Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7233. Oe. 40. 22-2014
Сторінка26/35
Дата конвертації14.04.2016
Розмір2.25 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35

Типова навчальна програма


з предмета «Охорона праці»
з/п

Тема


Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Правові та організаційні основи охорони праці

2
2.

Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

3
3.

Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва

2
4.

Основи електробезпеки

4
5.

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

2
6.

Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи з профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф

2Всього годин :

15


ТЕМА 1. Правові та організаційні основи охорони праці


Поняття “охорона праці”. Соціально-економічне значення охорони праці.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Кодекс законів про працю України, Закони України “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про пожежну безпеку”, “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення , “Про охорону здоровя”.

Добровільні об’єднання громадян з охорони праці.

Стимулювання охорони праці. Заохочення робітників до активної участі у створенні безпечних і нешкідливих умов праці. Відшкодування підприємством громадянам і державі збитків, що спричинені порушенням вимог охорони праці.

Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти з охорони праці. Розроблення, використання і скасування державних нормативних актів. Забезпечення робітників нормативними актами з охорони праці.

Інструкції та інші нормативні акти з охорони праці, що діють у межах підприємства; основні вимоги до них та порядок їхього розроблення.

Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві.

Права на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Обов’язковість медичних оглядів.
ТЕМА 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Значення безпеки праці на підприємстві. Роботи з підвищеною небезпекою в галузі та на підприємстві.

Вимоги до персоналу, який виконує монтаж і технічне обслуговування та ремонт газового устаткування.

Основні небезпечні чинники під час виконання робіт з підвищеною небезпекою і засоби індивідуального та колективного захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Роль трудового колективу в забезпеченні безпеки праці (взаємозв’язок між вимогами інструкції з охорони праці та інтересами виробництва і особистим зацікавленням робітника; необачність, її причини та боротьба з нею).

Психологічні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їхній вплив на безпеку праці.ТЕМА 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва

Стисла характеристика виробництва і пожежна небезпека технологічного процесу, сировини, готової продукції, агрегатів, установок тощо.

Основні причини пожеж: порушення технологічних регламентів і несправність виробничого устаткування, іскри при електрогазозварювальних роботах та необачне поводження з вогнем, іскри від котельних та інших установок, порушення правил користування інструментом і електронагрівальними приладами. Заходи з пожежної безпеки, що їх необхідно дотримуватися перед початком, під час та по закінченню роботи.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Протипожежна автоматика та пожежна сигналізація.

Правила поведінки під час пожежі на виробництві.

Порядок організації і роботи добровільної пожежної дружини (ДПД). Положення про добровільні пожежні дружини. Обов’язки членів ДПД щодо запобігання пожеж та їхнього гасіння. Пільги та заохочення, встановленні для членів ДПД.

Порядок утворення і робота пожежно-технічної комісії. Типове положення про пожежно-технічну комісію.

Кримінальна, адміністративна, матеріальна і дисциплінарна відповідальності робітників, посадових та юридичних осіб за порушення вимог пожежної безпеки і виникнення пожежі.

Теоретичні основи механізму горіння і вибуху. Ламінарне, дефлаграційне горіння і детонація; горіння і вибух сконденсованих та вибухових речовин у різних агрегатних станах (парогазових, дисперсних).

Локалізація моделі виникнення і розвитку аварій; технічні засоби і послідовність аварійного відключення технологічних блоків. Методи і послідовність локалізації аварій за різними схемами їхнього розвитку.

Обґрунтованість розташування вибухонебезпечних технологічних об’єктів на території підприємств. Стійкість будівель і споруд до ударної хвилі та вторинних факторів вибуху.

ТЕМА 4. Основи електробезпеки

Особливості ураження електричним струмом. Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом. Основні методи надання першої допомоги потерпілим від дії електричного струму.

Класифікація приміщень за небезпекою уражень струмом. Основні заходи захисту від ураження електричним струмом. Колективні та індивідуальні засоби захисту при роботі на електроустановках.

Основні вимоги до організації безпечної експлуатації електричних апаратів у газорозподільних пунктах.

Організація безпечної експлуатації електроустановок при виконанні поточних та окремих видів робіт.

ТЕМА 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття гігієни праці та виробничої санітарії, їхні основні завдання. Нормативні акти з питань гігієни праці, санітарії, норм і правил, гігієнічні нормативи, стандарти тощо. Критерії оцінки умов праці (класи умов і характер праці) на виробництві.

Аналіз і оцінка захворювань з тимчасовою втратою працездатності (в Україні, галузі, регіоні, на підприємстві).

Організація і контроль за факторами виробничого середовища та трудового процесу. Заходи з поліпшення умов праці та виробничого середовища.

Планування і організація робіт з охорони здоров’я робітників.

Основні шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, інфразвук та ультразвук, іонізуючі і неіонізуючі випромінювання тощо), які характерні для цього виробництва; джерела їхнього утворення, класифікація, гранично-допустимі рівні, можливий вплив на робітників та основні заходи щодо його зменшення.

ТЕМА 6. Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи з профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф

Основи анатомії і фізіології людини.

Послідовність, принципи та засоби надання першої медичної допомоги. Дії у важких випадках.

Перша допомога при кровотечах. Класифікація кровотеч. Точки для зупинки кровотечі.

Способи реанімації, підготовка потерпілих до реанімації. Штучне дихання способом “з рота в рот” або “з рота в ніс”. Непрямий (закритий) масаж серця.

Безпечні методи вивільнення потерпілого від електричного струму; дія електричного струму на організм людини.

Правила надання першої медичної допомоги при: ураженні електричним струмом, ударах, пораненнях, переломах, ушкодженні хребта і таза, втраті свідомості, опіках та обмороженні.

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка