Екзаменаційні питання з лор-хвороб
Скачати 93.16 Kb.
Дата конвертації17.04.2016
Розмір93.16 Kb.
Екзаменаційні питання з ЛОР-хвороб


 1. Анатомія, фізіологія, методи дослідження звукопровідного апарату.

 2. Роль анатомофізіологічних особливостей стінок зовнішнього слухового проходу у виникненні поєднаних ЛОР-стоматологічних захворювань.

 3. Барабанна перетинка, її відділи, шари, анатомічні утворення, функції. Схематичний малюнок барабанної перетинки.

 4. Анатомічні утворення середнього вуха. їх анатомія, фізіологія.

 5. Анатомія і функції слухової труби, дослідження її барофункції. Особливості будови у дітей перших років життя.

 6. Повітряноносні порожнини середнього вуха. Типи сосковидних відростків. Групи повітряних клітин, їх значення в розповсюдженні запалення.

 7. Особливості будови зовнішнього і середнього вуха у новонароджених.

 8. Анатомія кісткового, перетинчатого лабіринтів. Рецептори вестибулярного аналізатора.

 9. Адекватні подразники ампулярного та отолітового апаратів. Групи рефлексів, що виникають при подразненні вестибулярного апарату.

 10. Закономірності ністагму (досліди Евальда, закони В.Г.Воячека. Види і характеристика ністагму.

 11. Методи дослідження півколових каналів. Характеристики післяобертового, калоричного, пресорного ністагму. Оцінка результатів досліджень.

 12. Методи дослідження отолітового апарату. Оцінка результатів.

 13. Диференційна діагностика вражень вестибулярного апарату і мозочка.

 14. Анатомія, фізіологія звукового аналізатора. Провідні шляхи і центри.

 15. Дослідження слуху камертонами (досліди Рінне, Вебера, Швабаха, Желлї), їх значення в диференційній діагностиці уражень звукопровідного та звукосприймального апаратів.

 16. Слуховий паспорт, його аналіз та заключення.

 17. Аудіометрія: види, тональна порогова, мовна. Інші методи дослідження слуху.

 18. Обмежений та дифузний зовнішній отит: діагностика, лікування, диференційні відмінності від середнього.

 19. Гематома, перихондрит вушної раковини: діагностика, лікування.

 20. Відмінність перихондрита вушної раковини від бешихи.

 21. Гострий гнійний середній отит, стадії, діагностика, лікування.

 22. Наслідки гострого гнійного середнього отиту.

 23. Особливості перебігу гострого середнього отиту при інфекційних захворюваннях (грипі, скарлатині, туберкульозі, тифі, кіру).

 24. Особливості перебігу гострого гнійного середнього отиту у дітей раннього віку.

 25. Основні клінічні форми отоантритів (явний, латентний, рецидивуючий) та мастоїдитів (субперіостальний абсцес, зигоматицит, петрозит, верхівко-шийні форми: Бецольда, Орлеанського, Муре), діагностика, лікування (консервативне і хірургічне).

 26. Гострий і хронічний катар середнього вуха: етіологія, механізм розвитку, діагностика, лікування, наслідки.

 27. Клінічні відмінності хронічного гнійного мезотимпаніту від хронічного гнійного епітимпаніту. холестеатома вуха.

 28. Особливості лікування хронічного гнійного мезотимпаніту і епітимпаніту, холестеатома вуха.

 29. Показання і протипоказання до тимпанопластики: види тимпанопластики, найближчі та віддаленні результати.

 30. Класифікація лабіринтитів. Обмеженні і дифузні лабіринтити: причини, діагностика, лікування.

 31. Диференційний діагноз дифузного серозного і дифузного гнійного лабіринтитів, з абсцесом мозочка

 32. Отогенні менінгіти: класифікація, діагностика, лікування (хірургічне, консервативне).

 33. Екстрадуральний і субдуральний абсцеси: діагностика, лікування.

 34. Отогенні абсцеси скроневої долі мозку і мозочка: діагностика (групи симптомів), лікування.

 35. Отогенний синустромбоз і сепсис: діагностика, лікування.

 36. Неврит слухового нерва (нейросенсорна приглухуватість): етіологія, діагностика, лікування.

 37. Отосклероз: клінічні форми, стадії, діагностика, лікування.

 38. Диференційний діагноз отосклерозу і невриту слухового нерва.

 39. Приглухуватість, глухота: причини, діагностика, профілактика.

 40. Хвороба Меньєра: патогенез, консервативне та хірургічне лікування.

 41. Отогематома. Діагностика, лікування, ускладнення.

 42. Пошкодження зовнішнього слухового проходу: механізм виникнення, діагностика, лікування.

 43. Переломи піраміди скроневої кістки: класифікація, діагностика.

 44. Периферичні і центральні повітряно-контузійні пошкодження вуха. Механізм виникнення. Діагностика цих уражень, лікування.

 45. Топографія глотки. Відділи глотки (границі між ними). Зв'язок глотки з іншими анатомічними утвореннями. Топографія біляглоткового простору.

 46. М'язи глотки. М'язи м'якого піднебіння.

 47. Будова, топографія, функції лімфатичного глоткового кільця. Гістологічна будова піднебінного мигдалика.

 48. Методи дослідження глотки (інструменти, методика, малюнки).

 49. Анатомія, фізіологія, методи обстеження стравоходу. Топографія звужень стравоходу.

 50. Поверхи гортані, їх топографія, особливості їх будови.

 51. Хрящі, суглоби, зв'язки і м'язи гортані.

 52. Інервація гортані: топографія верхнього гортанного нерва (місце його блокади), нижнього та зворотнього нервів.

 53. Гострий фарингіт: етіологія, клініка, лікування. Диференційний діагноз катаральної ангіни та гострого фарингіту.

 54. Ангіни: визначення, класифікація (за клінічними ознаками, локалізацією, збудниками).

 55. Виразково-плівчата ангіна (Сімановського-Плаут-Венсана): етіологія, симптоми, діагностика, лікування.

 56. Агранулоцитарна ангіна: етіологія, симптоми, діагностика, лікування.

 57. Моноцитарна ангіна: етіологія, симптоми, діагностика, лікування.

 58. Паратонзиліт: етіологія, стадії, діагностика, лікування.

 59. Заглотковий абсцес: етіологія, діагностика, лікування, ускладнення.

 60. Латерофарингеальний абсцес: діагностика, лікування, ускладнення.

 61. Дифтерія глотки: форми, діагностика, лікування, профілактика. Диференційний діагноз лакунарної ангіни і дифтерії.

 62. Сторонні тіла стравоходу: походження, локалізація, діагностика, способи видалення.

 63. Хронічні фарингіти: форми, діагностика, лікування.

 64. Аденоїди. Аденоідизм. Гіпертрофія піднебінних мигдаликів: діагностика, лікування.

 65. Класифікація хронічних тонзилітів. Супутні, зв'язані з хронічним тонзилітом захворювання, метатонзилярні захворювання.

 66. Діагностика хронічного тонзиліту, вірогідні ознаки. "Безангінні форми" хронічного тонзиліту, діагностика, лікування.

 67. Вірогідні ознаки, хронічного тонзиліту. Диференційний діагноз гіпертрофії піднебінних мигдаликів з хронічним тонзилітом.

 68. Вірогідні ознаки, хронічного тонзиліту. Диференційний діагноз тонзилогенного сепсису з термоневрозом та сепсисом іншого походження.

 69. Показання та протипоказання до тонзилектомії.

 70. Підзв'язковий ларингіт (несправжній круп): діагностика, лікування.

 71. Дифтерія гортані, трахеї, бронхів (справжній круп): діагностика, лікування.

 72. Стенозуючий, обтуруючий ларинготрахеобронхіт (післягриповий круп): діагностика, особливості лікування.

 73. Хронічні ларингіт: форми, діагностика, лікування. Відмінності атрофічного ларингіту від склероми.

 74. Класифікація, стадії стенозів гортані, медикаментозна терапія гострих стенозів гортані. Показання для інтубації і трахеотомії.

 75. Сторонні тіла дихальних шляхів: діагностика, способи видалення. Балотуючі сторонні тіла трахеї.

 76. Сторонні тіла дихальних шляхів: діагностика, способи видалення. Небезпечні сторонні тіла.

 77. Клінічна і рентгенологічна картина легенів при обтурації бронха, клапанній закупорці, частковому блокуванню без клапаного механізма.

 78. Склерома: етіологія, патоморфологічні стадії і клінічні форми. Методи верифікації. Лікування склероми (медикаментозне, дилятаційне, хірургічне).

 79. Диференційний діагноз склероми, озени і атрофічного ринофаринголарингіту.

 80. Опіки стравоходу. Основні причини смерті. Ургентна допомога в перші години та дні після прийому потерпілим хімічних речовин.

 81. Рубцеві стенози стравоходу: причини, діагностика, лікування.

 82. Злоякісні пухлини носа і приносових пазух: стадії, діагностика (групи симптомів), лікування.

 83. Злоякісні пухлини гортані: стадії, класифікація за ТММ. Клініка, особливості перебігу залежно від локалізації. Лікування: хірургічне, променеве, хіміотерапевтичне.

 84. Юнацька фіброма (ангіофіброма): етіологія, гістологічна будова, особливості перебігу, клініка, діагностика, лікування.

 85. Папіломатоз гортані: етіологія, діагностика (форми папілом), лікування (хірургічне, напівхірургічне, хіміотерапевтичне.

 86. Фіброма гортані, вузлики голосових складок: причини виникнення, діагностика, лікування.

 87. Анатомія зовнішнього носа І стінок порожнини носа. Будова раковин носа. Кавернозні тіла носа.

 88. Носові ходи, їх топографія, які приносові пазухи відкриваються в них.

 89. Фізіологія носа (функції носа). Активні та пасивні бар'єри носа.

 90. Будова та топографія дихальної і нюхової ділянок носа.

 91. Будова нюхового аналізатора. Механізм збудження нюхових клітин (теорії нюху).

 92. Кровопостачання стінок носової порожнини, зона Кисельбаха.

 93. Методи дослідження носа, дихальної та нюхової функції.

 94. Клінічна анатомія верхньощелепної пазухи. Вікові аспекти розвитку.

 95. Клінічна анатомія лобної пазухи. Вікові аспекти розвитку.

 96. Клінічна анатомія ґратчастої пазухи. Вікові аспекти розвитку.

 97. Клінічна анатомія основної пазухи. Вікові аспекти розвитку.

 98. Методи дослідження приносових пазух (діафаноскопія, пункції, рентгенографія, томографія, термографія, ехолокація).

 99. Гострий нежить, стадії перебігу, лікування, профілактика.

 100. Особливості перебігу гострого нежитя у ранньому віці.

 101. Дифтерія носа: форми, діагностика, лікування.

 102. Хронічний катаральний нежить: діагностика, лікування. Відмінності від гіпертрофічного риніту.

 103. Хронічний гіпертрофічний нежить: форми, діагностика, лікування (напівхірургічне, хірургічне).

 104. Диференційний діагноз хронічного катарального та гіпертрофічного нежитю. Особливості їх лікування.

 105. Хронічний атрофічний нежить, озена: діагностика, лікування. Диференційний діагноз хронічного атрофічного нежитю з озеною та склеромою.

 106. Алергічний і вазомоторний нежить: етіологія, діагностика, лікування.

 107. Сторонні тіла носа. Риноліти: механізм виникнення. Методика видалення сторонніх тіл носа.

 108. Класифікація синуситів. Гострі та хронічні гайморити: діагностика, принципи хірургічного лікування.

 109. Гострі та хронічні фронтити: діагностика, принципи хірургічного лікування.

 110. Гострі та хронічні етмоїдити: діагностика, принципи хірургічного лікування.

 111. Гострі та хронічні сфеноідити: діагностика, принципи хірургічного лікування.

 112. Орбітальні та внутрішньочерепні ускладнення синуситів. Показання до термінового хірургічного втручання на приносових пазухах.

 113. Гематома, абсцес перегородки носа, трахеї: діагностика, лікування.

 114. Травми біляносових пазух: класифікація, діагностика, ускладнення, лікування.

 115. Причини носових кровотеч (місцеві та загальні). Ділянка, з якої найчастіше виникає кровотеча, причини цього. Методи зупинки носових кровотеч (хірургічні, медикаментозні).

Зав.кафедри ЛОР-хвороб проф.В.В.Кіщук


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка