Днз «Уманський професійний аграрний ліцей» Лабораторні та практичні роботи з біології ІІ курс Викладач хімії та біології Н. А. Свиридюк вищої категорії, викладач-методист Умань 2014 Упорядник
Сторінка1/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.33 Mb.
  1   2   3   4   5


ДНЗ «Уманський професійний

аграрний ліцей»

Лабораторні та практичні роботи

з біології

ІІ курс

Викладач хімії та біології Н.А. Свиридюк вищої категорії, викладач-методист

Умань 2014

Упорядник : Надія Андріївна Свиридюк викладач хімії та біології ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей», вища категорія ,викладач - методист

Передмова

Для успішного засвоєння учнями біологічних знань та кращого розуміння ними їх практичного значення необхідно, привити інтерес учнів до біологічних наук . Це успішно можна зробити за допомогою лабораторного практикуму. На основі дослідів та набутих знань, інтерес до предмета зростає. Вивчаючи і перевіряючи теоретичний матеріал, практично застосовуються і набуті знання.

Даний посібник ґрунтується на теоретичному матеріалі підручника „Загальна біологія 11 клас”/ С.В. Межжерін , Я.О. Межжеріна /. Відповідає розділам програми з біології для рівня стандарту.

У посібнику вміщені інструктивні картки до лабораторних і практичних робіт для учнів ІІ курсу, теоретичний матеріал, завдання для самостійного опрацювання. Матеріали можуть бути використані для підготовки і проведення уроків, підготовки до біологічних олімпіад, підготовки абітурієнтів до вступу у ВУЗи. Посібник може бути корисний для викладачів біології, учнів професійно – технічних навчальних закладів, учнів загальноосвітніх шкіл .Лабораторні тапрактичні роботи з біології для учнів ІІ курсу , рівень стандарту

Матеріал розглянуто на засіданні методичної комісії природничо –математичного циклу від 26 травня 2014 року ,протокол № 10.Зміст

 1. Правила роботи з мікроскопом …………………………….4

 2. Способи розмноження .. ….……… ..…………………………5

 3. Будова статевих клітин ……………………………………….10

 4. Опис фенотипів місцевих видів рослин і тварин ………….16

 5. Розвязування задач на моногібридне схрещування ……......19

 6. Задачі з дигібридного схрещування ……..…………………..24

 7. Розвязування задач з аналізуючого схрещування ...…...28

 8. Успадкування зчепленне із статтю ……………………….....31

 9. Задачі на зчепленне успадкування ….…………………….....34

 10. Складання родоводів…………………….………………….....39

 11. Генетичні задачі для самостійного опрацювання ..……......45

 12. Спостереження нормальних і мутантних форм дрозофіл ......47

 13. Побудова варіаційного ряду та варіаційної кривої .…….51

 14. Розвязування задач на визначення виду мутацій ...……. 56

 15. Характеристика віддаленої гібридизації рослин і тварин…59

 16. Ембріогенез фордових ………………………………………….63

 17. Поняття про життєві цикли ………………………………….…66

 18. Наземно – повітряне середовище існування ……………….…71

 19. Грунт як середовище існуванння ………..………………….…74

 20. Пристосованість паразитичних організмів ………………….77

 21. Складання харчових ланцюгів ………………………………..81

 22. Розвязування задач з екології …………………………………84

 23. Порівняння природних та штучних систем ………………….88

 24. Складання схем колообігу речовин у біосфері………………92

 25. Складання схеми основних джерел забруднення …………...95

 26. Вивчення морфологічноо критерію ……………………………98

 27. Порівняння природного та штучного добору ………………101

 28. Використана література…………………………………………105


Правила техніки безпеки під час роботи з мікроскопом.
Пам’ятайте!

Під час роботи з мікроскопом рекомендується
додержувати
ся таких правил:
— мікроскоп ставити штативом до себе на відстані 5–8 см. від краю стола;
— дзеркалом спрямувати світло в отвір предметного столика, доки ви не побачите в окулярі яскраво освітлене коло;
— препарат покласти на предметний столик і закріпити двома затискачами;
— користуючись гвинтом, плавно опустити зорову трубку на відстань 1–2 мм від препарату;
— дивлячись в окуляр, повільно підняти зорову трубку на таку відстань від препарату, щоб його було чітко видно;
— після роботи з мікроскопом його потрібно поставити у футляр;
— бережіть лінзи, протирайте їх серветкою;
— не можна розбирати мікроскоп.
2. Підготуйте мікроскоп до роботи.
3. Розгляньте готовий мікропрепарат або приготуйте мікропрепарат самостійно.

Лабораторна робота №2

Спостереження нормальних і мутантних форм дрозофіл.

Мета : ознайомитися із нормальними та мутантними формами дрозофіл, описати їх, навчитися розпізнавати ознаки мінливості.

КМЗ: мікроскопи, рисунки підручника. Мікропрепарати нормальних та мутантних форм дрозофіл.

Хід роботи

 1. Розглянути нормальне тіло дрозофіли. Опишіть колір тіла, довжину крил, колір очей.

Теоретична частина:

Дрозофіла є класичним об’єктом генетичних досліджень. Нормальні дрозофіли мають сіре тіло, нормальну форму та довжину крил, червоний колір очей. 1. Розгляньте мутантні форми дрозофіл.

 • Мутантні дрозофіли мають чорний колір тіла, вкорочені крила, або крила зовсім відсутні, червоні або білі очі.

3. Порівняємо мутантні і нормальні форми дрозофіл. Результати порівняння записати у таблицю.

4. Зробити висновок про можливий вплив мутацій на життєдіяльність мутантних форм дрозофіл

5. Зверніть увагу на те, що самець менших розмірів за самок. У нього більш округлий кінець черевця, у самки трохи загострене черевце. Черевце самця на кінці чорне.

Форми дрозофіл

Форма і колір очей

Форма і розміри крил

Забарвлення

Інші ознаки

Нормальна

Мутантна

Зразок заповнення таблиці:

Форма дрозофіл

Забарвлення очей

Забарвлення тіла

Розмір крил

Дрозофіла норма

Червоні

Сірі

Овальні, довжиною до 3мм.

Мутація 1

Червоні

Чорні

Крила вкорочені, трикутні, довжина до 1.5мм

Мутація 2

Білі


Чорні

Крила відсутні

Висновок:

Мутації – це чіткі зміни генетичного апарату, що виникають раптово у статевих та нестатевих клітинах. Вони можуть спричинити загибель організму, знижувати життєдіяльність, змінювати фенотип.Завдання до самоконтролю;

 1. Які причини мутацій?

Відповідь: Причиною мутацій є мутагенні фактори: фізичні, хімічні, біологічні.

Фізичні мутації – це рентгенівське ,ультрафіолетове випромінювання, підвищенна температура. Вони викликають генні та хромосомні мутації.

Хімічні мутагенни – різноманітні хімічні речовини , що можуть викликати мутації. (алкалоїд колхіцин, гази іприт, зарин, заман)

Біологічні мутагени – віруси , що вражають клітину, здатні спричиняти генні та хромосомні мутації.

Висновок: Ступінь прояву мутації залежить від інтенсивності та тривалості дії мутагенного фактору. Для мутагенного фактора не існує нижнього порогу дії мутагенного фактора. За походженням усі мутації можна поділити на дві групи: спонтанні та індукованні. Мутації властиві усім живим організмам. Більшість мутацій шкідливі для організмів( вони обумовлюють спадкову хворобу, каліцтво, і навіть загибель організму, який розвивається). Дуже рідко виникають генні мутації, що покращують ті чи інші властивості, але саме вони є основним матеріалом для природного і штучного добору, є необхідною умовою еволюції в природі, і в селекції корисних форм рослини, тварин і мікроорганізмів.

Самець і самка дрозофілиДодаткові запитання:

 1. Виберіть правильну відповідь: властивості організму залежать від :

а) генотипу, б) умов довкілля, в) взаємодії генотипу з умовами зовнішнього середовища. Відповідь : а)

 1. Біологічний мутагенез може відбутися внаслідок дії :

а) дріжджів , б) бактерій, в) вірусів, г) пігментів, д) паразитуючих найпростіших

 1. Вкажіть назву мутацій , які знижують життєздатність організмів;

а) нейтральні, б) летальні, в) статеві , г) індуковані,

 1. Позначте тип мінливості, який не успадковується:

а) комбінативна, б) мутаційна, в) генотипові, г) фенотипові

 1. Вкажіть, що таке мутагени :

а) комплекс генів, б) фактори, що не впливають на спадковість ,

в) фактори ,які спричиняють фенотипову спадковість,

г) фактори, які зумовлюють зміни в структурі ДНК і появу організмів із новими успадкованими ознаками.

7. Вкажіть приклад мутацій : а) виведення корів із високою жирністю молока, б) поява бактерій, стійких до антибіотиків,

в) отримання морозостійких плодових дерев ,

г) отримання холодостійких сортів зернових культур

г) усі ознаки, що виявилися

8. Організми , яким властива здатність до мутацій:

а) тільки віруси, б) тільки бактерії, в) усі живі організми ,

г) тільки організми ,в яких є хромосоми. 1. Вкажіть, що таке мутагени :

а) комплекс генів, б) фактори, що не впливають на спадковість ,

в) фактори ,які спричиняють фенотипову спадковість,

г) фактори, які зумовлюють зміни в структурі ДНК і появу організмів із новими успадкованими ознаками.

9. Вкажіть приклад мутацій :

а) виведення корів із високою жирністю молока,

б) поява бактерій, стійких до антибіотиків,

в) отримання морозостійких плодових дерев ,

г) отримання холодостійких сортів зернових культур

10. Вкажіть назву місця в хромосомі, яке займає ген:

а) позиція , б) центромери в) теломер, г) локус

11. Вказати назви генів, які займають різні локуси в одній хромосомі:

а) алельні, б) неалельні, в) антиподи, г) синергіди

12. Мутації – це:

а) зміна фенотипів під впливом факторів довкілля,

б) зміна фенотипів, зумовлені рекомбінацією генів при заплідненні,

в) зміна генотипу, зумовлені кросинговером,

г) раптові зміни генотипу під впливом зовнішніх факторів.

11. Вкажіть назву мутацій, які виникають у статевих клітинах:а) соматичні, б) генеративні, в) статеві, г) індуковані

Порівняння видів мутацій

Критерій порівняння

Мінливість
Мутаційна

Комбінативна

Визначення

Поява нових ознак внаслідок раптових змін структури спадкових одиниць (генів, хромосом)

Поява нових ознак унаслідок перекомбінації генів

Фактори , що їх спричиняють

Фізичні , хімічні, біологічні, мутагенні

Незалежне розходження хромосом під час мейозу, випаадкове сполучення хромосом під час запліднення, кроссинговер

Властивості

Зміни неспрямовані, випадкові, виявляються в окремих особин

Нові комбінації генів виникаюь часто й легко, але так само легко й руйнуються

Вплив на генотип

Стійкі зміни генотипу

Незначні зміни генотипу

Успадкування змін

Успадковуються

Успадковуються

Корисність

Нейтральні, сублетальні, летальні

Нейтральні, сублетальні, летальні

Приклади

Синдром Дауна, поліплоїдія, анеуплоїдія

Явище гетерозису , рожевий колір квітів при схрещуванні рослин з білою і червоною квіткою

Значення

Приводить до значних змін генотипу, потрібних для утворення нових особин

Визначає різноманітність особин і є необхідною для пристосування виду до умов середовища

Лабораторна робота №3

Тема : Опис фенотипів місцевих сортів культурних рослин. Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду та варіаційної кривої.

Мета: вивчити статистичні закономірності модифікаційної мінливості, навчитися оцінювати ступінь і характер мінливості досліджуваної ознаки, побудувати варіаційний ряд та графік варіаційної мінливості.

КМЗ: гербарні зразки місцевих рослин (пшениця, ячмінь, овес, колекції насіння (квасолі, соняшника, кукурудзи), листя (липи, дуба, клена) – по 100 екземплярів на кожну парту, лінійка.

Хід роботи

 1. Морфологічно – біологічний аналіз фенотипу рослин однієї родини:

а) розгляньте кілька запропонованих рослин родини Злакові);

б) заповніть таблицю.Ознака

Родина Злакові

Пшениця

Овес

Ячмінь

Життєва форма

Трава

Трава

Трава

Коренева система

Мичкувата, добре розвинена

Мичкувата, дуже розгалужена

Мичкувата

Стебло

Прямостояче, порожнисте - соломина, висотою до 60 см.

Соломина , висотою 40 – 50 см.

Соломина, висотою до 50см.

Листки, листкова пластинка

Прості, сидячі, лінійні, видовжені, мають невеличкий язичок і вушка з війками. Вони допомагають піхві міцно кріпитися до стебла

Сидячі, вузькі, довгі, язичок великий, зубчастий, вушка відсутні

Сидячі, вузькі, довгі. Нижня частина листка – піхва виростає з вузла і щільно обхоплює стебло (збільшує його міцність). Язичок короткий , а вушка великі

Квітка

Дрібні, двостатеві ,малопомітні, жовто-зелені

Дрібні, двостатеві, мало помітні, жовтувато - зелені

Дрібні, жовтувато - зелені, мало помітні

Суцвіття

Складний колос з 3 – 7 простих колосків

Волоть

Складний колос

Висновок

У диких злаків багато спільного : однакова будова коренів, наявність порожнистого стебла - соломини, вузли заповнені серцевиною . Трубочки надають соломині легкості, а вузли роблять її на рідкість міцною та стійкою. Риси схожості вказують на те, що вони належать до однієї родини,

тому й мають спільні ознаки. Риси відмінності – модифікаційні зміни вказують на те, що вони виникли на ранніх стадіях онтогенезу, як пристосування до умов довкілля, і зберігаються протягом усього життя особин.


 1. Порівняйте морфологічні особливості рослин родини Айстрових. Заповніть табличку.

Ознаки

Соняшник

Кульбаба

Коренева система

Стрижнева

Стрижнева

Стебло

Прямостояче

Прямостояче

Листки

Великі, з сітчастим жилкуванням, почерговим листорозміщенням

Прості, довгі, утворюють прикореневу розетку. Розсічена листкова пластинка

Квітка, суцвіття

Суцвіття кошик з трубчастих та несправжньоязичкових квіток

Суцвіття кошик з язичкових квіток

Плід

Зернівка

Сім’янка, має чубчик з волосків

Середовище існування

Поля. Сади, луки

Невибаглива рослина. Поля, сади, луки, парки.

Значення

Харчова, кормова, технічна культура. Соняшникову олію та насіння використовують в їжу, при випіканні хліба, виготовленні консервів, маргарину, кондитерських виробів

Кормова, лікарська культура. Свіжі листки іноді використовують для салатів

Родина

Айстрові

Айстрові

Висновок :

Риси схожості свідчать про те, що ці рослини належать до однієї родини, тому й мають спільні ознаки . А риси відмінності пов’язанні з різними умовами зростання рослин, впливом чинників середовища до них. 1. Побудуйте варіаційний ряд та варіаційну криву. Виміряйте довжину листкової пластинки запропонованих листків. Результати нанесіть в таблицю.

Довжина листків (V)

38

мм.

40 мм

42

мм

43

мм

45

мм

47

мм

49

мм

50

мм

Кількість листків (Р)

1

1

1

3

2

-

1

1 1. За даними таблиці побудуйте варіаційну криву. На осі абсцис відкладіть

варіанти ознаки від найбільшого до найменшого. На осі ординат – частоту зустрічальності ознаки. Порівняйте краї та центр варіаційної кривої. Які ознаки трапляються найчастіше, а які рідко.

Обрахуйте середнє арифметичне значення. М =

Е – число суми

V- варіанта

Р – частота вияву варіанти

Приклад обрахунку:Висновок: Модифікаційні зміни – це зміни , які не передаються по спадковості , і залежать від зміни умов середовища. Модифікації відіграють велику роль в житті організму , вони слугують пристосуванні організмів до тих чи інших умов середовища.

Теоретичний матеріал:

Варіаційна крива: це графічний вираз мінливості ознаки. Середні члени варіаційного ряду трапляються частіше, ніж крайні. Модифікаційні зміни мають пристосувальний характер.

Варіаційний ряд – це послідовність чисельних показників прояву певної ознаки(варіант), розташованих у порядку їхнього зростання чи зменшення

Завдання для самостійного опрацювання

Завдання №1

Визначте норму реакції ознаки за наведеним варіаційним рядом маси тіла учнів чоловічої статті.Маса тіла в кг.

55 кг

60 кг

65 кг

70 кг

75 кг

80 кг

85 кг

90 кг

95 кг

100кг.

Кількість учнів

23

7

15

22

20

17

11

2

1

Відповідь : Норма реакції – це межі модифікаційної зміни від 55 кг. до 100 кг. Різниця 45 кг.

Завдання №2

Побудуйте варіаційний ряд для вирки числа колосків у головному колосі пшениці: 20, 18, 17 ,22, 19, 19, 20, 21 ,21, 18 ,19, 17 ,22, 31 ,18, 18, 20, 19, 21 ,22 ,19, 18, 20, 21, 17, 20, 19, 19, 22, 18, 21, 19, 20, 18, 18, 17, 21, 21, 19, 18. 20, 20, 22, 18, 17, 19, 21, 19. Визначте середню величину ознаки.Задача №3

Побудуйте варіаційну криву для вибірки показника маси 30 новонароджених дітей у кілограмах : 3.1; 2, 8; 2, 7; 3,0; 3.2; 3.3; 3.4; 3.8; 3,0; 3,3; 2.9; 3.2; 3.4; 2.9; 3.4; 4.5; 3.0; 3.6; 3.1; 3.4; 3.5; 3.6; 3.2; 3.5; 3.2; 3.4; 3.3; 3.1; 4.8 , 4.0Дай відповідь на запитання:

1. Вкажіть, яка частина варіаційного ряду містять найбільше варіантів:

а) початок ряду, б) середня частина ряду, в) кінець ряду, г) початок і кінець ряду

2. Позначте тип мінливості, який не успадковується :

а) комбінативна, б) мутаційна, в) генотипова, г) фенотипова

3. Норма реакції це :

а) вид внутріалельної взаємодії генів, б) вид міжалельної взаємодії генів,

в) межі модифікаційної мінливості, г) спадкування якісних ознак.

4. Норма реакції організму зумовлена :а) дією генотипу організму, б) впливом фізичних факторів,

в) взаємодією генотипу та чинників середовища, г) впливом хімічних мутагенів.

5. Модифікаційна мінливість організму зумовлена…

а) впливом чинників середовища, б) дією мікрофлори організму,

в) кросинговером у процесі мейозу, г) спадковими чинниками.

6. Вкажіть ,яка із названих змін є модифікацією:

а) редуковані крила у дрозофіли, б) трисомія за 21– ою парою хромосом у людини, в) горіхоподібна форма гребеня у курей, г) рахіт у людини.Порівняння модифікаційної та мутаційної мінливості

Критерії порівняння

Мінливість

Модифікаційна

Мутаційна

Причини появи

Зміна умов сердовища, у результаті чого організм змінюється в межах норми реакції ,заданої генотипом

Вплив зовнішніх і внутрішніє мутагенних факторів, у результаті чого відбувається зміна в генах і хромосомах

Властивості

Однотипність реакцій, зміни не успадковуються

Непердбачуванність. Мутації не зникають впродовж життя і можуть успадковуватися

Частота появи

Зміни з’являються массово

Зміни з’являються в окремих особин

Спрямованість

Характеризується спрямованістю

Неспрямована, оскільки один і той самий мутаген може спричиняти різні мутації

Значення для особини

Підвищує життєздатність особин, притосованість до умов середовища, виживання потомства

Корисні зміни призводять до виживання, шкідливі – до загибелі організму

Роль в еволюції

Адаптація організмів до умов навколишнього середовища

Матеріал для природного і штучного добору

ПрикладиЗбільшення числа еритроцитів у крові людини, яка піднялася на гори, розвиток кістково – м’язової системи в результаті тренуваньМутаційні зміни форми крил у дрозофіли , гемофілія , дальтонізмПрактична робота №4.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка