для підготовки фахівців окр «Спеціаліст», «Магістр» зі спеціальності 070. 904, 070. 904 землевпорядкування І кадастр, денної та заочної форм навчання «Центр Медіа» 2012 ббк
Сторінка3/5
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.85 Mb.
1   2   3   4   5

Розрахунок освітлення робочих місць

Розрахунок природного освітлення

При розрахунку природного освітлення визначають сумарну площу вікон за формулою:

SВ = α × S П, ( 5 )

де: α – світловий коефіцієнт (додаток 2);SП – площа підлоги, м2.

Розрахунок штучного освітлення

(за питомою потужністю)

При розрахунку штучного освітлення визначають тип і кількість ламп ( n ) за формулою:n = S П × WПИТ / WЛ, ( 6 )

де: WПИТ питома потужність, Вт/м2 ;WЛ потужність однієї лампи.

Норми питомої потужності електричного освітлення наведені в додатку 3.Примітка: необхідні дані для розрахунків наведені в додатках.

Характеристика люксметра Ю-116

Для дослідження освітленості використовується люксметр Ю-116. Він складається з фотоелемента, гальванометра (стрілочного приладу) і світло- поглинаючих насадок. Світловий потік, який попадає на фотоелемент, викликає електричний струм, величина якого фіксується стрілкою гальванометра пропорційно величині світлового потоку. Гальванометр має дві шкали вимірювання: від 0 до 30 люксів і від 0 до 100 люксів і відповідні їм кнопки управління.

Для вимірювання великої освітленості (більше 100 люксів) на фотоелемент надівають світлопоглинаючі насадки К,М,Р,Т. Насадка К виготовлена у вигляді напівсфери з білої світлорозсіюючої пластмаси і має бути постійно надіта на фотоелемент. При використанні насадок М,Р,Т коефіцієнт послаблення світлового потоку дорівнює 10,100,1000 відповідно. Показання приладу при використанні насадок множать на відповідний коефіцієнт послаблення.


  1. Практична частина

Дослідження природного освітлення

 • За допомогою люксметра Ю-116 виміряти природну освітленість у трьох точках лабораторії.

 • Визначити середню освітленість у лабораторії.

 • За допомогою люксметра Ю-116 виміряти природну освітленість біля вікна.

Визначити коефіцієнт природної освітленості в лабораторії .

 • За заданим викладачем розрядом зорової роботи (таблиця 7) оцінити КПО і зробити висновок.

Визначити площу вікон для лабораторії

 • Користуючись формулою 5 і таблицею 4 визначити потрібну площу вікон для лабораторії.

Визначити кількість люмінесцентних ламп для лабораторії

Користуючись формулою 6 і таблицями 5, 6, визначити потрібну кількість люмінесцентних ламп потужністю 20 Вт (ЛБ-20) для лабораторії.Таблиця 4. Значення світлового коефіцієнта α

Приміщення

Значення світлового коефіцієнта α

Будови для утримання великої рогатої худоби

1 / 10 - 1 / 15

Приміщення для утримання поголів’я на відгодівлі

1 /20 - 1 / 30

Телятники і пологові відділення

1 / 10 - 1 / 15

Підсобні приміщення

1 / 10 - 1 / 20

Будови для утримання свиней

1 / 10

Вівчарні

1 / 20

Будови для утримання птиці

1 / 8 - 1 / 10

Діагностичний кабінет, операційна, аудиторії нав-чальні

1 / 4 - 1 / 5

Аптеки, стерилізаційні, бокси

1 / 8 - 1 / 9

Таблиця 5. Світлові й електричні параметри ламп розжарювання

Тип і потужність ламп, Вт

Світловий потік, лм

при напрузі 127 В

при напрузі 220 В

В-25

260

220

БК 40

520

460

БК- 100

1630

1145

Г - 150

2300

2000

Г - 200

3200

2800

Таблиця 6. Світлові й електричні параметри люмінесцентних ламп

Тип і потужність ламп, Вт

Світловий потік, лмТип і потужність ламп, Вт

Світловий потік, лмЛДЦ - 20

820

ЛДЦ - 40

2100

ЛД - 20

920

ЛД – 40

2340

ЛБ - 20

1180

ЛБ – 40

3000

ЛДЦ - 30

1450

ЛДЦ – 80

3560

ЛБ - 30

2100

ЛБ - 80

5220


Таблиця 7. Норми освітленості робочих поверхонь у виробничих приміщеннях

Характеристика зорової

роботи


Найбільший

розмір об’єкта, ммРозряд зорової

роботи


Штучне

освітлення
Природне

освітленняСумісне освітлення

Освітленість, лк

КПО, %

КПО, %

при ком-

бінова-


ному ос-

вітленні


при за-

гальному


освітленні

при верх-

ньому або

верхньому і

боковому


освітленні

при верх-

ньому або

верхньому і

боковому


освітленні

Найвищої

точності


Менше

0,15


І

5000

1500

2,8

6

. . .Малої

точності


1-5


V

300

200

3

1,8

Груба (дуже

малої точності)більше

5
-

150

2

1,2

. . .Загальне спосте-

реження за

ходом виробни-

чого процесу-

VІІІ в

-

30

0,5

0,3

3. Оформлення звіту про лабораторну роботу

Звіт повинен містити: • назву роботи;

 • мету дослідження;

 • прилади й устаткування, які використовуються в роботі;

 • теоретичну частину (мікрокліматичні параметри, принцип нормування; прилади для вимірювання параметрів мікроклімату; дію шкідливих речовин на організм людини і принцип їх нормування; дію пилу на організм людини; методику визначення запиленості ваговим методом; вимоги до освітлення виробничих приміщень, методику розрахунку освітлення приміщень);

 • практичну частину (результати вимірювань; по кожному приладу пояснення принципу роботи; виконані розрахунки; висновки).

4. Захист звіту

При захисті звіту викладач перевіряє: правильність оформлення звіту, результатів досліджень і проводить співбесіду по контрольних питаннях.Контрольні питання

 1. Що таке мікроклімат виробничих приміщень?

 2. Назвіть параметри мікроклімату.

 3. Які прилади застосовують для контролю параметрів мікроклімату?

 4. На чому ґрунтується принцип роботи психрометра?

 5. Порядок вимірювання вологості повітря за допомогою психрометра.

 6. Порядок вимірювання швидкості руху повітря за допомогою анемометра.

 7. Що покладено в основу нормування параметрів мікроклімату?

 8. Які роботи належать до категорії легких, середньої важкості, важких?

9. Яким приладом визначається відносна вологість при від’ємних темпера-

турах?


10. Як класифікують за стандартом параметри мікроклімату?

11. Який прилад фіксує зміну температури, вологості, тиску протягом

доби?

12. Які шкідливі речовини можуть знаходитися в повітрі робочої зони тваринників при виконанні різних видів робіт?13. Що називається шкідливою речовиною?

14. Якими шляхами шкідливі речовини можуть проникати в організм людини?

15. На які групи за характером дії на організм людини підрозділяють хімічні шкідливі речовини?

16. Що називається гранично-допустимою концентрацією шкідливих речовин у повітрі?

17. На які класи по ступеню дії на організм людини поділяють усі шкідливі речовини?

18. Які методи використовуються для контролю вмісту шкідливих газів (парів) у повітрі робочої зони?

19. На чому заснований принцип роботи газоаналізатора УГ-2?

20. Що включає в себе газоаналізатор УГ-2?

21. Які величини вказані на гранях штоку повітрозабірного пристрою приладу УГ-2?

22. Який пил шкідливий для організму людини: дрібний, крупний, різних розмірів?

23. Принцип вимірювання запиленості ваговим методом.

24. Які професійні захворювання виникають при тривалій роботі в запиленому середовищі?

25. Для чого застосовується освітлення на виробництві?

26. До чого призводить неправильно підібране освітлення?

27. Дати визначення освітленості і в яких одиницях вона вимірюється?

28. Дати визначення світлового потоку і в яких одиницях він вимірюється?

29. Охарактеризувати коефіцієнт природної освітленості.

30. У чому полягає явище стробоскопічного ефекту?

31. Залежно від чого встановлюють норми освітленості?

32. Які вимоги пред’являються до виробничого освітлення?


3.2. Практичне заняття № 2.

Безпека праці при землевпорядкувальних роботах

Мета заняття: повторити і поглибити знання правил безпеки при

виконанні робіт у польових умовах.План проведення заняття

1. Обговорити питання відповідно до плану заняття.

2. Заслухати реферати студентів за тематикою заняття.

3. Провести обговорення рефератів.Питання для обговорення

1. Вимоги безпеки при зйомці підземних інженерних комунікацій.

2. Вимоги безпеки при виконанні топографічно-геодезичних робіт на територіях населених пунктів, промислових об’єктів та інших об’єктів.

3. Загальні вимоги безпеки при роботах з пестицидами.

4. Запобігання пожежам при землевпорядних і геодезичних роботах.

Теми рефератів

1. Загальні вимоги до організації й безпечного ведення польових робіт.

2. Запобіжні заходи під час переходів і пересуванні в лісах, у горах.

3. Поводження заблудлих і розшук.

4. Електробезпека в охоронних зонах ЛЕП.

Методичні рекомендації

При підготовці першого питання слід звернути увагу на такі моменти:

1) хто допускається до виконання робіт, пов’язаних зі спуском у каналізацію, газові та інші колодязі, траншеї і труби по лініях інженерних комунікацій;

2) обов’язки керівника бригади; 3) правила безпеки при роботах у колодязях;

4) правила безпеки при роботах по виявленню підземних комунікацій електромагнітними шукачами.

Готуючись до другого питання, потрібно вивчити: 1) що потрібно зробити до початку виконання польових топографо-геодезичних робіт у містах, населених пунктах і на території промислових об’єктів; 2) що потрібно з'ясувати для того, щоб скласти робочий проект; 3) правила безпечного ведення робіт на проїзній частині вулиць і доріг.

Готуючись до третього питання, потрібно вивчити: 1) хто допускається до роботи з пестицидами; 2) чим забезпечується безпека праці при застосуванні пестицидів; 3) тривалість робочого дна при роботах з пестицидами; 4) особли-

вості обладнання місць відпочинку; 5) заходи безпеки перед застосуванням і під час застосування пестицидів.

При підготовці до четвертого питання потрібно звернути увагу на такі питання: 1) де мають бути інструкції і попереджуючі надписи; 2) що потрібно для ефективної евакуації людей з палаючого приміщення; 3) норми встанов-лення вогнегасників; 4) забезпечення пожежної безпеки в польових умовах;

5) що забороняється при проведенні вишукувальних робіт.3.3. Практичне заняття № 3.

Безпека праці при використанні

комп’ютерів і оргтехніки

Мета заняття: повторити і поглибити знання правил безпеки при використанні комп’ютерів та оргтехніки.

План проведення заняття

1. Обговорити питання відповідно до плану заняття.

2. Заслухати реферати студентів за тематикою заняття.

3. Провести обговорення рефератів.Питання для обговорення

1. Безпека праці при картографічних та креслярських роботах.

2. Вимоги до виробничих приміщень для комп'ютерів та оргтехніки та їх обладнання.

3. Вимоги безпеки при експлуатації обладнання.Теми рефератів

1. Вимоги безпеки при організації та обладнанні робочих місць.

2. Електробезпека при експлуатації комп’ютерів та оргтехніки.

Методичні рекомендації

При підготовці першого питання слід звернути увагу на такі моменти:

1) особливості оформлення столів, пристроїв і пристосувань для виконання картографічних та креслярських робіт; 2) де повинні зберігатися фарби і туш;

3) особливості правил безпеки при склеюванні карт і інших картографічних аркушів; 4) рекомендації щодо забезпечення мікроклімату; 5) загальні правила безпеки в приміщеннях.

При підготовці другого питання слід звернути увагу на такі моменти:

1) вимоги по вибухопожежній та пожежній безпеці; 2) вимоги до розміщення ЕОМ; 3) вимоги до оздоблення приміщень; 4) особливості обладнання побутових приміщень.

Готуючись до третього питання, потрібно вивчити: 1) із яких розділів складається інструкція з охорони праці; 2) що потрібно зробити перед початком роботи з технікою; 3) які дії неприпустимі при роботі з технікою; 4) що необхідно зробити в аварійній ситуації; 5) що необхідно зробити після закінчення роботи.


4. ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

4.1. Обов’язки з питань охорони праці керівників підприємств, головних спеціалістів, інженера з охорони праці

Загальне керівництво по організації робіт з охорони праці покладено на перших керівників, головних спеціалістів, керівників виробничих дільниць.

Управління охороною праці передбачає виконання таких функцій: контроль за станом охорони праці; планування робіт з охорони праці; стимулювання підвищення рівня охорони праці; організація і координація робіт з охорони праці; виховання та укріплення дисципліни.

Ці функції є обов'язковими для виконання всіма керівниками та спеціалістами структурних підрозділів і функціональних служб підприємств, організацій та установ.4.1.1. Обов'язки керівників підприємств

Керівники підприємств у своїй діяльності з охорони праці керуються законодавчими і нормативними актами, наказами і розпорядженнями вищих органів, несуть відповідальність за стан охорони праці на підприємстві і повинні:

1. Забезпечувати створення здорових і безпечних умов праці на робочих місцях, дотримання діючих стандартів ССБТ, правил і норм охорони праці; упровадження передового досвіду.

2. Наказом (рішенням правління господарства) кожен рік призначати у число посадових осіб, які відповідають за охорону праці в кожній галузі виробництва, цеху, ділянці, бригаді.

3. Комплектувати службу охорони праці відповідно до штатних норм; забезпечувати безпосередньо керівництво цієї служби; не допускати використання спеціалістів з охорони праці не за призначенням і виділяти їм транспорт для проведення оперативної роботи.

4. Заключати колективний договір (у колгоспах узгодження з охорони праці); затверджувати спільно з профкомом заходи з охорони праці і попередженню пожеж та забезпечувати їх матеріальними засобами.

5. В установленому порядку брати участь у розслідуванні нещасних випадків.

6. Регулярно перевіряти стан охорони праці в галузях, цехах, виробничих ділянках, бригадах; розглядати стан умов праці на виробничих нарадах, засіданнях, зборах.

7. Забезпечувати проведення паспортизації санітарно-технічного стану підприємств, цехів, ділянок; розробку і виконання комплексних планів для поліпшення умов праці.

8. Своєчасно організовувати складання заявок на засоби індивідуального захисту і забезпечувати видачу працівникам спецодягу, спецвзуття, запобіжних засобів, мила, молока та лікувально-профілактичного харчування.

9. Організовувати правильне збереження, прання, хімчистку, сушку, знешкодження і ремонт засобів індивідуального захисту.

10. Забезпечувати працівників санітарно-побутовими приміщеннями за діючими нормами.

11. Організовувати пропаганду охорони праці; обладнання кабінету і кутів з охорони праці.

12. Забезпечувати літературою, інструкціями, правилами, учбово-наочними посібниками і технічними засобами навчання.

13. Організовувати своєчасне навчання, перевірку знань і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

14. Забезпечувати перевезення працівників, студентів, школярів при виконанні с/г робіт на автобусах або спеціально обладнаних автомобілях.

15. Забезпечувати фінансування заходів з охорони праці.

16. Забезпечувати розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, а також нещасних випадків, які сталися по дорозі на роботу і з роботи; своєчасно представляти звітність по робочому травматизму.4.1.2. Обов'язки головних спеціалістів

Головні спеціалісти підприємств у своїй роботі з охорони праці керуються законодавчими і нормативними актами, наказами, розпорядженнями вищих органів і керівників господарств, несуть відповідальність за стан охорони праці керованій ними галузі та повинні:

1. Забезпечувати здорові і безпечні умови праці на робочих місцях у галузі та дотримання правил і норм з охорони праці.

2. Направляти працю спеціалістів галузі на попередження нещасних випадків та профзахворювань; розробляти та здійснювати необхідні заходи для поліпшення умов і безпеки праці.

3. Забезпечувати проведення паспортизації санітарно-технічного стану цехів, ділянок, бригад, а також розробку та виконання комплексних планів поліпшення умов праці.

4. Впроваджувати прогресивні технології, механізацію та автоматизацію процесів; забезпечувати безпеку праці, особливо жінок та підлітків; вживати заходи для впровадження стандартів, досягнень науки, техніки та передового досвіду з охорони праці.

5. Забороняти роботу на ділянках у разі виникнення загрози життю та здоров'ю людей; не допускати до експлуатації несправні машини та обладнання.

6. Організовувати спільно з керівниками підрозділів своєчасне випробування, технічне посвідчення і реєстрацію котлів та посудин, що працюють під тиском, вантажопіднімальних машин та механізмів, контрольно-вимірювальних приладів та іншого обладнання, яке підлягає періодичному випробуванню й огляду.

7. Забезпечувати санітарно-побутове обслуговування працівників в галузі відповідно до діючих норм і правил.

8. Вести пропаганду охорони праці і забезпечувати галузь літературою, інструкціями, правилами, стандартами, навчально-наочними посібниками; оснащувати куточки з охорони праці.

9. Проводити вступний інструктаж з охорони праці з усіма, хто прибув на роботу, якщо зобов'язує наказ по підприємству.

10. Контролювати своєчасність та якість проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів на робочих місцях та правильність їх оформлення і реєстрації.

11. Організовувати та брати участь у навчанні спеціалістів середньої ланки, робітників та службовців з охорони праці з подальшою перевіркою їх знань.

12. Забезпечувати безпечну перевозку людей на автобусах та спеціально обладнаних автомобілях.

13. Складати та затверджувати маршрути пересування техніки з однієї ділянки виробництва на іншу; контролювати використання машин та механізмів, виділених у їх розпорядження для проведення робіт на підприємництві; вживати заходи для проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

14. Розробляти інструкції з охорони праці в керованій галузі.

15. Брати участь в організації та проведенні "Дня охорони праці", громадських оглядів-конкурсів, виставок, вітрин з охорони праці.

16. Сприяти організації санітарних постів та проведенню періодичних медоглядів працівників.

17. Своєчасно складати заявки на засоби індивідуального захисту і контролювати видачу спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування.

18. Вести облік та аналіз виробничого травматизму і профзахворювань та брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві в керованій галузі.


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка