Додаток до рішення шістнадцятої сесії обласної ради шостого скликання від травня 2013 року Обласна Програма
Скачати 266.03 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір266.03 Kb.
Додаток
до рішення шістнадцятої сесії обласної ради шостого скликання

від «____» травня 2013 рокуОбласна Програма реформування стоматологічної служби Полтавської області

на 2013-2016роки

ПОЛТАВА 2013

ПАСПОРТ

Обласної Програми реформування стоматологічної служби Полтавської області на 2013-2016роки

1

Ініціатор розробки Програми

Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

2

Дата, номер і назва розпорядчого

документа органу виконавчої влади

про розроблення Програми


План контролю виконання заходів, передбачених Національним планом дій на 2013рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентно-спроможна економіка, ефективна держава», у березні - грудні 2013 року

3

Розробник Програми

Департамент охорони здоров’я Полтавської

обласної державної адміністрації
4

Спів-розробник Програми

Полтавська обласна клінічна стоматологічна поліклініка

5

Учасники Програми

Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, Українська медична стоматологічна академія

6

Відповідальний

виконавець ПрограмиДепартамент охорони здоров’я Полтавської

обласної державної адміністрації,7

Термін реалізації Програми

2013-2016 роки

7

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний, міський, районний

8

Загальний орієнтовний обсяг

фінансових ресурсів, необхідних для реалізації ПрограмиНе потребує додаткового фінансування 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Однією з найбільш актуальних проблем України є стан здоров’я населення, в тому числі його складової – стоматологічного здоров’я. Низький рівень стоматологічного здоров’я, насамперед дитячого населення та вагітних жінок, негативно впливає на стан загального здоров’я впродовж всіх періодів життя людини, спричиняючи соціальні та фінансові проблеми та негативно впливаючи на рівень соціально - економічного розвитку країни. Особливо занепокоєння викликає стабільно висока поширеність стоматологічних захворювань у всі вікові періоди, насамперед значну ураженість твердих тканин зубів та пародонта у вагітних жінок та дітей. Результати епідеміологічних досліджень свідчать , що розповсюдженість карієсу зубів тимчасового прикусу у 6-ти річних дітей становить 87,9% при інтенсивності ураження КПУ3 -4,6; розповсюдженість карієсу зубів постійного прикусу у 12-ти річних дітей 72,3% при інтенсивності ураження КПУ3 – 2,75.

В регіонах з вмістом фтору в питній воді менше 0,5 мг/л розповсюдженість карієсу зубів становіть 78,6% при КПУ3-3,62. В регіонах з вмістом фтору в питній воді більш 0,5 мг/л розповсюдженість карієсу зубів обрівнюється 61,7 % при КПУ3-2,05. Розповсюдженість хронічного катарального гінгівіту серед дітей віком 12-15 років становить в середньому 70-80%, сягаючи в окремих регіонах 95-98%. Розповсюдженість зубощелепних аномалій у дітей та підлітків віком 7-18 років перевищує 60,0%. Високою залишається питома вага вроджених вад розвитку, пухлин, онкологічних та запальних захворювань, травм щелепно - лицевої ділянки. Стоматологічна захворюваність дитячого населення в забруднених регіонах перевищує у 1,5-3 рази аналогічні показники серед дітей, які проживають в екологічно благополучних регіонах.

В той же час європейські цілі, визначені ВООЗ до 2010 року, передбачають конкретні заходи щодо підвищення рівня стоматологічного здоров’я, визначають чіткі показники інтенсивності і поширеності стоматологічних захворювань. Запровадження рекомендацій ВООЗ у країнах Європи довело значну соціальну і медичну ефективність стосовно підвищення і збереження високого рівня стоматологічного здоров’я населення. Більшість країн Євросоюзу, які запровадили рекомендації ВООЗ принципи, вже досягли цілей стосовно стоматологічного здоров’я.

Аналіз сучасного стану стоматологічної галузі України та перспектив розвитку в України свідчить про необхідність реорганізації стоматологічної служби, при цьому створення нової організаційної моделі стоматологічної служби в Україні має відбуватись в умовах реформування системи охорони здоров’я населення, як передбачається Указом Президента України № 128/2013 «Про національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».


 1. Мета і завдання Програми

Головною метою обласної Програми реформування стоматологічної служби Полтавської області у 2013-2016 роках - є перехід на ефективну систему економічного управління та планування фінансових, кадрових і матеріальних ресурсів, модернізація основних виробничих фондів і запровадження новітніх технологій, зміцнення здоров'я населення та якості надання стоматологічної допомоги.

Основними завданням для досягнення визначеної мети є:

оптимізація системи організації, планування та управління стоматологічною службою області на основі підвищення її конкурентоспроможності на ринку стоматологічних послуг та налагодження тісних зв’язків між окремими її структурними ланками;

запровадження технології ресурсозбереження та перехід на економічні механізми стимулювання праці й раціонального використання наявних ресурсів у стоматологічній службі;

активізація роботи щодо нарощування обсягів позабюджетних надходжень та залучення інвестиційних коштів для модернізації основних виробничих фондів і реалізації інноваційних проектів з налагодження виробництва нових видів стоматологічних послуг;

налагодження системи статистичного моніторингу за якістю медичної допомоги на різних етапах її надання та організація контролю за формуванням попиту серед пацієнтів на ринку стоматологічних послуг.


 1. Обґрунтування шляхів і засоби розв’язання проблем

Зважаючи на необхідність комплексного підходу до вирішення проблеми підвищення рівня стоматологічного здоров’я, зменшення інтенсивності і поширеності стоматологічних захворювань, слід відзначити, що ефективність її розв'язання залежить від координації дій органів виконавчої влади, які забезпечують реалізацію державної політики в зазначеній сфері.

Програмою передбачено протягом 2013 - 2016 років здійснити комплекс заходів, направлених на створення умов для забезпечення створення ефективної системи надання стоматологічної допомоги населенню області. 1. Завдання і заходи Програми

Програмою передбачено поетапна модернізації та реформування системи надання стоматологічних послуг в області на період 2013-2016 роки.
  1. Підготовчий етап реформування (до 01.07.2013 р.):
 1. Проведення аналізу та експертних оцінок роботи стоматологічної служби:

демографічних показників, території обслуговування (чисельність, щільність розселення, віково-статева структура населення);

стоматологічний стан здоров'я населення території обслуговування (показники розповсюдженості та інтенсивності карієсу, захворюваності)ресурсного (кадрового, фінансового, матеріально-технічного)

забезпечення та організаційно-функціональної структури стоматологічних відділень та кабінетів відповідної адміністративної території;

порядку надання стоматологічної допомоги у стоматологічних відділеннях та кабінетах відповідної адміністративної території (самостійне звернення, кероване направлення лікарем первинної медико-санітарної допомоги (далі - ПМСД), наявність регламентованого переліку показань для направлення хворого на консультування та лікування до лікарів-стоматологів);

розподілу обсягів надання медичної допомоги між лікарями стоматологами стоматологічних кабінетів та відділень, обґрунтованості направлення хворих лікарями-стоматологами в стоматологічні відділення ЦРЛ та обласні стоматологічні заклади;

основних показників діяльності стоматологічної служби районів. 1. Здійснення оцінки можливостей та порядку взаємодії стоматологічних кабінетів та відділень із закладами спеціалізованої медичної стоматологічної допомоги.

 2. Вивчення позиції та готовності лікарів-стоматологів до структурно-функціональної реорганізації системи медичного стоматологічного обслуговування населення відповідної адміністративної території на принципах розмежування вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги.

 3. Вивчення позиції населення щодо зміни порядку надання медичної стоматологічної допомоги з подальшим формуванням позитивного ставлення населення до цих системних перетворень шляхом проведення відповідної роз'яснювальної роботи з залученням засобів масової інформації.

5. Визначення реальних потреб у кадрових (насамперед у лікарях-стоматологах), фінансових та матеріально-технічних ресурсах.

6. Підготовлення організаційного проекту та плану реорганізації вторинного та третинного рівнів надання стоматологічної допомоги.
  1. Перший етап (до 01.09.2013 р.):
 1. Створення Комунальної установи «Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна поліклініка» Полтавської обласної ради як бюджетної установи шляхом приєднання до Полтавської обласної клінічної стоматологічної поліклініки стоматологічних відділень та стоматологічних кабінетів закладів охорони здоров’я ;

 2. Затвердження індивідуального штатного розпису КУ «Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна поліклініка» Полтавської обласної ради відповідно до пункту 3 Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.02.2000 року № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я»;

 3. Врегулювання майнових відносин при передачі в оренду приміщень стоматологічних відділень та кабінетів закладів охорони здоров’я, визначення розміру орендної плати та порядку відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»;

 4. Приєднання та оптимізація мережі стоматологічних відділень та кабінетів на першому етапі обласних закладів охорони здоров'я;

 5. Централізація фінансових ресурсів на обласному бюджеті та спрямування їх на забезпечення медичного стоматологічного обслуговування населення області для більш ефективного управління фінансовими, матеріальними та кадровими ресурсами.
  1. Другий етап (1.01.2014 р.):

 1. Продовження приєднання та оптимізації мережі стоматологічних кабінетів та відділень на другому етапі міських та районних закладів охорони здоров'я;

 2. Продовження централізації фінансових ресурсів на обласному бюджеті та спрямування їх на забезпечення медичного стоматологічного обслуговування населення області для отримання більш ефективного управління фінансовими, матеріальними та кадровими ресурсами;

 3. Поступове формування оптимальної мережі закладів третинного рівня надання медичної стоматологічної допомоги з урахуванням інтенсивності надання стоматологічних послуг на засадах єдиного медичного простору;

 4. Створення у складі центральних районних лікарень стоматологічних відділень для надання консультативно-діагностичної стоматологічної допомоги;

 5. Перехід на систему оперативного управління та контролю за діяльністю стоматологічної служби на основі визначення нормативів та оцінки фактичного відхилення від них завдяки запровадженню автоматизованої системи щоквартальної рейтингової оцінки за такими напрямками: відвідування в цілому та в залежності від їх мети; навантаження на лікарів у цілому та за профілями з урахуванням функції лікарської посади та умовних одиниць трудовитрат (УОТ); бюджетні надходження та їх використання за видами видатків; використання матеріалів; надходження позабюджетних коштів в цілому та з урахуванням джерел їх формування; використання позабюджетних коштів в цілому та за видами видатків;використання енергоресурсів; обсяги економії засобів та ресурсів у цілому та в залежності від їх видів;

 6. Впровадження єдиної електронної системи обліку і звітності;  1. Третій етап (2015 р.):
 1. Завершення реформування КУ «Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна поліклініка» Полтавської обласної ради .

 2. Завершення підпорядкування стоматологічних закладів вторинного рівня КУ «Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна поліклініка» Полтавської обласної ради.

 3. Запровадження механізму реалізації права пацієнтів вільно вибирати лікаря – стоматолога для надання медичної стоматологічної допомоги або у визначеному порядку його змінювати;

 4. Запровадження механізмів забезпечення організації доступу пацієнтів до спеціалізованої допомоги через направлення лікаря-стоматолога за винятком випадків, що потребують подання невідкладної спеціалізованої стоматологічної допомоги;

 5. За рахунок раціонального використання бюджетних коштів та заощадження позабюджетних надходжень покращення матеріально-технічної бази КУ «Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна поліклініка» Полтавської обласної ради.
  1. Четвертий (завершальний) етап (2016 р.):
 1. Здійснення моніторингу ефективності впровадження та корекції нормативно - правових актів для підвищення ефективності надання стоматологічної допомоги.


5. Очікувані результати виконання Програми
Покращення доступності стоматологічної допомоги, підвищення рівня стоматологічного здоров’я населення області, зменшення інтенсивності і поширеності стоматологічних захворювань.

Поліпшення керованості та підвищення ефективності діяльності стоматологічної служби області, ліквідація міжбюджетних бар’єрів при наданні стоматологічної допомоги.

Налагодження системи статистичного моніторингу за якістю медичної допомоги на різних етапах її надання та організація контролю за формуванням попиту серед пацієнтів на ринку стоматологічних послуг.

Створення умов для реалізації права на доступність кваліфікованої стоматологічної допомоги та інших прав людини у галузі охорони здоров’я для забезпечення ефективних механізмів функціонування системи стоматологічної допомоги в умовах єдиного медичного простору, зокрема в контексті використання системи результативного розподілу коштів на противагу фінансування за принципом утримання стоматологічних закладів охорони здоров’я.

Створення економічної мотивації для збільшення ефективності та якості наданих медичних послуг.

Управління фінансовими ресурсами, спрямоване на результат – економія бюджетних ресурсів на 3 % від фінансування стоматологічної галузі станом на 2012рік;

Збільшення рівня задоволеності населення стоматологічними послугами.

Підвищення рівня кваліфікації медичних працівників.


 1. Напрями діяльності та заходи Програми


Напрями діяльності та заходи обласної Програми

реформування стоматологічної служби Полтавської області на 2013-2016роки


№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін вико -нання заходу

Виконавці

Залученні

до

виконанняДжерела фінансування

Орієнто-ваний обсяг фінансу-вання (тис. грн.)

У тому числі по роках

Очікуваний результат

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Підготовчий етап реформування

1

Забезпечення проведення аналізу та експертних оцінок роботи стоматологічної служби

  1. Аналіз демографічних показників, території обслуговування

До 01.07.

2013


Департамент охорони здоров'я

Полтавська обласна клінічна стоматологічна поліклініка, Українська медична стоматологічна академія

Не потребує фінансування

Визначення реального стану справ, створення передумов до реорганізації та модернізації надана стоматологічної допомоги в області  1. Моніторинг та аналіз стоматологічного стан здоров'я населення території обслуговування

До 01.07.

2013


Департамент охорони здоров'я

Полтавська обласна клінічна стоматологічна поліклініка, Українська медична стоматологічна академія

Не потребує фінансування

Визначення реального стану справ, створення передумов до реорганізації та модернізації надана стоматологічної допомоги в області  1. Визначення та забезпечення необхідної функціональної структури стоматологічних відділень та кабінетів відповідної адміністративної території

До 01.07.

2013


Департамент охорони здоров'я, облдержадміністрації, міськвиконкоми

Полтавська обласна клінічна стоматологічна поліклініка, Українська медична стоматологічна академія

Не потребує фінансування

Визначення реального стану справ, створення передумов до реорганізації та модернізації надана стоматологічної допомоги в області  1. Затвердження порядку надання стоматологічної допомоги у стоматологічних відділеннях та кабінетах відповідної адміністративної території

До 01.07.

2013


Департамент охорони здоров'я, облдержадміністрації, міськвиконкоми

Полтавська обласна клінічна стоматологічна поліклініка, Українська медична стоматологічна академія

Не потребує фінансування

Визначення реального стану справ, створення передумов до реорганізації та модернізації надана стоматологічної допомоги в області  1. Здійснення розподілу обсягів надання медичної допомоги між лікарями стоматологами стоматологічних кабінетів та відділень

До 01.07.

2013


Департамент охорони здоров'я

Полтавська обласна клінічна стоматологічна поліклініка, Українська медична стоматологічна академія


Не потребує фінансування

Визначення реального стану справ, створення передумов до реорганізації та модернізації надана стоматологічної допомоги в області  1. Визначення критеріїв обґрунтованості направлення хворих лікарями-стоматологами в стоматологічні відділення ЦРЛ та обласні стоматологічні заклади

До 01.07.

2013


Департамент охорони здоров'я,

Полтавська обласна клінічна стоматологічна поліклініка, Українська медична стоматологічна академія

Не потребує фінансування

Визначення реального стану справ, створення передумов до реорганізації та модернізації надана стоматологічної допомоги в області

2

Здійснення оцінки можливостей та порядку взаємодії стоматологічних кабінетів та відділень із закладами спеціалізованої медичної стоматологічної допомоги

  1. Проведення моніторингу та експертне оцінок, юридичні аспекти

До 01.07.

2013


Департамент охорони здоров'я

Полтавська обласна клінічна стоматологічна поліклініка, Українська медична стоматологічна академія

Не потребує фінансування

Визначення реального стану справ, створення передумов до реорганізації та модернізації надана стоматологічної допомоги в області

3

Вивчення позиції та готовності лікарів-стоматологів та населення до структурно-функціональної реорганізації системи медичного стоматологічного обслуговування населення

3.1.Проведення анкетування, круглих столів із залученням громадськості, проведення широкої інформаційної компанії

До 01.08.

2013


Департамент охорони здоров'я

Полтавська обласна клінічна стоматологічна поліклініка, Обласний центр здоров'я

Не потребує фінансування

Створення позитивного ставлення медичних працівників та населення до реформування та модернізації стоматологічних послуг в області

4

Визначення реальних потреб у кадрових фінансових та матеріально-технічних ресурсах

4.1.Проведення відповідних розрахунків

До 01.08.

2013


Департамент охорони здоров'я

Полтавська обласна клінічна стоматологічна поліклініка, Українська медична стоматологічна академія

Не потребує фінансування

Створення передумов до єдиного медичного простору в стоматології

5

Підготовлення організаційного проекту та плану реорганізації вторинного та третинного рівнів надання стоматологічної допомоги

  1. Розробка проекту

2013р.

Департамент охорони здоров'я,

Полтавська обласна клінічна стоматологічна поліклініка, Українська медична стоматологічна академія

Не потребує фінансування

Завершення здійснення підготовчого етапу виконання Програми
Перший етап :

6

Створення Комунальної установи «Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна поліклініка» Полтавської обласної ради

  1. Розробка та затвердження Статуту, положення, штатного розпису, реєстрація

До 01.09

2013


Департамент охорони здоров'я


Полтавська обласна клінічна стоматологічна поліклініка


Не потребує фінансування

Юридичне закріплення  1. Укладання договорів оренди майна

До 01.09

2013


Департамент охорони здоров'я

Полтавська обласна клінічна стоматологічна поліклініка

Не потребує фінансування

Юридичне закріплення

7

Оптимізація мережі стоматологічних відділень та кабінетів

7.1.Об»еднання стоматологічних відділень та кабінетів,які фінансуються за рахунок обласного бюджету

До 01.09.

2013


Департамент охорони здоров'я

Полтавська обласна клінічна стоматологічна поліклініка

Не потребує фінансування

Раціональне використання матеріально-технічних та кадрових ресурсів7.2. Консолідація коштів обласного бюджету


До 01.09

2013


Департамент охорони здоров'я

-

Не потребує фінансування

Раціональне використання фінансових ресурсів
Другий етап (1.01.2014 р.):

8

Оптимізації мережі стоматологічних кабінетів та відділень

8.1. приєднання та оптимізації мережі стоматологічних кабінетів та відділень міських та районних закладів охорони здоров'я;

До 01.01.

2014


Департамент охорони здоров'я, райдержадміністрації, міськвиконкоми
Не потребує фінансування

Раціональне використання матеріально-технічних та кадрових ресурсів8.2.Централізація фінансових ресурсів на обласному бюджеті

До 01.01.

2014


Департамент охорони здоров'я, райдержадміністрації, міськвиконкоми
Не потребує фінансування

Раціональне використання фінансових ресурсів

9

Формування оптимальної мережі закладів третинного рівня надання медичної стоматологічної допомоги

9.1. Забезпечення інтенсивності надання стоматологічних послуг, нормування

До 01.01.

2014


Департамент охорони здоров'я

Полтавська обласна клінічна стоматологічна поліклініка, Українська медична стоматологічна академія

Не потребує фінансування

Покращення якості надання медичної допомоги9.2. Створення у складі центральних районних лікарень стоматологічних відділень для надання консультативно-діагностичної стоматологічної допомоги

До 01.01.

2014


Департамент охорони здоров'я, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Полтавська обласна клінічна стоматологічна поліклініка, Українська медична стоматологічна академія

Не потребує фінансування

Покращення доступності до якісних стоматологічних послуг населення області9.3.Визначення нормативів та оцінки фактичного відхилення від них завдяки запровадженню автоматизованої системи щоквартальної рейтингової оцінки

До 01.01.

2014


Департамент охорони здоров'я,

Полтавська обласна клінічна стоматологічна поліклініка, Українська медична стоматологічна академія

Не потребує фінансування

Запровадження системи оцінки роботи стоматологічної служби на підставі показників якості та інтенсивності9.4.Впровадження єдиної електронної системи обліку і звітності

До 01.01.

2014


Департамент охорони здоров'я

Полтавська обласна клінічна стоматологічна поліклініка


На базі існуючих інформаційних систем та перерозподілу наявних ресурсі

Створення уніфікованих електронних баз
Третій етап

10

Завершення реформування стоматологічної служби області

10.1. Завершення підпорядкування стоматологічних закладів вторинного рівня

КУ «Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна поліклініка» Полтавської обласної ради2015

Департамент охорони здоров'я

Полтавська обласна клінічна стоматологічна поліклініка

Не потребує фінансування

Створення єдиного медичного простору в стоматології10.2. Запровадження механізму реалізації права пацієнтів вільно вибирати лікаря

2015

Департамент охорони здоров'я

Полтавська обласна клінічна стоматологічна поліклініка, Українська медична стоматологічна академія

Не потребує фінансування

Покращення доступності стоматологічної допомоги, підвищення рівня стоматологічного здоров’я населення області, зменшення інтенсивності і поширеності стоматологічних захворювань, економія бюджетних ресурсів на 5-7% від фінансування стоматологічної галузі станом на 2012рік; Створення економічної мотивації для збільшення ефективності та якості наданих медичних послуг
10.3.Створення дієвої системи маршрутизації пацієнтів

2015

Департамент охорони здоров'я

Полтавська обласна клінічна стоматологічна поліклініка, Українська медична стоматологічна академія

Не потребує фінансування
Четвертий етап

11

Здійснення моніторингу ефективності впровадження Програми

11.1. Проведення експертних оцінок, анкетування, круглих столів із залученням громадськості

2016

Департамент охорони здоров'я

Полтавська обласна клінічна стоматологічна поліклініка, Українська медична стоматологічна академія, Обласний центр здоров'я


Не потребує фінансування

Збільшення рівня задоволеності населення Налагодження системи статистичного моніторингу за якістю медичної допомоги на різних етапах її надання та організація контролю за формуванням попиту серед пацієнтів на ринку стоматологічних послуг11.2. Висвітлення результатів виконання програми

2016

Департамент охорони здоров'я

Полтавська обласна клінічна стоматологічна поліклініка, Українська медична стоматологічна академія, Обласний центр здоров'я

Не потребує фінансування
 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми і координація дій між виконавцями

Програми покладається на Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації звітує перед обласною радою про виконання Програми один раз на рік до 1 лютого.Директор

Департаменту охорони здоров’я В.П. Лисак


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка