Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти II етап всеукраїнської олімпіади з біології 2013
Сторінка1/3
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.53 Mb.
  1   2   3
Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ - 2013
Теоретичний тур :: 11 клас

Тест А

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один.

Закресліть потрібні літери у бланку для відповідей.Бажаємо успіху!


 1. Бульбочкові бактерії, які співіснують із кореневою системою бобових рослин:

 1. беруть участь у фотосинтезі:

 2. забезпечують рослину водою;

 3. забезпечують рослину Нітрогеном;

 4. забезпечують рослину Фосфором. 1. За один і той же проміжок часу через всі капіляри організму протікає:

 1. менший об'єм крові, ніж через всі артерії організму;

 2. більший об'єм крові, ніж через всі вени організму;

 3. менший об'єм крові, ніж викидається правим серцем;

 4. такий самий об'єм крові, що викидається в судинне русло всім серцем, 1. Мінімальною кількістю медіатору, яка виділяється у одному синапсі (квант медіатора) є:

 1. одна молекула;

 2. один моль;

 3. вміст одного пресинаптичного пухирця;

 4. вміст одного постсинаптичного пухирця. 1. На якій стадії клітинного поділу відбувається кросинговер хромосом?

 1. в метафазі мітозу:

 2. в анафазі мітозу;

 3. в профазі І мейозу;

 4. в профазі II мейозу.
 1. Генетичний код складається з колонів, які кодують всі 20 амінокислот, і:

 1. 1 стоп-кодона;

 2. 2 стоп-кодонів;

 3. 3 стоп-кодонів;

 4. 4 стоп-кодонів. 1. Де накопичується основний продукт фотосинтезу зелених водоростей:

 1. у мітохондріях;

 2. у цитоплазмі;

 3. у хлоропластах;

 4. у вакуолі. 1. Діафрагмальний м'яз ссавців приймає участь у:

 1. регуляції кровообігу;

 2. зовнішньому диханні;

 3. сечовиділенні;

 4. травленні. 1. Якшо мРНК має вигляд 3 - UUAUAG-5, то некодуючий ланцюг ДНК матиме вигляд

 1. 5 GATATT 3:

 2. З GATATT 5;

 3. 5 ААТАТС 3;

 4. 5 GAUAUU 3; 1. Яка сполука є кінцевим продуктом гліколізу:

 1. піруват;

 2. лактат;

 3. етанол;

 4. С02. 1. Яка імовірність народження хворої дитини у подружньої пари, в якій жінка хвора, а чоловік здоровий, за умови позахромосомного у спад кування ознаки?

 1. 0:

 2. 1/2;

 3. 1/4;

 4. 1; 1. Діатомові водорості мають панцирі з такої речовини:

 1. кремнезем;

 2. целюлоза;

 3. крохмаль;

 4. хітин.
 1. Ропалії медуз — це органи:

 1. руху;

 2. дотику;

 3. рівноваги;

 4. травлення. 1. Структура, по якій перелається більша частина інформації між двома півкулями головного мозку, називається:

 1. Варолієв міст;

 2. мозолисте тіло;

 3. гіпофіз;

 4. блукаючий нерв. 1. Для того, щоб встановити генотип рослини з домінантною ознакою, слід провести її схрещування з рослиною, яка має такий генотип:

 1. АА;

 2. Аа;

 3. А;

 4. аа. 1. Дитина має групу крові А Яке сполучення груп крові є неможливим для її біологічних батьків (за умови відсутності мутацій):

 1. АВ та Rh (-) у матері. А та Rh (+) у батька;

 2. А та Rh (-) у матері. А та Rh (-) у батька;

 3. А та Rh (+) у матері. В та Rh (+) у батька;

 4. АВ та Rh (+) у матері. А Rh (-) у батька. 1. Паразитичним організмом є:

 1. трюфель;

 2. дріжджі;

 3. фітофтора;

 4. зморшки. 1. Мозковий череп складається із багатьох кісток, а не з суцільної кістки, тому шо:

 1. це зменшує масу черепа;

 2. це збільшує стійкість черепа до механічних пошкоджень;

 3. суцільний кістковий череп не може рости;

 4. скелетні м'язи голови при скорочені збільшують навантаження не на весь череп, а лише на його окремі фрагменти. 1. З циклу Кребса до дихального ланцюгу мітохондрій переноситься:

 1. кисень;

 2. вуглекислий газ;

 3. атоми Гідрогену;

 4. АТФ. 1. Генетичний код складається з 64 триплетів, а закодовано у ньому 20 амінокислот. Така властивість генетичного коду називається:

 1. універсальність;

 2. виродженість;

 3. комплементарність;

 4. однозначність. 1. Як називається процес утворення зиготи?

 1. сперматогенез;

 2. овогенез;

 3. партеногенез;

 4. запліднення.Тест Б

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є правильними. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей вірними можуть бути від одного до п’яти.

Закресліть потрібні літери у бланку для відповідей.

Бажаємо успіху!1. Оберіть представників голонасінних рослин:

а) Араукарія звичайна;

б) Сальвінія плаваюча;

в) Гінкго дволопатеве;

г) Ефедра двоколоса;

д) Лавр благородний.2. Поява у рослин механічної та провідної тканин пов'язана із:

а) фотосинтезом;

б) здатністю до статевого розмноження;

в) здатністю до вегетативного розмноження;

г) виходом рослин на суходіл;

д) здатністю рослин до необмеженого росту.3. Жалкі клітини кишковопорожнинних беруть участь у:

а) травленні;

б) захопленні здобичі;

в) розмноженні;

г) захисті;

д) русі.


4. У синтезі травних протеолітичних ферментів клітинами шлункових залоз беруть участь такі частини клітини:

а) базальна мембрана клітини;

б) апікальна мембрана клітини;

в) ендоплазматична сітка;

г) вільні рибосоми;

д) лізосоми.5. Виберіть органи, в яких синтезуються гормони:

а) головний мозок;

б) очі;

в) підшлункова залоза;г) яєчники;

д) печінка.6. Гормони взаємодіють з клітинами-мішенями за такими механізмами:

а) проникають у цитозоль крізь трансмембранні канали і транспортуються в ядро;

б) взаємодіють із специфічними рецепторами на мембрані, що призводить до активації систем трансдукції сигналу;

в) взаємодіють із специфічними АТФазами, які за рахунок енергії розщеплення макроергічних зв'язків сприяють проникненню гормону в клітину;

г) вбудовуються в бішар плазматичної мембрани, взаємодіючи з гідрофобними компонентами ліпідів, і впливають на транспорт йонів у клітину;

д) зв'язуються з цитоплазматичними рецепторами з наступним проникненням гормон-рецепторного комплексу до ядра і зміною транскрипційної активності хроматину.
7. Фотодихання у рослин пов'язано з такими структурами клітини:

а) хлоропласти;

б) мітохондрії;

в) ядро;


г) вакуоля;

д) пероксисоми.
8. На електронній мікрофотографії тваринної клітини видно, що вона має велике ядро, добре розвинуті цистерни комплексу Гольджі та ендоплазматичної сітки. Це може бути клітина:

а) гепатоцит печінки;

б) зовнішньосекреторна клітина підшлункової залози;

в) волокно скелетного м'яза;

г) остеоцит кісткової тканини;

д) нейрон сітківки ока.9. У випадку відсутності мутацій людина буде мати однаковий мітохондріальний геном із:

а) своєю матір'ю;

б) з своїм рідним братом;

в) своєю рідною сестрою;

г) своєю бабусею з боку батька;

д) своєю бабусею з боку матері.


10. Хемоавтотрофами є:

а) тіобактерії,

б) водневі бактерії,

в) ціанобактерії,

г) холерний вібріон,

д) дріжджі.


11. У яких рослин утворюється плід ягода?

а) картопля;

б) помідори;

в) агрус;

г) полуниця:

д) чорниця.

12. Які з цих рослин належать до мохоподібних:

а) ряска;

б) латаття;

в) сфагнум;

г) зозулин льон;

д) маршанція.

13. Ланцетник:

а) має трикамерне серце;

б) не має зябер;

в) розмножується у воді;

г) не має ребер;

д) належить до класу Хрящові риби.

14. Виберіть відповідь, де в одному рядку всі тварини є представниками одного ряду:

а) морж, кашалот, стелерова корова;

б) антилопа гну, жираф;

в) носоріг, кінь, тапір;

г) ворона, жайворонок, райська пташка;

д) ластівка, стриж, колібрі.


15. Прісноводні представники невідомі серед:

а) китоподібних;

б) голкошкірих;

в) хрящових риб;

г) головоногих молюсків;

д) тріскових риб.

16. Ферментативну активність можуть проявляти:

а) жири;


б) вуглеводи;

в) білки;

г) нуклеїнові кислоти;

д) гормони.17. Внутрішню мембрану має:

а) хлоропласт;

б) лізосома;

в) мітохондрія;

г) рибосома;

д) ядро.


18. Типовими внутрішньоклітинним депо кальцію є такі органели:

а) саркоплазматичний ретикулум;

б) ядро;

в) лізосоми;

г) пластиди;

д) мітохондрії.


19. Спіральну структуру в клітині мають

а) ДНК;


б) мікрофіламенти;

в) гемоглобін;

г) тубулін;

д) хлорофіл.20. Нестатеве розмноження одноклітинних тварин може відбуватись шляхом:

а) поділу навпіл;

б) множинного поділу;

в) фрагментації;

г) брунькування;

д) партеногенезу.
21. До багатоклітинних зелених водоростей відносяться:

а) кладофора;

б) хламідомонада;

в) ульва;

г) фукус;

д) спірогіра.22. Однодольними рослинами є:

а) кульбаба;

б) квасоля;

в) конвалія;

г) капуста;

д) ковила.


23. За допомогою численних війок пересуваються у просторі:

а) амеба протей;

б) трипаносома;

в) інфузорії;

г) форамініфери;

д) малярійний плазмодій.


24. Розвинута дихальна система є притаманною представникам типів:

а) Губки;

б) Кишковопорожнинні;

в) Молюски;

г) Плоскі черви;

д) Членистоногі.


25. У розгинанні ліктьового суглоба беруть участь такі м’язи:

а) діафрагма;

б) двоголовий м’яз плеча;

в) триголовий м’яз плеча;

г) ліктьовий м’яз;

д) трапецієподібний м’яз.

26. Відомий в історії медицини пацієнт Н.М. з ураженням однієї з ключових для формування пам’яті структур - гіпокампу (морського коника) — втратив здатність запам’ятовувати нові події і факти, проте демонстрував успішне формування моторних навичок. Які висновки можна зробити з цього спостереження?

а) здатність пригадувати минулі події і здатність запам’ятовувати нові події забезпечуються різними структурами головного мозку;

б) пам’ять на події і моторна пам’ять забезпечуються різними структурами головного мозку;

в) пам’ять на події і моторна пам’ять забезпечуються гіпокампом;

г) гіпокамп слабко пов’язаний з формуванням пам’яті на події і факти;

д) гіпокамп слабко пов’язаний з формуванням моторної пам’яті.

27. Ліпіди з простими, а не складними ефірними зв’язками є типовими для плазматичної мембрани:

а) архебактерій;

б) рослин;

в) грибів;

г) еритроцитів;

д) нейронів.

28. Відомо, що одна з форм гемофілії обумовлена рецесивним алелем, розташованим у Х-хромосомі. Які діти можуть народитися у шлюбі здорової жінки, яка є носієм алеля гемофілії, з здоровим чоловіком?

а) здоровий син;

б) син, хворий на гемофілію;

в) здоровий син, носій гемофілії;

г) здорова донька, носій гемофілії;

д) донька, хвора на гемофілію.
29. У циклі Кальвіна беруть участь такі ферменти:

а) РНК-полімераза;

б) ДНК-полімераза;

в) цитохромоксидаза;

г) рибулозодифосфаткарбоксилаза;

д) НАДН-дегідрогеназа.
30. Перевагами полімеразної ланцюгової реакції як метода діагностики інфекційних захворювань є:

а) висока чутливість та специфічність;

б) швидкість отримання результату;

в) не потребує спеціальної підготовки лікарів-лаборантів;

г) не треба попередньо виділяти чисту культуру мікроорганізмів;

д) отримання результатів абсолютно не залежить від вихідної концентрації ДНК.
31. Які з наведених грибів утворюють мікоризу:

а) рижик;

б) трутовик;

в) сироїжка зелена;

г) трюфель чорний;

д) печериця двоспорова.

32. Для яких родин квіткових рослин характерні зигоморфні квітки?

а) Розові;

б) Пасльонові;

в) Бобові;

г) Лілейні;

д) Орхідні.

33. Всіх членистоногих об’єднують:

а) наявність членистих кінцівок;

б) органи виділення - нефридії;

в) відсутність кінцівок на черевці;

г) наявність зовнішнього скелета;

д) незамкнена кровоносна система.
34. У яких тварин від серця відходить лише одна дуга аорти?

а) крокодили;

б) птахи;

в) земноводні;

г) риби;

д) ссавці.

35. До реакцій, спрямованих на підтримання сталості внутрішнього середовища організму, відносять:

а) підтримування на сталому рівні концентрації глюкози у крові;

б) згортання крові при ушкодженні судин;

в) довільне згортання крові (утворення тромбів) внаслідок деяких хвороб;

г) виведення з організму надлишкової рідини;

д) підтримування на сталому рівні концентрації неорганічних речовин у міжклітинній рідині.36. Яка з перелічених ознак відрізняє бактерій від вірусів:

а) наявність геному;б) наявність рецепторів на своїй поверхні;

в) наявність власного АТФ-синтезуючого апарату;

г) відсутність ядра;

д) відсутність мітохондрій.37. До організмів, клітини яких не мають ядра, належать:

а) актиноміцети;

б) дріжджі;

в) ентеробактерії;

г) археї;

д) бактеріофаги.


38. Втрата нативної конформації білків відбувається:

а) при екстремальних значеннях рН;

б) при високій температурі;

в) під дією органічних розчинників;

г) під дією детергентів;

д) під дією води.


39. Міцність і пружність кісток пов’язана з високим вмістом у них:

а) колагену;

б) води;

в) мінеральних солей;

г) залізовмісних сполук;

д) міозину.40. Овогенез - це

а) процес розвитку жіночих статевих клітин;

б) процес розвитку чоловічих статевих клітин;

в) процес формування жіночої статевої залози;

г) розвиток пухлини;

д) ембріональний розвиток у нижчих хребетних.
Тест В

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів

відповідей є правильними.

Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них.

Зверніть увагу на листок для відповідей.

Бажаємо успіху!


В1. На рисунку зображено схему будови головного мозку людини. Ви повинні зіставити структури, позначені числами, з переліком наведених нижче функцій.
а) проведення збудження до вищих відділів мозку;

ж) вироблення мелатоніну;

б) аналіз зорової інформації;

з) виділення тропних гормонів;

в) переключення сенсорної інформації;

к) нейрогуморальна регуляція функцій організму;

г) керування вегетативними функціями організму;

л) координація довільних рухів людини;

д) знаходиться центр дихання;

м) передача інформації між двома півкулями головного мозку;

е) здійснення вищого аналізу інформації, програмування поведінки;

н) асоціативні зони кори головного мозку.В2. Нижче наведено перелік деяких речовин, які використовуються у нервовій системі людини як медіатори:

А - ацетилхолін; Б - аденозин; В - гліцин;

Г - глутамінова кислота; Д - норадреналін

Установіть відповідність між наведеними нижче формулами та назвами медіаторів з переліку.2.1

2.2


2.3


2.4

2.5 Яка з зазначених речовин працює в організмі людини як кінцевий медіатор симпатичної нервової системи?

2.6 Яка з зазначених речовин працює в організмі людини як кінцевий медіатор парасимпатичної нервової системи?

2.7 Яка з зазначених речовин працює в організмі людини як гальмівний медіатор в ЦНС?

2.8 Яка з зазначених речовин працює в організмі людини як медіатор у нервово-м'язовому закінченні в скелетних м'язах?

Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністраціїДніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ - 2013
Теоретичний тур :: 10 клас

Тест А

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один.

Закресліть потрібні літери у бланку для відповідей.Бажаємо успіху!


1. Спільними пристосуваннями до

 1. польоту кажанів і птахів с:

 2. чотирикамерне серце;

 3. видовжені пальці передніх кінцівок;

 4. кіль;

 5. діафрагма.


2. Тип плоду у капусти:

 1. біб;

 2. стручок;

 3. листянка;

 4. коробочка.


3. Найдовші клітини зустрічаються у складі:

 1. м'язової тканини;

 2. нервової тканини;

 3. епітеліальної тканини;

 4. хрящової тканини.


4. У людини слухові рецептори знаходяться:

 1. на поверхні вушної раковини;

 2. у барабанній перетинці;

 3. у Кортієвому органі;

 4. у спіральному ганглії.


5. Зазначте, які напрямки руху воли з розчиненими цукрами переважають в різний чає у рослин, які ростуть в помірних широтах?

 1. восени - вниз, навесні - наверх:

 2. восени - вниз, навесні - вниз:

 3. восени - наверх, навесні - наверх:

 4. восени - наверх, навесні - вниз.


6. Залозою змішаної секреції є:

 1. шнтовндна залоза:

 2. підшлункова залоза:

 3. надниркові залози:

 4. гіпофіз.

7. У положенні стоячи за умов спокою видих у людини:

 1. активний за рахунок скорочення внутрішніх міжреберних м'язів.

 2. активний за рахунок скорочення внутрішніх міжреберних м'язів і діафрагми,

 3. активний за рахунок роботи основних і допоміжних експіраторних м'язів,

 4. пасивний за рахунок розслаблення основних інспіраторннх м'язів і впливу на грудну клітку сили гравітації.


8. При поганому освітленні людина бачить предмети у відтінках сірого (не кольоровими) тому шо:

 1. людина нездатна розрізняти кольори.

 2. існують три типи зорових рецепторів.

 3. палички мають менші пороги збудження, ніж колбочки.

 4. інформація від сітківки ока передасться по зоровому нерву.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка