Доктора біологічних наук, професора Житомирського державного університету імені Івана Франка
Сторінка9/15
Дата конвертації14.04.2016
Розмір3.06 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
Список найважливіших наукових і науково-методичних праць:

 1. Градовський В.М. Распространение и некоторые особенности экологии моллюсков семейств Melanopsidae и Lithoglifidae (Gastropoda, Pectinibranchia) в водотоках правобережной Украины // Вест.зоологии. – 1998. – 32. – №4 – С.67-75.

 2. Градовський В.М. Распространение и некоторые особенности экологии моллюсков семейств Bithyniidae (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia) в водотоках правобережной Украины // Вест.зоологии. – 2000. –отд. вып. №14 – С.13-21.

 3. Градовський В.М. Особенности распространения некоторых пресноводных гребнежаберных моллюсков (Gastropoda, Pectinibranchia) фауны Украины // Вест.зоологии. – 2001. – №6 – С.85-89.

 4. Градовський В.М. Еколого-паразитологічні зв’язки молюсків та трематод // Вісник ДААУ. – 2001. – №2. – С. 60-64.

 5. Рідкісні і зникаючі види тварин Житомирщини: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Стадниченко А.П. та ін. – 2003. – Житомир: Волинь. – 176 с.

 6. Градовський В.М. Еколого-паразитологічні зв’язки молюсків і трематод // Вісник ДААУ. – 2002. – №2. – С. 32-36.

 7. Градовський В.М. Фізіологія аналізаторів: Навчальний посібник для студентів природничих факультетів вищих навчальних закладів освіти. – Житомир, 2003. – 52с.

 8. Градовський В.М. Фізіологія серцево-судинної системи: Навчальний посібник для студентів природничих факультетів вищих навчальних закладів освіти. – Житомир, 2003. – 60с.

 9. Градовський В.М., Кухарчук А.Є. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу „Основи екології” для заочного відділення неекологічних спеціальностей. – Житомир, 2002 – 20с.

 10. Градовський В.М. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять з курсу „Фізіологія людини і тварин” для студентів 4 курсу заочного відділення природничих факультетів із спеціальності „Біологія”. – Житомир 2002– 33с.

 11. Градовський В.М. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять з курсу „Фізіологія людини і тварин” для студентів 4 курсу заочного відділення природничих факультетів із спеціальності „Біологія і хімія”. – Житомир, 2002 – 21с.

 12. Градовський В.М. Екологічна освіта шкільної та вузівської молоді Житомирщини // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з питань викладання екології, біології, географії. – Київ, 2002р. – С.30-34.

 13. Градовський В.М. Шляхи реалізації концепції екологічної освіти на кафедрі екології Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка / Зб.наук. праць. – Житомир, 2003. – С.9-13.

 14. Градовський В.М. Екологічні ідеї В.І.Вернадського і сучасність / Зб.наук. праць. – Житомир, 2003 – С.59-63.

 15. Градовський В.М. Екологічна освіта і виховання в умовах реалізації концепції екологічної освіти України та охорона водних ресурсів // Матеріали наук.практ.концепції „Вода: проблеми і шляхи вирішення”. – Житомир, 2003. – С. 14-21.

 16. Градовський В.М. Іванченко А.В. Концепція екологічної освіти і виховання вузівської молоді. – Житомир, 2003. – 15с.

 17. Градовський В.М. Вплив екологічної ситуації на стан здоров’я людей на Житомирщині // Екологічний вісник. – 2003. – №9-10. – С.22-24.

 18. Градовський В.М. Вплив приролдних факторів – вмісту кисню та окислюваності на гребінчастозябрових черевоногих молюсків (Gastropoda, Pectinibranchia) / Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища: Збірник наукових праць. – Житомир: Волинь, 2004. – С. 35-39.

Вашингтон, Гавана, Мехіко, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Брянськ, Белгород (росія), Київ, Полтава, Львів, Умань, Тернопіль, Херсон, Житомир, Малин, Володар-Волинський (Україна).
Перелік конференцій у яких брав участь:

 1. World congress of malacology (USA, Washington, 1998).

 2. Международная научно-практическая конференция “Вода и здоровье“ (Одесса, 1998).

 3. Международная научная конференция “Моллюски. Проблемы систематики, экологии и филогении: Четвертое (тринадцатое) совещание по изучению моллюсков (наземных, пресноводных и морских)” (Россия, Санкт-Петербург, 27-28 октября 1998).

 4. Всеукраїнська наукова конференція “Екологічна наука і освіта в педагогічних вузах України” (Умань, 2000).

 5. III з’їзд Гідробіологічного товариства України (Тернопіль, 2001).

 6. Міжнародна наукова конференція “Молюски. Основні результати, проблеми та перспективи досліджень” (Житомир, 13-15 травня 2002 р.).

 7. Всеукраїнська науково-практична конференція з питань викладання екології, біології, географії (Київ, 2002).

 8. Науково-практична конференція „Вода: проблеми і шляхи вирішення” (Житомир, 2003).

 9. Міжнародна науково-практична конференція “Екосистемні і морфоеволюційні дослідження молюсків” (Житомир, 13-15 травня 2004р.).


Наукові зв’язки підтримує з наступними організаціями та установами:

  • Інститут екології рослин і тварин Уральського відділення Російської Академії наук (Єкатеринбург, Росія),

  • Белгородський державний університет (Белгород, Росія),

  • Інститут зоології НАН України, лабораторія фауни і систематики безхребетних (Київ, Україна),

  • Державний природознавчий музей НАН України (Львів, Україна).

ЖИТОВА ОЛЕНА ПЕТРІВНА
Старший викладач кафедри охорони праці та механізації лісогосподарських робіт Державного агроекологічного університету (м.Житомир)
Біографічні дані. Житова (Михайлова) Олена Петрівна 1969 року народження. У 1993 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, здобувши вищу освіту за спеціальністю “ Біологія та хімія” та отримавши кваліфікацію вчителя біології, хімії.

Основні етапи трудової науково–педагогічної діяльності в освітніх закладах III – IV рівня акредитації:

- 1997р. – старший лаборант кафедри хімії Державної агроекологічної академії;

- 1998 - 2001рр. – викладач-дослідник на факультеті ветеринарної медицини Державної агроекологічної академії;

- з вересня 2001року по березень 2003 року – асистент кафедри охорони праці та механізації лісогосподарських робіт Державної агроекологічної академії (м.Житомир);

- з березня 2003 року – старший викладач кафедри охорони праці та механізації лісогосподарських робіт Державної агроекологічної академії.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти III – IV рівня акредитації 4 роки.

Кандидат біологічних наук з 2003 р. за спеціальністю – 03.00.08 – зоологія. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту зоології НАН України.


Основні напрямки наукових досліджень: паразитологія, малакологія, роль молюсків як проміжних хазяїв гельмінтів.
Тематика наукової роботи : Fasciola hepatica L. (Trematoda: Fasciolidae) у проміжних та остаточних хазяях в умовах радіоактивно забрудненої місцевості.
Публікації та участь у конференціях. За результатами наукової діяльності опубліковано 16 праць, з них 5 у фахових виданнях, визнаних ВАК України.

Список найважливіших наукових праць :

 1. Стадниченко А.П., Мельниченко Р.К., Янович Л.М., Киричук Г.Є., Житова О.П. Роль молюсків у розподілі радіонуклідів у водних екосистемах // Вісник Житомирського педагогічного університету. – 2002. – №10. – С. 188-192.

 2. Житова О.П . Динаміка вмісту глюкози у печінці великої рогатої худоби інвазованої Fasciola hepatica // Вісник ДАУ, 2004 (матеріали прийнято до друку).

 3. Zhytova O.P. Regional spread of Lymnae ( Galba) sp. as intermediate hosts of Fasciola hepatica // VIII International Congress on Medical and Applied Malacology (Мехіко, Мексика, 10 – 13 листопада 2004 р. ), прийнято матеріали до друк у.

 4. Житова Е.П. Особенности сезонной динамики заражённости крупного рогатого скота Fasciola hepatica в условиях Житомирского Полесья // Современные проблемы общей, медицинской и ветеринарной паразитологии ( Витебск, 6 – 7 июня 2004 г.) (материалы приняты к печати).

 5. Житова О.П. Деякі аспекти вивчення впливу Fasciola hepatica на організм великої рогатої худоби в умовах радіоактивно забрудненої місцевості // Haукові основи збереження різноманітності: Матер. Всеукр. наук. конф. ( Львів, 2004 ), прийнято матеріали до друку.

 6. Житова О. П. Динаміка розмірно – вікової структури популяції Lymnaea ( Galba) subangulata / Еколого- функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколиш-нього середовища: Збірник наукових праць. – Житомир: Волинь, 2004.- С. 54 – 55.

Перелік конференцій у яких брала участь

 1. Всеукраїнська науково- практична конференція паразитологів ( Київ, 1999).

 2. Всеукраїнська наукова конференція ‘’Екологічна наука і освіта в педагогічних вузах України ‘’ ( Умань , 2000 ).

 3. XII Конференція Українського наукового товариства паразитологів (Севастополь, 2002).

 4. II Международная научно- практическая конференция '' Тяжёлые металлы, радионуклиды и элементы- биофилы в окружающей среде '' (Казахстан, Семипалатинск, 2002г.).

 5. VIII International Congress on Medical and Applied Malacology (Мехіко, Мексика, 10 – 13 листопада 2004 р. ).

 6. Международная конференция ''Современные проблемы общей, медицинской и ветеринарной паразитологии ''( Витебск, 2004 г. ).

 7. Всеукраїнська конференція молодих вчених “Наукові основи збереження біотичної різноманітності “ ( Львів, 2004)

 8. Міжнародна наукова конференція „ Молюски. Основні результати, проблеми та перспективи досліджень“ (Житомир, 13 – 15 травня 2002р.).

 9. Міжнародна науково – практична конференція “ Екосистемні і морфоеволюційні дослідження молюсків” ( Житомир, 13 – 15 травня 2004 р.).


Наукові зв’язки підтримує з Інститутом гідробіології НАН України (Київ), Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, відділ паразитології (м. Київ).
ГИРИН ВОЛОДИМИР КУЗЬМОВИЧ
Старший викладач кафедри зоології
Біографічні дані. Гирин Володимир Кузьмович народився в 1954 році в селі Нехворощ Андрушівського району Житомирської області. В 1971 році, закінчивши Нехворощанську середню школу, поступив до Бердичівського педінституту на природничий факультет, який в вересні того ж року після ліквідації вузу, був переведений до Житомирського педагогічного інституту імені І.Франка. В 1976 році з відзнакою закінчив Житомирський педінститут, отримавши кваліфікацію „ Вчитель біології з додатковою спеціальністю хімія”. З серпня 1976 року по вересень 1977 року працював учителем біології і хімії в Городківській середній школі Андрушівського району. В вересні 1977 року перейшов на роботу до Житомирського педагогічного інституту де працює понині. З 15 листопада 1977 року по 15 листопада 1982 року навчався без відриву від виробництва, з перервою на службу в армії в аспірантурі Інституту зоології АН УРСР.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації: • З 30 вересня 1977 року по 14 травня 1978 року – асистент кафедри ботаніки Житомирського педінституту.

 • З 15 травня 1978 року по11 листопада 1979 року – строкова служба у збройних силах.

 • З 12 листопада 1979 по 31 серпня 1990 року – асистент кафедри зоології Житомирського педінституту.

 • З 1 вересня 1990 року по теперішній час – старший викладач кафедри зоології Житомирського педінституту (27.05.1999 р. навчальний заклад було перейменовано на Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, а 04.2004 р – на Житомирський університет імені Івана Франка).

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 27 років, в тому числі в Житомирському державному університеті – 27 років.

Розробив і читає курс „Зоологія безхребетних”, лабораторний і польовий практикум з зоології безхребетних. Керує написанням курсових і дипломних робіт. Бере участь у науковій роботі кафедри зоології, методичному забезпеченні навчального процесу. Опублікував у співавторстві чотири навчально-методичні посібники, один із яких рекомендований Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, два - як методичні, рекомендовані вченою радою Житомирського державного університету.

Гирин В.К працював над виконанням наукової держбюджетної теми ”Вплив полютантів на поведінкові особливості, макроструктуру та фізіолого-біохімічні показники різних тканин та органів молюсків”, з жовтня 2003 входить до складу виконавців нової наукової теми „Прісноводні молюски в системі біомоніторингу”.
Основні напрямки наукових досліджень: вивчення біорізноманіття, сучасного стану і перспектив розвитку тваринного світу Житомирського Полісся в умовах антропопресії.
Тематика наукової роботи: вплив неорганічних, органічних чинників (поверхнево-активні речовини, іони тяжких металів, пестициди тощо) та інвазії партенітагії трематод на на етологічні, гістологічні та фізіолого-біохімічні показники життєдіяльності прісноводних молюсків.
Мета роботи: Встановити основні закономірності та особливості впливу неорганічних, органічних чинників антропічного походження та інвазії партенітами трематод на прісноводних молюсків.

Для досягнення мети було визначено такі завдання: 1. Вивчення впливу токсикантів різної природи водного середовища на м’якунів та встановлення основних токсикологічних показників (LC0, LC50, LC100).

 2. Дослідження дії на м’якунів різних за своєю природою полютантів (речовини локальної, нервовопаралітичної, наркотичної, комбінованої дії, цитоплазматичні, гемолітичні, ензиматичні отрути).

 3. Вивчення впливу нітратів на фізіолого-біохімні показники молюсків (Gastropoda, Bivalvia) легеневих, двостулкових, передньозябрових.

 4. Аналіз дії важких металів (Zn, Cd, Pb, Cu, Ni, Mn, Cr) на етологічні та фізіологічні реакції молюсків.

 5. Дослідження дії речовин органічного походження (ПАР, фенол, гідрохінон, сульгін та ін.) на гідробіонтів.

 6. Вивчення симптоматики отруєння молюсків пестицидами та іншими БАР (нітроамофоска, хлорофос, нітрофоска та ін.).

 7. Дослідження біохімічних та фізіологічних процесів малакотоксикології в системі хазяїн-паразит.

 8. Дослідження адаптивних реакцій молюсків до токсичності водного середовища.

 9. Встановити рівень кумуляції різних хімічних полютантів (йонів важких металів, пестицидів, гербіцидів, фенолів і т.п.) в гідробіонтах

Найважливіші результати наукової роботи

 1. Визначено види черевоногих і двостулкових прісноводних молюсків, які можуть бути використані як монітори при біотестуванні та біологічному моніторингу стану водного середовища.

 2. Встановлено значення основних токсикологічних показників (LC0, LC50, LC100, порогова концентрація, токсичність, коефіцієнт витривалості, період первинної адаптації та ін.) для найпоширеніших видів черевоногих і двостулкових молюсків.

 3. Встановлено захисно-пристосувальні та патологічні поведінкові реакції молюсків за дії на них полютантів водного середовища різної природи (мінеральні та органічні) та концентрації.

 4. З’ясовано основні типи порушень анатомічної будови органів та гістологічної структури різних тканини за дії на молюсків різних токсикантів.

 5. Зареєстровано зрушення фізіологічних реакцій – роботи серця, органів дихання, органів травлення, органів розмноження.


Публікації та участь у конференціях За результатами досліджень опубліковано близько 20 наукових праць, з них 5 у провідних фахових виданнях, визнаних ВАК України.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка