Додаток до рішення районної ради від 04 березня 2014 року №350 комплексна програма
Скачати 110.82 Kb.
Дата конвертації21.04.2016
Розмір110.82 Kb.
Додаток

до рішення районної ради

від 04 березня 2014 року № 350


КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

розвитку первинної медико-санітарної допомоги у Підволочиському районі

на 2014-2016 роки

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ охорони здоров'я Підволочиської районної державної адміністрації.


2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1158 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року», доручення голови районної державної адміністрації від 18.11.2013 року № 65 «Про розроблення проекту програми розвитку первинної медико – санітарної допомоги у Підволочиському районі на 2014-2016 роки».

3.

Розробник програми

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Підволочиський комунальний центр первинної медико-санітарної допомоги

5.

Відповідальні виконавці програми

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, виконкоми міської, селищної та сільських рад

6.

Учасники програми

1. Відділ охорони здоров΄я райдержадміністрації

2. Лікувально-профілактичні заклади району

3. Сільські ради

4. Підприємства та організації району7.

Термін реалізації програми

2014 - 2016 роки


8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний, бюджети органів місцевого самоврядування, інші кошти

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього,


у тому числі:

1 150 тис грн.

9.1.

Коштів районного бюджету

300 тис грн.

9.2.

Бюджети органів місцевого самоврядування

800 тис грн
9.3.

Інші джерела

50 тис грн


2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована

програма

Громадяни України незалежно від місця проживання мають право на отримання в усіх лікувально-профілактичних закладах системи охорониздоров’я гарантований рівень медичної допомоги, який визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 року № 955 “Про затвердження програми надання громадянам гарантованої державної безоплатної медичної допомоги”. Однак, на сьогодні медичне обслуговування не лише на селі, де ситуація критична, а й у містах, не дає можливості кожному громадянину реалізувати своє, гарантоване статтею 49 Конституції України, право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування . Згідно цієї ж статті, держава зобов’язана створювати умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Водночас, якість роботи цих закладів та їх кадрове забезпечення не завжди відповідає сучасним вимогам та потребам мешканців сільських територій. На думку експертів, 65% смертей у сільській місцевості можна булоуникнути завдяки своєчасному та кваліфікованому медичному обслуговуванню.

На сьогодні селяни, маючи право на отримання невідкладної медичної допомоги такого самого рівня, як і мешканці міст, насправді не можуть претендувати на це. Причинами такого стану справ є, насамперед, нестача належно обладнаних приміщень, відсутність достатньої кількості медикаментіві транспортних засобів, а також дефіцит кваліфікованих медичних кадрів.
Ситуація ускладнюється і тим, що випускники вітчизняних медичних університетів украй неохоче погоджуються працювати у сільській місцевості, адержава упродовж тривалого періоду часу виявляється не спроможною розробити дієві механізми вирішення цієї проблеми.

В Підволочиському районі функціонує 8 фельдшерсько-акушерських пунктів, 30 фельдшерських пунктів, 3 медичні пункти та 10 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Загальною проблемою для сільських закладів охорони здоров′я є низька матеріально-технічна база, що не відповідає табелям оснащення, затверджених наказом МОЗ України від 27 лютого 2012 року № 132 «Про затвердження Примірного табеля оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу» та наказом МОЗ України від 31.10.2011 № 739 «Про затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень», зокрема: ЛОР-обладнання мають 40% лікарських амбулаторій, таблиці Сивцева-Головіна (для визначення гостроти зору) – 8%, в лікарських амбулаторіях сіл Токи, Остап′є, Колодіївка відсутні або потребують заміни електрокардіографи, в більшості амбулаторій відсутнє хірургічне обладнання, фізіотерапевтична апаратура застаріла та не оновлювалась протягом багатьох років.


Потребують капітальних ремонтних робіт та облаштування внутрішньої вбиральні амбулаторії загальної практики сімейної медицини сіл Качанівка, Кошляки та Остап′є, завершення ремонту в новому приміщенні амбулаторії с. Токи, проте недостатнє фінансування медичної галузі не дозволяє це зробити.

Для створення електронного реєстру пацієнтів, єдиної комп′ютерної мережі лікувально-профілактичних закладів району необхідно вирішити питання забезпечення закладів первинної ланки оргтехнікою (комп′ютерами). Станом на 01 листопада 2013 року тільки в амбулаторіях сіл Нове Село, Кам′янки та Новосілка є комп′ютерна техніка, проте підключена до інтернету тільки в Новосільській та Кам’янківській амбулаторіях. Інші 7 амбулаторій потребують комп′ютеризації.

Для поліпшення швидкої та невідкладної медичної допомоги, що надається сільському населенню, підвищення якості послуг, пов'язаних з їх транспортуванням до лікувально-профілактичних закладів необхідно забезпечити лікарські амбулаторії спеціальними автотранспортними засобами в селах: Новосілка, Галущинці, Колодіївка, Кошляки, Токи, Кам′янки, Старий Скалат.

Реалізація даної програми направлена на залучення коштів місцевих бюджетів для вирішення вищеперерахованих питань.3. Визначення мети програми
Метою програми є об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність на території сільських населених пунктів в напрямку підвищення стандартів життя, модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я району, оснащення їх необхідним медичним обладнанням, комп′ютерною технікою, автотранспортом, поліпшення умов праці медичних працівників, що допоможе забезпечити сільське населення якісними медичними послугами.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми
Медична допомога сільським жителям в районі є доступною. Проте є проблеми, які накопичувалися роками і потребують невідкладного вирішення шляхом додаткового фінансування з районного та місцевих бюджетів.

Оптимальним варіантом розв’язання проблем є поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і тривалості життя, а також:

організації медико-санітарної допомоги населенню, забезпечення її високої якості та ефективності, пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;

удосконалення матеріально-технічної бази охорони здоров’я відповідно до світових стандартів, запровадження правових, економічних, управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я;

залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування захворювань;

запровадження ефективної системи багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на охорону здоров’я;

поліпшення медичної допомоги вразливим верствам населення та жителям села;

забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

підвищення ефективності використання наявних кадрів, фінансових та матеріальних ресурсів охорони здоров’я;

створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;

удосконалення інноваційної політики в сфері охорони здоров’я;

впровадження системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних інформаційних і телемедичних технологій в діяльності первинної медико-санітарної допомоги.

Програма розрахована на реалізацію заходів протягом 3-х років з 2014 по 2016 роки.

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями функціонування та розвитку первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню Підволочиського району на 2014-2016 років є:  • збереження і покращення здоров'я населення;

  • гарантована доступність і якість кваліфікованої медичної допомоги;

- будівництво, реконструкція, проведення ремонту, оснащення обладнанням, автотранспортом і засобами зв’язку та створення умов для заохочення медичного персоналу та випускників медичних освітніх закладів до проживання та професійної діяльності у сільській місцевості;

- удосконалення організації медичної допомоги, пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;  • підвищення рівня санітарної культури населення, формування здорового способу життя ;

  • удосконалення механізмів фінансування закладів охорони здоров'я.

Виконання програми дає змогу:

підвищити ефективність роботи закладів охорони здоров’я з метою подолання несприятливих демографічних тенденцій;

збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається:

лікарями загальної практики – сімейними лікарями – щороку на 7 – 10%;

на засадах сімейної медицини на рівні амбулаторно-поліклінічної допомоги – щороку на 5 – 7%;

сформувати систему надання населенню високоякісної медичної допомоги на засадах сімейної медицини;

створити умови для реалізації принципу організації та координації лікарем загальної практики – сімейним лікарем - надання пацієнтам спеціалізованої та стаціонарної медичної допомоги;

забезпечення збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази, її модернізація;

покращити оснащення закладів загальної практики – сімейної медицини відповідно рекомендованих табелів оснащення та нормативів.
6. Перелік завдань і заходів та ресурсне забезпечення

комплексної програми розвитку

первинної медико-санітарної допомоги

у Підволочиському районі на 2014-2016 роки

Фінансування програми здійснюється в межах видатків, затверджених в районному бюджеті на охорону здоров′я, за рішеннями міської, селищної, сільських рад щодо виділення та спрямування коштів на виконання вказаної програми, а також з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Роки


виконанняУсього витрат на виконання програми (тис. грн.)2014 рік

2015 рік

2016 рік
Обсяг ресурсів, усього, (тис.грн) у тому числі:

390


380


3801 150

районний бюджет:

1. кошторисні призначення учасників програми

2. бюджети органів місцевого самоврядування

100
280100
260100
260300
800
Інші джерела (тис.грн)


10

20

20

50

Обсяг вказаних видатків є орієнтовним і визначається рішеннями районної ради, місцевих рад про районний бюджет або про внесення змін до показників районного бюджету та місцевих бюджетів на відповідний рік.7. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію та контроль за ходом виконання районної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги у Підволочиському районі на 2014-2016 роки здійснює відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації.

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради М.М. Рубльовський

Мельник М.Б.

Герасій Ж.В.

Комплексна програма


розвитку первинної медико-санітарної допомоги у Підволочиському районі на 2014-2016 роки


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка