Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7233. Oe. 40. 22-2014
Сторінка24/35
Дата конвертації14.04.2016
Розмір2.25 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35


ТЕМА 1. Вступ

Соціально-економічне та господарське значення професії, перспективи її розвитку. Роль професійної майстерності працівника в забезпеченні високої якості та безпеки робіт. Упровадження заходів з наукової організації праці.

Трудова і технологічна дисципліни, культура праці робітника.

Ознайомлення з кваліфікаційними характеристиками, програмами теоретичного і виробничого навчання за спеціальністю «Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування» 4-го розряду.ТЕМА 2. Будова, експлуатація та технічне обслуговування газового обладнання на комунально-побутових та промислових підприємствах

Схеми газопостачання промислових підприємств. Газоспоживаючі агрегати металургійних заводів, харчової, текстильної, деревообробної промисловості та інших об’єктів.

Будова, призначення і правила експлуатації комунально-побутового устаткування, що працює на газовому паливі (ресторанні плити, проточні та ємкісні водонагрівачі, опалювальні котли та печі, калорифери, теплогенератори, автоклави, ковальські горни і т.д.), їхні види. Відведення продуктів згоряння. Автоматика безпеки та її регулювання. Технічне обслуговування і ремонт газового обладнання, приладів комунально-побутового призначення.

Застосування газового палива у промислових печах, які відрізняються за конструкцією та призначенням. Будова і принцип роботи газового обладнання, кількість і типи пальників, будова автоматики.

Спалювання газового палива на газовикористовувальному устаткуванні комунально-побутових підприємств.

Виконавчо-технічна документація газифікованого об’єкту.

Обслуговування газових установок за виробничими інструкціями заводу-виробника відповідно до місцевих умов. Правила безпеки у газовому господарстві.

ТЕМА 3. Контрольно-вимірювальні прилади

Контрольно-вимірювальні прилади для визначення основних технічних газових параметрів. Прилади для визначення тиску та витрат газу, їхнє призначення, будова, основні характеристики, принцип роботи. Місця встановлення приладів. Технічна документація.ТЕМА 4. Монтажні роботи з переведення газового обладнання житлових будинків та комунально-побутових об’єктів із зрідженого газу на природний

Правила прокладання вуличних і дворових газопроводів. Правила монтажу та демонтажу газопроводів сходовими клітинами, цокольними поверхами, технічними коридорами, підвалами. Правила монтажу та демонтажу стояків, розводок і проводок через стіни та перекриття до побутових газових приладів.

Монтаж та демонтаж запірної арматури та газових лічильників. Вимоги до приміщення, де встановлюються побутові прилади, що працюють на природному газі. Вимоги до димоходів та вентиляції приміщень.

Правила випробування змонтованого газового устаткування та пуск газу.ТЕМА 5. Улаштування і перевірка димоходів від газових приладів і агрегатів. Вентиляція газифікованих приміщень.

Будова димоходів комунально-побутових газових приладів. Призначення димоходів. Вимоги до улаштування димоходів. Щільність та місце розташування димоходів. Матеріали для будівництва димоходів. З’єднання труб із димоходом. Розташування і улаштування оголовків димоходів на даху.

Перевірка наявності тяги у димоходах. Характерні порушення тяги і заходи їхнього усунення. Технічна документація на димоходи, необхідна для пуску газу в газові прилади. Загальні вимоги до улаштування топок, димоходів, боровів і димових труб. Будова і правила установки вибухових клапанів, шиберів на димоходах. Місця відбору і правила установлення імпульсних трубок до тягомірів. Перевірка у димоходах тяги перед розпалюванням та під час роботи пальників. Характерні порушення тяги і способи її відновлення.

Будова припливно-витяжної вентиляції. Призначення припливно-витяжної вентиляції у газифікованих приміщеннях. Необхідна кратність повітрообміну. Природна і штучна вентиляція. Вплив температури внутрішнього і зовнішнього повітря і висоти вентиляційних каналів на роботу вентиляції за природнім збудженням. Правила провітрювання газифікованих приміщень.

Необхідна технічна документація на вентиляцію.

ТЕМА 6. Санітарно-технічне обладнання газорегулювальних пунктів

Роль санітарно-технічного обладнання на газорегулювальних пунктах. Основні системи, що відносяться до санітарно-технічних (вентиляція, опалення, освітлення). Санітарно-технічні вимоги до приміщень ГРП.

Мікрокліматичні умови для забезпечення нормальних умов роботи ГРП. Гранично допустима концентрація газу у приміщеннях ГРП. Кратність повітрообміну. Призначення та улаштування вентиляційної системи. Основні конструктивні елементи. Огляд, технічне обслуговування та ремонт вентиляційної системи ГРП.

Оптимально-допустимі температурні режими у приміщеннях ГРП. Призначення та улаштування опалювальної системи. Основні конструктивні елементи. Допустимі температури поверхні опалювальних приладів. Огляд, технічне обслуговування та ремонт системи опалювання.

Штучне та природне освітлення. Улаштування штучного освітлення ГРП. Вимоги до освітлювальної арматури. Очищення світильників. Улаштування віконних прорізів на ГРП. Періодичність очищення віконних прорізів.

ТЕМА 7. Будова, правила технічної експлуатації та газопостачання котелень, які працюють на газовому паливі

Призначення та будова газових мереж для котелень. Умови прокладання газових мереж. Вимоги до газифікованих котелень. Організація газового господарства котелень.

Поняття, призначення і будова котлоагрегатів та теплообмінних пристроїв. Технологічні схеми обладнання газифікованих котелень. Перевід котлоагрегатів на газове паливо. Підвищення ККД котлоагрегатів. Охорона повітряного басейну у зв’язку із використанням газового палива. Газопальникові пристрої котлоагрегатів. Контроль за раціональним спалюванням газу. Підвищення можливостей і надійності автоматизації спалювання газового палива.

Технічне обслуговування систем газопостачання котелень. Будова, обслуговування, ремонт та налагоджування регуляторів тиску, запобіжно-запірних пристроїв, скидних клапанів, фільтрів, лічильників і системи контрольно-вимірювальних приладів.

Технічне обслуговування котлоагрегатів. Обслуговування, ремонт та налагоджування газопальникових пристроїв і системи відводу продуктів згоряння палива, систем контрольно-вимірювальних приладів.

Розпалювання пальників, порядок пуску котлоагрегатів після тривалої, короткострокової та аварійної зупинок.Будова і обслуговування систем автоматики газифікованих котлоагрегатів. Призначення, будова, принципові схеми, обслуговування, ремонт та налагоджування систем автоматики газифікованих котлів.

Види робіт з обслуговування газового обладнання котелень та контроль за повнотою спалювання газу.

Правила безпеки при експлуатації та обслуговуванні газифікованих котлоагрегатів.

ТЕМА 8. Монтаж групових балонних установок зрідженого газу

Технічні вимоги і правила монтажу групових балонних установок зрідженого газу. Послідовність і порядок монтажу групових балонних установок. Максимальна кількість балонів у груповій установці та мінімальна відстань від неї до будівель і споруд. Розміщення групових балонних установок. Приєднання газопроводів і арматури до групових балонних установок. Правила ведення технічної документації.

Правила охорони праці при монтажі групових балонних установок зрідженого газу.

ТЕМА 9. Будова, технічна експлуатація і монтаж устаткування газороздавальних станцій

Розміщення газороздавальної станції, газонаповнювального пункту. Безпечні відстані між газороздавальною станцією, будівлями і спорудами розподільного призначення. Вимоги до території газороздавальної станції.

Призначення, будова та принцип роботи газороздавальних станцій. Система газопостачання зрідженим газом. Зберігання зрідженого газу на газороздавальних станціях. Основні технологічні операції на газороздавальних станціях. Способи перекачування зріджених газів. Перекачування газу за допомогою насосів, компресорів, гідростатичного напору, випарників.

Будова, принцип роботи, основні характеристики відцентрових та поршневих насосів. Фільтри насосів, їхнє призначення, будова і місце установлення. Вимоги до технологічної схеми насосно-компресорного відділення. Температура у насосно-компресорному відділенні. Будова фільтрів з продувальними свічами, диференційних клапанів, масловідокремлювачів, відокремлювачів рідини.

Будова і вимоги до автоматики, що вимикає електродвигуни у випадках недопустимих змін параметрів, забезпечує нормальну роботу компресорів і насосів. Заземлення насосно-компресорного устаткування. Тип і конструкція передачі від електродвигунів до насосів.

Основні несправності насосів, методи їхнього виявлення та усунення. Правила монтажу та демонтажу насосів. Безпечні методи виконання робіт.

Штучне випаровування зрідженого газу. Будова, принцип роботи, основні характеристики випарних установок. Регулювальна, запобіжна і контрольно-вимірювальна апаратура випарних установок. Основні несправності, методи їхнього виявлення та усунення у відповідності з вимогами, зазначеними у паспорті заводу-виробника. Правила монтажу та демонтажу випарних установок. Інструкція з пуску та обслуговування випарної установки. Експлуатаційна документація. Безпечні методи виконання робіт.

ТЕМА 10. Дії слюсаря при виникненні аварійних ситуацій

Характеристика аварій на внутрішніх газопроводах і обладнанні (мережевого та зрідженого газу). Способи усунення витоку газу і пошкоджень на газопроводах та обладнанні. Порядок вимикання подачі газу в аварійних випадках. Заходи ліквідації наслідків аварій та їхня локалізація. Порядок оповіщення про аварію.Типова навчальна програма з предмета
«Електротехніка з основами промислової електроніки»

з/п

Тема


Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Вступ

1
2.

Випрямлячі змінного струму

4
3.

Електронні підсилювачі

4
4.

Використання електронних схем у системах автоматики

6Всього годин :

151   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка