«Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік напряму підготовки 050109 «Управління персоналом і економіка праці»
Сторінка14/15
Дата конвертації18.04.2016
Розмір2.31 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

3.Статті


 1. Бабенко Н. Етичні норми спілкування та їх утвердження серед державних службовців / Н.Бабенко// Вісник Українській Академії державного управління при Президентові України. – 1999. – № 2. – С. 185-188.

 1. Веселов П. Этикет служебного общения // Человек и труд.– 1992.-№ 2. – С.121-122.

 1. Жулинский М. Духовна ситуація в Україні // Урядовий кур’єр. – 1996.-30 січня. – С. 9.

 1. Иголь Е.Л. Полет орнитолога / Моральная природа этического исследования/. –М.: Знание, 1992.– 64 с. – /Сер. «Этика», № 2./.

 1. Кингесё.// Бізнес. – 2000. - № 7./ http://www.business.kiev.ua/18.04.00./

 1. Корацциари Г. Этика и экономика: вопрос открыт // Вопросы экономики. – 1993, № 8-С.17-27.

 1. Логинова А. Деловой этикет. Протокольные вопросы приема иностранной делегации. / А.Логинова // Управление персоналом. – № 6. –1999.-С. 52-56.
 1. Макашова Н. Этика и экономическая теория. // Обществ. Науки и современность. – 1992.-№ 3. – С 12-26 с. 19 : Этика и кейсианская революция 


 1. Малахова В., Чайка Т. Реставрация невозможна: Несколько соображений по поводу нынешней духовно-нравственной ситуации // Век ХХ и мир. – 1991.-№ 7.- С. 33-36.

 1. Назаретян А.П. Историческая революция морали: прогресс или регресс? // Вопросы философии. –1992.-№ 3. – С. 82-94.

 1. Нинюк Марія Державний службовець та етична культура /Нинюк Марія// Вісник Українській Академії державного управління при Президентові України. –1999. – № 2. – С. 156-164.

 1. Потульницкая Н. Президент Республики Польша Александр Квасьневский: «Никогда раньше мы с женой не были так влюблены друг в друга, как теперь».//Факты и комментарии. – 2001. – 13 января. – № 4. – С. 7.

 1. Розин Ю.П. Секреты общения. – М.: Знание, 1991.-64 с. (Сер. «Молодежная», № 10).

 1. Роль нравственности и побудительных мотивов в обществе // Вопросы экономики. – 1993.-№ 8.- С. 28-31.

 1. Сафьянов В.И. Этика общения. – М.: Знание, 1991.-64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Этика», № 11).

 1. Талашев А. Язык тела // Деловая неделя.–1997.-№ 30. – 24 ноября. – С. 49. (Начало в № 29).

 1. Шиепанис Маркос. Имидж страны, фирмы, товара \\ Международная жизнь. – 1990. - № 6. – С. 78 – 84.

 1. Шлепаков А. Що строрює імідж банку \\ Політика і час. – 1993. - № 2. – С. 31 – 34.

 1. Якщо ваш діловий партнер…\\ Галицькі Контракти. – 2000. - №13. – С. 40. http://www.gc.lviv.ua/gc/2000-13/index.html

*Основна рекомендована література з курсу “Етика ділового спілкування”

Частина 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВТема 1. Поняття етики та етикету. Поняття спілкування

Література: 1; 7.C.3-20; 26.С.5-83; 40.С.3-27; 46; 65; 79.С.6-8; 87; 88.

Зміст курсу “Етика ділового спілкування” охоплює все коло питань і проблем, що стосуються етики, етикету та протоколу сфери ділового спілкування. Термін «етика» вперше вжив Аристотель (384-322 р. до н.е.) для визначення практичної філософії, яка мала дати відповідь на запитання, що повинна робити людина, щоб здійснювати правильні, моральні вчинки. Етика це – вчення про мораль як одну із форм суспільної свідомості, її суть, закони її історичного розвитку і роль в суспільному житті. Мораль – це система етичних цінностей, які визнаються людиною. Мораль це також – система поглядів людини на соціальне життя, на сутність суспільства, історії людства, людини та його призначення. Під етикетом розуміють сукупність правил поводження, у яких так чи інакше виявляється відношення людини до інших людей. Слово «етикет» запозичено з французької мови, у якому має два значення: 1) «ярлик», «етикетка», «напис» і 2) «церемоніал», «етикет». Вперше вжив слово «етикет» Людовик XIY. Розрізняють наступні види етики і етикету (придворний, повсякденний, діловий, гостьовий, професійний, дипломатичний та інші). Структура етикету наступна - норми поведінки у громадських місцях, правила привітання, правила представлення та знайомства, правила звертання, вимоги до ділового одягу, правила поведінки та обов’язки чоловіків та жінок, грошові відносини. Протокол (від грецького protokollon - перший лист (із позначенням дати й імені переписувача, приклеювався до сувою), від protos - перший + kollao - клею) - дипломатичний протокол - сукупність правил, що регулюють порядок учинення різноманітних дипломатичних актів; опис дій і правил для визначених ситуацій, що повинні строго виконуватися. Спілкування – сутність і поняття. Спілкування – це процес встановлення та розвитку контактів між людьми. Зміст структури спілкування охоплює комунікацію (обмін інформацією), інтеграцію (взаємодію) та соціальну перцепцію (сприйняття). До ділового спілкування відносяться: ділова бесіда, телефонна ділова бесіда, виробнича нарада, переговори, прийом, письмове ділове спілкування, виступ в засобах масової інформації та перед аудиторією. Таким чином етика ділового спілкування – сукупність моральних норм, правил і уявлень, які регулюють поведінку і відносини людей в процесі трудової діяльності у сфері бізнесу.Основні принципи етикету. У сучасному етикеті виділяють чотири основних принципи: принцип гуманізму і людяності; принцип доцільності дій; принцип красоти; принцип слідування звичаям і традиціям тієї країни, у якій знаходиться людина.

Історія етики й етикету. Розвиток етики й етикету студентам пропонується вивчати за трьома напрямками:

Історія етики й етикету в античному світі (“Никомахова етика” Аристотеля), та перетворення їх у загальноєвропейські етику та етикет. Особлива роль в цьому процесу належить Біблії - першому навчальному посібникові з етики та етикету (десять заповідей; закон щодо жертовників для жертвоприношення без ідолопоклонства; різні веління і заборони щодо релігійного і морального життя).

Історія етики й етикету Сходу (основа - етика Конфуція) та їх розвиток у східно азіатських країнах

Розвиток етики й етикету в слов’янських країнах. Етика й етикет слов'янських народів формувалися як етнічні традиції, частково підвладні іноземним впливам.

Розвиток етики та етикету у сучасному українському суспільстві базується на поєднанні українських національних традицій та звичаїв, що відроджуються, з сучасними європейськими нормами етики та етикету.
Тема 2. Зовнішній вигляд та імідж сучасного бізнесмена
Література: 1; 7.C.69-70,89-114,231-236; 13; 25; 40.С.27-31,170-178; 45; 64.С.104-115; 65; 69; 79.С.9-13; 83; 87; 88.

Імідж, слово іноземного походження, означає образ – спосіб - уява. У діловій сфері виділяються такі види іміджів: зовнішній вигляд організації або підприємства (його офісу) і стиль роботи його топ - менеджменту; устаткування робочих місць і режим роботи організації (підприємства); зовнішній вигляд, стиль поведінки і діяльності персоналу; зовнішній вигляд продукції підприємства і реклама як носій іміджу підприємства. Всі зазначені види іміджів утворюють корпоративний імідж, тобто імідж організації або підприємства в цілому.

Візитні картки - сутність, зміст інформації карток, випадки користування. Візитна картка (англійською - business card)- це прямокутний шматок білого напів цупкого картону гарної якості, на якому типографським способом чітко і красиво відбиті прізвище, ім'я і (як правило) по батькові поряд з іншими відомостями, що хоче про себе повідомити її власник. У сучасній практиці використовуються ділові особисті, приватні особисті, сімейні та корпоративні візитні картки. Зустрічаються випадки і комбінованих візитних карток, що містять як службові, так і особисті дані про її власника.

Зовнішній вигляд бізнесмена. Зовнішній вигляд бізнеследі.

Щоб підтримати позитивний імідж бізнесмена та бізнеследі, потрібен одяг найкращої якості, яку можливо дозволити. Загальний девіз ділового одягу – стриманість фасону та кольору тканин. Взуття повинно бути гарної якості і відповідати загальній обраній тоновій гамі костюма.Краватка в чоловічому одязі. В офіційному одязі практично повсюдно правилом є краватка темних тонів у сполученні зі світлою сорочкою. Чорна краватка до білої сорочки обов'язкова при вираженні скорботи і співчуття. Зустріч «без краваток» підкреслює неформальний характер і схиляє до прямого обміну думками, характерному для друзів. Студентам пропонується вивчити чотири способи зав'язування краваток: простий вузол; подвійний вузол; половинний віндзорський вузол; віндзорський вузол.

Імідж політика - це спеціально сформована уява в очах різноманітних соціальних груп. Він виникає завдяки цілеспрямованим зусиллям, як самого політика, так і його команди. На імідж політика впливають багато чинників: його репутація, зовнішній вигляд, політична програма, відповідність чеканням людей, мистецтво ґречності.
Тема 3. Індивідуально-діалогове спілкування
Література: 1; 7.С.47-52,143-163; 26.С.100-112,126-143; 40.С.60-72,191-214; 65; 79.С.14-20; 87; 88.

Індивідуально-діалогове спілкування має частіше за всього форму бесіди. Ділова бесіда - це усний контакт між партнерами (співрозмовниками), які мають необхідні повноваження з боку своїх організацій для їх проведення і вирішення конкретних проблем. Функції ділової бесіди: спілкування професіоналів з однієї ділової сфери; спільний пошук, висунення та оперативна розробка ідей та задумів; контроль та координація початих ділових заходів; підтримка ділових контактів; стимулювання ділової активності. Особливе значення для ділового спілкування має форма столу. Необхідно вивчити значення Т - подібного, П - подібного, квадратного, прямокутного та круглого столів. При вивченні цієї теми особливу увагу необхідно звернути на вміння слухати та вміння говорити, а також на заборонені теми та дії під час ділового спілкування. Необхідно також вивчити технологію та техніку проведення ділової бесіди (встановлення контакту в бесіді; орієнтування в ситуації та людях; обговорення проблеми і прийняття рішення), технологію закінчення бесіди (вихід із контакту).
Тема 4. Етика та етикет телефонного спілкування.
Література:. 1; 7.С.83-85,211-220; 26.С.137; 40.С.137-148; 65; 79.С.21-25; 87; 88.

Телефон як засіб телефонного спілкування. Телефон – технічний, електронний засіб (апарат, прибор), який призначений для установлення акустичного зв’язку між двома абонентами, що розташовані, як правило, на дистанції .Особливістю телефонного спілкування є: відсутність інформації про зовнішній вигляд абонента (особливо про його емоційний стан), що розташований по інший бік дроту; за змістом однієї телефонної розмови складається враження про всю організацію або фірму в цілому; короткий термін телефонного спілкування (5-7 хв.).

Студентам необхідно вивчити загальні правила телефонного спілкування, а також правила телефонної розмови, коли телефонують вам і правила телефонної розмови, коли телефонуєте ви.

Слід також засвоїти правила користування деякими видами телефонних апаратів та пристроїв (телефакс, автовідповідач, таксофон, стільниковий телефон).

У царині телефонної етики та етикету існують також спеціальні випадки користування телефоном. До таких відносяться - взаємодія керівника та секретаря під час користування телефоном; особливості користування телефоном у готелі; телемаркетинг та інтерактивне спілкування; телефонна розмова з хуліганом і брутальною людиною.


Тема 5. Етика та етикет колективних форм спілкування
Література: 1; 7.С.86-88,121-142; 26.С.144-161; 40.С.73-105,215-238; 52; 65; 79.С.43-65; 87, 88.

Організація і проведення ділових засідань і нарад в колективі. При вивченні цього питання необхідно звернути увагу на випадки необхідності скликання нарад, а також види нарад, що існують у бізнесі. Етика запрошення на наради повинна враховувати інтереси керівників підрозділів, інтереси персоналу і місію підприємства. Підготовка к проведенню засідань і нарад проводиться заздалегідь. Раціональне проведення ділових нарад вимагає наявності регламенту виступів. Людина, що керує нарадою, повинна мати навички їх проведення, а також знати зміст професійних проблем. До нетрадиційних форм колективного спілкування відносяться: кінгесьо, фокус – група, мозковий штурм, конференція покупців і деякі інші..

Підготовка і проведення комерційних переговорів. Особливістю переговорів є ділове спілкування у складі делегації. Необхідно вивчити, що умовно процес підготування до переговорів підрозділяється на два етапи: організаційне підготування і змістовне підготування. Зміст учасників делегації повинен бути однаковим з обох боків представництв. Головою делегації повинна бути людина, що орієнтується в трьох групах проблем: предмет переговорів; економічні і юридичні аспекти угоди, яку передбачається укласти; технологія ведення переговорів. Технологія ведення переговорного процесу пропонує наявність таких моментів як, представлення повноважень учасників, певних правил поведінки на переговорах; етапів, стратегії та тактики спілкування. Підсумковим документом переговорів є угода, контракт або протокол намірів.

Підготовка та проведення конференції. Конференції стали однією з найпоширеніших форм обговорення різноманітних питань між представниками різних кіл. Конференції є найбільш демократичною формою ділового спілкування. Підсумковим документом конференції є збірка тез доповідей або доповідей, яка демонструє наявність усіх думок учасників цій форми ділового спілкування.
Тема 6. Етика та етикет публічного виступу перед аудиторією
Література: 1; 7.С.42; 26.С.162-176; 35; 40.С.161-169; 47; 54; 61; 65; 79.С.29-42; 87; 88.

Публічний виступ перед аудиторією – один із видів ділового спілкування. Особливість привселюдного виступу, як форми ділового спілкування, те що промовець залишається наодинці з аудиторією. В залежності від ступеня підготовленості виступу, існують різні види публічних виступів перед аудиторією: виступ - експромт (імпровізація), виступ на основі тез, та виступ по цілком написаному тексті.

Підготовка до виступу перед аудиторією починається з вибору теми і врахування складу слухацької аудиторії. Слід також уникнути страху перед публічним виступом, який може виникнути через острах невдач минулих виступів, незнання особливостей складу аудиторії, а також незнання теми доповіді.

Техніка публічного виступу повинна враховувати стиль, тип та манери доповідача, правила початку виступу, а також правила розгортання виступу і заволодіння увагою слухачів. Важливими рисами доповідача є його загальна культура, грамотність та дохідливість мови.

Обов’язково під час доповіді необхідно використовувати наочні засоби, від самих простих, що виконані на паперовій основі, до складних - використання мультимедійного та оверхед проекторів.

При вивченні цій теми слід також звернути увагу на існування особливостей окремих видів виступів.
Тема 7. Організація та проведення ділових прийомів.
Література: 1; 7.С.37,46,60-66,81-82,237-278; 39; 40.С.123-136; 65; 75; 87, 88.

Гостева етика та етикет. Історично склалося так, що прийоми грають важливу роль у розвитку ділових контактів і зв'язків. Основним змістом прийомів є не прийом їжі та дегустація напоїв, а розширення контактів і одержання потрібної інформації. Прийоми підрозділяються на денні («Келих шампанського», «Келих вина із сиром» або «Сніданок»)і вечірні («Обід» і «Вечеря»), а також прийоми з розсадженням за столом (сніданок, ланч, обід, вечеря)і без нього (“а-ля-фуршет”), офіційні і неофіційні (пікнік, барбек’ю, шашлик, чоловіча вечірка, жіноча вечірка, та інші.). Студентам необхідно вивчити характеристику кожного виду ділового прийому. Підготовка, організація і проведення прийомів . Згода на відвідування прийому. Відхід з гостей або прийому.

Проведення ділових прийомів, як правило, пов’язано з врученням подарунків. При вивченні цього питання необхідно знати традиції, що до вибору подарунків в ділових відносинах.Етика і етикет поведінки в ресторані. В деяких випадках ділові прийоми проводять в умовах ресторану. Необхідно вивчити як обирається ресторан для проведення прийому, а також - правила поведінки за ресторанним столом, правила користування французьким меню, правила сервірування столу, правила поводження з різноманітними стравами і напоями, правила вимови тостів.
Тема 8. Етика невербального спілкування.
Література: 1; 7.С.165-176; 14; 26.С.113-125; 40.С.239-262; 50.С.178-182; 56; 65; 79.С.81-98; 85; 87; 88.

Невербальні комунікації - передача інформації без використання слів (verb - у перекладі з латині - слово). Структура невербального спілкування охоплює етику погляду, міміку, жестикуляцію, інтонацію і тембр голосу, пози, поставу та ходу.

Головною метою розпізнання внутрішнього психічного стану людини за невербальними аспектами спілкування є вивчення жестів й міміки, що свідчать про брехню.

Етика витання у діловому спілкуванні пропонує використовувати нормативне рукостискання, хоча існують різні види рукостискань. Витання шляхом рукостискання використовують також і жінки.

У діловому спілкуванні не можна використовувати ненормативні жести. Ділове спілкуванні у міжнаціональній сфері повинно дуже обережно використовувати жести, тому що, один і той же жест у різних місцевостях має різні значення, і може викликати ускладнення під час спілкування.
Тема 9. Особливості ділового спілкування та етикету в різних країнах.
Література: 1; 7.С.177-210; 26.С.177-200; 40.С.37-59; 65; 87; 88.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка