Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7233. Oe. 40. 22-2014
Сторінка33/35
Дата конвертації14.04.2016
Розмір2.25 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Типова навчальна програма


з виробничого навчання
з/п

Розділ Тема

Кількість

годин
1.1 Виробниче навчання на виробництві
1.

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві

6

2.

Обслуговування та ремонт газового устаткування

144
Всього годин:

150
1.2. Виробнича практика
1.

Ознайомлення з підприємством, Інструктаж з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки на підприємстві

7

2.

Самостійне виконання робіт слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування, складністю 5-го розряду

145
Кваліфікаційна пробна роботаВсього годин:

152
Разом:

3021.1. Виробниче навчання на виробництві


ТЕМА 1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на робочому місці

Ознайомлення слухачів з кваліфікаційними характеристиками професії «Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування». Ознайомлення з програмою виробничого навчання.

Загальні організаційні вимоги. Ознайомлення з порядком одержання та здавання інструменту і пристроїв. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Загальні організаційні вимоги до безпеки. Ознайомлення з основними видами і причинами виробничого травматизму. Вимоги безпеки на конкретних робочих місцях і під час виконання окремих технологічних операцій. Заходи попередження травматизму.

Практичне навчання прийомам надання долікарської допомоги при отруєні газом, виконання штучного дихання та зовнішнього масажу серця.

Ознайомлення із огороджуванням небезпечних місць, фарбуванням устаткування та його елементів у встановлений умовний колір.

Заходи попередження пожеж. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними засобами пожежогасіння.

Ознайомлення з технічною документацією, виробничими та експлуатаційними інструкціями.

ТЕМА 2. Обслуговування та ремонт газового устаткування

Інструктаж за змістом занять. Підготовка необхідного інструменту та інвентарю, організація робочого місця. Обслуговування та ремонт газового устаткування.

Ознайомлення з організацією проведення технічного, профілактичного та сезонного обслуговування і плановим ремонтом котлів варильних, плит ресторанних (з автоматикою).

Ознайомлення з правилами та безпечними методами технічного обслуговування газорегулювальних пунктів.

Ознайомлення з правилами та безпечними методами технічного обслуговування систем автоматики котелень.

Ознайомлення із видами та безпечними прийомами проведення слюсарних робіт із врізання та вирізання на діючих газопроводах.

Ознайомлення із правилами та термінами здавання обладнання газгольдерних і газороздавальних станціях у повірку спеціалізованим державним службам.

Ознайомлення із правилами налагодження контрольно-вимірювальних приладів.

Ознайомлення із безпечними прийомами первинного наповнення дворових резервуарних установок зрідженим газом та усунення з них невипаровувальних залишків.

Ознайомлення із правилами складання дефектних відомостей на ремонт газового обладнання котелень, регулювальних і резервуарних установок.

Ознайомлення із безпечними прийомами, видами робіт та організацією праці при виконанні бригадою слюсарів - демонтажу, монтажу і ремонту обладнання та підземних комунікацій газгольдерних, газороздавальних і газорегулювальних станцій (пунктів);

Ознайомлення із виробничими інструкціями заводу-виробника відповідно до місцевих умов.Вправи

Технічне, профілактичне та сезонне обслуговування і плановий ремонт: котлів варильних, плит ресторанних (з автоматикою).

Технічне обслуговування газорегулювальних пунктів.

Технічне, профілактичне та сезонне обслуговування систем автоматики котелень.

Слюсарні роботи із врізання і вирізання на діючих газопроводах.

Здавання обладнання газгольдерних і газороздавальних станціях у повірку спеціалізованим державним службам.

Пуск газу, обслуговування і ремонту газового обладнання, пневматичної та електричної автоматики котелень житлових будинків, електростанцій, комунально-побутових і промислових підприємств.

Випробування і налагодження на заданий режим роботи (під час пуску та експлуатації) автоматики котлів, газопальникових пристроїв котелень і регулювальних установок.

Налагодження контрольно-вимірювальних приладів.

Первинне наповнення дворових резервуарних установок скрапленим газом та усунення з них невипаровувальних залишків, підготовка цих установок до періодичного огляду.

Пускові і регулювальні роботи на випаровувальних установках.

Складання дефектних відомостей на ремонт газового обладнання котелень, регулювальних і резервуарних установок.

Обслуговування газових установок за виробничими інструкціями заводу-виробника відповідно до місцевих умов.

Навчально –виробничі роботи

Технічне, профілактичне та сезонне обслуговування і плановий ремонт: котлів варильних, плит ресторанних (з автоматикою). Технічне обслуговування газорегулювальних пунктів. Технічне, профілактичне та сезонне обслуговування систем автоматики котелень. Слюсарні роботи з врізання і вирізання на діючих газопроводах. Здавання обладнання газгольдерних і газороздавальних станціях у повірку спеціалізованим державним службам. Пуск газу, обслуговування і ремонту газового обладнання, пневматичної та електричної автоматики котелень житлових будинків, електростанцій, комунально – побутових і промислових підприємств. Випробування і налагодження на заданий режим роботи (під час пуску та експлуатації) автоматики котлів, газопальникових пристроїв котелень і регулювальних установок. Налагодження контрольно-вимірювальних приладів. Первинне наповнення дворових резервуарних установок скрапленим газом та усунення з них невипаровуваних залишків, готує ці установки до періодичного огляду. Пускові і регулювальні роботи на випаровувальних установках. Складання дефектних відомостей на ремонт газового обладнання котелень, регулювальних і резервуарних установок.

Обслуговування газових установок за виробничими інструкціями заводу-виробника відповідно до місцевих умов.
1.2. Виробнича практика
ТЕМА 1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві

Планування виробничої діяльності базового підприємства.

Шляхи інтенсифікації виробництва на підприємстві, впровадження автоматизованих виробництв та ресурсозберігаючих технологій. Планування праці та контроль над якістю робіт на виробничій ділянці, робочому місці. Система керування охороною праці, організація служби охорони праці на підприємстві. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві. Застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту.
ТЕМА 2. Самостійне виконання робіт слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування, складністю 5-го розряду

Самостійна робота слюсаря з експлуатації та обслуговування газового устаткування, відповідно до кваліфікаційної характеристики 5 -го розряду.Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами - замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційні пробні роботи

Приклади робіт

 1. Плити ресторанні та котли варильні - технічне, профілактичне, сезонне обслуговування і плановий ремонт.

 2. ГРП - технічне обслуговування.

 3. Систем автоматики котелень - технічне, профілактичне та сезонне обслуговування, ремонт.

 4. Газопроводи – слюсарні роботи з врізання і вирізання.

 5. Газгольдерні і газороздавальні станції – здавання у повірку.

 6. Контрольно-вимірювальні прилади – налагодження.

 7. Дворові резервуарні установки зрідженого газу – первинне наповнення, підготовка до періодичного огляду, зливання невипаровувальних залишків.

 8. Випаровувальні установки - пускові і регулювальні роботи.

 9. Складання дефектних відомостей на ремонт газового обладнання котелень, газорегулювальних та резервуарних установок.Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 7233 Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

Кваліфікація: 5 розряд
Знає, розуміє:


 • вимоги правил безпеки системи газопостачання України в обсязі передбачених робіт;

 • основи технології металів;

 • основи електротехніки;

 • способи і правила виявлення та усунення неполадок газового обладнання;

 • правила проведення випробувань і налагодження газгольдерних, газороздавальних, газорегулювальних станцій (пунктів);

 • будову, принцип дії, правила монтажу, ремонту і здавання держповірці контрольно-вимірювальних приладів станцій і котелень, що працюють на газовому паливі;

 • будову, правила експлуатації, ремонту та налагоджування автоматики газифікованих котелень;

 • будову і правила експлуатації обладнання дворових резервуарних установок зрідженого газу, випаровувачів, теплообмінників;

 • основи введення підприємницької діяльності.


Вміє:


 • організовувати робоче місце;

 • виконувати технічне (плановий ремонт, ревізію) та профілактичне, сезонне технічне обслуговування котлів варильних, плит ресторанних (з автоматикою) і їхній позаплановий ремонт;

 • брати участь у технічному обслуговуванні обладнання газорегулювальних пунктів усіх видів;

 • брати участь у виконанні технічного, профілактичного та сезонного обслуговування котелень;

 • виконувати слюсарні роботи із врізання і вирізання на діючих газопроводах;

 • готувати і брати участь у здаванні обладнання, яке підлягає інспекторській перевірці на газгольдерних і газороздавальних станціях;

 • керувати бригадою слюсарів під час виконання демонтажу, монтажу і ремонту обладнання та підземних комунікацій газгольдерних, газороздавальних і газорегулювальних станцій (пунктів);

 • проводити пуск газу, обслуговування і ремонту газового обладнання, пневматичної та електричної автоматики котелень житлових будинків, електростанцій, комунально-побутових і промислових підприємств, випробування і налагодження на заданий режим роботи (під час пуску та експлуатації) автоматики котлів, газопальникових пристроїв котелень і регулювальних установок;

 • налагоджувати контрольно-вимірювальні прилади;

 • здійснювати первинне наповнення дворових резервуарних установок зрідженим газом та усунення з них невипаровувальних залишків, готувати ці установки до періодичного огляду;

 • пускати і регулювати випаровувальні установки;

 • складати дефектні відомості на ремонт газового обладнання котелень, регулювальних і резервуарних установок;

 • здійснити заходи з державної реєстрації суб’єкта малого підприємства, знати основи формування бізнес-плану.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

з/п
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка