Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7233. Oe. 40. 22-2014
Сторінка6/35
Дата конвертації14.04.2016
Розмір2.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Типова навчальна програма з предмета
«Електротехніка з основами промислової електроніки»з/п

Тема


Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Вступ

1
2.

Основи електростатики

4
3.

Постійний струм та кола постійного струму

6

2

4.

Електромагнетизм

5
5.

Змінний струм та кола змінного струму

5

2

6.

Електричні вимірювання.

Електровимірювальні прилади5

2

7.

Основні відомості про електричну безпеку

2Всього годин:

28

6


ТЕМА 1. Вступ

Коротка характеристика і зміст предмета “Електротехніка з основами промислової електроніки”. Зв’язок цього предмета з математикою, фізикою, хімією тощо.ТЕМА 2. Основи електростатики

Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Прості електричні поля: точкового заряду, зарядженої осі, між двома паралельними пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Напруженість, потенціал і робота електричного поля.ТЕМА 3. Постійний струм та кола постійного струму

Струм та його щільність. Резистори, величина їхнього опору і його залежність від температури. Теплова дія струму. Закони Ома і Джоуля-Ленца. Закони Кірхгофа. Нагрівання проводів. Максимально допустимий (номінальний) струм у проводі. Вибір перерізу проводу залежно від максимально допустимого струму у проводі.

Джерела постійного струму. Гальванічні батареї та акумулятори, їхня електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемах.

Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з’єднання провідників.


Лабораторно-практична робота:

1. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням опорів.


ТЕМА 4. Електромагнетизм

Прості магнітні поля: провідника із струмом, соленоїда та постійного магніту.

Основні характеристики магнітного поля: напруженість, електромагнітна індукція, потік, проникність.

ТЕМА 5. Змінний струм та кола змінного струму

Поняття змінного струму. Отримання змінного струму. Графічне зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму та напруги.

Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Кола змінного струму з індуктивністю; індуктивний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Ємність у колі змінного струму; ємнісний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома.

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання однотипних елементів кіл змінного струму. Послідовне й паралельне з’єднання активного, індуктивного та ємнісного опорів. Еквівалентний опір та еквівалентна провідність кіл, їхня активна і реактивна складові. Трикутники опорів і векторні діаграми. Активна, реактивна та повна потужності в колі змінного струму. Трикутник потужностей, коефіцієнт потужності.

Послідовне і паралельне з’єднання індуктивності та ємності. Резонанси напруг і струмів, векторні діаграми. Частотні та енергетичні характеристики резонансних кіл.
Лабораторно-практична робота:

1. Перевірка закону Ома при послідовному з’єднанні активного і реактивного опорів.


ТЕМА 6. Електричні вимірювання. Електровимірювальні прилади

Значення і роль електричних вимірювань. Методи та похибки вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова та принцип роботи вимірювальних приладів магнітоелектричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкали приладів. Чутливість приладів.

Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірю-вальних приладів. Основні типи чутливих елементів, їхні статичні характеристики та чутливість.

Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і вольтметра. Вимірювання опорів. Вимірювальні мостові схеми та омметри.


Лабораторно-практична робота:

1. Вимірювання електричного опору.


ТЕМА 7. Основні відомості про електробезпеку

Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога людині при уражені електричним струмом.

Аналіз небезпеки електричних мереж.

Технічні засоби і засоби захисту від ураження електричним струмом. Захисні заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, роздільні трансформатори.

Поняття про ПБЕЕС.

Типова навчальна програма з предмета

«Матеріалознавство»з/п

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка