Дипломної освіти " Затверджую" Декан фпдо доц. Січкоріз О.Є. "
Сторінка1/7
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Данила Галицького

ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Затверджую”Декан ФПДО_______

доц. Січкоріз О.Є.

“ “ _____________ 2009 р.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
передатестаційного циклу з спеціальності
Трансфузіологія”


КАФЕДРА ГЕМАТОЛОГІЇ та ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ

Тривалість навчання 1 міс. (156 год.)

Форма занять

Години


  • Лекції

28

  • Групові практичні заняття

86

  • Семінарські заняття

24

  • Іспит

6

  • Всього

144

12

РАЗОМ


156


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА складена на підставі Навчального плану і уніфікованої програми передатестаційного циклу зі спеціальності “Трансфузіологія”, затверджених МОЗ України «___»_______20__ р.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА обговорена на засіданні кафедри ГЕМАТОЛОГІЇ та ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ ФПДО ЛНМУ «___»_______ 20__ р., протокол № ____
Зав.кафедри гематології та трансфузіології

ФПДО ЛНМУ, професор В.Л.НОВАК
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА затверджена на Вченій раді факультету післядипломної освіти ЛНМУ «___»________ 20___ р., протокол №____
Голова Вченої ради ФПДО ЛНМУ

доцент О.Є.СІЧКОРІЗ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Передатестаційний цикл зі спеціальності “Трансфузіологія” проводиться з метою визначення рівня теоретичної та практичної підготовки лікаря-трансфузіолога відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик другої, першої та вищої кваліфікаційних категорій. Метою передатестаційного циклу є поглиблення професійних знань, умінь та навиків, ознайомлення з основними досягненнями у галузі трансфузіології, надання допомоги лікарям у підготовці до атестації на кваліфікаційні категорії.

Зміст навчальної робочої програми охоплює весь обсяг теоретичних знань і практичних навиків, необхідних лікарю - трансфузіологу певної кваліфікаційної категорії для проведення самостійної лікувальної роботи. Робочу навчальну програму побудовано за системою блоків в яких подана значна за обсягом теоретична і практична інформація з певної галузі хірургії. Курси розбито на розділи, кожний з яких включає кілька тем, а тема складається з окремих елементів. Питання клінічної трансфузіології, методів дослідження в трансфузіології включено в кожний курс або розділ навчальної робочої програми.

Із суміжних дисциплін за додатковими програмами включено розділи з організації невідкладної медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях.

Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, різні види семінарів.

Для виявлення рівня знань і навиків слухачів передбачено такі види контролю: оцінка базових знань, рубіжний контроль та заключний іспити. Для базового та заключного іспиту використовують комп’ютерну атестаційну програму, затверджену МОЗ України.

Слухачам, які успішно склали іспит, видається свідоцтво встановленого зразка з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії.Робочий навчальний план передатестаційного


циклу з спеціальності “Трансфузіологія”
Термін навчання 1 місяць.
Кількість навчальних годин – 156.
Розрахунок учбових годинКод

курсу

Назва курсу

Разом

Кількість учбових годин

Лекції

Практ.

заняття

Семінари
Спеціальність “Трансфузіологія”


144

28

86

30

(24/6 іспит)Суміжні спеціальності:11.

Медицина катастроф

2


12.

Медична інформатика

4


12.

ВІЛ/СНІД,

вірусні гепатити6


Разом: 12

Всього: 156 годин

Зав. кафедри, професор В.Л.Новак
Розрахунок учбових годин передатестаційного циклу

зі спеціальності «Трансфузіологія»

Термін навчання – 1 місяць.Кількість навчальних годин – 156.
п/п

НАЗВА РОЗДІЛУ

Кількість учбових годин

Лекції

Практичні заняття

Семінари

Всього

1.

Основи організації та управління службою крові в Україні. Нормативні та правові аспекти в службі крові.

6

6

4

16

2.

Донорство. Види донорства. Організація та методи заготівлі донорської крові.

4

26

3.

Основи виробничої трансфузіології. Заготівля крові та її компонентів. Виробництва препаратів плазми крові22

2

24

4.

Компоненти крові та їх застосування6

2

8

5.

Препарати крові та їх застосування6

4

10

6.

Кровозамінники та препарати для парентерального живлення, їх застосування

2

4

4

10

7.

Основи імуногематології. Імунологічні дослідження в трансфузіології

4

8

2

14

8.

Основи клінічної трансфузіології

10

1626

9.

Основи клінічної гематології, Основи імуногематології. Імунологічні дослідження в трансфузіології.810

10.

Фізіологія та патологія гемостазу6

4

10

11.

Гемотрансфузійний ризик. Гемотрансмісивні інфекції. Основи біологічної безпеки в службі крові та проведенні трансфузійної терапії

2

2

2

4

12.

Іспит-

6

6
Всього:

28

86

30

144
Суміжні дисципліни

11.

Медицина катастроф


2

12.

Медична інформатика


4

12.

ВІЛ/СНІД, вірусні гепатити


6

Всього


12

Разом

168 годин

Зав. кафедри, д.мед.н., проф. В.Л.НовакТематичний план лекцій передатестаційного циклу із спеціальності «Трансфузіологія»
п/п

Код курсу,

розд., теми

НАЗВА ТЕМИ

К-ть

годин

ЛЕКТОР

Розділ “ Основи організації та управління службою крові в Україні. Нормативні та правові аспекти в службі крові», код 01

1.

01.01

Основи організації та управління службою крові в Україні.

2

Професор

Новак В.Л.2.

01.02

Національна програма розвитку донорства та служби крові.

2

Професор

Новак В.Л.3.

01.09

Проблема підготовки кадрів для служби крові, лікувально-профілактичних закладів.

2

Професор

Орлик В.В.Розділ “ Донорство. Організація донорства”, код 02

4.

02.01

Організація донорства в світі. Донорство в Україні.

2

Професор

Новак В.Л.5.

02.02

Закон України " Про донорство крові та її компонентів".

2

Професор Орлик В.В.

Розділ «Кровозамінники та препарати парентерального живлення,

їх застосування», код 06

6.

06.01

Кровозамінники. Класифікація. Особливості дії. Показання до призначення, протипоказання, реакції та ускладнення при застосуванні.

2

Професор Орлик В.В.

Розділ “ Основи імуногематології. Імунологічні дослідження в трансфузіології”, код 07

7.

07.01

Імуногематологія як наука. Етапи становлення. Сучасні досягнення.

2

Професор

Новак В.Л.8.

07.02

Групи крові. Учення про групи крові. Групові антигени та антитіла.

2

Професор

Орлик В.В.Розділ «Основи клінічної трансфузіології», код 08

9.

08.01

Засоби трансфузійної терапії, іх класифікація .Механізм дії сучасних гемотрансфузійних засобів. Показання та протипоказання до застосування.

2

Професор

Орлик В.В.10.

08.06

Трансфузійна терапія гострої крововтрати.

2

Професор

Орлик В.В.11.

08.12

Аутогемотрансфузія.

2

Проф. Орлик В.В.

12.

08.19

Принципи організації проведення трансфузійної терапії в лікувально-профілактичних установах.

2

Професор

Орлик В.В.13.

08.20

Сучасні основні принципи гемокомпонентної терапії.

2

Професор

Орлик В.В.Розділ «Гемотрансфузійний ризик. Гемотрансмісивні інфекції.

Основи біологічної безпеки в службі крові», код 11

14.

11.07

Принципи біологічної безпеки при роботі з компонентами, препаратами та зразками крові. Біологічна безпека при проведенні гемокомпонентної терапії

2

Професор

Орлик В.В.


  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка