Доктора біологічних наук, професора Житомирського державного університету імені Івана Франка
Сторінка13/15
Дата конвертації14.04.2016
Розмір3.06 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Аспірант кафедри зоологіїБіографічні дані. Павлюченко Олеся Вікторівна народилась 15 липня 1981року у м. Бердичеві Житомирської області. Ще у шкільні роки зацікавилась біологією. Протягом 1997–1998 рр. навчалася у Малій Академії Наук та займалась науковою діяльністю під керівництвом доктора біологічних наук, професора А. П. Стадниченко. Тема учнівської наукової роботи “Вміст радіонуклідів у продуктах харчування та їх вплив на здоров’я населення північних районів Житомирської області”. Ця робота у 1998 р. зайняла І місце на Всеукраїнському захисті учнівських наукових робіт. У цьому ж році закінчила школу з золотою медаллю і вступила на природничий факультет Житомирського державного педагогічного інституту. У студентські роки продовжила дослідження та захистила дипломну роботу. В 2003 р. закінчила Житомирський педуніверситет з відзнакою та поступила до аспірантури на кафедру зоології.
Основні напрямки наукових досліджень: малакологія, паразитологія.
Тематика наукової роботи: Aspidogaster conсhicola Baer і його хазяї молюски родини Unionidae.
Метою роботи є еколого-паразитологічне дослідження біологічної системи Unionidae – A. conchicola. Для її досягнення було поставлено такі завдання:

 1. Встановити види перлівницевих України, які є хазяями A.conchicola.

 2. З’ясувати особливості поширення паразита по території України, горизонтальну і вертикальну зональність розповсюдження у її межах, приурочення до басейнів великих річок країни.

 3. Визначити екстенсивність та інтенсивність інвазії різних видів перлівницевих. Дослідити їх залежність від віку, статі молюсків, наявності зябрової “вагітності”, типу водойми, прослідкувати сезону динаміку зараження Unionidae.

 4. Дослідити вплив гельмінтів на морфометричні індекси (серцевий, нирковий, печінковий, зябровий, мантійний).

 5. Встановити вплив паразитування A. conchicola на гістологічну будову внутрішніх органів молюсків, в яких локалізуються ці паразити.


Актуальність теми зумовлена відсутністю відомостей щодо остаточного кола хазяїв-молюсків, поширення паразита по території України, особливостей приурочення до басейнів великих річок. Залишаються не опрацьованими проблеми ендоекології, зокрема впливу гельмінта на організм перлівницевих. Детальне вивчення еколого-паразитологічних показників A. conchicola дозволить з’ясувати чи є він потужним чинником, здатним впливати на чисельність, густину та структуру популяцій Unionidae.

Найважливіші результати наукової роботи

На даний час досліджено вплив Aspidogaster conchicola на морфометричні індекси Unio pictorum. Невисока інтенсивність інвазії викликає зростання серцевих і ниркових індексів, що є свідченням посилення функцій серця і нирок і може розглядатися як захисна реакція молюсків на вплив паразитів. Тяжка інвазія викликає значне пригнічення усіх життєвих функцій організму і спричиняє загибель хазяїв, що призводить до змін вікової і статевої структури популяцій перлівницевих. Впливу A. conchicola на значення печінкових індексів не виявлено.


Публікації та участь у конференціях. За результатами наукової роботи опубліковано 9 праць, з них 2 у провідних фахових виданнях, визнаних ВАК України.
Список найважливіших наукових і науково-методичних праць:

 1. Стадниченко А.П., Іваненко Л.Д., Шевчук О.В. та ін. Влияние трематодной инвазии на накопление ионов тяжелых металлов пресноводными моллюсками (Gastropoda: Pulmonata: Pectinibranchia) // Паразитология. – 1998. – 32 (4). – С.357–362.

 2. Стадниченко А.П., Киричук Г.Є., Янович Л.М., Шевчук О.В. Уровень содержания радионуклидов в пищевом рационе населения Житомирского Полесья и его медицинские последсвия // Тез. докл. междун. конф. «Современные проблемы изучения, использования и охраны природных комплексов Полесья» – Минск, 1998. – С. 59.

 3. Стадниченко А.П., Киричук Г.Є., Шевчук О.В. та ін. Еколого-медична ситуація Житомирщини // Одесса: ОЦНТЭИ, 2000. – С. 332-336.

 4. Вискушенко А.П. Вискушенко Д.А., Шевчук О.В. та ін. Актуальні екологічні проблеми Бердичівщини. // Бердичівщина: поступ у третє тисячоліття. Наук. зб. «Велика Волинь», 2001. – т.22. – С. 311-314.

 5. Пінкіна Т.В., Гирин В.К., Павлюченко О.В. та ін. Черевоногі легеневі молюски (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) в системі біологічного моніторингу // Вісник Житомирського педагогічного університету, 2002. – Вип. 10. – С. 185-187.

 6. Павлюченко О.В. Морфометричні індекси Unio pictorum ponderosus в нормі та за інвазії його Aspidogaster conchicola / Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища: Збірник наукових праць. – Житомир: Волинь, 2004. – С. 141–142.

 7. Павлюченко О.В. Вплив Aspidogaster conchicola на морфометричні індекси Unio pictorum // Мат-ли VII міжнар. наук-практ. конфер. „Наука і освіта 2004”. – Т. 56. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 57–58.

 8. Василенко О.М., Павлюченко О.В., Першко І.А. та ін. Фауна прісноводних моллюсків Шацьких озер // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України. – Полтава, 2004. – С. 164-165.

 9. Pawluczenko О. Zmiany wiekowe korelacji morfometrycznych Unio pictorum w normie i w razie atakowania pasożytami Aspidogaster conchicola // ХХ krajowe seminarium malakologiczne. – Kroscienko. – 2004 – P. 21.

Перелік конференцій у яких брала участь:

 1. Международная научная конференция “Современные проблемы изучения, использования и охраны природных комплексов Полесья” (Минск, 22-25 сентября 1998г.).

 2. Міжнародна наукова конференція “Молюски. Основні результати, проблеми та перспективи досліджень” (Житомир, 13-15 травня 2002р.).

 3. Міжнародна науково-практична конференція “Екосистемні і морфоеволюційні дослідження молюсків” (Житомир, 13-15 травня 2004р.).

 4. Польська регіональна наукова малакологічна конференція ХХ krajowe seminarium malakologiczne (Poland, Kroscienko).

 5. 1st Malacological Meeting from Romania (Lucian Blaga University, Romania, Румунія, 19-22 серпня 2004 г.).

 6. VIII International Congress on Medical and Applied Malacology (Мехіко, Мексика, 10-13 листопада 2004 р.).


Наукові зв’язки підтримує з Інститутом зоології НАН України, Інститутом гідробіології НАН України (Київ, Україна).

ПЕРШКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка