Доктора біологічних наук, професора Житомирського державного університету імені Івана Франка
Сторінка11/15
Дата конвертації14.04.2016
Розмір3.06 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

ВАСИЛЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА


Аспірант кафедри зоології

Біографічні дані. Василенко Ольга Миколаївна 1978 року народження. У 1995 році вступила до Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка на природничий факультет, який закінчила у 2000 р., здобувши вищу освіту за спеціальністю „Біологія та хімія” та отримавши кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології. Цього ж року вступила до магістратури на кафедру зоології ЖДПУ, яку з відзнакою закінчила у 2001 році, захистивши магістерську роботу.

Основні напрямки наукових досліджень: малакологія, трофологія, водна токсикологія.

Тематика наукової роботи: Трофічні показники молюсків роду Lymnaea (Lamark, 1799) у нормі, за трематодної інвазії і за дії йонів важких металів.

Мета роботи: дослідити особливості живлення ставковиків, встановити як впливають на основні трофологічні показники біотичні і абіотичні чинники навколишнього середовища. У звязку з цим поставлено завдання:

 1. З’ясувати якісний склад харчової грудочки ставковиків і ступінь наповнення їх шлунку та особливості вибірковості живлення окремих видів Lymnaea.

 2. Встановити величину середньодобових раціонів та тривалість проходження їжі через травний тракт ставковиків при годівлі їх різними видами корму.

 3. Обрахувати значення індексів: вибірковості; показників засвоюваності їжі, швидкостей добової продукції екскрементів і добової асиміляції та її ефективності для різних видів кормових об’єктів.

 4. З’ясувати, як на основні трофологічні показники молюсків впливає інвазія партенітами та личинками трематод .

 5. Дослідити вплив важких металів водного середовища на основні трофологічні показники ставковиків.

Актуальність дослідження зумовлена недостатнім рівнем висвітлення впливу йонів важких металів (вміст яких невпинно зростає у водоймах внаслідок антропічного забруднення) на бентичні організми, поширеністю ставковиків у водоймах України, важливістю вивчення трофологічних показників для розуміння фізіології живлення молюсків.

Найважливіші результати наукової роботи

Вперше визначено якісний склад харчової грудочки для 5 видів ставковиків, ступінь наповнення їх шлунку при споживанні різних видів корму та вибірковість живлення; визначено значення основних трофологічних показників – середньодобового раціону, тривалості проходження корму через травний тракт, його засвоюваності, та індексів: вибірковості; показників швидкостей добової продукції екскрементів і добової асиміляції та її ефективності для різних груп кормових об’єктів. Досліджено дію різних за природою та концентраціями полютантів (хлоридів цинку, хрому (ІІІ) та кадмію) на трофологічні показники ставковиків у нормі та за інвазії їх партенітами та личинками трематод.


Публікації та участь у конференціях. загальна кількість публікацій 15, з них 3 статті у фахових виданнях, визнаних ВАК України.

Список найважливіших наукових і науково-методичних праць:

 1. Вискушенко Д. А., Минюк М. Є., Чорномаз Т. В., Василенко О. М. Інвазія як обтяжуючий чинник при антропічному пресингу // Екологія. Людина. Суспільство: IV Міжнародна наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. –К.: НТУУ КПІ, 2001. –С. 19.

 2. Вискушенко Д.А., Минюк М.Є., Чорномаз Т.В., Василенко О.М. Вплив інвазії на деякі тест-функції молюсків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. – Серія: Біологія. – № 4 (15) Спеціальний випуск: Гідроекологія. – 2001. – С. 35-36.

 3. Стадниченко А. П., Василенко О. М., Вискушенко А. П. та ін. Вплив антропічного пресингу на природу Великої Волині // Науково-педагогічна спадщина академіка В. І. Вернадського як планетарне явище. – Полтава, 2001. – С. 164-166.

 4. Василенко О.М. Вплив трематодної інвазії на особливості трофіки ставковика вухатого // Вісн. Житомир. пед. ун-ту. – 2002. – №10. – С.79 – 82.

 5. O.Vasylenko. Peculiarities of an average daily ration of family mollusc Lymnaea. // XVIII Krajowe seminarium malakologiczne. – Szcrecin-Lublin, 2002. – P.5-6.

 6. O.Vasylenko. Peculiarities of an average daily ration of family mollusc Lymnaea. // Folia Malacologica. – 2002. - Vol. 10(1). – P. 35.

 7. Василенко О.М. Вплив трематодної інвазії на особливості трофіки Lymnaea palustris // Тези доповідей XІІ Конференції Українського товариства паразитологів. – К. , 2002. – С. 22

 8. Вискушенко Д.А., Чорномаз Т.В., Василенко О.М. Зміни водного балансу у молюсків під впливом стресуючих факторів навколишнього середовища // Екологія. Людина. Суспільство: V Міжнародна наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – К.: Політехніка, 2002. – С. 54-55

 9. Василенко О.М. Вплив трематодної інвазії на особливості трофіки ставковика воронного // Вісн. ДАУ, вип 1. – Житомир, 2003. – С. 321 –326.

 10. Вискушенко Д.А., Першко І. О, Василенко О. М., Чорномаз Т. В. Малакологічний аспект вивчення біологічного різноманіття // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Наука і освіта 2002” – Дніпропетровськ: Наукова думка, 2002 – С.31-32.

 11. Василенко О.М. Вплив партеніт трематод на трофіку інвазованих ними ставковиків воронних // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень 2003” – T. 5 – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003 – С 34-35.

 12. Василенко О.М. Особливості засвоюваності корму молюсками родини ставковикових // Материалы юбилейной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых,посвященной 180-летию со дня рождения Л.С. Ценковского – Одесса, 2003 – С 26-27.

 13. Василенко О.М. Енергетична цінність та хімічний склад молюсків Lymnaea stagnalis та Lymnaea gueretiniana (Molluska: Pulmonata) // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Наука і освіта 2002”. – T 3 – Дніпропетровськ: Наукова думка, 2003 – С. 4-5.

 14. Василенко О.М. Вплив трематодної інвазії на особливості трофіки Lymnaea balthica (Мollucka: Рulmonata) // Вісн. Львів. ун-ту. – 2003 – № 2. – С.84–87.

 15. Василенко О.В. Часова динаміка показників елективності живлення Lymnaea stagnalis (Мollusca: Рulmonata) / Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища: Збірник наукових праць. – Житомир: Волинь, 2004. – С. 22-23.

Перелік конференцій, у яких брала участь:

 1. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених “Екологія. Людина. Суспільство” (Київ, 2001-2003р.).

 2. Всеукраїнська конференція “Гідроекологія на межі тисячоліть” (Тернопіль, 2001).

 3. XІІ Конференція Українського товариства паразитологів (Севастополь, 2002 р.).

 4. Міжнародна наукова конференція “Молюски. Основні результати, проблеми та перспективи досліджень” (Житомир, 13-15 травня 2002р.).

 5. 6 Міжнародна конференція “Наука і освіта – 2003” (20-24 січня 2003р., Дніпропетровськ-Донецьк-Харків).

 6. Всеукраїнська Ювілейна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, присвячена 180-річчю з дня народження Л.С. Ценковського (Одеса, 28 березня-1квітня 2003 р.).

 7. Міжнародна науково-практична конференція “Екосистемні і морфоеволюційні дослідження молюсків” (Житомир, 13-15 травня 2004р.).


Наукові зв’язки підтримує з наступними установами:

 • Інститут зоології НАН України, лабораторія фауни і систематики безхребетних (Київ, Україна),

 • Інститут гідробіології НАН України (Київ, Україна).


ГАРБАР ДІАНА АНАТОЛІЇВНА

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка