Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Dа. 15. 10-2014
Сторінка1/5
Дата конвертації22.04.2016
Розмір0.82 Mb.
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 7411.DА.15.10-2014

(позначення стандарту)

Професія: Виробник м’ясних напівфабрикатів


Код: 7411

Кваліфікація: виробник м’ясних напівфабрикатів 4-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2014
Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від „ 24 ” жовтня 2014 р. №1208

Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 7411.DА.15.10-2014

(позначення стандарту)

Професія: Виробник м’ясних напівфабрикатів


Код: 7411

Кваліфікація: виробник м’ясних напівфабрикатів 4-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2014

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «7411. Виробник м’ясних напівфабрикатів» 4-го розряду розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачених типовим навчальним планом;

критерії кваліфікаційної атестації випускників;

перелік основних обов’язкових засобів навчання;

список рекомендованої літератури.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 4-й розряд становить 845 годин.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50 % за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути продовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» та ін.).

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів наприкінці вивчення предмета «Спецтехнологія та обладнання» проводиться атестація за рахунок часу, відведеного на його вивчення.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії «7411 Виробник м’ясних напівфабрикатів» (Випуск № 8 «М’ясна і молочна промисловість», Розділ «Виробництво м’яса, м’ясопродуктів та субпродуктів» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 17 липня 2001 року № 218 за погодженням Міністерства праці та соціальної політики України), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент - від 20 %.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)


  1. Професія: 7411 Виробник м’ясних напівфабрикатів

  2. Кваліфікація: виробник м’ясних напівфабрикатів 4-го розряду

  3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову та класифікацію обладнання, що використовується для виготовлення напівфабрикатів та приготування фаршу (куттер, вовчок, шпикорізка, машини для нарізання м'ясо-кісткових напівфабрикатів, пакувальні машини), будову, класифікацію та основні принципи роботи автоматизованих та механізованих ліній по виготовленню напівфабрикатів, властивості м’яса тварин різних видів (яловичина, свинина, баранина та м’ясо птиці);

класифікацію та призначення частин м’ясних туш тварин та птиці, для виготовлення натуральних напівфабрикатів, асортимент напівфабрикатів з яловичини, свинини, баранини та м’яса птиці, встановлені розміри, масу напівфабрикатів, масу порцій і вимоги технологічної інструкції до виробництва напівфабрикатів ( з натуральної та січеної маси – котлети, шніцеля, біфштекси, ромштекси) на сучасних потокових автоматизованих лініях;

дозування допоміжної та основної сировини для складання фаршу зі свинини, телятини, баранини, асортимент швидкозаморожених готових страв і режими їх зберігання;

норми часу і норми виробітку продукції, ведення процесу технологічної обробки кулінарних та борошняних виробів, правила охорони праці, виробничої санітарії, особистої гігієни та протипожежного захисту.

Повинен вміти:

здійснювати підбір великошматкових напівфабрикатів для виробництва натуральних, порційних, дрібношматкових та панірованих напівфабрикатів на механічних лініях та вручну;

здійснювати підготовку великошматкових напівфабрикатів для виготовлення біфштексів, ромштексів, шніцелів, антрекотів, філе та натуральних січеників зі свинини, телятини, баранини та м’яса птиці;

здійснювати добір та підготовку сировини для виготовлення дрібношматкових напівфабрикатів;

здійснювати нарізання м'яса для виготовлення бефстроганов, піджарки, гуляшу, азу, шашлику та інших напівфабрикатів;

дотримуватись правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;

відповідно до виду напівфабрикатів здійснювати підбір інструментів (ножів, мусатів) та обладнання (куттер, вовчок, салорізка, машини для нарізання м’ясо-кісткових напівфабрикатів, пакувальні машини);

виготовляти фарш з натуральної та котлетної маси для котлет, пиріжків, пельменів, кнелів, купатів і здійснювати подачу готового фаршу на наступну операцію;

виготовляти швидкозаморожені готові страви; готувати фарш для кулінарних борошняних виробів;

працювати на механізованих та автоматизованих лініях по виготовленню напівфабрикатів;

здійснювати процес фасування та пакування напівфабрикатів; здійснювати санітарну обробку інвентарю та обладнання;

здійснювати заходи з державної реєстрації суб’єкта малого підприємництва, знати основи формування бізнес-плану.  1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організувати та ефективно використовувати робоче місце;

додержуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідними для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При вступі на навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні кваліфікації

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, стаж роботи за технологічно суміжною професією 3-го розряду – не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією виробника м’ясних напівфабрикатів 4-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Підприємства м’ясопереробної промисловості та громадського харчування.7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12. 1993).

7.3 Медичні обмеження.ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Підготовки кваліфікованих робітників
Професія: 7411 Виробник м’ясних

напівфабрикатів

Кваліфікація: виробник м’ясних напівфабрикатів 4 розряду
Загальний фонд навчального часу865 годин


№ з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

усього

з них на лабораторно-практичні роботи

1

Загально-професійна підготовка

59
1.1.

Інформаційні технології

17
1.2.

Правила дорожнього руху

8
1.3.

Основи галузевої економіки та підприємництва

10

2

1.4

Онови правових знань

8
1.5.

Резерв часу

16
2

Професійно-теоретична підготовка

282

29

2.1.

Спеціальна технологія та обладнання

125

18

2.2.

Загальна технологія м’яса та м’ясопродуктів

72

2

2.3.

Анатомія сільськогосподарських тварин

23

3

2.4.

Онови мікробіології, санітарія та гігієна

22

4

2.5

Охорона праці

30
2.6.

Основи електротехніки

10

2

3

Професійно-практична підготовка

497
3.1

Виробниче навчання

252
3.2

Виробнича практика

245
4

Консультації

20
5

Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7
6

Загальний обсяг навчального часу

( без п. 4)

845  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка