Доктора біологічних наук, професора Житомирського державного університету імені Івана Франка
Сторінка12/15
Дата конвертації14.04.2016
Розмір3.06 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Аспірант кафедри зоологіїБіографічні дані. Гарбар Діана Анатоліївна народилась 26 січня 1978 року у м. Харкові. Закінчила середню школу № 34 у м. Житомирі з золотою медаллю, неодноразово брала участь у учнівських міських та обласних олімпіадах з біології, має грамоти за призові місця. У 1995 році вступила до Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка на природничий факультет, який закінчила у 2000 р з відзнакою за спеціальністю “Біологія. Хімія”.

Основні етапи трудової науково-педагогічної діяльності в освітніх закладах ІІІ-ІV рівня акредитації: • 2000р – вчитель біології і хімії у ЗОШ № 34 м. Житомира.

 • 2001р – викладач-стажист кафедри ботаніки ЖДПУ імені Івана Франка.

 • 15 жовтня 2002 року вступила до аспірантури при кафедрі зоології Житомирського державного педагогічного університету, де навчається на теперішній час.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 2 роки, в тому числі у даному навчальному закладі – 2 роки.
Основні напрямки наукових досліджень: каріологія, морфологія та систематика прісноводних легеневих молюсків.

Тематика наукової роботи: Комплексне морфологічне та каріологічне дослідження молюсків родини Bulinidae фауни України.
Мета роботи: дослідження конхологічних, анатомічних та каріологічних особливостей молюсків родини витушкових (Bulinidae) фауни України та здійснення комплексного аналізу цих характеристик з метою визначення можливості використання отриманих результатів для систематичної ревізії групи. Для її досягнення було поставлено такі завдання:

 1. Описати каріотипи видів роду Planorbarius.

 2. Здійснити порівняльно - каріологічний аналіз молюсків роду на рівні популяцій і видів.

 3. Встановити основні конхологічні та анатомічні особливості каріологічно досліджених популяцій.

 4. На основі отриманих результатів та літературних даних здійснити порівняльний аналіз конхологічних та анатомічних характеристик витушкових та оцінити їх значення для диференціації таксонів видового рівня.


Актуальність теми зумовлена тим, що таксономічні дослідження цієї групи молюсків минулих років базувались переважно на сукупності конхолого-анатомічних ознак. Крім того, малодослідженим залишається питання внутрішньовидової мінливості у родині Bulinidae. Західноєвропейські малакологи вважають, що рід Planorbarius включає єдиний поліморфний на, їх думку, вид, тоді як у вітчизняних джерелах кількість їх досягає 5. Ця невідповідність утруднює співставлення даних по малакології і вже багато років є предметом таксономічної дискусії різних наукових шкіл. Що стосується каріологічних досліджень, то їм приділялось мало уваги. Хоча хромосомний набір, завдяки своїй стабільності, може відігравати важливу роль у визначенні систематичного положення таксонів та дослідженнях процесів мікроеволюції, витушкові України у згаданому плані зовсім не досліджувались.

Найважливіші результати наукової роботи

На сьогодні вже виконано значну частину запланованої роботи відповідно до поставлених завдань дослідження. Відпрацьована методика анатомування молюсків та виготовлення каріологічних препаратів, частково досліджені конхологічні, анатомічні та каріологічні особливості витушкових, проведено експеримент з електрофорезу тканин молюсків. Використані методи дослідження дозволяють зробити попередній висновок про можливість зведення існуючих видів роду Planorbarius до єдиного поліморфного виду. На даний момент цей висновок підтверджують результати електрофоретичного експерименту.


Публікації та участь у конференціях. За матеріалами дослідження опубліковано 9 робіт, з них 1 стаття у фаховому виданні, визнаному ВАК України.
Список найважливіших наукових і науково-методичних праць:

 1. Гарбар Д.А., Гарбар О.В Проблеми і перспективи каріологічних досліджень черевоногих молюсків (Gastropoda: Pulmonata) // Вісник ЖДПУ. – 2002. - №10. – С. 3 – 4

 2. Гарбар Д.А. Діагностичне значення конхологічних ознак молюсків роду Planorbarius (Bulinidae, Gastropoda, Pulmonata) // Вісник ЖДПУ. – 2003. - №11. – С. 238 – 240

 3. Гарбар Д.А. Рід Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) у фауні України // Наукові записки державного природознавчого музею(Львів). – 2003. – №. 4– С. 18-21.

 4. Гарбар Д.А., Гарбар О.В., Уваєва О.І. Видовий склад колекцій молюсків родини Bulinidae та Planorbidae Центрального науково-природничого музею (Львів) // Мат-ли VI міжнар. наук-практ. конфер. „Наука і освіта 2003”. - Т. 3. Біологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. 2003. – С. 5.

 5. Гарбар Д.А. , Гарбар О.В. Застосування багатомірних статистичних методів для ідентифікації видової приналежності молюсків роду Planorbarius // Биоразнообразие. Экология. Эволюция. Адаптация. Мат-лы юб. науч. конфер. студ, аспир. и мол. уч., посвящ 180-лет. со дн. рожд. Л.С.Ценковского. – Одесса, 2003. – С. 36.

 6. Гарбар Д.А. , Гарбар О.В., Мельниченко Р.К., Уваєва О.І. Екологічні особливості молюсків родин Planorbidae та Bulinidae фауни України // VI Міжнар. наук-практ. конфер. студентів, аспірантів та молодих вчених „Екологія. Людина. Суспільство”. – Київ, 2003.– С.22 – 23.

 7. Гарбар Д.А. , Уваєва О.І. Вплив метеорологічних умов на життєдіяльність дрібних котушкових та витушкових Центрального Полісся // Мат-ли всеукр. наук-практ. конфер. «Біологічні основи охорони природи та рац-го викор-ня твар. світу». – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003.– С. 32 – 33.

 8. Гарбар Д.А., Гарбар О.В. Фауна прісноводних легеневих молюсків басейну р. Сіверський Донець // ІІ Міжнародна наук-практ. конфер. «Динаміка наукових досліджень 2003». – Т. 5. Біологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 35-36.

 9. Гарбар Д.А., Гарбар О.В. Використання стимуляторів мітозу в каріологічних дослідженнях молюсків / Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища: Збірник наукових праць. – Житомир: Волинь, 2004. – С. 33-34.


Перелік конференцій у яких брала участь:

  1. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених “Екологія. Людина. Суспільство” (Київ, 14-17 травня 2003р.).

  2. Міжнародна наукова конференція “Молюски. Основні результати, проблеми та перспективи досліджень” (Житомир, 13-15 травня 2002р.).

  3. 6 Міжнародна конференція “Наука і освіта – 2003” (20-24 січня 2003р., Дніпропетровськ-Донецьк-Харків).

  4. Всеукраїнська Ювілейна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, присвячена 180-річчю з дня народження Л.С. Ценковського (Одеса, 28 березня-1квітня 2003 р.).

  5. Міжнародна науково-практична конференція “Екосистемні і морфоеволюційні дослідження молюсків” (Житомир, 13-15 травня 2004р.).


Наукові зв’язки підтримує з наступними установами:

 • University of Silesia Faculty of Biology & Environmental Protection, Dept. of Hydrobiology (Katowice, Poland),

 • Інститут зоології НАН України, лабораторія фауни і систематики безхребетних (Київ, Україна),

 • Національний науково-природничий музей НАН України, (Київ, Україна),

 • Інститут гідробіології НАН України (Київ, Україна),

 • Інститут біології південних морів НАН України та його Одеський філіал (Одеса, Севастопіль, Україна),

 • Державний природознавчий музей НАН України (Львів, Україна).

ПАВЛЮЧЕНКО (ШЕВЧУК)

ОЛЕСЯ ВІКТОРІВНА

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка