандарти, технічні умови, а також положення, інструкції та інші керівні матеріали з виробництва та контролю продукції; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції; основи трудового законодавства; правила ведення технологічної документації; правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Біолог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Біолог II категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією біолога не менше 2 років.

Біолог I категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією біолога II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Провідний біолог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією біолога I категорії не менше 2 років.

4. БІОХІМІК (ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, ВІТАМІНІВ, МЕДИЧНИХ, БАКТЕРІЙНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ)

Завдання та обов'язки. Розроблює та веде технологічні процеси з фракціонування мікробіологічних продуктів, а також з очищення та концентрації бактеріальних токсинів та виготовлення живильних середовищ. Контролює біохімічні параметри, які регулюють хімізм обміну речовин на сталях технологічного процесу. Розробляє методики та проводить хімічний контроль реактивів, сировини, матеріалів і напівфабрикатів. Перевіряє хімічний склад і властивості готової продукції. Забезпечує своєчасне точне заповнення документації, яка відображає стан біохімічних процесів в процесі виробництва продуктів біосинтезу. Проводить роботу з удосконалення технологічного процесу і методів біохімічних аналізів. Бере участь у науково-дослідній роботі, систематично вивчає вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення та передовий досвід в галузі виробництва і біохімічного контролю продуктів біосинтезу. Проводить роботи відповідно до робочої інструкції, яка відображає основні положення службових обов'язків.

Повинен знати: технологію виробництва продуктів біосинтезу; властивості і хімічний склад продукції, яка випускається; технологічне та лабораторне обладнання, прилади та правила їх експлуатації; Державну фармакопею України; відповідні стандарти, технічні умови, положення, інструкції та інші керівні матеріали з виробництва та біохімічного контролю продукції; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний біохімік (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією біохіміка I категорії не менше 2 років.

Біохімік I категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією біохіміка II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Біохімік II категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією біохіміка не менше 2 років.

Біохімік (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

5. МІКРОБІОЛОГ (ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, ВІТАМІНІВ, МЕДИЧНИХ, БАКТЕРІЙНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ)

Завдання та обов'язки. Виконує роботи з мікроорганізмами та продуктами їх життєдіяльності. Розробляє та веде технологічний процес виробництва медикаментів, вітамінів, бактерійних, вірусних препаратів, алергенів та іншої біологічної продукції відповідно до встановленої технологічної документації. Організовує та контролює зберігання вихідних штамів і еталонів мікроорганізмів та підтримує їх на живильних середовищах і тваринах. Перевіряє вірулентні властивості мікробних культур шляхом зараження відповідних тварин, птахів або культур тканин. Проводить імунізацію тварин-продуцентів. Розробляє методики та проводить лабораторні аналізи (мікроскопію, висів на стерильність тощо), випробування та інші досліди живильного середовища, культурної рідини, сировини та напівфабрикатів. Здійснює мікробіологічний контроль за стадіями виробництва: контролює стадійність розвитку культури, стерильність, веде температурний режим ферментації, відбирає проби для біохімічного аналізу всіх середовищ, а також контролює стерильні дільниці виробництва та здійснює контроль готової продукції. Забезпечує відправлення зразків готової продукції в державні органи контролю. Виконує необхідні розрахунки щодо проведених мікробіологічних аналізів, випробувань і досліджень та узагальнює отримані результати. Забезпечує виконання вимог санітарно-епідеміологічного режиму, які встановлені для даного виробництва. Досліджує причини та вживає необхідних заходів з попередження або усунення відхилень мікробіологічного процесу від вимог технологічного регламенту. Забезпечує своєчасне та точне заповнення документації, яка відображає режими роботи за стадіями мікробіологічного процесу виробництва біологічних препаратів. Проводить роботу з удосконалення технології виробництва, методів лабораторних аналізів, випробувань і досліджень. Бере участь у науково-дослідній роботі з розроблення, освоєння та впровадження у виробництво нових препаратів, прогресивних технологічних процесів. Систематично вивчає вітчизняні та зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід у галузі виробництва та контролю аналогічної продукції. Веде облік витрат хімічної сировини та реактивів, які застосовуються.

Повинен знати: технологію виробництва; технологічне та лабораторне обладнання, прилади і правила їх експлуатації; Державну фармакопею України; стандарти, технічні умови, а також положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо виробництва та контролю готової продукції; методи проведення біологічного контролю виробництва та продукції; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний мікробіолог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією мікробіолога I категорії не менше 2 років.

Мікробіолог I категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією мікробіолога II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Мікробіолог II категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією мікробіолога не менше 2 років.

Мікробіолог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

6. ТОКСИКОЛОГ (ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, ВІТАМІНІВ, МЕДИЧНИХ, БАКТЕРІЙНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ)

Завдання та обов'язки. Проводить своєчасно і якісно аналіз готової продукції, а також дає накази лаборантам щодо проведення необхідних аналізів та інших робіт і вимагає безумовного їх виконання. Проводить статистичне оброблення експериментальних даних. Веде контроль якості приготування апірогенних фізіологічних розчинів. Контролює правильність постановки in Vitro реакції на гемолітичну дію. Впроваджує нові методики контролю. Проводить навчання лаборантів з метою підвищення кваліфікації і продуктивності праці. Здійснює керівництво роботою лаборантів. Забезпечує необхідний санітарний режим лабораторії, правильну експлуатацію приладів і обладнання, використання лабораторного посуду і реактивів. Веде журнали результатів досліджень, виписує аналітичні листи на готову продукцію. Постійно стежить за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, інструкцій з правил та норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту. Проводить щоквартально інструктаж робітників лабораторії з правил та норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту. Бере участь у розрахунках і оформленні річних заявок потреб лабораторного посуду, хімреактивів, обладнання тощо.

Повинен знати: технологію виробництва продукції медичного призначення; технологічне та лабораторне обладнання, прилади та правила їх експлуатації; стандарти, технічні умови, а також положення, інструкції та інші керівні матеріали з виробництва та контролю готової продукції; методи проведення аналізів на токсичність і пірогенність; правила ведення документації; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний токсиколог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією токсиколога I категорії не менше 2 років.

Токсиколог I категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією токсиколога II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Токсиколог II категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією токсиколога не менше 2 років.

Токсиколог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка