Екзаменаційні питання до державних іспитів з внутрішньої медицини для студентів 6 курсу медичного факультету №1 на 2014-2015 н р. Кардіологія
Скачати 255.34 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір255.34 Kb.
Екзаменаційні питання до державних іспитів з внутрішньої медицини

для студентів 6 курсу медичного факультету №1

на 2014-2015 н.р.

Кардіологія

 1. Ревматична лихоманка: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, диспансеризація, первинна профілактика.

 2. Ревматична лихоманка: етіологія, патогенез, клініко-лабораторні критерії ступенів активності, диспансеризація, вторинна профілактика.

 3. Ревматична лихоманка: етіологія, патогенез, клініко-лабораторні критерії ступенів активності, особливості лікування хворих в стаціонарних і поліклінічних умовах. Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних засобів і глюкокортикоїдів.

 4. Аортальна вада з перевагою стенозу: гемодинаміка, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, покази до оперативного лікування.

 5. Недостатність мітрального клапану: гемодинаміка, клініка, діагностика, стадії, диференціальний діагноз органічних та функціональних систолічних шумів, диференціальний діагноз з пролапсом мітрального клапану, покази до оперативного лікування.

 6. Мітральний стеноз: гемодинаміка, клініка, діагностика, диференціальний діагноз, ступені мітрального стенозу, покази до оперативного лікування.

 7. Мітральна вада серця з перевагою недостатності: гемодинаміка, клініка, діагностика, покази до протезування мітрального клапану, медико-соціальна експертиза.

 8. Мітральна вада серця з перевагою стенозу; гемодинаміка, клініка, діагностика, ускладнення, покази до оперативного лікування, медико-соціальна експертиза.

 9. Поєднана мітрально-аортальна вада серця: порушення гемодинаміки, клініка, діагностика, невідкладна допомога при гострій лівошлуночковій недостатності.

 10. Недостатність трикуспідального клапану: гемодинаміка, клініка, діагностика, диференційний діагноз.

 11. Вроджені вади серця: відкрита артеріальна протока: гемодинаміка, клініка, діагностика, диференційна діагностика, покази до оперативного лікування.

 12. Коарктація аорти: гемодинаміка, клініка, діагностика, диф. діагноз, покази до оперативного лікування.

 13. Нейро-циркуляторна дистонія: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика.

 14. Гіпертонічна хвороба: фактори ризику, класифікація, клініка, особливості лікування І стадії, профілактика.

 15. Гіпертонічна хвороба: класифікація, фактори ризику, клініка, діагностика, диференційна діагностика гіпертонічної хвороби I стадії з нейро-циркуляторною дистонією по гіпертензивному типу, особливості лікування.

 16. Гіпертонічна хвороба: фактори ризику, клініка, рання діагностика, диференційна діагностика гіпертонічної хвороби І ст. з НЦД по гіпертонічному типу, первинна та вторинна профілактика, диспансеризація, медико-соціальна експертиза.

 17. Гіпертонічна хвороба: етіологія, патогенез, клініка особливості лікування II стадії захворювання, санаторно-курортне лікування.

 18. Гіпертонічна хвороба: клініка III стадії, диференціальна діагностика з ендокринними гіпертензіями. Клінічна фармакологія антигіпертензнвних препаратів.

 19. Реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу в амбулаторних умовах. Клінічна фармакологія антигіпертензивних препаратів.

 20. Ускладнення гіпертонічної хвороби: патогенез, клініка, діагностика набряку легень, особливості невідкладної допомоги при набряку легень, що виникла на фоні гіпертонічного кризу.

 21. Гіпертонічні кризи: фактори ризику, сучасна класифікація, клініка, невідкладна допомога, профілактика, медико-соціальна експертиза.

 22. Диференційна діагностика ниркових гіпертензій з іншими артеріальними гіпертензіями. Препарати вибору для лікування ниркових гіпертензій.

 23. Гіпертонічна хвороба: етіологія, патогенез, сучасна класифікація, фактори ризику, диференціальна діагностика з нирковими гіпертензіями. Невідкладна допомога при неускладнених гіпертонічних кризах.

 24. Артеріальні гіпертензії: класифікація, диференціальний діагноз гіпертонічної хвороби з симптоматичними нирковими гіпертензіями.

 25. Атеросклероз: етіологія, патогенез, клініка, фенотипування дісліпопротеїдемій, диференційоване лікування, профілактика. Клінічна фармакологія гіполіпідемічних засобів.

 26. ІХС: етіологія, патогенез, класифікація. Стабільна та нестабільна стенокардія: клініка, діагностика, лікування. Невідкладна допомога при стенокардії. Клінічна фармакологія нітратів і антагоністів кальцію.

 27. Диференціальна діагностика стенокардії з кардіалгіями, принципи лікування стенокардії. Невідкладна допомога при приступі стенокардії. Клінічна фармакологія бета-адреноблокаторів.

 28. Нестабільна стенокардія: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, диференціальний діагноз з інфарктом міокарда, лікування.

 29. Інфаркт міокарда: етіологія, патогенез, клінічні форми, особливості перебігу у хворих похилого та старечого віку, диференціальна діагностика.

 30. Інфаркт міокарда: діагностика, принципи лікування інфаркту міокарда в гострому періоді, реабілітація. Клінічна фармакологія тромболітиків, антикоагулянтів і антиагрегантів.

 31. Ранні ускладнення інфаркту міокарда: гостра серцева недостатність, клініка, діагностика, невідкладна допомога, прогноз, профілактика, реабілітація та медико-соціальна експертиза.

 32. Ускладнення інфаркту міокарда. Кардіогенний шок: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, невідкладна допомога, профілактика.

 33. Кардіогенний шок: патогенез, клініка, діагностика, невідкладна допомога, профілактика.

 34. .Інфаркт міокарда: принципи реабілітації в умовах поліклініки, диспансерний нагляд, медико-соціальна експертиза.

 35. Перикардити: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, диференціальна діагностика, лікування. Невідкладна допомога при тампонаді серця, покази до проведення пункції перикарда, методика.

 36. Міокардити: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, медико-соціальна експертиза.

 37. Інфекційний ендокардит: етіологія, патогенез, клінічні форми, диференціальна діагностика, лікування, медико-соціальна експертиза.

 38. Кардіоміопатії: класифікація. Дилатаційна кардіоміопатія: клініка, діагностика, лікування, медико-соціальна експертиза.

 39. Кардіоміопатії: класифікація. Гіпертрофічна кардіоміопатія: клініка, діагностика, лікування, медико-соціальна експертиза.

 40. Алкогольна кардіоміопатія: клініка, діагностика, лікування, медико-соціальна експертиза.

 41. Екстрасистолія: етіологія, патогенез, клініка, ЕКГ-діагностика, лікування, профілактика. Клінічна фармакологія антиаритмічних препаратів I класу.

 42. Екстрасистолічна аритмія: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, ЕКГ-діагностика, лікування, профілактика. Клінічна фармакологія антиаритмічних препаратів І, II класів.

 43. Пароксизмальні тахікардії: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, ЕКГ-діагностика, диференціальна діагностика, етапи невідкладної допомоги при пароксизмальній шлуночковій тахікардії. Клінічна фармакологія антиаритмічних препаратів І, II класів.

 44. Пароксизмальні тахікардії: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, ЕКГ і диференційна діагностика, етапи невідкладної допомоги при надшлуночкових пароксизмальних тахікардіях. Клінічна фармакологія антиаритмічних препаратів III, IV класів.

 45. Пароксизмальні тахікардії: класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика при пароксизмальних тахікардіях з розширеними шлуночковими комплексами. Невідкладна допомога при шлуночковій пароксизмальній тахікардії.

 46. Фібриляція шлуночків: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, реанімаційні заходи, профілактика раптової смерті.

 47. Фібриляція та тріпотіння передсердь: сучасна класифікація, клініка, діагностика, лікування персистуючої форми.

 48. Фібриляція шлуночків: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, реанімаційні заходи. Профілактика фібриляції шлуночків.

 49. Фібриляція та тріпотіння передсердь: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, невідкладна допомога при пароксизмах фібриляції та тріпотіння передсердь.

 50. Фібриляція та тріпотіння передсердь: етіологія, патогенез, клініка, ЕКГ і диференціальна діагностика, етапи невідкладної допомоги, лікування постійної форми, профілактика, медико-соціальна експертиза.

 51. Блокади серця: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, ЕКГ-діагностика, диференціальна діагностика, лікування. Невідкладна допомога при синдромі Морганьї-Адамса-Стокса.

 52. Раптова зупинка кровообігу: патогенез, клініка, стадії, етапи серцево-легеневої реанімації. Дефібриляція: методика проведення, можливі ускладнення.

 53. Раптова зупинка кровообігу: патогенез, клініка, стадії, етапи серцево-легеневої реанімації

 54. Гостра серцева недостатність: етіологія, патогенез, клініка, диференціальна діагностика з бронхіальною астмою, невідкладна допомога, профілактика.

 55. Гостра серцева недостатність: етіологія, патогенез, клініка, диференціальна діагностика-з бронхіальною астмою, невідкладна допомога. Клінічна фармакологія периферичних вазодилататорів.

 56. Хронічна серцева недостатність: етіологія, патогенез, класифікація Стражеско-Василенко з доповненнями Конгресу кардіологів України, клініка, діагностика.

 57. Хронічна серцева недостатність: принципи лікування різних стадій. Клінічна фармакологія серцевих глікозидів, діуретиків, інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту.

 58. Хронічна недостатність кровообігу: причини клініки та лікування IIА стадії. Клінічна фармакологія серцевих глікозидів. Глікозидна інтоксикація: клінічні симптоми, лікування, особливості лікування дігіталіс-індукованих аритмій серця, профілактика.

 59. Реабілітація хворих з серцевою недостатністю в амбулаторних умовах. Клінічна фармакологія периферичних вазодилататорів.

 60. Санаторно-курортне лікування при захворюваннях серцево-судинної системи: курортні фактори, покази, протипокази, курорти України.

 61. Ревматоїдний артрит: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, критерії діагностики, диференціальний діагноз з ревматичним поліартритом, лікування, диспансеризація, медико-соціальна експертиза.

 62. Ревматоїдний артрит: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальний діагноз з деформуючим остеоартрозом, лікування, диспансеризація.

 63. Ревматоїдний артрит: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, принципи лікування, реабілітація, диспансеризація.

 64. Системний червоний вовчак: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, критерії діагностики, диференціальна діагностика, лікування, покази до пульс-терапії, диспансеризація, вторинна профілактика.

 65. Системна склеродермія: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, диспансеризація, медико-соціальна експертиза, прогноз.

 66. Системна склеродермія: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика з ревматоїдним артритом, лікування..

 67. Вузликовий поліартериїт: патогенез, кл. «Гострий живіт» в практиці терапевта: диференціальна діагностика, тактика лікування.

 68. Дерматоміозит: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, принципи лікування, диспансеризація, медико-соціальна експертиза.

 69. Реактивний поліартрит: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних засобів.

 70. Псоріатичний поліартрит. Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. Прогноз. Лікування.

 71. Хвороба Рейтера. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика. Лікування. Прогноз. Профілактика.

 72. Подагра: етіологія, патогенез, клініка, критерії діагностики, диференціальний діагноз з ревматоїдним артритом, принципи лікування.

Пульмонологія, фтизіатрія, імунологія

 1. Пневмонії: етіологія, патогенез, сучасна класифікація, особливості клініки та лікування позалікарняних пневмоній. Тактика вибору антибактеріальних препаратів.

 2. Пневмонії: етіологія, патогенез, сучасна класифікація, особливості клініки та лікування атипових пневмоній. Клінічна фармакологія макролідів.

 3. Госпітальні пневмонії: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика

 4. Позалікарняні пневмонії: етіологія, патогенез, особливості клінічного перебігу, лікування. Клінічна фармакологія пеніцилінів.

 5. Затяжний перебіг пневмоній: причини, особливості клініки та лікування, профілактика. Клінічна фармакологія фторхінолонів, цефалоспоринів.

 6. Затяжний перебіг пневмоній: причини, клініка, диференціальний діагноз з раком легень, особливості лікування, профілактика, диспансеризація.

 7. Ускладнення пневмонії: причини, клініка. Клінічна фармакологія макролідів, пеніцилінів, цефалоспоринів.

 8. Особливості клінічного перебігу та лікування пневмоній у людей похилого віку.

 9. Інфекційно-токсичний шок: патогенез, клініка, диференціальна діагностика з іншими видами шоків, інтенсивна терапія, шляхи попередження.

 10. Гострий бронхіт: етіологія, патогенез, фактори ризику, клініка, діагностика, лікування. Клінічна фармакологія відхаркуючих засобів.

 11. Хронічне обструктивне захворювання легень: етіологія, патогенез, клініка, диференціальний діагноз з бронхіальною астмою, лікування. Клінічна фармакологія бронхолітиків.

 12. Хронічне обструктивне захворювання легень: класифікація (стадії та ступені важкості), клініка, лікування, реабілітація.

 13. Хронічне обструктивне захворювання легень: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальний діагноз з бронхіальною астмою, лікування, профілактика. Клінічна фармакологія холінолітиків, бета-агоністів.

 14. Хронічне обструктивне захворювання легень: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. Клінічна фармакологія бронхолітиків.

 15. Бронхіальна астма: етіологія, патогенез, алергічний анамнез і тестування на алергію, сучасна класифікація, клініка, діагностика, медико-соціальна експертиза. Купування нападу ядухи при бронхіальній астмі.

 16. Бронхіальна астма, причини, класифікація, клінічна характеристика стадій, невідкладна допомога при нападі ядухи, профілактика.

 17. Бронхіальна астма: лікування в залежності від ступенів важкості. Купування нападів ядухи бронхіальної астми. Клінічна фармакологія бета-агоністів, метилксантинів та їх місце в ступеневій терапії.

 18. Бронхіальна астма, важкий перебіг, причини, клінічна характеристика стадій, невідкладна допомога при приступі, профілактика.

 19. Бронхоектатична хвороба: етіологія, патогенез, клініка, диференціальний діагноз, лікування, покази до хірургічного лікування. Клінічна фармакологія цефалоспоринів І-ІІ поколінь.

 20. Плеврити: етіологія, патогенез, клініка, лікування, покази до проведення плевральної пункції, профілактика.

 21. Легеневе серце: визначення, етіологія, патогенез, класифікація, клініка і діагностика хронічного легеневого серця, принципи лікування, медико-соціальна експертиза.

 22. Хронічне легеневе серце: визначення, причини, патогенез, клініка, діагностика, лікування, медико-соціальна експертиза.

 23. Тромбоемболія легеневої артерії: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, невідкладна допомога, лікування, профілактика.

 24. Тромбоемболія легеневої артерії: етіологія, патогенез, класифікація, клінічні синдроми, диференціальна діагностика з інфарктом міокарда, невідкладна допомога, профілактика.

 25. Санаторно-курортне лікування при захворюваннях легень: курортні фактори, курорти. Покази та протипокази.

 26. А.Ваксман і його роль у початку "Ери хіміотерапії туберкульозу".

 27. Збудник туберкульозу: види, властивості. Поняття про персистенцію та реверсію мікобактерій туберкульозу.

 28. Патогенез туберкульозу. Шляхи зараження та поширення мікобактерій в організмі людини.

 29. Туберкульоз у пенітенціарній системі.

 30. Сучасна клінічна класифікація туберкульозу.

 31. Сучасні методи етіологічної діагностики туберкульозу.

 32. Методи лабораторного виявлення мікобактерій туберкульозу (МБТ). Визначення хіміорезистентності МБТ та її клінічне значення.

 33. Бактеріологічні методи діагностики туберкульозу. Забір харкотиння

 34. Туберкулінодіагностика. Проба Манту з 2 ТО ППД-Л та оцінка її результатів.

 35. Поняття про первинний і вторинний туберкульоз, особливості їх клінічного перебігу.

 36. Ознаки активного і неактивного легеневого туберкульозу.

 37. Первинний туберкульозний комплекс. Патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, наслідки.

 38. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Патогенез, клініка, диференціальна діагностика, діагностика, лікування, наслідки.

 39. Туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів. Патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки.

 40. Вогнищевий туберкульоз легень: патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування

 41. Інфільтративний туберкульоз легень. Клініко-рентгенологічні варіанти інфільтратів. Патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

 42. Гострий дисемінований туберкульоз легень. Патогенез, клініка (клінічні «маски»), діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

 43. Підгострий і хронічний дисемінований туберкульоз легень. Патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

 44. Міліарний туберкульоз. Патогенез, особливості клінічного перебігу, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки.

 45. Туберкульома легень. Патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

 46. Казеозна пневмонія. Патогенез, клініка, діагностика, лікування, наслідки.

 47. Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень. Патогенез, клініка (варіанти перебігу), діагностика, лікування, наслідки

 48. Циротичний туберкульоз легень. Патогенез, клініка, діагностика, лікування, ускладнення.

 49. Ускладнення фіброзно-кавернозного туберкульозу.

 50. Ускладнення туберкульозу: кровохаркання, легенева кровотеча. Патогенез, діагностика, лікування, невідкладна допомога.

 51. Легеневі кровотечі: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальний діагноз, невідкладна допомога.

 52. Легенева кровотеча у хворих на туберкульоз – екстренна допомога.

 53. Ускладнення туберкульозу: спонтанний пневмоторакс. Причини виникнення, клініка, діагностика, невідкладна допомога.

 54. Ускладнення туберкульозу: хронічне легеневе серце. Патогенез, клініка, діагностика, лікування.

 55. Туберкульозний плеврит (в тому числі емпієма плеври). Патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки.

 56. Ускладнення туберкульозу: амілоїдоз внутрішніх органів у хворих на туберкульоз легень. Патогенез, клініка, діагностика, лікування.

 57. Основні принципи і методи лікування хворих на туберкульоз легень.

 58. Класифікація протитуберкульозних препаратів, стандарти лікування, побічна дія протитуберкульозних засобів.

 59. Принципи хіміотерапії туберкульозу.

 60. Складові раціональної хіміотерапії туберкульозу

 61. Вимоги до схеми хіміотерапії туберкульозу.

 62. DOTS-терапія хворих на туберкульоз. Основні принципи та завдання.

 63. Система DOTS+ у лікуванні туберкульозу.

 64. Стратегія DOTS у перспективі роботи сімейного лікаря.

 65. Патогенетична та симптоматична терапія хворих на туберкульоз легень.

 66. Сучасні методи хірургічного лікування туберкульозу легень.

 67. Побічна дія протитуберкульозних препаратів, види, причини формування.

 68. Хіміорезистентність МБТ до протитуберкульозних препаратів: моно-, мульти- і поліхіміорезистентність. Шляхи подолання.

 69. Причини формування хіміорезистентного туберкульозу і шляхи його попередження.

 70. Хіміопрофілактика туберкульозу.

 71. Вилікування туберкульозу, критерії вилікуваності. Залишкові зміни та їх значення для виникнення рецидиву туберкульозу.

 72. Прогноз, реабілітація та експертиза працездатності хворих на туберкульоз.

 73. Основні епідеміологічні показники поширеності туберкульозу та їх оцінка.

 74. Особливості епідемії туберкульозу в Україні. Причини несвоєчасного виявлення туберкульозу.

 75. Організація боротьби з туберкульозом в Україні.

 76. Джерела туберкульозної інфекції. Види туберкульозних вогнищ. Заходи, що проводяться у вогнищах туберкульозу.

 77. Вогнища туберкульозної інфекції, їх класифікація. Заходи у вогнищах туберкульозної інфекції.

 78. Робота у вогнищах туберкульозної інфекції по профілактиці та ранньому виявленню туберкульозу.

 79. Масові (профілактичні) флюорографічні обстеження. “Обов’язкові” контингенти населення, які підлягають профілактичному обстеженню раз на рік.

 80. Роль лікаря-терапевта у виявленні та лікуванні туберкульозу.

 81. Соціальна та санітарна профілактика туберкульозу.

 82. Санаторне лікування туберкульозу.

 83. Особливості перебігу і лікування туберкульозу в осіб похилого і старечого віку.

 84. Туберкульоз і СНІД. Особливості виявлення та лікування.

 85. Туберкульоз і алкоголізм, наркоманії.

 86. Особливості лікування хворих на туберкульоз з наявністю ВІЛ/СНІД.

 87. Туберкульоз і вагітність.

 88. Туберкульоз у поєднанні з ХНЗЛ, раком легень.

 89. Туберкульоз у поєднанні з цукровим діабетом, пептичною виразкою шлунку та дванадцятипалої кишки.

 90. Вторинні імунодефіцитні стани: діагностика та лікування.

 91. Імунотропні засоби, класифікація, засоби індивідуалізації, шляхи застосування.

 92. Імунокорекція: види, методи, принципи та покази для призначення.

 93. Специфічна імунотерапія при алергічних захворюваннях.

 94. Полінози: види. Методи діагностики, профілактики та лікування.

 95. Кропив”янки: види. Набряк Квінке. Методи діагностики та лікування.

 96. Медикаментозна алергія. Діагностика та профілактика. Анафілактичний шок, невідкладна допомога при ньому.

 97. Шкірні прояви медикаментозної хвороби. Визначення. Етіологія. Патогенез. Синдром Лайєла. Багатоформна ексудативна еритема (токсико – алергічна форма). Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. Профілактика. Лікування.


Гастроентерологія

 1. «Гострий живіт» в практиці терапевта: диференціальна діагностика, тактика лікування.

 2. Хронічний гастрит: сучасна класифікація, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика, диспансеризація.

 3. Хронічний гастрит: сучасна класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика з раком шлунку, лікування, профілактика, диспансеризація.

 4. Виразкова хвороба шлунку: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційний діагноз з гастритом, раком, лікування, покази до оперативного лікування, диспансеризація.

 5. Виразкова хвороба шлунку: класифікація, діагностика, диференціальний діагноз, лікування. Клінічна фармакологія антихелікобактерних препаратів.

 6. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки: класифікація, клініка, діагностика, лікування, профілактика, медико-соціальна експертиза. Клінічна фармакологія антисекреторннх препаратів.

 7. Ускладнення виразкової хвороби. Гастродуоденальні кровотечі: діагностика, невідкладна допомога на догоспітальному етапі, лікування.

 8. Ускладнення виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки. Шлунково-кишкові кровотечі, клініка, діагностика. Невідкладна допомога, покази до оперативного лікування.

 9. Дискінезії жовчовивідних шляхів: класифікація, діагностика, диференціальний діагноз, медикаментозне та санаторно-курортне лікування. Клінічна фармакологія жовчогінних засобів.

 10. Хронічний холецистит: класифікація, клініка, діагностика, диференціальний діагноз, лікування, покази до оперативного лікування, профілактика, диспансеризація.

 11. Хронічний панкреатит: класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика, диспансеризація.

 12. Хронічні гепатити: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика та особливості лікування хронічних вірусних гепатитів, профілактика, диспансеризація.

 13. . Хронічні гепатити. Методи оцінки функціонального стану печінки: клініко-лабораторні синдроми.

 14. Хронічні гепатити: класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування аутоімунних гепатитів.

 15. Цироз печінки: епідеміологія, фактори ризику, клініка, діагностика, диференціальна діагностика з гепатитами, первинна та вторинна профілактика, прогноз, медико-соціальна експертиза.

 16. Цирози печінки: класифікація, діагностика морфологічних варіантів, диференціальний діагноз, лікування, профілактика, диспансеризація, прогноз, медико-соціальна експертиза.

 17. Цирози печінки: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальний діагноз з раком печінки, лікування, диспансеризація.

 18. Ускладнення цирозів печінки. Кровотеча із розширених вен стравоходу: діагностика, диференціальний діагноз, невідкладна допомога.

 19. Ускладнення цирозів печінки – портальна гіпертензія: патогенез, стадії, клініка, діагностика, лікування. Покази до проведення абдоменоцентезу

 20. Ускладнення гепатитів і цирозів печінки. Печінково-клітинна недостатність: класифікація, клініка, діагностика, лікування, профілактика.

 21. Печінкова енцефалопатія: патогенез, стадії, клініка, лікування.

 22. Печінково-клітинна недостатність: клініка, діагностика, класифікація, лікування, профілактика.

 23. Рак печінки: клініка і діагностика первинного та метастатичного раку печінки, лікування.

 24. Хронічний ентерит: класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, диспансеризація.

 25. Ентероколіти: етіологія, патогенез, роль дисбактеріозу кишківника у виникненні ентероколітів, клініка, діагностика, лікування.

 26. Хронічний коліт: класифікація, клініка, діагностика, диференціальний діагноз, лікування.

 27. Синдром подразненого товстого кишківника: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

 28. Неспецифічний виразковий коліт: класифікація, клініка, діагностика, диференціальний діагноз з раком товстої кишки, лікування, диспансеризація.

 29. Неспецифічний виразковий коліт: класифікація, діагностика, диференціальний діагноз, лікування, ускладнення, медико-соціальна експертиза.

 30. Санаторно-курортне лікування при захворюваннях органів травлення: покази і протипокази до санаторно-курортного лікування, перелік курортів України, курортні фактори.

Нефрологія

 1. Гострий гломерулонефрит: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, ускладнення, лікування, профілактика.

 2. Гострий гломерулонефрит: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, медико-соціальна експертиза.

 3. Хронічний гломерулонефрит: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, диспансеризація.

 4. Хронічний гломерулонефрит: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, диференціальний діагноз з хронічним пієлонефритом, лікування, диспансеризація.

 5. Гострі пієлонефрити: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика

 6. Хронічний пієлонефрит: класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційний діагноз з гломерулонефритами, лікування.

 7. Хронічний пієлонефрит: класифікація, клінічні форми, діагностика, диференційний діагноз з хронічним гломерулонефритом, лікування, профілактика.

 8. Диференціальний діагноз нефротичного синдрому при хронічному гломерулонефриті та амілоїдозі нирок: діагностика та особливості перебігу

 9. Гостра ниркова недостатність: клініка, діагностика, перебіг і інтенсивна терапія.

 10. Амілоїдоз нирок: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, методи діагностики, ускладнення, лікування.

 11. Гостра ниркова недостатність: клініка, діагностика, перебіг і інтенсивна терапія, покази до гемодіалізу.

 12. Хронічна ниркова недостатність: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, лікування, покази до гемодіалізу.

 13. Санаторно-курортне лікування при захворюваннях сечовидільної системи: курортні фактори, покази, протипокази, курорти України.

Ендокринологія

 1. Цукровий діабет: етіологія, патогенез, класифікація, лабораторна та диференціальна діагностика.

 2. Лікування цукрового діабету І типу: дієта, інсулінотерапія та її види, методи контролю ефективності лікування.

 3. Лікування цукрового діабету II типу: дієта, таблетовані цукрознижуючі препарати, критерії компенсації.

 4. Хронічні ускладнення цукрового діабету. Класифікація судинних ускладнень. Діабетична нефропатія, ретінопатія, ангіопатія, нейропатія. Діагностичні критерії, основи лікування та профілактики.

 5. Цукровий діабет: кетоацидоз, клініка, діагностика, лікування, особливості дієти та інсулінотерапії, методи корекції порушень метаболізму.

 6. Діабетична кетоацидотична кома: патогенез, клініка, диференціальна діагностика, невідкладна допомога, лікування, профілактика.

 7. Гіпоглікемічні стани у хворих на діабет: патогенез, діагностика, диференційна діагностика, невідкладна допомога, профілактика.

 8. Дифузний токсичний зоб: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

 9. Тіреотоксична криза: патогенез, клініка, діагностика, невідкладна допомога, профілактика.

 10. Гіпотіреоз: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. Працездатність.

 11. Йододефіцитні захворювання щитоподібної залози. Дифузний нетоксичний та ендемічний зоб: етіологія, патогенез, клініка. диференційна діагностика, лікування, профілактика.

 12. Аутоімунний тиреоїдит: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

 13. Підгострий тиреоїдит: етіологія, клініка, діагностика, лікування.

 14. Хвороба та синдром Іценко-Кушинга: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування

 15. Гостра наднирникова недостатність: клініка, діагностика, невідкладна допомога, профілактика.

 16. Хронічна недостатність кори наднирників: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, працездатність.

 17. Аліментарно-конституційне ожиріння: патогенез, клініка, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

 18. Особливості перебігу клімактеричного синдрому в терапевтичних хворих. Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування.

Гематологія

 1. Анемії: класифікація. Залізодефіцитні анемії: етіологія, патогенез, клініка, лікування, профілактика.

 2. В-12 дефіцитна анемія (хвороба Адісон-Бірмера): етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, диспансеризація, профілактика.

 3. Гемолітичні анемії: класифікація. Хвороба Мінковського-Шоффара: етіологія, патогенез, клініка, лабораторна діагностика, лікування.

 4. Геморагічні діатези: механізми гемостазу, класифікація. Гемофілія А: патогенез кровоточивості, клініка, ускладнення, невідкладна допомога при кровотечах.

 5. Геморагічний васкуліт: етіологія, патогенез, клініка, варіанти перебігу, лабораторна та диференційна діагностика, лікування.

 6. Хвороба Верльгофа: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

 7. Агранулоцитози. Імунний агранулоцитоз: етіологія, патогенез, клініка, лабораторна діагностика, лікування, профілактика.

 8. Еритремія: етіологія, патогенез, клініка, диференційний діагноз з вторинними еритроцитозами, лікування.

 9. Гострі лейкози, гемобластози: визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, клінічні та цитологічні варіанти, діагностика, лікування, принципи поліхіміотерапії.

 10. Хронічний мієлоїдний лейкоз: клініка, лабораторна діагностика, лікування.

 11. Хронічний лімфоїдний лейкоз: клініка, лабораторна та диференційна діагностика з лімфаденопатіями, лікування.

 12. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. Клінічна фармакологія гепаринів.

Інфекційні захворювання

 1. Диференційний діагноз харчових токсикоінфекцій, сальмонельозу, кампілобактеріозу, холери, кишкового єрсиніозу/псевдотуберкульозу, вірусних діарей, шигельозу, амебіазу з харчовими отруєннями та гострими і хронічними захворюваннями травної системи. Невідкладні стани при гострому діарейному синдромі: особливості дегідратаційного шоку як варіанту гіповолемічного шоку, кишкова кровотеча – клінічна, лабораторна та диференційна діагностика. Діагностика та лікування невідкладних станів при гострих діарейних кишкових інфекціях в клініці та на догоспітальному етапі.

 2. Диференційний діагноз гострих респіраторних захворювань з повітряно-крапельним механізмом передавання (грипу, гострої респіраторної вірусної інфекції, герпесвірусних інфекцій, атипових пневмоній, менінгококового назофарингіту), «дитячих» інфекцій, легеневих форм сибірки та чуми з гострими і хронічними захворюваннями дихальної системи. Невідкладні стани (несправжній круп, гостра дихальна недостатність, набряк легень, дистрес-синдром) при інфекційних хворобах дихальних шляхів – клінічна, лабораторна та диференційна діагностика. Лікування невідкладних станів при інфекційних хворобах з повітряно-крапельним механізмом передавання в клініці та на догоспітальному етапі.

 3. Диференційний діагноз вірусних гепатитів з жовтяницями іншого ґенезу: надпечінковими – при ураженнях печінки при малярії, спадкових хворобах (ензимопатії, гемоглобінопатії, дефекти оболонки еритроцита), дії токсичних факторів (сульфаніламіди, хінін); паренхіматозними (печінковими) – при герпесвірусних захворюваннях (HSV, CMV, EBV-інфекціях), жовтій гарячці, єрсиніозах, орнітозі, токсичних ураженнями (алкогольному, медикаментозному тощо); підпечінковими (обтураційними) – при обтурації, звуженні, здавленні, атрезії жовчних протоків; при комбінованих ураженнях (малярія, лептоспіроз тощо). Диференціальний діагноз гострих і хронічних вірусних гепатитів, інфекційних жовтяниць іншого ґенезу з іншими соматичними хворобами. Фульмінантний перебіг вірусного гепатиту. Гостра печінкова енцефалопатія, невідкладна допомога на догоспітальному етапі.

 4. Диференційний діагноз черевного тифу й паратифів, єрсиніозів, легіонельозу, малярії, трихінельозу, опісторхозу, бруцельозу, лейшманіозу, токсоплазмозу, ВІЛ-інфекції. Алгоритм обстеження хворих. Принципи надання допомоги, в т.ч. невідкладної, на догоспітальному етапі. Сепсис, диференційний діагноз, принципи лікування. Диференційний діагноз уражень ротоглоткиифтерія, бактерійний фарингіт/хронічний тонзиліт, туляремія, ентеровірусне і герпесвірусне (HSV-, CMV-, EBV-) ураження ротоглотки, ангіни Венсана, кандидоз, сифіліс).

 5. Синдром лімфоаденопатії. Поняття про генералізовану лімфоаденопатію. Характеристика найбільш поширених хвороб, що перебігають із генералізованою лімфоаденопатією. Диференційна діагностика чуми, туляремії, содоку, фелінозу, марсельської гарячки, CMV-і EBV-інфекцій, бруцельозу, ВІЛ-інфекції, туберкульозу. Принципи надання допомоги, в т.ч. невідкладної, на догоспітальному етапі.

 6. Епідеміологічні особливості передавання ВІЛ на сучасному етапі. Нормативні документи МОЗ України, що регламентують порядок добровільного тестування, госпіталізації, лікування пацієнтів, проведення профілактичних заходів, а також правові аспекти щодо ВІЛ-інфекції. Етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, клінічна діагностика гострої фази ВІЛ-інфекції, критерії клінічного діагнозу. Особливості перебігу гострої фази у дорослих. Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції, план обстеження хворого при встановленні попереднього діагнозу ВІЛ-інфекції. Поняття про лабораторне тестування у випадку підозри на ВІЛ (передтестове та післятестове). Роль психологічної підтримки. Принципи лікування хворих на ВІЛ-інфекцію. Принципи призначення ВААРТ. Характеристика лікарських засобів.

 7. Найбільш поширені ВІЛ-асоційовані інфекційні хвороби: герпесвірусні; протозойні (церебральний токсоплазмоз, криптоспоридіоз, ізоспороз), мікотичні (кандидоз, пневмоцистна пневмонія, криптококоз), бактерійної етіології (бактерійна рецидивуюча пневмонія, лістеріоз, мікобактеріози, сальмонельозна рецидивуюча септицемія, інші дисеміновані бактерійні інфекції). Клінічна і лабораторна діагностика. Особливості перебігу опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ. Принципи лікування і профілактики ВІЛ-індикаторних інфекцій. Диспансеризація хворих на ВІЛ-інфекцію. Загальна та індивідуальна профілактика ВІЛ. Універсальні заходи безпеки та організація праці лікаря з метою запобігання інфікування ВІЛ-інфекцією медичних працівників. Техніка безпеки при інвазивних маніпуляціях. Заходи у разі контамінації заразним матеріалом на робочому місці.

Реанімація та інтенсивна терапія

 1. Діагностика та корекція порушень водно-електролітного стану у важко хворих при захворюваннях внутрішніх органів.

 2. Гострі отруєння лугами і кислотами: клініка, діагностика, лікування.

 3. Клініка гострого отруєння бензолом і його гомологами, невідкладна допомога.

 4. Гострі отруєння ртутьорганічними сполуками: клініка, діагностика, лікування, невідкладна допомога, диспансеризація.

 5. Гострі отруєння фосфорорганічними сполуками: клініка, діагностика, невідкладна допомога, профілактика.

 6. Хронічні отруєння свинцем: клініка, діагностика, лікування, профілактика.

 7. Гострі отруєння хлорорганічними сполуками: клініка, діагностика, невідкладна допомога, профілактика.

 8. Ураження електричним струмом і блискавкою: патогенез, клініка, діагностика, інтенсивна терапія.

 9. Утоплення в морській та прісній воді: клініка, реанімація та інтенсивна терапія.

 10. Невідкладні стани в контексті невиліковного захворювання та близької смерті.

 11. Особливості ведення важко хворих, інкурабельних пацієнтів. Методика оцінки стану пацієнта. Планування лікування та догляду.

 12. Консультування в контексті невиліковного захворювання та близької смерті. Поняття консультування та його етичні принципи. Навички консультування.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка