Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7233. Oe. 40. 22-2014
Сторінка16/35
Дата конвертації14.04.2016
Розмір2.25 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   35


Тема 1. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки

Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні. Організаційно-правові форми підприємництва. Особливості підприємництва у галузі та тенденції його розвитку.


Тема 2. Виробнича діяльність підприємницьких структур. Ефективність використання виробничих фондів

Виробнича діяльність підприємницьких структур. Показники виробничої діяльності: обсяг випущеної і реалізованої продукції.

Основні фонди підприємства і показники їх ефективного використання.

Поняття і класифікація виробничих фондів підприємства. Структура основних та оборотних виробничих фондів. Ефективність використання основних та оборотних виробничих фондів.


Типова навчальна програма

з предмета

«Інформаційні технології»
з/п

Тема

Кількість годин

Всього

з них на лабораторно-практичні роботи

1

Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

4

1

2

Мережні системи та сервіси.

6

2

Всього годин :


10

3


Тема 1. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

Текстовий процесор Microsoft Office Word.

Таблиці в текстовому документі. Списки в текстовому документі. Вставка в текстовий документ графічних зображень.

Лабораторно-практичні роботи:


  1. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах

Тема 2. Мережні системи та сервіси

Електронна пошта. Служби миттєвого обміну повідомленнями. Форуми. Чати.Лабораторно-практичні роботи:

  1. Обмін миттєвими повідомленнями.

  2. Спілкування на форумах і в чатах.


Типова навчальна програма

предмета

«Спецтехнологія»
з/п

Тема


Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Вступ

2
2.

Будова, експлуатація та технічне обслуговування газових пальників

12
3.

Будова, експлуатація та технічне обслуговування побутових газових приладів


16
4.

Прилади контролю загазованості приміщень

6
5.

Монтажно-пускові роботи і правила пуску газу у газове устаткування і прилади

8
6.

Призначення, будова та експлуатація підземних газопроводів

8
7.

Будова, технічна експлуатація та монтаж устаткування газорегулювальних пунктів

14
8.

Будова, правила технічної експлуатації групових балонних установок зрідженого газу

10
9.

Технічне обслуговування та ремонт обладнання компресорних установок на газороздавальних станціях

8
10.

Монтажно-ремонтні роботи на спеціальному газовому устаткуванні (з урахуванням спеціалізації підприємств-замовників кадрів)

12
11.

Дії слюсаря при виникненні аварійних ситуацій

4Всього годин :

100

ТЕМА 1. Вступ

Соціально-економічне та господарське значення професії, перспективи її розвитку. Роль професійної майстерності працівника в забезпеченні високої якості та безпеки робіт. Упровадження заходів з наукової організації праці.

Трудова і технологічна дисципліни, культура праці робітника.

Ознайомлення з кваліфікаційними характеристиками, програмами теоретичного і виробничого навчання слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування 3-го розряду.ТЕМА 2. Будова, експлуатація та технічне обслуговування газових пальників

Класифікація газових пальників. Основні функції газових пальників: транспортування суміші до місця згоряння, утворення газоповітряної суміші, згоряння суміші. Теплова потужність пальника: кількість теплоти, яка виділяється при повному згорянні суміші за одиницю часу. Теплопродуктивність: кількість теплоти, яка передається тілу за одиницю часу. Коефіцієнт корисної дії: відношення теплопродуктивності до теплової потужності і помноженого на 100%. Склад продуктів згоряння: водяна пара, вуглекислий газ, оксид азоту, діоксид азоту, сірководень. Тиск газу на пальниках: пальники високого, середнього, низького тисків.

Призначення, будова, конструктивні особливості, принцип роботи, технічні характеристики, плановий ремонт, ревізія та профілактичне обслуговування дифузійних пальників, інжекційних пальників, пальників із примусовою подачею повітря, комбінованих пальників.

Автоматизація процесу спалювання газу: системи часткової та комплексної автоматизації.


ТЕМА 3. Будова, експлуатація та технічне обслуговування побутових газових приладів


Будова внутрішньобудинкових газопроводів. Проект газифікації будинку. Правила прокладання газопроводів.

Призначення, будова, принцип роботи, експлуатація, технічні характеристики, плановопопереджувальний ремонт, ревізія та профілактичне обслуговування газових приладів, позаплановий ремонт за заявками (газові плити, проточні та ємкісні водонагрівачі, апарати опалювальні газові побутові із водяними контурами, автоматичні пристрої газової апаратури та приладів), вітчизняного та закордонного виробництва.

Правила приєднання побутових газових приладів до газоходів. Відвід продуктів згоряння від побутових газових приладів та правила експлуатації газоходів.

Увід у експлуатацію та пуск газу у побутові газові прилади.ТЕМА 4. Прилади контролю загазованості приміщень

Способи виявлення та ліквідації вибухонебезпечних сумішей газу. Виявлення витоків газу за зовнішніми ознаками і фізико-хімічними властивостями. Визначення витоків газу за допомогою газоіндикаторів, їхнє призначення і будова. Електричні, оптичні газоіндикатори. Привила користування газоіндикаторами за різними умовами взяття проб.

Газоаналізатори, їхнє призначення, будова, принцип роботи. Типи газоаналізаторів. Правила експлуатації газоаналізаторів.

Сучасні високочутливі прилади і системи контролю загазованості (лазерні, електронні і т.д.), які застосовуються у газовому господарстві.ТЕМА 5. Монтажно – пускові роботи і правила пуску газу у газове устаткування і прилади

Газонебезпека під час пуску газу. Склад пускової бригади та керівництво її роботою. Наряд на проведення газонебезпечних робіт. Порядок допуску слюсарів до проведення пуску газу, інструктаж членів бригади перед відбуттям на об’єкт.

Виконавчо-технічна документація, необхідна для пуску газу. Інструмент, пристрої, інвентар, захисні засоби для оснащення пускової бригади. Повідомлення абонентам та зацікавленим організаціям про час пускових робіт. Засоби безпеки під час пускових робіт.

Порядок зовнішнього огляду обладнання газопроводів, арматури і т. д., перевірки комплектності приладів, обладнання, відповідності проекту, паспортам, вимогам до будівельно – монтажних робіт. Контрольне обпресування.

Порядок зняття заглушок. Приєднання згону, що з’єднує газовий увід із газопроводом будівлі.

Вибір і підготовка місця продування. Приєднання продувного шланга до місця продування для безпечного викиду газоповітряної суміші у атмосферу. Визначення часу закінчення продування. Пуск газу у газопроводи, газові прилади. Порядок проведення інструктажу населення і персоналу, що обслуговує газове обладнання. Пуск газу, відповідно до “Інструкції з пуску газу”. Оформлення документації після закінчення пуску газу.ТЕМА 6. Призначення, будова та експлуатація підземних газопроводів

Системи газопостачання населених пунктів. Будова підземних газопроводів. Труби та їхнє з’єднання. Газова арматура та обладнання. Приймання та увід газопроводів у експлуатацію.

Режими роботи системи газопостачання. Технічне обслуговування підземних газопроводів. Вимірювання тиску газу в газопроводах. Усунення закупорок на газопроводах. Пошук витоку газу та його усунення. Сучасні методи контролю за технічним станом підземних газопроводів. Ремонтні роботи на газопроводах. Підготовка системи газопостачання до роботи у зимовий період.

Корозійна активність ґрунтів. Захист трубопроводів від корозії.ТЕМА 7. Будова, технічна експлуатація та монтаж устаткування газорегулювальних пунктів

Призначення газорегуляторних пунктів (ГРП), газорегуляторних установок (ГРУ), шафних газорегуляторних пунктів (ШРП). Поділ ГРП, ГРУ, ШРП за вихідним тиском їхнього розташування на газових мережах. Розміщення ГРП залежно від призначення і технічної доцільності (в окремо розташованих спорудах, у прибудовах до споруд, в шафах і т.д.)

Загальні технічні вимоги до будівель і споруд, де розташовані ГРП, ГРУ, ШРП, матеріали конструкцій розташування газопроводів, арматури. Блискавкозахист споруд ГРП. Протипожежний інвентар ГРП, ГРУ.

Газове обладнання ГРП, ГРУ і ШРП. Регулятори тиску безпосередньої і непрямої дій. Дросельні органи регуляторів. Типи регуляторів, їхня будова та робота. Технічна характеристика. Основні несправності та методи їхнього усунення.

Процес зниження та автоматичного регулювання тиску газу, настроювання на нормований робочий тиск. Запобіжні клапани. Призначення, будова, принцип дії, технічна характеристика запобіжних клапанів. Процес настроювання на підвищений і знижений тиск, перевірка на спрацювання запобіжних клапанів. Можливі несправності, їхні ознаки та способи усунення.

Фільтри, їхнє призначення і можливі несправності. Визначення ступеню забруднення фільтра. Допустимі перепади тиску на фільтрі. Види фільтрів.

Обвідний газопровід (байпас). Його призначення. Методи переведення подачі газу із ГРП (ГРУ) на байпас і з байпаса на роботу основної лінії ГРП (ГРУ).

Основні імпульсні, продувні газопроводи та їхні призначення. З’єднання імпульсних газопроводів. Запірно-регулювальна арматура. Порядок обслуговування ГРП, ГРУ, ШРП, склад робіт і терміни обслуговування згідно з “Положенням про періодичність обслуговування системи газопостачання природного та зрідженого газу”. Перевірка загазованості приміщень. Методи виявлення місць витоку газу з ГРП, ГРУ, ШРП. Порядок перевірки роботи устаткування ГРП, ГРУ, ШРП.

Порядок перевірки устаткування, арматури перед установкою. Заводські паспорти на устаткування. Зварювальні роботи під час монтажу устаткування ГРП, ГРУ, ШРП і ремонту або заміни окремих вузлів на діючих ГРП, ГРУ, ШРП. Правила випробування устаткування. Заходи безпеки під час випробування устаткування ГРП, ГРУ, ШРП. Місця приєднання імпульсних трубок і правила їхнього прокладання. Експлуатаційна документація ГРП, ГРУ, ШРП та правила її ведення.

ТЕМА 8. Будова, правила технічної експлуатації групових балонних установок зрідженого газу

Призначення, основні функції, будова та принцип роботи групових балонних установок.

Улаштування газопроводів і арматури при постачанні зрідженого газу від групових балонних установок.

Регулятори тиску зрідженого газу. Тип регулятора, інструкція, технічна характеристика, призначення.

Порядок і послідовність заміни балонів, підєднання газових балонів до колекторів високого тиску, пуск газу, перевірка герметичності й настроювання регуляторів, запобіжних і запірних клапанів.

Підготовка групових балонних установок до внутрішнього огляду та гідравлічного випробування згідно з “Положенням про періодичність обслуговування систем газопостачання природного та зрідженого газу”. Правила котлонагляду за будовою і безпечною експлуатацією посудин, які працюють під тиском.

Експлуатаційна документація групових балонних установок.

ТЕМА 9. Технічне обслуговування та ремонт обладнання компресорних установок на газороздавальних станціях

Призначення, будова та принцип роботи різних типів газороздавальних станцій. Правила огляду і випробування резервуарів та іншого обладнання на газороздавальних станціях.

Призначення, основні функції та типи компресорних установок на газороздавальних станціях природного та зрідженого газу. Будова компресорних установок. Принцип роботи, порядок пуску та зупинки компресорної установки. Технічні вимоги і правила монтажу та демонтажу компресорних установок. Основні несправності та шляхи їхнього усунення. Правила безпечного ведення робіт.

ТЕМА 10. Монтажно-ремонтні роботи на спеціальному газовому устаткуванні (з урахуванням спеціалізації підприємств-замовників кадрів)

Призначення газгольдерних станцій. Типи газгольдерних станцій (мокрі та сухі, постійного та змінного об’єму). Класифікація за тиском (низьким, середнім та високим). Основні функції газгольдерних станцій (акумулювання газу, вирівнювання його складу, автоматичне регулювання тиску). Сучасні газгольдерні станції. Особливості конструкцій, монтажу сучасних газгольдерних станцій із використанням спеціальних матеріалів. Технологічні схеми газопроводів газгольдерних станцій різних типів. Принцип роботи газгольдерних станцій. Режими роботи газгольдерів та режими подачі газу. Визначення допустимих меж наповнення та спорожнення газгольдерів. Основні несправності та шляхи їхнього усунення. Застосування газгольдерних станцій на промислових підприємствах.

Технічні вимоги і правила монтажу газгольдерних станцій. Правила огляду і випробування резервуарів та іншого обладнання на газгольдерних станціях. Підготовка газгольдерної станції до внутрішнього огляду та випробування. Гідравлічне випробування газгольдерних станцій. Підготовка та технічне опосвідчення резервуарів газгольдерних станцій. Правила безпечного ведення робіт.

ТЕМА 11. Дії слюсаря при виникненні аварійних ситуацій

Характеристика аварій на внутрішніх газопроводах та обладнанні (мережевого та зрідженого газу). Способи усунення витоку газу і пошкоджень на газопроводах і обладнанні. Порядок вимикання подачі газу в аварійних випадках. Заходи щодо ліквідації наслідків аварій та їхня локалізація. Порядок оповіщення про аварію.


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   35


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка