Диференціальна діагностика жовтяниць
Сторінка4/4
Дата конвертації21.04.2016
Розмір0.58 Mb.
1   2   3   4

6. План та організаційна структура заняття:Основні етапи заняття, їх функції та зміст.

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контроля і навчання

Матеріали методичного забезпечення ( контроля, інструкції

Час

(хв)

1

2

3

4

5

1. Підготовчий етап:

 1. Організація заняття

 2. Постановка учбових цілей та мотивація

 3. Контроль вихідного рівня знань

Зміст - Див. п.2.1; п.2.2 ”Навчальні цілі”II

Співбесіда. Індивідуальне опитування. Тестовий контроль.

Див. п.1 ”Актуальність теми”;

Див. п.2 ”Навчальні цілі”


Питання для індивідуального опитування.

Тести 2-го рівня.


15 хв.2. Основний етап

Формування системи професійних вмінь та навичок.

Зміст - Див. п.2.2; п.2.3 ”Навчальні цілі”

III


Практичний

професійний тренінг у вирішенні різноманітних (типових і нетипових) клінічних завданьКурація тематичних хворих.

Історії хвороби. Виписки з історій хвороби.

Архівні історії хвороби

Сиатуаційні задачі 2,3-го рівня.


150 хв.


3.Заключний етап

 1. Контроль і корекція рівня професійних навичок та вмінь

 2. Підведення підсумків заняття

Домашнє завдання з переліком тематичної учбової літератури (основної, додаткової)

III


Індивідуальний контроль практичних навичок і професійних дій студентів. Аналіз типових помилок.

Тестовий контроль.Тести 3-го рівня

Ситуаційні задачі 3-го рівня.


15 хв.


7. Матеріали методичного забезпечення заняття:

7.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття.

7.1.1. Контрольні питання для індивідуального опитування: =2

 1. До якої групи інфекційних хвороб за джерелом інфекції належать EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес 1-3 вірусна інфекція, аденовірусна інфекція?

 2. Шляхи передачі EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес 1-3 вірусної інфекції, туляремії, аденовірусної інфекції.

 3. Стадії патогенезу різних проявів герпесвірусних інфекцій,ГРВІ

 4. Клінічна класифікація EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес 1-3 вірусної інфекції, туляремії, аденовірусної інфекції.

 5. Основні симптоми різних нозологічних форм EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес 1-3 вірусної інфекції, туляремії, аденовірусної інфекції

 6. Ускладнення різних проявів EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес 1-3 вірусної інфекції, туляремії, аденовірусної інфекції.

 7. План обстеження хворих з різними формами EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес 1-3 вірусної інфекції, туляремії, аденовірусної інфекції.

 8. Зміни в лікворі при ураженнях нервової системи, спричинених герпесвірусами.

 9. Методи специфічної діагностики EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес 1-3 вірусної інфекції, туляремії, аденовірусної інфекції.

 10. Етіотропна терапія EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес 1-3 вірусної інфекції, туляремії, аденовірусної інфекції: дози, шлях введення, тривалість лікування.

 11. Принципи патогенетичної терапії EBV-інфекції, CMV-інфекції, герпес 1-3 вірусної інфекції, туляремії, аденовірусної інфекції.


7.1.2. Тести 2-го рівня: вибрати правильні відповіді (α-ІІ)
(додаються)
7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

7.2.1. Професійний алгоритм щодо формування навичок та вмінь діагностики ГРВІ.Завдання

Послідовність виконання

Зауваження, попередження щодо самоконтролю

1.

2


Оволодіти методикою клінічного обстеження хворого на грип
Провести курацію

хворого


I. З‘ясувати скарги хворого.
II. З‘ясувати анамнез:

1. Анамнез хвороби

2. Анамнез життя

3. Епіданамнез

II. Провести об‘єктивне обстеження.

1. Загальний огляд:

- загальний стан хворого;

- шкіра, слизові ротоглотки;

1. Нервова система

2. Дихальна система

-

3. Серцево - судинна система:- пульс;
- артеріальний тиск;

Відокремити скарги, що характеризують синдроми:

- загальної інтоксикації

- катаральний

Звернути увагу на гострий початок; термін, послідовність виникнення, динаміку

- гарячки;

- локалізацію головного болю;

- катарального синдрому

- інших симптомів

Виявити перенесені хвороби та зясувати наявність хронічних захворювань серцево-судинної, дихальної систем, нирок, цукрового діабету, імунодефіциту.

Виявити дані стосовно реалізації повітряно-краплинного механізму передачі, звернути увагу на епідемічну ситуацію щодо грипу в даний час в місті, перебування хворого у місцях скупчення людей, вік, рід занять хворого.


Пам’ятати: наявність, вираженість, динаміка симптомів зумовлені терміном і тяжкістю перебігу хвороби, залежать від віку хворого, супутньої патології.

Звернути увагу на:

- млявість, адинамію хворого;

- температуру тіла;

- гіперемію шкіри обличчя та верхньої половини тулуба;

- сухість, зернистість та яскраву гіперемію слизової оболонки зіву


Звернути увагу на:

- температуру тіла (низька температура може свідчити про розвиток ІТШ)

- вираженість інтоксикаційного синдрому;

- локалізацію головного болю

-наявність неврологічних симптомів у разі ускладненого перебігу, марення, галюцинації, непритомність

Звернути увагу на:

- місцеві запальні зміни на різних рівнях:

- ринофарингіт - в початковому періоді мізерні виділення, потім сухість слизової оболонки без ексудації з утрудненням носового дихання, сухість та зернистість слизової зіва

- ларингіт – лаючий сухий кашель

- трахеїт - частий сухий кашель, який супроводжується дертям та болями за грудиною

- бронхіт, пневмонія – сухий кажель, задишку

Звернути увагу на:

- тахікардію, або брадикардію (тахікардія свідчить про ускладнення!);
- підвищення та знижений АТ аж до колапсу;

3.

Призначити лабораторні і додаткові дослідження, інтерпретувати результати.

1. Загальний аналіз крові.

2. Загальний аналіз сечі.

3. ЕКГ та УЗД серця

4. R-графія ОГК

6. Серологічні методи:

-РФА


- РЗК, РГГА

Звернути увагу на типові зміни: лейкопенія з відносним лімфоцитозом.

Звернути увагу:

- на висоті пропасниці моуть визначатись незначна протеїнурія, мікро гематурія як наслідок токсикозу і циркуляторних розладів.

- у разі наявності важкого перебігу грипу, серйозних порушень ритму та провідності та у хворих з серцево-судинною патологією


- за наявності важкого перебігу, задишки та високої гарячки більше 5 діб

- в мазку потрібно виявити не менше 5 клітин циліндричного епітелію з флуоресціюючими включеннями


- мають ретроспективне значення

7.2.2. Ситуаційні задачі ІІІ рівня засвоєння (α-ІІ)

(додаються)

8.Література по темі заняття:

Основна:

 1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби. – Київ: „Здоров’я”, 2001. – Т.1. – 854 с.

 2. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби. – Київ: „Здоров’я”, 2002. – Т.2. – 656 с.

 3. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби. – Київ: „Здоров’я”, 2002. – Т.3. – 902 с.

 4. Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк, І.Г. Грижак, О.Є. Кондрин. Практична інфектологія. – Івано-Франківськ, 2010. – 506 с.

 5. Інфекційні хвороби / за ред. Тітова М.Б. – Київ: „Вища школа”, 1995. – 566 с.

 6. Руководство по инфекционным болезням / под ред.Лобзина Ю.В. – СПб: „Фолиант”, 2003. – 1036с.

 7. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д.: „Феникс”, 2001. – 959 с.

Додатково:

 1. Андрейчин М.А., Ивахив О.Л. Бактериальные диареи.- Київ «Здоровʼя», 1998.- 412 с.

 2. Андрейчин М.А., Козько В.М., Копча В.С. Шигельоз. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 262 с.

 3. Избранные вопросы терапии инфекционных болезней / под ред. Лобзина Ю.В. – СПб: «Фолиант», 2005. – 909 с.

 4. Б.М. Дикий, І.Г. Грижак, А.М. Щербінська, М.Н. Воляк, Н.В. Нейко. Медико-профілактичні аспекти ВІЛ-інфекції та СНІДу в лікарській практиці: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: видавництво ІФДМУ, 2007. – 236 с.

 5. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. - Тернопіль: ТДМУ, 2007. - 500 с.

 6. Инфекционные болезни: курс лекций / под ред. Никитина Е.В. – Одесса: „ОКФА”, 1999. – 416 с.

 7. Змушко Е.И., Белозеров Е.С. ВИЧ-инфекция. – СПб: „Питер”, 2000. – 318 с.

 8. Клинико-лабораторная диагностика инфекционных болезней: Руководство для врачей. – СПб.: «Фолиант», 2001. –384 с.

 9. Лобзин Ю.В., Жданов К.В.,Волжанин В.М., Гусев Д.А. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение. – СПб: «Фолиант», 2006. – 183 с.

 10. Лобзин Ю.В., Пилипенко В.В., Громыко Ю.Н. Менингиты и менингоэнцефалиты. – СПб: «Фолиант», 2003. – 122 с.

 11. Шлоссберг Дэвид, Шульман Ионас А. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. – Москва: „Бином”, СПб: „Невский диалект”, 1999. – 305 с.


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка