Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 51 41. 2 000000-2007
Сторінка2/8
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Державний стандарт


професійно-технічної освіти
ДСПТО 5141.2-000000-2007
(позначення стандарту)


Професія: косметик

Код: 5141.2

Видання офіційнеКиїв 2007

Аркуш погодження

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Професія : 5141.2 косметик

Міністерство освіти


і науки України

Міністерство праці

та соціальної політики України
ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України
____________________Т. Десятов

"___"_______________2007 р.ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу професійного розвитку трудового потенціалу та альтернативної служби
_____________________Н. Синенко

____”______________2007р.


ПОГОДЖЕНО

Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

____________________А. Кудін

"___"_______________2007 р.ПОГОДЖЕНО

Заступник директора, начальник Відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України
_____________В.В.Паржницький

"___"_______________2007 р.ПОГОДЖЕНО:

Директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області
________________ М.Корнієнко

____” ________________ 2007 р.ПОГОДЖЕНО:

В.о. заступника начальника головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

_______________ А .Демура

____” ________________ 2007 р.
ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління з питань підприємництва та регуляторної політики дніпропетровської обласної державної адміністрації
_______________ О. Кужман

____” ________________ 2007 р.


Загальні положення


Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки робітників з професії «Косметик», розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст. 32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98-вр), є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

- освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

- типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

- типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачені типовим навчальним планом;

- критерії кваліфікаційної атестації випускників;

- перелік основних обов’язкових засобів навчання;

- список рекомендованої літератури.

У професійно-технічних навчальних закладах першого, другого та третього атестаційного рівня тривалість професійної підготовки за професією „Косметик” складає 885 годин.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з професії „Косметик”, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50 % за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу і за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

У професійно-технічних навчальних закладах першого, другого та третього атестаційних рівнів наприкінці вивчення предмету “Косметологія” проводиться атестація за рахунок часу, відведеного на його вивчення.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики, взятої з ДКХП №88 “Побутове обслуговування”, Краматорськ, 2007 р., а також на основі досягнень науки і техніки, передових методів організації праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок косметика.

Професійно-практична підготовка здійснюється у кабінетах, лабораторіях, та безпосередньо на робочих місцях підприємств індустрії краси.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно з діючою нормативною базою.

Типовими навчальними планами передбачено тижневе навантаження учнів (слухачів) не більше 36 годин, при денному навантаженні - не більше 8 академічних годин теоретичного навчання і 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів (слухачів) до 40 годин при досягненні ними 18-річного віку.

Після завершення навчання кожний учень-слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні-слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Під час проведення лабораторно-практичних занять з предмету «Косметологія» група учнів поділяється на підгрупи, з закріпленням окремого викладача.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів-слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” можливе за умови отримання учнем-слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії та видається документ про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник”, видається документ, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-технічному навчальному закладі першого, другого та третього атестаційних рівнів, але за результатами кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії, видається документ про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якої затверджується Кабінетом Міністрів України.Міністерство освіти і науки України
Міністерство праці та соціальної політики України
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка