Дипломної освіти дз"дма" проф. В.І. Снісарь " " 2015р. Розклад занять циклу первинної спеціалізації лікарів-інтернів з фаху "
Сторінка1/5
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.89 Mb.
  1   2   3   4   5“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан факультету

післядипломної освіти ДЗ”ДМА”

проф._____________В.І.Снісарь

“_____”________________2015р.
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

ЦИКЛУ ПЕРВИННОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ З ФАХУ “ПСИХІАТРІЯ”

(1 рік навчання з 1.09.2015р. по 30.10.2015р., з 2.02.2016р. по 31.05.2016р.)

платне навчання

Тривалість циклу : 6 місяців ( 936 год.: з основної програми – 662 години, за суміжними дисциплінами – 126 годин, за додатковими програмами – 148 годин)За основною програмою: 662 годин

Лекції 42 год

семінарські заняття 228 год (в т.ч. базовий контроль – 2 год., конференції – 4 год., іспит – 6 год.)

практичні заняття 392 год (в т.ч. модульний контроль – 12 год.)

За суміжними дисциплінами: 126 годин: лекції – 16 год.,

семінарські заняття – 28 год.

практичні заняття – 82 год.

Неврологія – 36 год.: лекції – 6 год.,практичні заняття – 10 год. семінарські заняття – 20 год..

Нейрохірургія – 6 год.: лекції – 2 год., семінарські заняття – 4 год.

За додатковими програмами: 148 години: лекції – 16год.,

семінарські заняття – 41 год.,

практичні заняття – 91 год.

СНІД і вірусні гепатити – 12 год.: семінарські заняття – 12 год.

Туберкульоз – 6 год.: семінар – 6 год.

Медична інформатика – 6 год.: семінар – 6 год.

Військова медична підготовка – 36 год.: лекції – 2 год., семінарські заняття – 12 год., практичні заняття – 22 год.

На суміжних кафедрах: 6 годин

Особливо небезпечні інфекції – 6 год.: лекції – 6 год.Дата

Вид занять

Тема заняття


Тривалість заняття

№ груп

П.І.Б. викладача

№ аудиторії

01.09.15.

Семінар


Практ.зан.


Вступна конференція. Базисний контроль.

Епідеміологія психічних захворювань та головні тенденції динаміки в Україні та світі. Поширеність психічних захворювань в зарубіжних країнах. Методи дослідження захворюваності та поширеності психічних розладів. Поширеність психічних захворювань в Україні. Клінічна епідеміологія. Основи доказової медицини. Застосування в медичній практиці: діагностиці, лікуванні, профілактиці


Епідеміологія психічних захворювань та головні тенденції динаміки в Україні та світі. Поширеність психічних захворювань в зарубіжних країнах. Методи дослідження захворюваності та поширеності психічних розладів. Поширеність психічних захворювань в Україні.

Клінічна епідеміологія. Основи доказової медицини. Застосування в медичній практиці: діагностиці, лікуванні, профілактиці8.00 – 11.15

4 год.
11.45–13.20

2 год.
13.25 – 15.00

2 год.


1

1

1Носов С.Г.

Носов С.Г.

Носов С.Г.


ауд.2

ауд.2


кабінет мед.статис-тики КЗ ДКПЛ

ПРИМІТКА: щодня обідня перерва 30 хвилин з 11.15 – 11.45

02.09.15.


Семінар

Практ.зан.


СемінарОснови організації психіатричної допомоги в Україні. Санітарна статистика, планування, економіка, фінансування та управління установами психіатричної допомоги. Сучасні основи організації стаціонарної психіатричної допомоги. Профілізація психіатричних стаціонарів. Режим психіатричних стаціонарів. Психіатричний стаціонар психоневрологічного диспансеру. Психіатричні відділення загально-соматичної лікарні. Правила госпіталізації, утримання та виписки хворих з психіатричних стаціонарів
Епідеміологія психічних захворювань та головні тенденції динаміки в Україні та світі. Поширеність психічних захворювань в зарубіжних країнах. Методи дослідження захворюваності та поширеності психічних розладів. Поширеність психічних захворювань в Україні.

Клінічна епідеміологія. Основи доказової медицини. Застосування в медичній практиці: діагностиці, лікуванні, профілактиці


Основи організації психіатричної допомоги в Україні. Особливості сучасного стану амбулаторної психіатричної допомоги. Психоневрологічний диспансер. Психоневрологічний кабінет в поліклініці. Основні функції поза лікарняної психіатричної допомоги. Система виявлення та динамічного спостереження за хворими. Швидка психіатрична допомога

8.00 – 10.25

3год.

10.30 – 11.15

1 год.


11.45 – 15.00

3 год.1

1
1Носов С.Г.

Носов С.Г.


Носов С.Г.

ауд.2

кабінет мед.статис-тики КЗ ДКПЛ

ауд.203.09.15.

Семінар

Практ.зан

Практ.зан.


Основи організації психіатричної допомоги в Україні. Проміжні форми психіатричної допомоги. Денний стаціонар і нічний профілакторій, їх організація, структура та основні функції. Гуртожитки для хворих-інвалідів, що втратили сімейні зв’язки. Будинки інвалідів для психічно хворих

Сучасні основи організації стаціонарної психіатричної допомоги. Профілізація психіатричних стаціонарів. Режим психіатричних стаціонарів. Психіатричний стаціонар психоневрологічного диспансеру. Психіатричні відділення загально-соматичної лікарні. Правила госпіталізації, утримання та виписки хворих з психіатричних стаціонарів.

Основи організації психіатричної допомоги в Україні. Особливості сучасного стану амбулаторної психіатричної допомоги. Психоневрологічний диспансер. Психоневрологічний кабінет.в поліклініці.


8.00 – 10.25

3 год
10.30 – 12.30

2 год
12.35 – 14.10

2 год.
1

1

1Носов С.Г.

Носов С.Г.

Носов С.Г.


ауд.2

каб.мед.статис-тики КЗ ДКПЛ


ауд.2

04.09.15.

Практ.зан

Семінар


.

Основи організації психіатричної допомоги в Україні. Проміжні форми психіатричної допомоги. Денний стаціонар і нічний профілакторій, їх організація, структура та основні функції. Гуртожитки для хворих-інвалідів, що втратили сімейні зв’язки. Будинки інвалідів для психічно хворих
Організація психіатричної допомоги дітям. Принципи етапності, послідовності та спеціалізації психіатричної допомоги дітям. Інвалідність дітей внаслідок психічного захворювання. Стаціонарна психіатрична допомога дітям. Організація внутрішньо лікарняної психіатричної допомоги дітям. Кабінет дитячого психіатра в загальній дитячій поліклініці і диспансері. Дитячі психоневрологічні санаторії. Санаторні школи для дітей з психоневрологічними захворюваннями. Спецшколи з режимом праці для дітей і підлітків, які важко піддаються вихованню, з правопорушеннями, та їх корекційно-педагогічна і профілактична роль. Організація допомоги розумово відсталим дітям. Організація допомоги дітям з розладами мови. Спеціалізовані будинки дитини і дитячі установи з раннім органічним ураженням головного мозку. Медикопедадогічна комісія для відбору дітей в спеціалізовані заклади. Психологічно-медико-педагогічні центри.

8.00 – 10.25

3 год.

10.30 -14.10

4 год


1
1

Носов С.Г.
Носов С.Г.диспансерне відд.
ауд.2


07.09.15.

Практ.зан.

Практ.зан

Семінар

Практ.зан

Організація психіатричної допомоги дітям. Принципи етапності, послідовності та спеціалізації психіатричної допомоги дітям. Інвалідність дітей внаслідок психічного захворювання. Стаціонарна психіатрична допомога дітям. Організація внутрішньо лікарняної психіатричної допомоги дітям. Кабінет дитячого психіатра в загальній дитячій поліклініці і диспансері
Дитячі психоневрологічні санаторії. Санаторні школи для дітей з психоневрологічними захворюваннями. Спецшколи з режимом праці для дітей і підлітків, які важко піддаються вихованню, з правопорушеннями та їх корекційно-педагогічна та профілактична роль

Правові засади надання психіатричної допомоги в Україні. Закон України “Про психічну допомогу”. Чинне законодавство (кримінальне, цивільне, адміністративне, про шлюб, соціальну допомогу, пенсійне забезпечення тощо) в сфері психіатричної допомоги. Основи трудового права


Чинне законодавство (кримінальне, цивільне, адміністративне, про шлюб, соціальну допомогу, пенсійне забезпечення тощо) в сфері психіатричної допомоги. Основи трудового права8.00 – 9.15

2 год
9.40 – 11.15

2 год

11.45-14.103 год

14.15-15.00

1 год


1

1

11


Носов С.Г.

Носов С.Г.


Носов С.Г.

Носов С.Г.диспансерне відд.

відд. 35

ауд. 2

ауд. 2


08.09.15.

Практ.зан

Практ.зан


Практ.зан
Практ.зан

Основні функції позалікарняної психіатричної допомоги. Система виявлення та динамічного спостереження за хворими. Швидка психіатрична допомога

Організація допомоги розумово відсталим дітям. Організація допомоги дітям з розладами мови. Спеціалізовані будинки дитини і дитячі установи з раннім органічним ураженням головного мозку. Медико-педадогічна комісія для відбору дітей в спеціалізовані заклади. Психологічно-медико-педагогічні центри.


Правові засади надання психіатричної допомоги в Україні. Закон України “Про психічну допомогу”.

Чинне законодавство (кримінальне, цивільне, адміністративне, про шлюб, соціальну допомогу, пенсійне забезпечення тощо) в сфері психіатричної допомоги. Основи трудового права8.00 – 9.13

2 год.

9.40 – 11.15

2 год.


11.45-14.10

3 год


14.15-15.00

1 год1

1
1


1

Носов С.Г.

Носов С.Г.


Носов С.Г.
Носов С.Г.

диспансерне відд.

відд. 35
ауд. 2


ауд. 2


09.09.15.

Семінар

Практ.зан

Семінар


Санітарна освіта, психогігієна та психопрофілактика. Основні розділи та форми психогігієнічної роботи. Медико-генетичне консультування. Психогігієна сімейного виховання. Психогігієна статевого виховання. Задачі психопрофілактики в дитячому віці. Первинна, вторинна та третинна психопрофілактика.

Санітарна освіта, психогігієна та психопрофілактика. Основні розділи та форми психогігієнічної роботи. Медико-генетичне консультування. Психогігієна сімейного виховання. Психогігієна статевого виховання

Основи медико-соціальної, військової та судово-психіатричної експертизи психічно хворих. Принципи та загальні основи організації та проведення медико-соціальної експертизи (МСЕК)


8.00 – 10.25

3 год
10.30 – 12.30

2 год

12.35 – 15.00

3 год


1

1

1Носов С.Г.

Носов С.Г.

Носов С.Г.


ауд. 2

ауд. 2


ауд. 2

10.09.15.

Практ.зан

Практ.зан

Практ.зан

Практ.зан
Задачі психопрофілактики в дитячому віці. Первинна, вторинна та третинна психопрофілактика.

Основи медико-соціальної, військової та судово-психіатричної експертизи психічно хворих. Види судово-психіатричної експертизи.


Поняття про симуляцію, агравацію, метасимуляцію, дисимуляцію.

Примусове лікування психічно хворих. Види, порядок проведення.

Заходи медичного характеру з профілактики суспільно-небезпечних дій (СНД) психічно хворих.


8.00 – 8.45

1 год


8.50-11.15

3 год
11.45-13.20

2 год
13.25-15.00

2 год1

1

11

Носов С.Г.

Носов С.Г.

Носов С.Г.

Носов С.Г.
ауд. 2

ауд. 2


ауд. 2

ауд. 211.09.15.


Семінар

Лекція


Семінар

Практ.зан
Примусове лікування психічно хворих. Види, порядок проведення.

Заходи медичного характеру з профілактики суспільно-небезпечних дій (СНД) психічно хворих. Питання реабілітації психічно хворих


Головні аспекти історії психіатрії. Сучасний стан загальної психопатології. Класифікація психопатологічних синдромів.
Головні аспекти історії психіатрії. Сучасний стан загальної психопатології. Класифікація психопатологічних синдромів.
Задачі психопрофілактики в дитячому віці. Первинна, вторинна та третинна психопрофілактика.8.00-10.25

3 год


10.30-12.30

2 год
12.35 – 14.10

2 год
14.15-15.00

1 год1

1

11

Носов С.Г.

Носов С.Г.

Носов С.Г.

Носов С.Г.

ауд. 2

ауд. 1


ауд. 2

ауд. 214.09.15


Практ.зан

Лекція

Семінар


Питання реабілітації психічно хворих

Розлади відчуття та сприймання. Ілюзії та галюцинації. Галюцинаторний синдром. Галюцинаторно-параноїдний синдром (Кандинського-Клерамбо). Сенестопатичний синдром


Розлади відчуття та сприймання. Ілюзії та галюцинації. Галюцинаторний синдром. Галюцинаторно-параноїдний синдром (Кандинського-Клерамбо). Сенестопатичний синдром

8.00-10.25

3 год
10.30-12.30

2 год

12.35 – 14.102 год


1

1

1
Носов С.Г.

Носов С.Г.

Носов С.Г.ауд. 2

ауд. 1


ауд. 215.09.15


Практ.зан

ЛекціяРозлади відчуття та сприймання. Ілюзії та галюцинації. Паронойяльний синдром. Галюцинаторно-параноїдний синдром (Кандинського-Клерамбо). Сенестопатичний синдром. Синдром Капгра. Синдром Котара
Розлади емоційної сфери. Афективні синдроми. Депресивний синдром. Прості варіанти депресивного синдрому. Складні варіанти депресивного синдрому. Маніакальний синдром. Прості варіанти маніакального синдрому. Складні варіанти маніакального синдрому.


8.00-12.30

5 год


12.35 – 14.10

2 год1

1


Носов С.Г.

Носов С.Г.
відд. 36

ауд. 116.09.15

Практ.зан

Семінар


Лекція

СемінарРозлади емоційної сфери. Афективні синдроми. Депресивний синдром. Прості варіанти депресивного синдрому. Складні варіанти депресивного синдрому.

Розлади емоційної сфери. Афективні синдроми. Депресивний синдром. Прості варіанти депресивного синдрому. Складні варіанти депресивного синдрому. Маніакальний синдром. Прості варіанти маніакального синдрому. Складні варіанти маніакального синдрому.


Розлади мислення. Понадцінні ідеї. Синдром понад цінного маячення. Маячні синдроми. Паранойяльний та параноїдний синдром. Варіанти параноїдного синдрому залежно від фабули. Варіанти параноїдного синдрому залежно від типу перебігу. Параноїдний та парафренний синдроми. Іпохондричний синдром, його види

Розлади мислення. Понадцінні ідеї. Синдром понадцінного маячення. Маячні синдроми. Паранойяльний синдром. Варіанти паранойяльного синдрому залежно від фабули. Варіанти паранойяльного синдрому залежно від типу перебігу. Паранойяльний та парафренний синдроми. Іпохондричний синдром, його види8.00-9.35

2 год
9.40-11.15

2 год

11.45-13.202 год

13.25-15.00

2 год


1

1

11Носов С.Г.

Носов С.Г.

Носов С.Г.

Носов С.Г.
відд. 36

ауд. 2


ауд. 1

ауд. 217.09.15

Практ.занМаніакальний синдром. Прості варіанти маніакального синдрому. Складні варіанти маніакального синдрому.

Розлади ефекторно-вольової діяльності: Кататонічний синдром, Гебефренні синдроми8.00-14.10

7 год1

Носов С.Г.

відд. 36


18.09.15

Практ.зан

Лекція


Семінар


Розлади мислення. Понадцінні ідеї. Синдром понадцінного маячення. Маячні ідеї.

Синдроми розладу ефекторно-вольової діяльності. Кататонічні синдроми. Кататонічний ступор, варіанти кататонічного ступору. Варіанти кататонічного синдрому за ознакою стану свідомості. Гебефренні та інші синдроми


Синдроми розладу ефекторно-вольової діяльності. Кататонічні синдроми. Кататонічний ступор, варіанти кататонічного ступору. Варіанти кататонічного синдрому за ознакою стану свідомості. Гебефренні та інші синдроми


8.00-10.25

3 год


10.30-12.30

2 год

12.35 – 14.10

2 год1

1

1Носов С.Г.

Носов С.Г.

Носов С.Г.


відд. 36

ауд. 1


ауд. 2


21.09.15Практ.зан

Лекція


Семінар

Практ.зан
Маячні синдроми. Паранойяльний синдром. Варіанти паранойяльного синдрому залежно від фабули. Варіанти паранойяльного синдрому залежно від типу перебігу. Паранойяльний та парафренний синдроми. Іпохондричний синдром, його види

Пароксизмальні стани (різновиди припадків)

Пароксизмальні стани (різновиди припадків)

Пароксизмальні стани (різновиди припадків)

8.00-9.35

2 год


9.40-11.15

2 год
11.45-13.20

2 год
13.25-15.00

2 год


1

1

11

Носов С.Г.

Носов С.Г.

Носов С.Г.

Носов С.Г.відд. 36

ауд. 1


ауд.2

відд. 36


22.09.15

Практ.зан

Лекція

Семінар


Пароксизмальні стани (різновиди припадків)

Синдроми розладу свідомості та самосвідомості. Основні ознаки синдромів затьмарення свідомості. Оглушення, визначення, психопатологічна характеристика. Делірій. Аменція, визначення, психопатологічна характеристика. Онейроїдне потьмарення свідомості. Визначення, психопатологічна характеристика. Сутінкове потьмарення свідомості. Визначення, психопатологічна характеристика. Короткочасні психічні розлади (виключні стани). Деперсоналізація та дереалізація


Синдроми розладу свідомості та самосвідомості. Основні ознаки синдромів затьмарення свідомості. Оглушення, визначення, психопатологічна характеристика. Делірій. Аменція, визначення, психопатологічна характеристика. Онейроїдне потьмарення свідомості. Визначення, психопатологічна характеристика. Сутінкове потьмарення свідомості. Визначення, психопатологічна характеристика. Короткочасні психічні розлади (виключні стани). Деперсоналізація та дереалізація

8.00-10.25

3 год


10.30-12.30

2 год


12.35 – 14.10

2 год1

1


1

Носов С.Г.

Носов С.Г.


Носов С.Г.

відд. 36

ауд.1

ауд.2


23.09.15


Практ.зан

Лекція


Семінар

Синдроми розладу свідомості та самосвідомості. Основні ознаки синдромів затьмарення свідомості. Оглушення, визначення, психопатологічна характеристика. Делірій. Аменція, визначення, психопатологічна характеристика. Онейроїдне потьмарення свідомості. Визначення, психопатологічна характеристика. Сутінкове потьмарення свідомості. Визначення, психопатологічна характеристика. Короткочасні психічні розлади (виключні стани). Деперсоналізація та дереалізація
Порушення інтелекту.

Порушення інтелекту8.00-12.30

5 год


12.35 – 14.10

2 год


14.15-15.00

1 год


1

1

1Носов С.Г.

Носов С.Г.

Носов С.Г.


відд. 36

ауд.1
ауд.2

24.09.15


Семінар

Практика


Лекція

Порушення інтелекту

Порушення інтелекту.

Амнезії та їх види. Корсаковський синдром. Конфабуляції у структурі корсаковського синдрому. Психоорганічні синдроми.


8.00-8.45

1 год
8.50-13.20

5 год
13.25-15.00

2 год
1

1


1

Носов С.Г.

Носов С.Г.


Носов С.Г.
ауд.2

відд. 36

ауд.1


25.09.15

Семінар

Практ.зан
Синдроми недоумства

Амнезії та їх види. Корсаковський синдром. Конфабуляції у структурі корсаковського синдрому. Психоорганічні синдроми


Амнезії та їх види. Корсаковський синдром. Конфабуляції у структурі корсаковського синдрому. Психоорганічні синдроми

8.00-9.35

2 год


9.40-14.10

5 год1

1


Носов С.Г.

Носов С.Г.
ауд.2

відд. 36
28.09.15

Практ.зан

Лекція


Семінар

Синдроми недоумства

Астенічний синдром. Основні прояви астенічного синдрому. Обсесивний синдром та його варіанти. Варіанти обсесивного синдрому, який супроводжується обтяжливим афектом. Варіанти обсесивного синдрому афективно-нейтрального змісту. Неврозоподібний синдроми


Синдроми недоумства

8.00-11.15

4 год
11.45-13.20

2 год

13.25-15.00

2 год


1
1

1


Носов С.Г.
Носов С.Г.

Носов С.Г.
відд. 36
ауд.1

ауд.2

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка