Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7233. Oe. 40. 22-2014
Сторінка32/35
Дата конвертації14.04.2016
Розмір2.25 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Типова навчальна програма


з предмета

«Охорона праці»
з/п

Тема


Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Правові та організаційні основи охорони праці

2
2.

Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

4
3.

Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва

2
4.

Основи електробезпеки.

3
5.

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

2
6.

Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф

2Всього годин :

15


ТЕМА 1. Правові та організаційні основи охорони праці


Основні положення Закону України “Про охорону праці”. Основні принципи державної політики в сфері праці. Служба охорони праці на виробництві, її основні завдання та функції. Організація роботи служби охорони праці. Атестація робочих місць щодо вимог нормативних актів з охорони праці.

Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища: національна, галузева, регіональна. Комплексні заходи підприємства з дотримання нормативів з охорони праці.

Обов’язки власника відносно створення безпечних і нешкідливих умов праці. Обов’язки працівників з виконання вимог нормативних актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці, їхні основні обов’язки і права.

Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. Повноваження трудових колективів з охорони праці. Повноваження і права профспілок стосовно здійснення контролю за дотриманням законодавства про охорону праці. Дисциплінарна, матеріальна, адміністративна і кримінальна відповідальності за порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці.

ТЕМА 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці в галузі. Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування. Вимоги до робіт, що виконуються на висоті. Основні правила поведінки робітників, що пов’язані з роботою вантажопідйомних механізмів. Зони безпеки та їхнє огородження.

Дії робітників при виникненні небезпечної ситуації на робочому місці.

Організаційні та технічні заходи забезпечення безпеки при обслуговуванні та ремонті газового устаткування.

Найтиповіші поранення і каліцтва під час виконання робіт з обслуговування газового обладнання. Професійні захворювання слюсаря у газовому господарстві.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Прилади контролю за безпечними умовами праці. Правила запобігання нещасним випадкам.

Наркоманія і безпека праці (вплив наркотиків на основні психічні процеси, підвищена схильність до скоєння нещасного випадку).

Методи пропаганди і агітації з охорони праці (куточки, стінні газети, радіомовлення, плакати, кіно- та відеофільми, виставки тощо).

Допуск до роботи. Характеристика умов праці і основні небезпеки на підприємстві. Загальні правила поведінки робітників на території підприємства, в цеху, виробничих і допоміжних приміщеннях.


ТЕМА 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва

Основні вимоги пожежної безпеки в приміщеннях та цехах підприємства при експлуатації газового устаткування, опалювальних приладів, систем вентиляції, роботі з пожежовибухонебезпечними матеріалами, проведенні електрозварювальних, паяльних та інших вогневих робіт, знежиренню та миттю виробів і устаткування.

Ліквідація пожежі на об’єкті засобами пожежогасіння; порядок включення стаціонарних установок, евакуації людей та матеріальних цінностей. Порядок сповіщення про пожежу пожежної охорони, газорятівної або інших аварійних служб. Дії працівників під час прибуття пожежних підрозділів.

Особливості горіння і вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів у незамкнутому просторі. Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування, складність наслідків. Тротиловий еквівалент; частка участі вибухопожежонебезпечних продуктів у вибуху, приведена маса; енергетичний потенціал вибухонебезпеки, баланс розподілу енергії вибуху.

Вибір і використання ефективних і надійних на базі ЕОМ і мікропроцесорної техніки засобів контролю регулювання протиаварійного захисту.

Розслідування та облік пожеж, розроблення заходів запобігання пожежам і загибелі людей на них.

ТЕМА 4. Основи електробезпеки

Порядок виконання робіт у зоні діючих електроустановок: організаційні та технічні заходи, наряд-допуск до роботи, інструктажі з охорони праці.

Вимоги до персоналу, що виконує роботи у зоні діючих лінії електропередач (ЛЕП). Вимоги безпеки щодо застосування машин і механізмів у зоні діючих ЛЕП.

Послідовність та основні методи надання першої допомоги потерпілим від дії електричного струму.

ТЕМА 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Гігієна праці та виробнича санітарія, її основні завдання.

Принципи, закладені в показники оцінки умов праці на виробництві.

Санітарна характеристика робочого місця слюсаря. Критерії оцінки умов праці (класи умов і характеру праці) на виробництві.

Засоби індивідуального і колективного захисту робітників; порядок забезпечення. Їхня класифікація. Вибір засобів колективного та індивідуального захистів.

Медичні огляди – попередні і періодичні. Поняття медоглядів, нормативні акти з їхньої організації та проведення. Види професійних захворювань. Застосування «Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях» під час розслідування професійних захворювань. Реєстрація і облік професійних захворювань.

Визначення придатності робітника до цієї роботи, необхідність переведення його на іншу роботу, відновлення працездатності та конкретної оцінки стану здоров’я. Санітарне і медичне обслуговування робітників на підприємстві.

ТЕМА 6. Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи з профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф

Основи анатомії і фізіології людини. Послідовність, принципи та засоби надання першої медичної допомоги. Надання медичної допомоги у важких випадках. Перша допомога потерпілому при отруєні газом.

Перша допомога при опіках. Термічні, електричні та хімічні опіки.

Способи оживлення організму при клінічній смерті. Штучне дихання та зовнішній масаж серця.

Планування заходів щодо ліквідації надзвичайних ситуацій на виробництві. Організація аварійних служб і формування планів їхньої роботи. Коригування заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Порядок дії систем аварійної ситуації і зв’язку, призначення персоналу і визначення його обов’язків. Центри керування і контролю над надзвичайними ситуаціями.

Планування послідовного аварійного відключення устаткування. Проведення “штабних” тренувань з реалізації планів ліквідації аварій.

1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка