Диференціальна діагностика жовтяниць
Сторінка3/4
Дата конвертації21.04.2016
Розмір0.58 Mb.
1   2   3   4

3. Виховні цілі (цілі розвитку особистості):

 • розвинути деонтологічні уявлення, вміти здійснювати деонтологічний підхід до хворих на EBV-інфекцію, CMV-інфекцію, герпес 1-3 вірусну інфекцію, туляремію, аденовірусну інфекцію;

 • розвинути почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій при роботі з хворими на EBV-інфекцію, CMV-інфекцію, герпес 1-3 вірусну інфекцію, туляремію, аденовірусну інфекцію;

 • оволодіти вмінням встановлювати психологічний контакт з хворим та його родиною.

4. Міждисциплінарна інтеграціяДисципліна

Знати

Вміти

Мікробіологія

Етіологію герпесвірусних інфекцій, туляремії, ГРВІ

Проводити вірусологічні дослідження, вміти оцінити дані досліджень ПЛР

Анатомія, патанатомія, гістологія

Будову шкіри, дихальної та центральної нервової систем, гістологічні зміни при їх ураженні герпесвірусами.

Визначити гістологічні зміни слизової оболонки дихальних шляхів, шкіри, слизових,ЦНС, мікроско-пічне дослідження)

Епідеміологія

Шляхи передачі, механізм зараження при герпесвірусних інфекціях, туляремії, ГРВІ

Проведення протиепідемічних та профілактичних заходів у вогнищі інфекції.

Імунологія та алергологія

Механізм ураження шкіри, дихальної та центральної нервової систем при герпесвірусних інфекціях,ГРВІ

Методику проведення серологічних досліджень.Вміти оцінити дані імунологічних досліджень.

Нервові хвороби

Семіотику враження нервової системи:

 • загальномозковий с-м

 • вогнищевий с-м

 • гіпертензійний с-м

 • менінгіальний с-м

 • вегето-судинний с-м

Визначити клінічні симтоми:

 • загальномозковий

 • вогнищевий

 • гіпертензійний

 • менінгіальний

 • вегето-судинний
Пропедевтика дитячих хвороб

Основні етапи та методи клінічного обстеження хворого

Проаналізувати дані клінічного обстеження хворого в тому числі лабораторні.

Фармакологія

Основні лікарські засоби фармакологічних груп:

 • антибактерійні

 • противірусні

 • кортикостероїдні

 • антигістамінні

Знати вікові дози препаратів.

Вміти виписати рецепти на основні препарати таких фармакологічних груп:

 • антибактерійні

 • противірусні

 • кортикостероїдні

антигістамінні

Реанімація та інтенсивна терапія

Невідкладні стани:


Надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах

Наступні дисципліни

Сімейна медицина

Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, можливі ускладнення при герпесвірусних інфекціях. Особливості клінічного перебігу герпесвірусних інфекцій. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику хвороб різного ґенезу із герпесвірусними інфекціями. Розпізнати герпесвірусні інфекції, їх ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Своєчасно госпіталізувати хворого в інфекційний стаціонар. Заповнити екстрене повідомлення у разі вперше встановленого діагнозу. Надати невідкладну допомогу в разі необхідності.

Внутрішньопредметна інтеграція

Інфекційні хвороби

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, лабораторну діагностику, можливі ускладнення герпесвірусних інфекцій, ГРВІ. Особливості клінічного перебігу герпесвірусних інфекцій. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику герпесвірусних інфекцій з іншими інфекційними хворобами. Розпізнавати різні клінічні форми герпесвірусних інфекцій, їх ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Призначити лікування. Надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі.


5. зміст теми заняття:

6. План та організаційна структура заняття:Основні етапи заняття, їх функції та зміст.

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контроля і навчання

Матеріали методичного забезпечення ( контроля, інструкції

Час

(хв)

1

2

3

4

5

1. Підготовчий етап:

 1. Організація заняття

 2. Постановка учбових цілей та мотивація

 3. Контроль вихідного рівня знань

Зміст - Див. п.2.1; п.2.2 ”Навчальні цілі”II

Співбесіда. Індивідуальне опитування. Тестовий контроль.

Див. п.1 ”Актуальність теми”;

Див. п.2 ”Навчальні цілі”


Питання для індивідуального опитування.

Тести 2-го рівня.


15 хв.2. Основний етап

Формування системи професійних вмінь та навичок.

Зміст - Див. п.2.2; п.2.3 ”Навчальні цілі”

III


Практичний

професійний тренінг у вирішенні різноманітних (типових і нетипових) клінічних завданьКурація тематичних хворих.

Історії хвороби. Виписки з історій хвороби.

Архівні історії хвороби

Сиатуаційні задачі 2,3-го рівня.


150 хв.


3.Заключний етап

 1. Контроль і корекція рівня професійних навичок та вмінь

 2. Підведення підсумків заняття

Домашнє завдання з переліком тематичної учбової літератури (основної, додаткової)

III


Індивідуальний контроль практичних навичок і професійних дій студентів. Аналіз типових помилок.

Тестовий контроль.Тести 3-го рівня

Ситуаційні задачі 3-го рівня.


15 хв.


7. Матеріали методичного забезпечення заняття:

7.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття.

7.1.1. Контрольні питання для індивідуального опитування: =2

 1. До якої групи інфекційних хвороб за джерелом інфекції належать EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес 1-3 вірусна інфекція, аденовірусна інфекція?

 2. Шляхи передачі EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес 1-3 вірусної інфекції, туляремії, аденовірусної інфекції.

 3. Стадії патогенезу різних проявів герпесвірусних інфекцій,ГРВІ

 4. Клінічна класифікація EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес 1-3 вірусної інфекції, туляремії, аденовірусної інфекції.

 5. Основні симптоми різних нозологічних форм EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес 1-3 вірусної інфекції, туляремії, аденовірусної інфекції

 6. Ускладнення різних проявів EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес 1-3 вірусної інфекції, туляремії, аденовірусної інфекції.

 7. План обстеження хворих з різними формами EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес 1-3 вірусної інфекції, туляремії, аденовірусної інфекції.

 8. Зміни в лікворі при ураженнях нервової системи, спричинених герпесвірусами.

 9. Методи специфічної діагностики EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес 1-3 вірусної інфекції, туляремії, аденовірусної інфекції.

 10. Етіотропна терапія EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес 1-3 вірусної інфекції, туляремії, аденовірусної інфекції: дози, шлях введення, тривалість лікування.

 11. Принципи патогенетичної терапії EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес 1-3 вірусної інфекції, туляремії, аденовірусної інфекції.


7.1.2. Тести 2-го рівня: вибрати правильні відповіді (α-ІІ)
(додаються)
7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

7.2.1. Професійний алгоритм щодо формування навичок та вмінь діагностики ГРВІ.Завдання

Послідовність виконання

Зауваження, попередження щодо самоконтролю

1.

2


Оволодіти методикою клінічного обстеження хворого на грип
Провести курацію

хворого


I. З‘ясувати скарги хворого.
II. З‘ясувати анамнез:

1. Анамнез хвороби

2. Анамнез життя

3. Епіданамнез

II. Провести об‘єктивне обстеження.

1. Загальний огляд:

- загальний стан хворого;

- шкіра, слизові ротоглотки;

1. Нервова система

2. Дихальна система

-

3. Серцево - судинна система:- пульс;
- артеріальний тиск;

Відокремити скарги, що характеризують синдроми:

- загальної інтоксикації

- катаральний

Звернути увагу на гострий початок; термін, послідовність виникнення, динаміку

- гарячки;

- локалізацію головного болю;

- катарального синдрому

- інших симптомів

Виявити перенесені хвороби та зясувати наявність хронічних захворювань серцево-судинної, дихальної систем, нирок, цукрового діабету, імунодефіциту.

Виявити дані стосовно реалізації повітряно-краплинного механізму передачі, звернути увагу на епідемічну ситуацію щодо грипу в даний час в місті, перебування хворого у місцях скупчення людей, вік, рід занять хворого.


Пам’ятати: наявність, вираженість, динаміка симптомів зумовлені терміном і тяжкістю перебігу хвороби, залежать від віку хворого, супутньої патології.

Звернути увагу на:

- млявість, адинамію хворого;

- температуру тіла;

- гіперемію шкіри обличчя та верхньої половини тулуба;

- сухість, зернистість та яскраву гіперемію слизової оболонки зіву


Звернути увагу на:

- температуру тіла (низька температура може свідчити про розвиток ІТШ)

- вираженість інтоксикаційного синдрому;

- локалізацію головного болю

-наявність неврологічних симптомів у разі ускладненого перебігу, марення, галюцинації, непритомність

Звернути увагу на:

- місцеві запальні зміни на різних рівнях:

- ринофарингіт - в початковому періоді мізерні виділення, потім сухість слизової оболонки без ексудації з утрудненням носового дихання, сухість та зернистість слизової зіва

- ларингіт – лаючий сухий кашель

- трахеїт - частий сухий кашель, який супроводжується дертям та болями за грудиною

- бронхіт, пневмонія – сухий кажель, задишку

Звернути увагу на:

- тахікардію, або брадикардію (тахікардія свідчить про ускладнення!);
- підвищення та знижений АТ аж до колапсу;

3.

Призначити лабораторні і додаткові дослідження, інтерпретувати результати.

1. Загальний аналіз крові.

2. Загальний аналіз сечі.

3. ЕКГ та УЗД серця

4. R-графія ОГК

6. Серологічні методи:

-РФА


- РЗК, РГГА

Звернути увагу на типові зміни: лейкопенія з відносним лімфоцитозом.

Звернути увагу:

- на висоті пропасниці моуть визначатись незначна протеїнурія, мікро гематурія як наслідок токсикозу і циркуляторних розладів.

- у разі наявності важкого перебігу грипу, серйозних порушень ритму та провідності та у хворих з серцево-судинною патологією


- за наявності важкого перебігу, задишки та високої гарячки більше 5 діб

- в мазку потрібно виявити не менше 5 клітин циліндричного епітелію з флуоресціюючими включеннями


- мають ретроспективне значення

7.2.2. Ситуаційні задачі ІІІ рівня засвоєння (α-ІІ)

(додаються)

8.Література по темі заняття:

Основна:

 1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби. – Київ: „Здоров’я”, 2001. – Т.1. – 854 с.

 2. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби. – Київ: „Здоров’я”, 2002. – Т.2. – 656 с.

 3. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби. – Київ: „Здоров’я”, 2002. – Т.3. – 902 с.

 4. Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк, І.Г. Грижак, О.Є. Кондрин. Практична інфектологія. – Івано-Франківськ, 2010. – 506 с.

 5. Інфекційні хвороби / за ред. Тітова М.Б. – Київ: „Вища школа”, 1995. – 566 с.

 6. Руководство по инфекционным болезням / под ред.Лобзина Ю.В. – СПб: „Фолиант”, 2003. – 1036с.

 7. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д.: „Феникс”, 2001. – 959 с.

Додатково:

 1. Андрейчин М.А., Ивахив О.Л. Бактериальные диареи.- Київ «Здоровʼя», 1998.- 412 с.

 2. Андрейчин М.А., Козько В.М., Копча В.С. Шигельоз. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 262 с.

 3. Избранные вопросы терапии инфекционных болезней / под ред. Лобзина Ю.В. – СПб: «Фолиант», 2005. – 909 с.

 4. Б.М. Дикий, І.Г. Грижак, А.М. Щербінська, М.Н. Воляк, Н.В. Нейко. Медико-профілактичні аспекти ВІЛ-інфекції та СНІДу в лікарській практиці: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: видавництво ІФДМУ, 2007. – 236 с.

 5. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. - Тернопіль: ТДМУ, 2007. - 500 с.

 6. Инфекционные болезни: курс лекций / под ред. Никитина Е.В. – Одесса: „ОКФА”, 1999. – 416 с.

 7. Змушко Е.И., Белозеров Е.С. ВИЧ-инфекция. – СПб: „Питер”, 2000. – 318 с.

 8. Клинико-лабораторная диагностика инфекционных болезней: Руководство для врачей. – СПб.: «Фолиант», 2001. –384 с.

 9. Лобзин Ю.В., Жданов К.В.,Волжанин В.М., Гусев Д.А. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение. – СПб: «Фолиант», 2006. – 183 с.

 10. Лобзин Ю.В., Пилипенко В.В., Громыко Ю.Н. Менингиты и менингоэнцефалиты. – СПб: «Фолиант», 2003. – 122 с.

 11. Шлоссберг Дэвид, Шульман Ионас А. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. – Москва: „Бином”, СПб: „Невский диалект”, 1999. – 305 с.

Тема: Диференційна діагностика лімфаденопатії :EBV-інфекція, CMV-інфекція, герпес 1-3 вірусна інфекція, туляремія, аденовірусна інфекція, лімфаденопатії неінфекційного ґенезу.
1. Актуальність.

При багатьох інфекційних і неінфекційних хворобах спостерігається збільшення лімфатичних вузлів та інших лімфоїдних утворень. Лімфаденопатія може бути місцева або генералізована, гостра чи хронічна. Ступінь ураження лімфовузлів суттєво різниться при різних хворобах, тому потрібно завжди описувати її розміри, консистенцію, болючість при пальпації, рухомість. Встановивши наявність лімфаденопатії потрібно проводити диференційну діагностику для постановки правильного клінічного діагнозу і лікування.2.мета заняття

Студенти повинні навчитися проводити диференційну діагностику лімфаденопатії, яка зустрічається при EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес І-ІІІ вірусній інфекції, туляремії, аденовірусній хворобі та лімфаденопатією неінфекційного ґенезу. Вміти оцінювати результати сучасної специфічної маркерної діагностики даних захворювань, призначати хворому необхідне обстеження та лікування в залежності від етіології даних хвороб.


2.1.Студент повинен мати уявлення (ознайомитися): a-1

 • мати уявлення: про місце синдрому лімфаденопатії в структурі інфекційних хвороб, історію вивчення наукових досліджень вітчизняних вчених в у цій галузі.

 • ознайомитися: із статистичними даними щодо поширеності синдрому лімфаденопатії при різних інфекційних та неінфекційних захворюваннях в Україні і у світі сьогодні.


2.2.Студент повинен знати: а-2

 • визначення поняття EBV-інфекція, CMV-інфекція, герпес 1-3 вірусна інфекція, туляремія, аденовірусна інфекція;

 • сучасні погляди на етіологію, патогенез EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес 1-3 вірусної інфекції, туляремії, аденовірусної інфекції;

 • клінічні класифікації EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес 1-3 вірусної інфекції, туляремії, аденовірусної інфекції;

 • особливості лабораторної діагностики та лікування EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес 1-3 вірусна інфекції, туляремії, аденовірусної інфекції

 • принципи специфічної та неспецифічної лабораторної діагностики EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес 1-3 вірусної інфекції, туляремії, аденовірусної інфекції

 • принципи найбільш необхідної інструментальної діагностики EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес 1-3 вірусної інфекції, туляремії, аденовірусної інфекції.

2.3. Студент повинен вміти: а - 3

 • дотримуватися основних правил особистої профілактики при роботи біля ліжка хворого;

 • провести профілактичні заходи, що запобігають зараженню інших осіб;

 • зібрати анамнез, властивий для EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес 1-3 вірусної інфекції, туляремії, аденовірусної інфекції;

 • провести клінічне обстеження хворого на EBV-інфекцію, CMV-інфекцію, герпес 1-3 вірусну інфекцію, туляремію, аденовірусну інфекцію;

 • призначити необхідне лабораторне та інструментальне обстеження, дати інтерпретацію отриманих результатів для обґрунтування заключного клінічного діагнозу згідно клінічної класифікації;

 • сформулювати попередній діагноз відповідно до існуючих класифікацій, обґрунтувати його відповідно до даних епіданамнезу, анамнезу захворювання, об’єктивного огляду;

 • провести диференціальну діагностику з іншими подібними інфекційними та неінфекційними хворобами;

 • призначити лікування хворим на EBV-інфекцію, CMV-інфекцію, герпес 1-3 вірусну інфекцію, туляремію, аденовірусну інфекцію з урахуванням тяжкості перебігу, стадії хвороби, її фази й можливих ускладнень;

 • призначити лікування невідкладних станів, які виникають у хворих на EBV-інфекцію, CMV-інфекцію, герпес 1-3 вірусну інфекцію, туляремію, аденовірусну інфекцію;


2.4. Творчий рівень (для найбільш здібних студентів): а-4

 • розвивати творчі здібності студентів в процесі проведення клінічних досліджень, аналізу наукових джерел;

 • залучати студентів до роботи у студентському науковому гуртку кафедри;

 • запропонувати теми для УДРС та НДРС з найбільш актуальних питань, наприклад: „Проблеми противірусної терапії хворих на EBV-інфекцію, CMV-інфекцію, герпес 1-3 вірусну інфекцію, туляремію, аденовірусну інфекцію».

3. Виховні цілі (цілі розвитку особистості):

 • розвинути деонтологічні уявлення, вміти здійснювати деонтологічний підхід до хворих на EBV-інфекцію, CMV-інфекцію, герпес 1-3 вірусну інфекцію, туляремію, аденовірусну інфекцію;

 • розвинути почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій при роботі з хворими на EBV-інфекцію, CMV-інфекцію, герпес 1-3 вірусну інфекцію, туляремію, аденовірусну інфекцію;

 • оволодіти вмінням встановлювати психологічний контакт з хворим та його родиною.


4. Міждисциплінарна інтеграціяДисципліна

Знати

Вміти

Мікробіологія

Етіологію герпесвірусних інфекцій, туляремії, ГРВІ

Проводити вірусологічні дослідження, вміти оцінити дані досліджень ПЛР

Анатомія, патанатомія, гістологія

Будову шкіри, дихальної та центральної нервової систем, гістологічні зміни при їх ураженні герпесвірусами.

Визначити гістологічні зміни слизової оболонки дихальних шляхів, шкіри, слизових,ЦНС, мікроско-пічне дослідження)

Епідеміологія

Шляхи передачі, механізм зараження при герпесвірусних інфекціях, туляремії, ГРВІ

Проведення протиепідемічних та профілактичних заходів у вогнищі інфекції.

Імунологія та алергологія

Механізм ураження шкіри, дихальної та центральної нервової систем при герпесвірусних інфекціях,ГРВІ

Методику проведення серологічних досліджень.Вміти оцінити дані імунологічних досліджень.

Нервові хвороби

Семіотику враження нервової системи:

 • загальномозковий с-м

 • вогнищевий с-м

 • гіпертензійний с-м

 • менінгіальний с-м

 • вегето-судинний с-м

Визначити клінічні симтоми:

 • загальномозковий

 • вогнищевий

 • гіпертензійний

 • менінгіальний

 • вегето-судинний
Пропедевтика дитячих хвороб

Основні етапи та методи клінічного обстеження хворого

Проаналізувати дані клінічного обстеження хворого в тому числі лабораторні.

Фармакологія

Основні лікарські засоби фармакологічних груп:

 • антибактерійні

 • противірусні

 • кортикостероїдні

 • антигістамінні

Знати вікові дози препаратів.

Вміти виписати рецепти на основні препарати таких фармакологічних груп:

 • антибактерійні

 • противірусні

 • кортикостероїдні

антигістамінні

Реанімація та інтенсивна терапія

Невідкладні стани:


Надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах

Наступні дисципліни

Сімейна медицина

Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, можливі ускладнення при герпесвірусних інфекціях. Особливості клінічного перебігу герпесвірусних інфекцій. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику хвороб різного ґенезу із герпесвірусними інфекціями. Розпізнати герпесвірусні інфекції, їх ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Своєчасно госпіталізувати хворого в інфекційний стаціонар. Заповнити екстрене повідомлення у разі вперше встановленого діагнозу. Надати невідкладну допомогу в разі необхідності.

Внутрішньопредметна інтеграція

Інфекційні хвороби

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, лабораторну діагностику, можливі ускладнення герпесвірусних інфекцій, ГРВІ. Особливості клінічного перебігу герпесвірусних інфекцій. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику герпесвірусних інфекцій з іншими інфекційними хворобами. Розпізнавати різні клінічні форми герпесвірусних інфекцій, їх ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Призначити лікування. Надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі.


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка