Доктора біологічних наук, професора Житомирського державного університету імені Івана Франка
Сторінка14/15
Дата конвертації14.04.2016
Розмір3.06 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Аспірант кафедри зоологіїБіографічні дані. Першко Ірина Олександрівна народилась 24 січня 1978 року у м. Житомирі. У 1995 році вступила до Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка на природничий факультет, який закінчила у 2000 р з відзнакою, здобувши вищу освіту за спеціальністю „Біологія та хімія” та отримавши кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології. Цього ж року вступила до магістратури на кафедру зоології ЖДПУ, яку з відзнакою закінчила у 2001 році, захистивши магістерську роботу на тему “Вміст важких металів у різних тканинах та органах молюсків”. По закінченню магістратури працювала викладачем кафедри ботаніки ЖДПУ. У жовтні 2001 року вступила до аспірантури кафедри зоології ЖДПУ імені Івана Франка, де і навчається на теперішній час.
Основні напрямки наукових досліджень: каріологія, морфологія, систематика прісноводних черевоногих молюсків.

Тематика наукової роботи: Комплексне морфологічне та каріологічне дослідження молюсків родин Bithyniidae, Lithoglyphidae, Melanopsidae фауни України.

Мета роботи: комплексний аналіз конхіологічних, анатомічних та каріологічних особливостей представників родин Bithyniidae, Lithoglyphidae, Melanopsidae задля встановлення можливості використання одержаних результатів у таксономічних і еволюційних дослідженнях цих груп. Для досягнення означеної вище мети було поставлено та виконано такі завдання:

 1. Описати каріотипи видів родин Bithyniidae, Lithoglyphidae, Melanopsidae фауни України;

 2. Здійснити порівняльно-каріологічний аналіз молюсків родин Bithyniidae, Lithoglyphidae, Melanopsidae на рівні видів і підродів;

 3. На основі отриманих результатів оцінити диференціюючу та інтегруючу роль каріотипу як таксономічної ознаки в систематиці цих родин;

 4. Встановити основні конхіологічні та анатомічні особливості каріологічно досліджуваних популяцій;

 5. На основі комплексного аналізу сукупності конхіологічних, анатомічних і каріологічних ознак встановити дистанції та ступінь подібності між окремими видами та підродами родин Bithyniidae, Lithoglyphidae, Melanopsidae;

 6. Встановити можливі шляхи еволюції хромосомних наборів цих родин.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що таксономічні дослідження цих груп молюсків до цього часу базувались переважно на сукупності конхолого-анатомічних ознак. Згідно східноєвропейської системи, яка до останнього часу була пріоритетною в наукових колах, у водоймах України зустрічаються 10 видів Bithyniidae, 4 – Lіthoglyphidae, 6 видів Melanopsidae. Проте більшість європейських дослідників не погоджуються з цією класифікацією і наводять для заходу Європи лише один вид Lіthoglyphidae та по два види Melanopsidae та Bithyniidae Ці суперечності викликають необхідність проведення додаткових досліджень, які б дозволили однозначно визначити систематичну структуру родин Lіthoglyphidae, Melanopsidae та Bithyniidae. Каріологічні дослідження для цих родин майже не проводились.

Найважливіші результати наукової роботи

На сьогодні вже виконано більшу частину запланованої роботи відповідно до поставлених завдань дослідження. Відпрацьована методика анатомування молюсків та виготовлення каріологічних препаратів, досліджено конхологічні, анатомічні та каріологічні особливості Lіthoglyphidae і Bithyniidae, конхіологічні та частково анатомічні особливості Melanopsidae. Проведені дослідження дозволяють зробити деяки висновки, щодо видового складу родин Lіthoglyphidae і Bithyniidae. Для Lіthoglyphidae валідними слід вважати два види L. naticoides та L. pyramіdatus. Для Bithyniidae видовий статус підтверджено для B. tentaculata та B. producta.Публікації та участь у конференціях. За результатами наукової роботи опубліковано 17 праць, з них 4 у провідних фахових виданнях, визнаних ВАК України.
Список найважливіших наукових і науково-методичних праць:

 1. Першко І. О., Бондарчук Ю. М. Перше знаходження Fagotia danubialis (Mollusca: Pectinibranchia: Melanopsidae) в Случі // Вісник Житомирського педагогічного університету. – 2002. – №10. – С. 100-101.

 2. Першко І. О. Історія цитогенетичних та каріологічних досліджень молюсків / Першко І. О.; Житом. держ. пед. ун-т. Житомир, 2002. – 14 с. – Укр. – Деп. в ДНТБ України 20.05.02, № 60 – Ук 2002.

 3. До систематики прісноводних гребінчастозябрових молюсків (Lithoglyphidae, Melanopsidae, Bithyniidae) / Першко І. О.; Житом. держ. пед. ун-т. - Житомир, 2002. – 23 с. - Бібліогр.: 71 назв.- Укр. – Деп. в ДНТБ України. 21.10.02, № 133 – Ук 2002.

 4. Першко І. О. Особливості конхіології видів роду Opisthorchophorus (Pectinibranchia, Bithyniidae) // Биоразнообразие. Экология. Эволюция. Адаптация: Тези наукової конференції / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2003. – С. 125.

 5. Першко І. О. Значення конхіологічних ознак в систематиці родів Fagotia і Microcolpia (Pectinibranchia, Melanopsidae) // “Наука і освіта 2003”: Тези VI міжнародної науково-практичної конференції. – Том. 3. Біологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 14.

 6. Першко И. А. Первая находка Microcolpia (Potamoctebiana) canaliculata Bourguignat, 1884 (Mollusca: Pectinibranchia: Melanopsidae) в р. Случь // Вестн. зоол. – 2003. – №2. – С. 66.

 7. Першко І. О., Бондарчук Ю. Fagotia danubialis та Microcolpia canaliculata в річці Случ (особливості поширення та екології) // “Динаміка наукових досліджень 2003”: Тези ІI міжнародної науково-практичної конференції. – Том. 5. Біологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 44.

 8. Першко І. О. Значення метричних характеристик черепашки в систематиці роду Bithynia (Pectinibranchia, Bithyniidae) // Вісник ДАУ. – 2003. – Вип. 1. – С. 326-330.

 9. Першко І. О. Комплексний аналіз конхіологічних ознак черепашок особин родів Fagotia і Microcolpia (Pectinibranchia, Melanopsidae) // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. –2003. – Вип. 33. – С. 91-98.

 10. Першко І.О. Комплексний аналіз конхіологічних ознак видів роду Litoglyphus (Mollusca, Pectibranchia, Litoglyphidae)//Наукові записки державного природознавчого музею. – 2003. – Т.18. – С.111-114.

 11. Perszko I. Badania anatomiczne przedstawicieli Lithoglyphidae Ukrainy // XX Krajowe Seminarium Malakologiczny. – Krościenko, 2004. – S. 22.

 1. Першко І.О. Значення особливостей анатомії бітіній у вирішенні питань систематики групи / Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища: Збірник наукових праць. – Житомир: Волинь, 2004. – С. 143-146.

Перелік конференцій у яких брала участь:

 1. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених “Екологія. Людина. Суспільство” (Київ, 14-17 травня 2003р.).

 2. Міжнародна наукова конференція “Молюски. Основні результати, проблеми та перспективи досліджень” (Житомир, 13-15 травня 2002р.).

 3. Всеукраїнська Інтернет - конференція “Наукові дослідження на Україні. Екологія і охорона навколишнього середовища” (Дніпропетровськ-Черкаси-Одеса, 28 жовтня-4 листопада 2002 р.).

 4. 6 Міжнародна конференція “Наука і освіта – 2003” (20-24 січня 2003р., Дніпропетровськ-Донецьк-Харків).

 5. Всеукраїнська Ювілейна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, присвячена 180-річчю з дня народження Л.С. Ценковського (Одеса, 28 березня-1квітня 2003 р.).

 6. Польська регіональна наукова малакологічна конференція XX Krajowe Seminarium Malakologiczne (Kroscienko, 2004).

 7. Міжнародна науково-практична конференція “Екосистемні і морфоеволюційні дослідження молюсків” (Житомир, 13-15 травня 2004р.).

 8. 1st Malacological Meeting from Romania (Lucian Blaga University, Romania, Румунія, 19-22 серпня 2004 г.).

 9. VIII International Congress on Medical and Applied Malacology (Мехіко, Мексика, 10-13 листопада 2004 р.), прийнято матеріали до друку.


Наукові зв’язки підтримує з наступними установами:

  • University of Silesia Faculty of Biology & Environmental Protection, Dept. of Hydrobiology (Katowice, Poland),

  • Інститут зоології НАН України, лабораторія фауни і систематики безхребетних (Київ, Україна),

  • Національний науково-природничий музей НАН України, (Київ, Україна),

  • Інститут гідробіології НАН України (Київ, Україна),

  • Державний природознавчий музей НАН України (Львів, Україна).

УВАЄВА ОЛЕНА ІВАНІВНА

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка