Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5141. Оо. 93. 02 2013
Сторінка2/12
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень) для підготовки кваліфікованих робітників за професією “Педикюрник”

2 розряду (ІІ класу)

  1. Кабінети:

- педикюрної справи та матеріалознавства;

- охорони праці;

- санітарії та гігієни;

- етики та психології.


2. Лабораторії (майстерні):

- навчальна педикюрна майстерня.
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

  • допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;

  • індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

  • предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.


Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»


з/п

Тема

Кількість годин


Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Інформація та інформаційні технології

2
2.

Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

4

2

3.

Мережні системи та сервіси

4

2
Всього годин:

10

4


Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.


Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації.

Розробка фірмового стилю.

Мультимедійні технології.

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій.

PowerPoint.


Лабораторно-практичні роботи:

  1. Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».

  2. Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».


Тема 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.Лабораторно-практичні роботи:

1. Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).

2. Створення публікації «Інновації в професії».


Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»


з/п

Тема

Кількість годин


Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»

1
2.

Галузева структура промисловості України

2
3.

Науково-технічний прогрес і економічне зростання в галузі

2
4.

Організація виробництва на підприємствах промисловості

3
5.

Підприємство як суб’єкт господарювання

3
6.

Кадри підприємства

2
7.

Продуктивність праці

1
8.

Організація і оплата праці

3Всього годин:

17


Тема 1. Предмет, методи і завдання економіки галузі

Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва». Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими конкурентноспроможними на ринку праці робітниками.


Тема 2. Галузева структура промисловості України

Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева структура, та показники що її характеризують. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості Україні.


Тема 3. Науково-технічний прогрес економічного зростання в галузі

Науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічна революція (НТР). НТП в промисловості. Основні напрями науково-технічної політики в галузі. Технологічна революція. Гуманізація виробництва.


Тема 4. Організація виробництва на підприємствах промисловості

Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва та їх характеристика.Тема 5. Підприємство як суб’єкт господарювання

Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції підприємств. Організаційно-правові форми підприємств.


Тема 6. Кадри підприємства

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на зміну професійно – кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Роль ДПТНЗ у підготовці робітничих кадрів.


Тема 7. Продуктивність праці

Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та методи її обчислення.


Тема 8. Організація і оплата праці

Організації трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці, бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх присвоєння.Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»


з/п

Тема

Кількість годин


Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

1
2.

Конституційні основи України

5
3.

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

1
4.

Господарство і право

1
5.

Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів

2
6.

Праця, закон і ми

2
7.

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

2
8.

Злочин і покарання

2
9.

Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України

1Всього годин:

17

Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право – цінність, одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права, його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.


Тема 2. Конституційні основи України

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.
Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.


Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об'єднань.


Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв'язання господарських спорів.


Тема 6. Праця, закон і ми

Трудовий договір. Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.
Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління.Тема 8. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.
Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи – невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-людина-суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка