Дубенко С. Д., Мельниченко В.І., Плахотнюк Н. Г. Організація роботи в апараті управління зміст
Сторінка10/10
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Список рекомендованої літератури


 1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України.­ 1996.- N 30.- Ст. 141

 2. Кодекс законів про працю України від 10 гр. 1971 р. //Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. Додаток до № 50. Ст. 375.

 3. Про державну службу: Закон України від 16 гр. 1993 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1993. № 52.- Ст. 490.

 4. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовт. 1995р. //Відомості Верховної Ради України, - 1995. № 34. – Ст. 266.

 5. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квіт.1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. - № 18. – Ст. 774

 6. Про внесення змін до Конституції України: Закон України від 8 груд. 2004 р.№2222-IY //Відомості Верховної Ради (ВВР).- 2005.- N 2.- Ст.44

 7. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 лип. 2005 р. //Відомості Верховної Ради України.- 2005.- N 35-36, N 37.- Ст.446

 8. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовт. 1996 р. //http://zakon.rada.gov.ua

 9. Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення: Указ Президента України від 19 бер. 1997 р. № 241/97 //http://zakon.rada.gov.ua.

 10. Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади: Указ Президента України від 1 серп. 2002 р. № 683/2002 //http://zakon.rada.gov.ua.

 11. Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення: Указ Президента України від 13 серп. 2002 р. № 700/2002 //http://zakon.rada.gov.ua.

 12. Про Концепцію адаптації інституту державної служби до стандартів Європейського Союзу: Указ Президента України від 5 березня 2004 р. № 278 //http://zakon.rada.gov.ua

 13. Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів: Указ Президента України від 14 кв. 2004 р. № 434/2004 //http://zakon.rada.gov.ua

 14. Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу: Указ Президента України від 20 лютого 2006 р. № 140 //http://zakon.rada.gov.ua.

 15. Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 кв. 1997 р. № 348 //http://zakon.rada.gov.ua

 16. Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 гр. 1999 р. №2263 //Офіційний вісник України.- 1999.- № 50.- Ст. 2456

 17. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 чер. 2000 р. //Офіційний вісник України. – 2000. - № 24. – Ст. 1004.

 18. Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. №3 //http://zakon.rada.gov.ua.

 19. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лют. 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. - № 8. – Ст. 351

 20. Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серп. 2002 р. № 1302 //http://zakon.rada.gov.ua

 21. Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005 – 2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2004 р. //Офіційний вісник України. – 2004. - № 23. – Ст. 1554.

 22. Про упорядкуванню структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 //http://zakon.rada.gov.ua.

 23. Національний стандарту України ДТСУ 4163-2003 (Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55).

 24. Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року № 1153.

 25. Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця: Наказ Головдержслужби України від 23.10.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 45. – Ст. 1971.

 26. Про внесення змін до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців: Наказ Головного управління державної служби України від 29 лист. № 95.

 27. Про затвердження нової редакції Порядку підготовки організаційних документів в Головному управлінні державної служби України та його територіальних органах: Наказ Головдерслужби від 27 жовтня 2006 року № 356

 28. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин (ДСанПІН 3.3.2.007-98)

 29. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В.П.Тимощук. – К.: Факт, 496 с.

 30. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: Монографія. Х.: Право, 2005. – 304 с

 31. Іванов Ю.Б., Григоренко А.М. Створення сприятливих умов для ефективної діяльності державних службовців: Конспект лекцій.- Х., ХДЕУ, 2003.- 80 с.

 32. Матеріали до семінару «Менеджмент в державній службі. Організація роботи в державних установах». – К.: УАДУ при Президентові України, академія спілки німецьких службовців, Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні. 1996. – 72 с.

 33. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: зразки найважливіших документів українською мовою. – К.: Техніка, 1992.- 156 с.

 34. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики - К.: Довіра, 2003. – 623с.
1 Про стратегію реформування системи державної служби в Україні: Указ Президента України від 14 квіт. 2000 р. //Офіційний вісник України. – 2000. № 16.- Ст. 665

2 Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України.­ 1996.- N 30.- Ст. 141

3 Про державну службу: Закон України від 16 гр. 1993 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1993. № 52.- Ст. 490.


4 Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця: Наказ Головдержслужби України від 23.10.2000 р. //Офіційний вісник України. – 2000. - № 45. – Ст. 1971

5 Старилов Ю.Н. Государственная служба в Российской Федерации: Теоретико-правовое исследование.- Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1996. – С. 78.


6 Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005 – 2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2004 р. //Офіційний вісник України. – 2004. - № 23. – Ст. 1554; Про Концепцію адаптації інституту державної служби до стандартів Європейського Союзу: Указ Президента України від 5 березня 2004 р. № 278 //http://zakon.rada.gov.ua

Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу: Указ Президента України від 20 лютого 2006 р. № 140 //http://zakon.rada.gov.ua7 Про Положення про Головне управління державної служби України: Указ Президента України від 2 жовтня 1999 р. //Офіційний вісник Україні. – 1999. № 40. – Ст. 1985.

8 Про утворення Центру сприяння інституційному розвитку державної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 485 //http://zakon.rada.gov.ua

9 Положення про Координаційну раду з питань державної служби при Президентові України: Указ Президента України від 21 березня 2000 р. № 473 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України від 04.01.2003 № 1 та від 05.03.2004 р. № 280 //http://zakon.rada.gov.ua


10 Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовт. 1995р. //Відомості Верховної Ради України, - 1995. № 34. – Ст. 266.


11 Про внесення змін до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців: Наказ Головного управління державної служби України від 29 лист. 2002 р. № 95

12 Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лют. 2002 р. //Офіційний вісник України. – 2002. - № 8.- Ст. 351

 1. 13 Про затвердження Порядку розгляду питань, пов’язаних з призначенням на посади та звільнення з посад керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, торгівельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об’єднань, керівників самостійних структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 р. № 880 //http://zakon.rada.gov.ua14 Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 чер. 2000 р. //Офіційний вісник України. – 2000. - № 24. – Ст. 1004.


15 Пирсон Б., Томас Н. Магистр делового администрирования. Кр. Курс. Пер. с анг., М.: Альпина паблишер, 2002. – 306 с. – С. 24-25.

16 Арсеньев Ю.Н., Шелобаев С.И., Давыдова Т.Ю. Управление персоналом. Технологии. – М.: Юнити, 2005. – 192 с. - С. 83

17 Наказ Держстандарту № 1024 від 31.12.1998 року

18 Наказ Держспоживстандарту України № 55 від 7 квітня 2003 року

19 Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: зразки найважливіших документів українською мовою. – К.: Техніка, 1992. –С. 7

20 Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: зразки найважливіших документів українською мовою. – К.: Техніка, 1992. – С. 10-13

21 Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики - К.: Довіра, 2003. - С. 467-474.

22 Постанова Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2005 року № 870 «Про затвердження Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України» // Офіційний вісник України. – 2005. - № 36. – Ст. 2200

23 Про затвердження нової редакції Порядку підготовки організаційних документів в Головному управлінні державної служби України та його територіальних органах: Наказ Головдерслужби від 27 жовтня 2006 року № 356

24 Див. дет. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В.П.Тимощук. – К.: Факт. – С. 55-57

25 Матеріали до семінару «Менеджмент в державній службі. Організація роботи в державних установах». – К.: УАДУ при Президентові України, академія спілки німецьких службовців, Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні. 1996. – С. 39

26 Матеріали до семінару «Менеджмент в державній службі. Організація роботи в державних установах». – К.: УАДУ при Президентові України, академія спілки німецьких службовців, Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні. 1996. – С. 41

27 Матеріали до семінару «Менеджмент в державній службі. Організація роботи в державних установах». – К.: УАДУ при Президентові України, академія спілки німецьких службовців, Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні. 1996.. – С. 41-42

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка