Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 51 41. 2 000000-2007
Сторінка7/8
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Тематичним план

Тема

Кількість

годин

В т.ч. ЛПР


1

Вступ

2
2

Основні інгредієнти для косметичних

засобів


4

2

3

Будова косметичного засобу.

4

2

4

Сучасні косметичні засоби.

4

2

5

Дезінфікуючі та кровоспинні засоби

4

2

6

Косметичні засоби для виконання

макіяжу


4

1

7Види контролю косметичних засобів.

Тести. Зберігання матеріалів.

Побічна дія косметики


4

1
Всього

26

10

Програма

Тема 1. Вступ

Загальні поняття про парфуми та косметику. Сировинна база парфумерно-косметичної промисловості, перспективи її розвитку.

Характеристика сировини, напівфабрикатів, що використовуються для виробництва парфюмерно-косметичних товарів.

Тема 2. Основні інгредієнти для косметичних засобів.

Вода. Спирти. Вуглеводороди. Жирні кислоти та жирні спірти. Воски. Триглицериди. Ензіми. Липофільні та гідрофільні компоненти. Вітаміни.Гормони.Мікроелементи.АНА . Ретіноіди. Міорелаксанти. Імуномодулятори.Тема 3.Будова косметичного засобу.

Розчинники. Біологічно-активні компоненти. Емульгатори. Парфуми.Консерванти. Антиоксиданти. Поверхньо-активні речовини.Тема 4. Сучасні косметичні засоби.

Лосьйони. Креми. Емульсії. Маски. Види .Класифікація за складом та дією на шкіру.Тема 2. Дезінфікуючі та кровоспинні засоби

Дезінфікуючі та кровоспинні засоби, їх особливості. Приготування дезінфікуючих засобів, термін придатності. Види дезінфекції інструменту.

Норми витрат дезінфікуючих та кровоспинних засобів.

Тема 5. Засоби для догляду га шкірою

Види мила. Дезодорант. Шампуні. Епілятори.Тема 6. Косметичні засоби для виконання макіяжу

Основи для макіяжу, їх якість. Крем-основа. Рідкі основи.

Види пудри. Основні складові пудри. Призначення пудри.

Види губної помади. Призначення губної помади. Основні складові губної помади.

Види рум'ян. Рум'яна-порошки. Рум'яна-креми. Призначення рум'ян. Основні складові рум'ян.

Косметика для очей. Косметичні олівці. Тіні для вій. Фарба для брів і вій. Засоби для нанесення контурних ліній з країв вій. Засоби для видалення декоративної косметики.

Декоративна косметика для очей та шкіри обличчя.

Лосьони та мазі для шкіри волосяної частини голови.

Декоративна косметика для волосся.

Тема 7. Види контролю косметичних засобів. Тести. Зберігання матеріалів .Побічна дія косметики.

Контроль сировини, виробництва, готових засобів. Тести ,що проводяться щодо косметичних засобів. Сертифікати.

Умови - зберігання парфумерно-косметичних матеріалів. Розфасування, упакування, естетичне оформлення.

Вимога до температури, вологості повітря, освітлення.

Розміщення та зберігання матеріалів на робочому місці.

Небезпечні алергійні реакції. Попередження алергії. Перша допомога.


.

Типова навчальна програма з предмета

"Основи електротехніки »

Тематичний план

Назва теми

Кількість годин

1. Постійний струм

2

2. Електромагнетизм

2

3. Електричні кола змінного струму

2

4. Електрообладнання

4

Всього

10


Програма

Тема 1. Постійний струм

Сила та густина струму. Резистори. Закони електричних кіл постійного струму. Послідовне, паралельне та змішане з'єднання споживачів і джерел електричної енергії. Хімічна дія електричного струму. Гальванізація.Тема 2. Електромагнетизм

Основні характеристики магнітного поля. Силові лінії магнітного поля. Напруженість, магнітна індукція, магнітний потік. Магнітне поле провідника зі струмом. Правило буравчика (правого гвинта). Самоіндукція, взаємоіндукція.Тема 3. Електричні кола змінного струму

Класифікація електричного кола змінного струму та її параметри.

Коло змінного струму з активним опором, індуктивним та ємнісним опором.

Максимальні та діючі значення величин змінного струму. Часові та векторні діаграми. Резонанс напруги.

Резонанс струму. Потужності змінного струму. Коефіцієнт потужності. Трифазна система змінного струму. Принцип створення багатофазних систем.

Лінійні і фазні струми і напруги, співвідношення між ними. Чотирьохпровідна система з нульовим проводом. Потужність трифазного струму.

Змінний імпульсний струм.

Тема 4. Електрообладнання

Трифазна система змінного струму.Трансформатори, Принцип дії та основні характеристики. Режим роботи однофазних трансформаторів. Трифазні трансформатори. Випрямлячі змінного струму.

Електричні машини змінного струму. Асинхронні електричні машини. Синхронні електричні машини.

Електричні машини постійного струмуТипова навчальна програма з предмета

"Основи трудового законодавства"

Тематичний план
Тема

Кількість годин

1


Первинний інструктаж з питань охорони праці на уроках "Основи трудового законодавства". Право

громадян України на працю2

2

Трудовий договір

2

3

Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

2

4


Трудова дисципліна.

Матеріальна відповідальність. Трудові спори2

5

Соціальні гарантії та соціальний захист працівників

2
Всього

10

Програма

Тема 1. Первинний інструктаж і питань охорони праці на уроках "Основи трудового законодавства".Право громадян України на працю

Інструкція з охорони праці на уроках "Основи трудового законодавства". Конституція України про право і свободи людини і громадянина. Основні трудові права і обов'язки працівників. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників.Тема 2. Трудовий договір

Трудовий договір, його зміст і форми. Умови прийняття на роботу. Строки випробування при прийнятті на роботу. Підстави припинення трудового договору Гарантії забезпечення права на працю вивільнюваним працівникам.Тема 3. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

Право громадян України на відпочинок. Види робочого часу, обумовлені його тривалістю. Час відпочинку. Щорічні та додаткові відпустки, порядок їх надання.Тема 4. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність. Трудові спори Правові засоби зміцнення трудової дисципліни. Види і межі матеріальної

відповідальності. Визначення розміру і порядок покриття шкоди, заподіяної працівником. Трудові спори, порядок їх розгляду.Тема 5. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників

Порядок вивільнення працівників. Право громадян на зайнятість. Регулювання та організація зайнятості населення. Компенсації при втраті роботи.Типова навчальна програма з предмета "Охорона праці"

Тематичний план
Тема

Кількість годин

1

Правові та організаційні основи охорони праці

1

2

Охорона праці в сфері послуг

1

3

Основи пожежної безпеки

2

4

Основи електробезпеки

2

5

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

2

6


Надання першої допомоги потерпілим при нещасних

випадках


2
Всього

10

Програма

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття "Охорона праці", соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета "Охорона праці", обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України "Про охорон)' пращ". Кодекс законів України про працю, Закони України "Про охорон}' здоров'я населення", "Про пожежну безпеку", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", законодавство про охорону - природи і навколишнього середовища.

Основні завдання стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих. Галузеві стандарти.

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту.

Державний та громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і кримінальна відповідальність.

Навчання та інструктажі з питань охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві. Травми невиробничого характеру. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і професійні отруєння.

Основні причини травматизму та захворювання на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.Тема 2. Охорона праці в сфері послуг

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони прані. Робота з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при обладнання та устаткування, що використовується косметиком. Зони безпеки та їх огородження. Світлова та звукова сигналізація. Попереджувальні написи, сигнальне фарбування. Знаки безпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрації, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Обов'язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії.

Охорона праці косметика.

Тема 3. Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил, використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важко займисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об'єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі.

Особливості гасіння пожежі на об'єктах сфери послуг.

Організація пожежної охорони на об'єктах сфери послуг.
Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична, атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрострумом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження електричним струмом.

Допуск до роботи з електрообладнанням і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум. вібрація, іонізуючі випромінювання тощо). Основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря у виробничих, навчальних та побутових приміщеннях. Правила експлуатації опалення та вентиляції. Види освітлення. Природне освітлення, штучне освітлення. Робоче та аварійне. Правила експлуатації.

Санітарно-побутове забезпечення працюючих.

Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Стислі основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги . Дії у важких випадках.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії. швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначенім, правила користування.

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги при знепритомленні (утраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.Типова навчальна програма

з професійно-практичної підготовки

професія: Косметик


Тематичний план
Тема

Кількість годин
Виробниче навчання


Ознайомлення з обладнанням косметичних салонів

10Техніка виконання масажу обличчя, шиї, голови та рук,

тіла


12

 1. 4

Техніка виконання косметичних процедур

12

 1. 5

Прийоми роботи з косметологічним обладнанням

16Технологія косметичного догляду за шкірою обличчя

16Технологія процедур догляду за тілом

16Технологія макіяжу обличчя

20Техніка виконання депіляції

20Техніка виконання манікюру та дизайну нігтів

15Техніка проведення догляду за руками

15
Всього

152

Виробнича практика
1

Виконання робіт косметика на робочих місцях

354

2


Кваліфікаційна пробна робота

8
Всього

362

Програма

Тема 1. Ознайомлення з обладнанням косметичних салонів

Інструктажі з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки. Ознайомлення, з діючими правилами та інструкціями з охорони праці в косметичних салонах.

Ознайомлення з робочими та допоміжними приміщеннями косметичних салонів, освітленням, вентиляцією, обладнанням, апаратурою.

Ознайомлення з робочим місцем косметика, інструментом індивідуального користування.

Ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Тема 2. Техніка виконання масажу обличчя, шиї, голови та рук

Інструктаж з питань охорони праці при виконанні масажу обличчя, шиї, голови та рук.

Освоєння основних прийомів масажу: розтирання, постукування, вібрація. Послідовність виконання масажних рухів.

Освоєння прийомів виконання класичного масажу обличчя. .

Підготовчі роботи перед виконанням масажу обличчя. Обладнаним, інструменти та матеріали для масажу. Освоєння техніки виконання масажу обличчя. Освоєння техніки виконання масажу шиї. Освоєння техніки виконання масажу голови. Освоєння техніки виконання верхньої частини грудей. Освоєння техніки виконання масажу рук. Заключні роботи після виконання масажу.

Освоєння техніки виконання пластичного масажу у разі відхилень шкіри обличчя від норми. Освоєння техніки виконання масажу за Жаке.

Освоєння масажу обличчя при наявності чорних вугрів та жирної шкіри. Освоєння масажу обличчя з елементами сучасних шкіл масажу.

Освоєння класичного масажу тіла. Освоєння релаксаційного масажу тіла. Освоєння масажу з елементами лімфодренажу. Освоєння антицелюлітного масажу проблемних зон.

Ознайомлення з східними методами масажу.

Створення індивідуальних програм масажу.Тема 3. Техніка виконання косметичних процедур.

Інструктаж з питань охорони праці при виконанні косметичних процедур для обличчя. Освоєння прийомів очищення обличчя та демакіяжу.

Освоєння техніки виконання пілінг-масажу обличчя. Освоєння прийомів механічного очищення обличчя. Освоєння процедур виконання ензімного пілінгу обличчя. Освоєння процедури виконання гомажу. Освоєння техніки виконання поверхневого хімічного пілінгу.

Освоєння технології накладання кремових, альгінат них,термомоделюючих,парафінових, водоростевих та грязьових масок.Освоєння технології накладання масок-плівок, колагенових листів, біоматрикса.

Обладнання та прилади, що використовуються при аплікації та масках

Тема 4. Прийоми роботи з косметичним обладнанням

Інструктаж з питань охорони праці при роботі з косметичним обладнанням . Освоєння прийомів проведення іонофореза і дезинкрустації.

Придбання навичок роботи з апаратом мікрострумової терапії.

Освоєння прийомів роботи з апаратом міостимуляції.

Освоєння прийомів виконання електростатичного масажу та дарсонвалізації.

Освоєння прийомів роботи на апараті пресотерапії.

Освоєння прийомів проведення вібровакуумтерапії.

Придбання навичок у виконанні УЗ-терапії.

Освоєння прийомів вакуумного очищення шкіри та бросажу.

Освоєння роботи з апаратом кріо- і тепло терапії.

Освоєння навичок у виконанні підводного душ-масажу.

Тема 5. Технологія косметичного догляду за шкірою обличчя.

Інструктаж з питань охорони праці при проведенні косметичного догляду за шкірою обличчя. Освоєння технології визначення типу шкіри.

Освоєння прийомів виконання комплексу процедур при гігієнічному догляді за шкірою обличчя.

Придбання навичок використання обладнання та косметичних засобів для проведення комплексних доглядів за нормальною, сухою, жирною, комбінованою та проблемною шкірами обличчя.Придбання навичок у створенні та виконанні анти вікових і зволожуючих процедур для шкіри обличчя з використанням обладнання, приладів та косметичних засобів.

Освоєння процедури відбілювання шкіри обличчя.

Придбання навичок роботи зі шкірою чоловіків.

Заключні роботи після виконання комплексних доглядів.

Тема 6.Технологія процедур догляду за тілом.

Інструктаж з питань охорони праці при проведенні процедур догляду за тілом.

Освоєння технології проведення процедур таласотерапії : водоростеві, грязьові обгортання. Ексфоліація тіла.

Придбання навичок створення комплексних програм для тіла з використанням масажних технік, прийомів таласотерапії та апаратної косметології, а саме :релаксаційні ,антицелюлітні, детоксікаційні, лімфодренажні, а також загальні програми для схуднення.Тема 7. Технологія макіяжу обличчя.

Інструктаж з питань охорони праці при проведенні макіяжу обличчя.

Підготовка обличчя до макіяжу. Обробка обличчя тоніком та зволожувальним засобом. Нанесення основи для макіяжу. Накладення рум'ян. Нанесення пудри. . Макіяж очей.

Освоєння технології корекції різних типів обличчя за допомогою макіяжу.

Освоєння технології корекції квадратної, круглої, прямокутної та трикутної форми обличчя за допомогою макіяжу.

Освоєння технології корекції форми брів за допомогою макіяжу.

Освоєння технології підправки брів, фарбування вій та брів, завивку вій. Освоєння технології корекції губ.

Освоєння технології корекції очей. Освоєння технології корекції форми носа.

Освоєння технології вікового макіяжу.

Освоєння технології спеціальних видів макіяжу: денного, вечірнього, весільного, ретроспективного, фантазійного, святкового, авангардного з використанням аксесуарів. .Тема 8. Техніка виконання депіляції.

Інструктаж з питань охорони праці при проведенні депіляції.

Освоєння технологічних прийомів видалення небажаного волосся гарячим, теплим та холодним восками. Освоєння технологічних прийомів проведення депіляціі зони рук, ніг, бікіні, обличчя.Прийоми підготовки до депіляції та післядепіляційний догляд.

Тема 9. Техніка виконання манікюру та дизайну нігтів.

Інструктаж з питань охорони праці при проведенні манікюру.

Освоєння інструментів та приладів, що використовуються при виконанні сучасного манікюру. Правила користування інструментами та приладами.

Освоєння технологічних прийомів виконання гігієнічного манікюру. Освоєння технологічних прийомів виконання гарячого манікюру.

Прийоми виконання дизайну нігтів. Французький манікюр.

Тема 10. Техніка проведення догляду за руками.

Освоєння прийомів очищення шкіри рук, проведення пілінгу. Придбання навичок виконання процедури парафінотерапії, спеціальних масок.


Виробнича практика.

Тема 1. Виконання робіт косметика на робочих місцях

Інструктажі з питань охорони праці.

Виконання усіх видів робіт, передбачених кваліфікаційною характеристикою

косметика. Виконання різних сучасних видів косметичних робіт.

Самостійне виконання робіт косметика.

Тема 2. Кваліфікаційна пробна робота


Приклади робіт:


 1. Масаж шиї та обличчя

 2. Очищення обличчя

 3. Накладення масок на обличчя

 4. Накладення масок на тіло

 5. Фарбування та завивка вій

 6. Підправка та фарбування брів

 7. Нанесення макіяжу

 8. Масаж тіла

 9. Манікюр рук та дизайн ногтів

 10. Накладення масок на руки та інше


Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія – Косметик


Рівень навчальних досягнень низький

Бали

Знає

Уміє

1

Учень (слухач) має незначні базові, загальні знання, пов’язані з доглядом за шкірою та сучасною технологією виконання косметичних процедур. Називає основні прийоми масажу, косметичні засоби, які необхідні для виконання косметичного догляду за шкірою; правила з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.

Знання потребують постійного корегування у структурованому середовищі.Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання: по виконанню прийомів масажу, елементарних косметичних процедур під прямим керівництвом у контрольованому середовищі.

Результат виконаної роботи повністю не відповідає діючим якісним показникам.

Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації.


Рівень кваліфікації не присвоюється

2

Учень (слухач) має незначні базові, загальні знання, пов’язані з виконанням масажу обличчя, голови, косметичним доглядом за шкірою обличчя, сучасними технологіями виконання косметичних процедур згідно з санітарно-гігієнічними умовами.

Знає косметичні засоби по догляду за волоссям, шкірою тощо, правила з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.

Знання потребують постійного корегування дій.


Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання: по виконанню прийомів класичного масажу, безпосередньо під прямим керівництвом у контрольованому середовищі.

Виконує нескладні операції по виконанню косметичних процедур під прямим керівництвом у структурованому середовищі.

Результат виконаної роботи не відповідає діючим якісним та кількісним показникам.

Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації.Рівень кваліфікації не присвоюється

3

Учень (слухач) має незначні базові загальні знання, пов’язані з виконанням класичних методик масажу обличчя, доглядом за шкірою обличчя, доглядом за тілом, сучасними технологіями виконання макіяжу, згідно з санітарно-гігієнічними умовами.

Знає косметичні засоби по догляду шкірою обличчя та тілом, правила з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.

Знання потребують постійного корегування дій.


Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання: по виконанню прийомів класичних методик масажу, косметичних процедур по догляду за шкірою обличчя та тіла, безпосередньо під прямим керівництвом у контрольованому середовищі.

Розпізнає прийоми дефіле, вміє їх виконувати, знає асортимент засобів для догляду за шкірою обличчя та тіла.

Завдання виконує під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Результат роботи не відповідає діючим якісним та кількісним показникам нижчого кваліфікаційного рівня.

Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації.Рівень кваліфікації не присвоюється
Рівень навчальних досягнень - середній

4

Учень (слухач) має обмежений обсяг знань навчального матеріалу, значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному рівні, пов’язаного з сучасною технологією виконання масажу, косметичних процедур, процедур по догляду за тілом, депіляцією . Знає технологічні прийоми макіяжу , правила з охорони праці, пожежної безпеки та внутрішнього трудового розпорядку. Несе часткову відповідальність за своє навчання.


Учень(слухач) має обмежений обсяг навичок, які є в основному загальні за характером. Вміє підготуватися до проведення масажу, косметичних процедур дотримується загальних правил поведінки. Розпізнає прийоми сучасних методик масажу їх може виконувати, знає види засобів для догляду за шкірою обличчя та тіла. Вміє виконувати епіляцію, макіяж обличчя.

Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі.

Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання.


5

Учень (слухач) має обмежений обсяг знань навчального матеріалу, пов’язаного з технологією виконання класичних і сучасних методик масажу.

Називає прийоми масажу, розуміє різницю між ними. Знає підготовчі процедурні моменти пов’язанні з проведенням косметичних процедур.

Правила з охорони праці, пожежної безпеки та внутрішнього трудового розпорядку. Несе часткову відповідальність за своє навчання.


Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок, які є в основному загальні за характером, вміє виконувати переважну більшість прийомів класичного та сучасних методик масажу, що необхідні для виконання комплексних процедур.

Вміє працювати з косметологічним обладнанням, виконувати прості процедури з його використанням . Вміє виконувати всі види макіяжу. Розрізняє види восків, виконує епіляцію.

Може скласти індивідуальну комплексну програму догляду за шкірою обличчя та тіла.

Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання.6

Учень (слухач) має обмежений обсяг знань навчального матеріалу, без достатнього розуміння визначає прийоми масажу, та технологічні вимоги виконання косметичних процедур згідно з критеріями державних стандартів, враховуючи вимоги до якості виконання .

Називає прийоми класичних та сучасних методик масажу, розуміє різницю між ними. Знає підготовчі процедурні моменти пов’язанні з проведенням косметичних та естетичних процедур.

Правила з охорони праці, пожежної безпеки та внутрішнього трудового розпорядку.

Несе часткову відповідальність за своє навчання.Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок, які є в основному загальні за характером. Вміє: виконувати класичні та сучасні масажі;

застосовувати косметологічне обладнання;

накладати макіяж;

виконувати догляд за руками;

Складати комплексні програми догляду за шкірою обличчя та тілом.

Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання.Рівень навчальних досягнень - достатній

7

Учень (слухач) має широкі загальні знання, самостійно з розумінням відтворює суть основних положень навчального матеріалу про прийоми масажу, та технологічні вимоги виконання косметичних процедур згідно з критеріями державних стандартів, враховуючи вимоги до якості виконання. Асортимент косметичних засобів , пов’язаний з сучасною технологією виконання очищення обличчя, пілінгів,масок,макіяжу, депіляції , обгортанням тіла.
Знає про технологію виконання ї різних типів пілінгів, масок; етапи підготовки до виконання процедур, проблеми пов’язані з виконанням, показання, протипоказання; косметологічне обладнання та технологію його використання у комплексних програмах;правила з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку. Відповідає за своє власне навчання і має обмежений досвід у конкретному аспекті навчання.


Учень (слухач) має широкі практичні базові навички, вміє виконувати всі прийоми масажу, чітко розуміє їх вплив на організм людини, підготовлений до виконання косметичних процедур, розуміється на використанні косметологічного обладнання, враховуючи показання і потипоказання для конкретної людини. Виконує :макіяж, догляд за руками, депіляцію Організовує свої дії, виконує завдання під керівництвом у контрольованому середовищі. Технологічні операції виконує правильно, за типовим алгоритмом. Достатньо усвідомлено користується правовою документацією. Застосовує основні прийоми самоконтролю за якістю роботи.

Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи.8

Учень (слухач) має широкі загальні та базові теоретичні знання про способи виконання класичних видів та сучасних видів масажу підготовки до демонстрації, проблеми, притаманні великим показам, та причини їх виникнення; правила з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.

Аналізує, порівнює інформацію, встановлює її зв’язок із навчальними дисциплінами, які мають формуюче значення на особистість та професійні якості косметика: анатомія і фізіологія,

санітарія і гігієна, шкірні хвороби, косметологія обличчя та тіла, іміджелогія, психологія спілкування, естетичні процедури тощо.

Відповідає за своє навчання і має обмежений досвід у конкретному аспекті навчання.Учень (слухач) має широкі практичні базові навички, з розумінням відтворює основні з них, правильно виконує основні прийоми масажу, які необхідні для даної роботи. Вміє користуватись обладнанням та пристосуваннями. Знає послідовність виконання доглядів за шкірою обличчя, тіла, рук . Вміє виконувати макіяжі різного вигляду та стилю за індивідуальним замовленням . Результат роботи відповідає якісним показникам, несуттєві помилки може виправити самостійно. Дотримується правил безпеки праці.

Здатний до самокорегування. Самостійно організовує робоче місце, планує та виконує завдання за типовим алгоритмом в межах встановлених норм часу.

Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи.


9

Учень (слухач) має широкі загальні та базові теоретичні знання з асортименту косметичних засобів, пов’язаного з сучасною технологією виконання усіх видів косметичних процедур, та підготовки косметика до їх виконання. Підготовлений згідно з критеріями державних стандартів, враховуючи вимоги до якості проведення процедур і комплексних косметологічних та естетичних доглядів. Чітко визначає техніки масажу та складові комплексної програми залежно від проблеми клієнта. Називає різноманітні прийоми проведення процедур залежно від характеру проблеми. Знає правила з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку. Відповідає за своє власне навчання і має обмежений досвід у конкретному аспекті навчання.

Учень (слухач) має широкі практичні базові навички, та правильно виконує переважну більшість прийомів масажу та косметичних операцій, що необхідні при проведенні комплексних косметичних доглядів за шкірою обличчя та тілом. Вміло користується косметологічним обладнанням та пристосуваннями, усуває сам деякі несправності обладнання під час роботи. Знає послідовність підготовки до прийому клієнтів та проведення процедур. Виконує всі види контролю якості процедур. Самостійно в цілому організує роботу та планує виробниче завдання в межах встановлених норм часу. Результат роботи відповідає якісним показникам, що передбачені запланованим рівнем кваліфікації. Дотримується норм безпеки праці.

Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи.
Рівень навчальних досягнень - високий

10

Учень (слухач) має конкретні теоретичні знання, вміє усвідомлено засвоювати нову інформацію щодо проведення комплексних косметологічних процедур. Чітко визначає прийоми масажу залежно від проблеми, здатен відтворити технологію різних видів макіяжу та прийоми виконання естетичних процедур. Проявляє пізнавально творчий інтерес до обраної професії, нової літератури, і прийомів масажу та косметичних процедур різних типів. Підготовлений згідно з критеріями державних стандартів, враховуючи вимоги до якості проведення доглядів за шкірою обличчя та тілом. Чітко визначає прийоми спілкування з клієнтом.

Знає правила з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку. Відповідає за своє власне навчання і має обмежений досвід у конкретному аспекті навчання.Учень (слухач) має значні конкретні практичні навички та компетенції, що дозволяє вирішувати проблеми незалежно. Самостійно, правильно, впевнено виконує прийоми та операції, що необхідні для проведення процедур середньої складності. Вміло користується всіма видами обладнання та пристосуваннями, які використовуються під час виконання косметичних доглядів за шкірою обличчя і тіла . Самостійно виконує прийом і консультацію клієнта, підготовку кабінету для проведення процедур.

Досконало знає послідовність та етапи підготовки та виконання комплексних косметологічних програм для обличчя, тіла, рук, макіяжу та естетичних процедур. Використовує всі види контролю якості. Самостійно в повному обсязі виконує виробниче або контрольне завдання відповідно до проблем клієнта. Виявляє елементи професійної культури, прагнення, здатність до продуктивної творчої співпраці в колективі. Здатний до самокорегування. Результат роботи в цілому відповідає діючим якісним показникам. Правильно організовує робоче місце, раціонально використовує час, дотримується правила безпеки.

Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи.


11Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання, визначається також здатністю застосовувати спеціальні знання, по виконанню всіх видів процедур і програм. Чітко визначає прийоми та техніки масажу, здатен відтворити технології різних видів макіяжу та прийоми виконання естетичних . Проявляє пізнавально творчий інтерес до обраної професії, нової літератури і прийомів виконання масажів та процедур різних типів. Підготовлений згідно з критеріями державних стандартів, враховуючи вимоги до якості проведення програм догляду . Чітко визначає прийоми масажних технік та складові комплексних програм доглядів згідно проблем клієнта.

Знає правила з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку. Відповідає за своє власне навчання і має обмежений досвід у конкретному аспекті навчання.Учень (слухач) має значні конкретні практичні навички та компетенції, що дозволяє вирішувати проблеми незалежно. Самостійно, правильно, впевнено виконує прийоми та елементи, що необхідні для проведення косметичних програм високого рівня складності. Вміло користується всіма видами обладнання та пристосуваннями проведення процедур. Самостійно виконує підготовку кабінету, прийом і консультацію клієнта.

Досконало знає послідовність та етапи підготовки та проведення косметичних програм, макіяжу, естетичних процедур. Використовує всі види контролю якості. Самостійно в повному обсязі виконує виробниче або контрольне завдання відповідно до вимог та проблем клієнта. Виявляє елементи професійної культури, прагнення, здатність до продуктивної творчої співпраці в колективі. Здатний до самокорегування. Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним показникам, забезпечує високий рівень організацій праці та правил безпеки праці. Має практичний досвід у роботі як у простих, так і

виняткових ситуаціях.


12

Учень (слухач) має значні конкретні системні теоретичні знання, визначається також здатністю застосовувати спеціальні знання та компетенції по виконанню косметичних та естетичних програм всіх видів Чітко визначає прийоми масажних технік , здатен відтворити технологію різних видів макіяжу, прийоми виконання догляду за руками та депіляції. Проявляє пізнавально творчий інтерес до обраної професії, нової літератури і прийомів виконання масажів різних технік та складних косметичних програм . Підготовлений згідно з критеріями державних стандартів, враховуючи вимоги до якості проведення комплексного догляду за шкірою обличчя, тілом. Чітко визначає прийоми та складові комплексних програм згідно проблемі клієнта. Швидко безпомилково визначає прийоми масажних технік, косметичних процедур, макіяжу, естетичних процедур та способи їх виконання; етапи підготовки до прийому клієнта, проведення консультації; явні дефекти, причини їх виникнення; правила з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.

Проявляє ініціативу при виконанні творчих робіт. Вирізняється здатністю застосовувати спеціальні знання і вирішувати проблеми незалежно.Учень (слухач) має значні конкретні практичні навички та компетенції, що дозволяє вирішувати проблеми незалежно. Володіє системними професійними знаннями в повному обсязі, бездоганно виконує всі прийоми масажів різних технік, косметичні процедури, що необхідні при проблемах клієнта. Вміло користується косметологічним обладнанням та пристосуваннями, усуває сам, деякі несправності обладнання під час роботи. Знає послідовність підготовки до проведення процедур.

Самостійно в повному обсязі виконує виробниче або контрольне завдання відповідно до вимог та проблем клієнта. Виявляє елементи професійної культури, прагнення, здатність до продуктивної творчої співпраці в колективі.

Виконує всі види контролю якості проведення процедур. Вміє самостійно обирати та розробляти оптимальний варіант виконання завдання. Прагне до продуктивної творчої праці. Результат виконаної роботи повністю відповідає якісним показникам, або може бути кращим за них. Здатен застосовувати спеціальні навички та компетенції. Забезпечує високий рівень організації праці та робочого місця, зразкового дотримання охорони праці.

Має практичний досвід у роботі як у простих, так і виняткових ситуаціях. Здатен до самокорегування.
Перелік основних обов’язкових засобів навчання

п/п

Найменування

Кількість на групу з 15 осіб

Для індивідуального користування

Для групового користування

Примітка

І.Обладнаннястіл професійний манікюрний

1

15


крісло косметичне

1

1


стілець для косметолога

1

1


Кушетки косметологічні

1

8


дзеркала

1

15


вапоризатор

1

1


стерилізатор

1

1


лампа-лупа

1

1


манекен-голова

5

5


підставка для апаратів

1

5


підставка для інструмента

1

15


мийка для миття рук

1

1


II. Інструментложка Унна

1

15


шпатель

1

15


пінцет для брів

1

15


Комплект манікюрних ножиців та щипців

1

15


Комплект пилочок

1

15


Комплект пензлив для макіяжу та нанесення масок

1

15
ІІІ. Прилади і пристроїгубки спонжі

1

15


аплікатор

1

15


лоточки різного розміру

1

30


флакони

1

10


баночки

1

10


кошик для сміття

1

10


мірний стаканчик

1

15


мисочки

1

15
IV. Навчально - наочні посібники

1

Нормативно-правові документи, інструкції щодо організації роботи косметика

1

15
2

Інструктивні картки

1

15


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка