Г. А. Цукерман називає цей період своєрідною ініціацією в новий вік, в нову систему відносин з дорослим, однолітком і самим собою
Скачати 276.54 Kb.
Дата конвертації21.04.2016
Розмір276.54 Kb.
Інформаційно-методичні матеріали щодо

створення оптимальних умов для успішної адаптації першокласників .


Поступово вступає в дію новий Державний стандарт початкової загальної освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462). У загальних положеннях зазначено, що Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти.

Відповідно формується вихідна передумова і мета діяльності працівників психологічної служби щодо розвитку школяра у процесі його навчання в початковій школі:

психологічний супровід має бути орієнтований на оптимістичну перспективу кожного учня;

дитина має право на прояв і повноцінний розвиток свого потенціалу не залежно від індивідуально-психологічних особливостей, інтересів та схильностей, рівня розвитку в цілому;

допомога кожному учневі у соціалізації й адаптації до соціального середовища шляхом оптимального розвитку його потенційних можливостей.
Початок навчання в школі - один з найбільш складних і відповідальних моментів в житті дітей, як у соціально - педагогічному, психологічному, так і у фізичному плані.

Г.А. Цукерман називає цей період своєрідною ініціацією в новий вік, в нову систему відносин з дорослим, однолітком і самим собою.

В психіці дошкільника відбуваються складні зміни, весь його організм перебудовується для реалізації нового ведучого типу діяльності. Розвиток дитини через рольову гру вичерпав свої можливості, що призвело до чергової вікової кризи, вирішенням якого і стає наступний щабель розвитку - початкове навчання. За словами Гегеля, прихід до школи - це приведення людини до громадської норми. В першу чергу відбувається перебудова всієї системи відносин дитини з дійсністю.

У дошкільника є дві сфери соціальних відносин, (дитина - дорослий і дитина - діти). Ці системи пов'язані ігровою діяльністю. Результати гри не впливають на ставлення дитини до батьків, на відносини всередині дитячого колективу. На дошкільному етапі благополуччя дитини залежить від внутрісімейної гармонії.

У школі виникає нова структура цих відносин (дитина - вчитель), яка починає визначати ставлення школяра до батьків та однокласників. Вперше ставлення «дитина - вчитель» стає ставленням «дитина - суспільство». У вчителя втілені вимоги товариства, які він поступово вводить в повсякденне життя малюка, вчить жити його за певними правилами. Якщо і в школі все добре, значить, і вдома добре, значить, і з дітьми теж добре. Нова соціальна ситуація потребує особливої діяльності. Ця діяльність називається навчальною і не характеризується тільки як засвоєння нових знань та набуття навичок, а як діяльність, безпосередньо спрямована на засвоєння науки і культури, накопичених людством. Коли дитина приходить до школи, її ще немає. Вона повинна бути сформована. Так само, як людина вміє працювати, дитина повинна вміти вчитися, а отже, треба створити необхідні умови.

Найбільш важким для дошкільника є період адаптації до школи, який залежить, насамперед, від індивідуальних особливостей.

Адаптація - природний стан людини, що виявляється у пристосуванні (звиканні до нових умов життя, нової діяльності, нових соціальних контактів, нових соціальних ролей). Значення цього періоду входження в незвичну для дітей життєву ситуацію проявляється в тому, що від благополуччя його протікання залежить не тільки успішність оволодіння навчальною діяльністю, але і комфортність перебування в школі, здоров'я дитини, його ставлення до школи і вчення.

Адаптація - це не тільки пристосування до успішного функціонування в даному середовищі, але і здатність до подальшого психологічного, особистісного, соціального розвитку.

Оптимальний адаптаційний період становить один-півтора місяця. В залежності від різних факторів рівень адаптації дітей до нових умов може бути різним: високим, нормальним і низьким. Психологами доведено, що найбільш напруженими для всіх дітей є перші чотири тижні навчання. Це період так званої "гострої адаптації. В цей час не слід підвищувати навантаження, темп роботи.

Активний період навчання повинен починатися після гострого періоду адаптації.

Якщо фізіологічна адаптація протікає ніби автоматично, то з соціально-психологічною адаптацією справа йде інакше: вона являє собою процес активного пристосування. Адаптація дитини до школи процес не однобічний: не тільки нові умови впливають на малюка, але і сам він намагається змінити соціально-психологічну ситуацію, не тільки "вбудуватися в неї", але і її "прибудувати до себе". Адже й вчителю необхідно адаптуватися до ситуації взаємодії з новими для нього учнями.

Процес "притирання" один до одного триває досить довго, але вчителю легше - і не тільки тому, що він доросліший і мудріший, але і тому, що він має істотний вплив на процес адаптації.

Перший рік навчання дитини у школі найскладніший, але і в його рамках можна виділити різні за складністю періоди. Педагоги повинні знати характеристики цих періодів і відповідним чином вибудовувати освітній процес у перших класах.
Фактори, що визначають успішність адаптації дітей до школи
І Готовність дитини до початку систематичного навчання.

Проблема готовності стає все більш значущою, так як від її вирішення, без збільшення, залежать людські долі.

Розвиток окремих органів і систем організму дитини повинен досягти такого рівня, щоб адекватно реагувати на дії зовнішнього середовища. В іншому випадку процес адаптації затягується, йде з великим напруженням, оскільки діти, функціонально не готові до навчання, мають більш низький рівень працездатності. У третини "неготових" дітей вже на початку року зазначаються: незадовільна реакція на навантаження серцево-судинної системи, втрата маси тіла; вони часто хворіють і пропускають заняття, а значить, ще більше відстають від однолітків.

Готовність до школи сьогодні розглядається як комплексна характеристика,, що включає в себе наступні компоненти:

- Психофізіологічний (дозрівання організму);

- Педагогічний (все, чому навчили дитину);

- Психологічний (особливості розвитку і формування).

Який з трьох компонентів найбільш важливий при визначенні шкільної зрілості? Основними показниками психологічної готовності до навчання є:

- Зрілість психічних процесів (певний рівень розвитку сприйняття, мислення, уваги, пам'яті, мови та ін);

- Емоційно-вольова готовність (зниження імпульсивності, емоційна стійкість);

- Сформованості навичок спілкування (уміння будувати нові взаємини з однолітками і дорослими) та ін..

//Перші дні дитини в школі: рефлексивні круги, ігри / авт.-сост. Н.Б.Говоркова, Г. Г. Кукушкіна. -Волгоград: Учитель, 2008. - • 159 с. //


Основні причини порушення (зриву) адаптації:

• неадекватність вимог педагога, батьків;

• стрес обмеження часу;

• перевантаження (емоційні, інтелектуальні і фізичні);

• невідповідність програм, методик, технологій віковим та індивідуальним можливостям;

• порушення режиму і організації навчальних і позанавчальних занять;

• порушення психічного і фізичного здоров'я;

• психологічна і функціональна неготовність до умов і вимог процесу навчання.


ІІ. Вік початку систематичного навчання. Адаптація 6-річних дітей до школи триває довше - у них спостерігаються підвищена напруга всіх систем організму, більш низька і нестійка працездатність.

Рік, що відокремлює 6-річну дитину від 7-річної, дуже важливий для фізичного, функціонального і психічного розвитку. На думку психологів, саме в цей час формуються багато психологічних новоутворень: механізми регулювання поведінки, орієнтація на соціальні норми і вимоги, самооцінка і т. п. Інтенсивно дозріває кора головного мозку, розвиваються всі пізнавальні функції (насамперед, організації і довільного регулювання діяльності). Ось чому багато дослідників вважають більш оптимальним для вступу до школи вік не 6 (до 1 вересня), а 6,5 – 7 років.

ІІІ. Стан здоров'я дитини - один з основних факторів, що впливають не тільки на тривалість і успішність адаптації до школи, але й на весь процес подальшого навчання. Легше всього адаптуються здорові діти, набагато важче - часто хворі діти і діти з хронічними захворюваннями у компенсованому стані. У більшої частини з них на початку шкільного навчання відзначається погіршення стану здоров'я, що супроводжується виникненням нервово-психічних відхилень.

Готовність до навчання і стан здоров'я дитини - ті фактори, які неможливо швидко змінити. Однак можна істотно полегшити адаптацію до школи всіх дітей, особливо "неготових" і ослаблених, і це багато в чому залежить від вчителя і батьків. Для цього необхідно, щоб режим і умови організації навчальних занять, навчальне та позаучбове навантаження, методи викладання, зміст і насиченість навчальних програм відповідали віковим можливостям дітей.

Також необхідно, щоб педагог знав і враховував у своїй роботі функціональні особливості організму школяра протягом кожного уроку, навчального дня, тижня і навчального року, вибудовуючи освітній процес так, щоб можна було змінювати інтенсивність навантаження і найбільш складний матеріал давати в період, коли у дітей більше сил.

Виділимо етапи соціально-психологічної і фізіологічної адаптації та основні проблеми в поведінці і діяльності дітей (таблиця).

Вид адаптації Етапи адаптації Основні проблеми в поведінці та діяльності дитини

Соціально-психологічна адаптація 1-а група - 1-2 місяці

(56% першокласників) Труднощі виконання правил поведінки, складності в контактах з однолітками і з педагогом, неадекватна оцінка ситуації, труднощі організації навчальної діяльності, зниження навчальної мотивації, підвищена тривожність

2-а група - 3-4 місяці (30%)

3-я група - не адаптуються (14%)

Фізіологічна адаптація Етап 1 - "фізіологічна буря" - 2-3 тижні Низький рівень працездатності, нестійкість працездатності, висока функціональна напруга, підвищена стомлюваність, складність концентрації уваги, низький довільний контроль діяльності, складності в реалізації когнітивних функцій (сприйняття, уваги, пам'яті, мислення і т. п.), загострення хронічних захворювань, зниження опору організму, поява неврозоподібних розладів

Етап 2 - нестійке пристосування - 2-3 тижні

Етап 3 - відносно стійке пристосування (адаптація) -

1-2 тижні
Ці проблеми у деяких дітей з труднощами адаптації можуть відзначатися з перших днів навчання, в інших можуть виявитися пізніше, а у частині дітей - на найскладнішому етапі - в середині третьої чверті (у лютому).
І\/. Наступність між дошкільною та початковою освітою в умовах введення нових освітніх стандартів.

Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти розглядається на сучасному етапі як одна з умов безперервної освіти дитини. Неперервна освіта розуміється як зв'язок, узгодженість і перспективність всіх компонентів системи (цілей, завдань, змісту, методів, засобів, форм організації виховання і навчання) на кожному ступені освіти для забезпечення наступності у розвитку дитини. Безсумнівно, наступність - двосторонній процес. З одного боку - дошкільна ступінь, яка зберігає самоцінність дошкільного дитинства, формує фундаментальні особистісні якості дитини, що служать основою успішності шкільного навчання. З іншого - школа як наступник підхоплює досягнення дитини-дошкільника (а, значить дійсно знає про реальні досягнення дошкільного дитинства) і розвиває (а не ігнорує) накопичений їм потенціал.

Наступність освітнього процесу:

1. Цільова узгодженість цілей і завдань виховання і навчання на окремих ступенях розвитку.

Мета дошкільної освіти Мета початкової освіти

загальний розвиток дитини, задається державним стандартом у повному обсязі згідно з потенційними можливостями і специфікою дитинства, як самоцінного періоду життя людини. загальний розвиток дітей з урахуванням вікових можливостей, специфіки шкільного життя, разом з освоєнням найважливіших навчальних навичок, в читанні, письмі, математиці і становленням навчальної діяльності (мотивації, способів і типів спілкування)

2. Змістовна - забезпечення “наскрізних” ліній у змісті, повторень, пропедевтика, розробка єдиних курсів вивчення окремих програм. Створення на кожному етапі бази для подальшого вивчення навчального матеріалу на більш високому рівні за рахунок розширення і поглиблення тематики, шляхом забезпечення “наскрізних” ліній, використання принципу концентричности в організації змісту навчальних програм і міжпредметних зв'язків.

3. Технологічна – наступність форм, засобів, прийомів і методів виховання і навчання.

- Створення нових методик, технологій і засобів навчання, розробка спільних підходів до організації навчально-виховного процесу в підготовчій групі дитячого саду та початковій ланці, при якій навчання дошкільників здійснюється на основі специфічних для цього віку видів діяльності: відмова в дитячому садку від навчально-дисциплінарної моделі і перехід до особистісно-орієнтованого навчання. Навчання в школі: навчально-виховний процес повинен бути насичений ігровими прийомами, драматизацією, різними видами предметно - практичної діяльності, тобто керівництво діяльністю першокласників повинно здійснюватися з використанням методів і прийомів дошкільного виховання.
\/. Об'єднання зусиль школи і сім'ї по “зняттю” адаптаційних проблем дитини - першокласника.

Головна причина шкільної дезадаптації в молодших класах пов'язана з сімейним вихованням. Якщо дитина приходить до школи з родини, де вона не відчувала переживання “ми”, він і в нову соціальну спільність - школу - входить важко. Він несвідомо прагне до відчуження, не приймає норм. Головним підсумком має стати визначення проблем адаптації дитини в нових умовах навчання та координація зусиль. Отже, укладаючи цей етап нашої спільної роботи, робимо висновок: для успішної адаптації першокласників дуже важлива мотивація навчання. На першому році вона в основному забезпечується дорослими. Від того, як вони реагують на спроби малюків освоїти або дізнатися щось нове, багато в чому залежить, чи захочуть першокласники вчитися. Для розвитку навчальної мотивації важливо, щоб перші кроки дитини в школі зустрічали зацікавленість і розуміння з боку дорослих і , насамперед, батьків.

“Ланцюжок батьківських порад” 1. Віра в успіх. 2. Позитивні установки. 3. Любов батьків. 4. Привчання до режиму. 5. Виконання встановлених правил.

В сім'ях, де вірять в успіх дитини, як правило, він впевнено робить свої перші кроки. “Я вірю в тебе”, “У тебе так добре виходить аплікація”, “Це ж які треба умілі пальчики мати, щоб зробити таку річ”, - ось слова, з якими можна звернутися до дитини.

Не допускати ніяких негативних установок відносно дитини: “Ось підеш в школу, там за тебе візьмуться”. Зразкові вирази, які допомагають дитині сподіватися на краще: Не бійся, у тебе все вийде, як треба”, “Я теж не відразу навчилася робити це добре”, “я знаю, ти намагаєшся, і дуже скоро у тебе буде виходити, як треба”.

Любов батьків дитина повинна відчувати постійно. Прояви любові: дотики, обійми, посмішки, погляди, слова: Як добре, що ти в мене є”, і.т.д. особливо це важливо, коли у дитини щось не виходить. Грубість, різкість, насильство можуть породити масу негативних наслідків.

Саме на перших порах навчання важливо чітко і однозначно показати дитині, що входить в коло його нових обов'язків. Домогтися їх виконання - значить, організувати життя дитини. Що допоможе їй в навчальній праці.

Це добре відомі правила: не шуміти на уроках, не розмовляти з сусідом, не займатися сторонніми справами, підіймати руку, сидіти прямо, не нахилятися низько при письмі. Батьки разом з учителем можуть допомогти дитині швидко опанувати ці правила, якщо вони будуть обговорювати з дитиною, показуючи, як важливо для неї і для інших дітей їх бездоганне виконання.

Найбільш корисною формою роботи : виступ на батьківських зборах з розповіддю про особливості цього періоду, про те, що можуть зробити батьки, щоб полегшити дітям адаптацію до школи. Дуже важливо допомогти першокласникам успішно подолати перші шкільні труднощі, стати більш дорослими і впевненими в собі.
Зупинимося на деяких важливих аспектах щодо створення умов для успішної адаптації учнів.
Емоційна підтримка дитини в період адаптації з боку вчителя.

Багато першокласників не тільки не усвідомлюють специфічну позицію вчителя, але й своє становище учня. Їм важко зрозуміти умовність відносин педагога і школяра, дитина може сказати вчителеві у відповідь на його зауваження: "Я не хочу вчитися, мені з вами не цікаво". Відстояти своє "Я" педагогу буває досить важко. Наказувати даремно, адже потрібно завоювати довіру і повагу дитини, тому від вчителя потрібні терпіння і доброзичливість. Можна "серйозно, по-дорослому" пояснити правила поведінки або поскаржитися на жаль, яку дитина доставляє своєю поведінкою, але обов'язкове правило - робити це наодинці, не ставити дитину в незручне становище і перед дорослими, і перед однолітками, вимагаючи негайного "більше не буду".

Особливої уваги потребують діти, які до школи виховувалисявдома: їх спілкування з "чужими" дорослими, швидше за все, було обмежено, а мама і бабуся були занадто поблажливі. У школі такі діти теж намагаються вередувати, наполягати на своєму, а коли зустрічають опір (нехай найдоброзичливіший і коректний), то найчастіше відмовляються вчитися взагалі. Вони можуть в роздратуванні шпурнути книги і зошити, розплакатися, а вдома будуть скаржитися - "вчителька не любить". На жаль, такі скарги призводять до засудження дій вчителя і серйозних конфліктів.

Вчителю не варто звинувачувати батьків у поганому вихованні і докоряти дитині за невміння працювати з іншими дітьми. Потрібні велике терпіння і такт, оскільки дитина повинна навчитися новим для нього варіантам взаємодії, і необхідний тривалий час, щоб малюк зрозумів, що він не "найкращий", що його вміння або великі знання про щось - не привід для зневажливого ставлення до однокласників, що вчитель повинен звертати увагу не тільки на нього і т. п.

Потрібно намагатися не тільки пояснити, але і показати дитині, що "Маша поки не вміє писати, але вона добре танцює", "Коля погано читає, але він добрий і дуже багато знає про тварин" і т. д.

Успішність адаптації дитини до школи багато в чому залежить від емоційної підтримки з боку вчителів і батьків і позитивної оцінки його старань (навіть якщо успіх невеликий). Дитина повинна відчувати інтерес однокласників, кожному малюку хочеться завоювати авторитет і довірутоваришів. Позитивні емоції, які дитина відчуває при спілкуванні з однолітками, багато в чому формують його поведінку, полегшують звикання до школи. І тут надзвичайно велика роль вчителя, адже діти дивляться один на одного очима дорослих, а в школі найчастіше очима вчителя.


Важливість відсутності відміток у період адаптації дітей до школи.

На початковому етапі навчання вчитель не повинен використовувати позначки для оцінки успіхів дитини, його знань і поведінки. Погані оцінки можуть стати психотравмуючою ситуацією, що ускладнює адаптацію дитини до школи. Але на практиці вчителю важко відмовитися від цього наочного способу оцінки, тому замість традиційної позначки використовуються малюнки, прапорці, зірочки та інші символи, що диференціюють успіхи так само, як п'ятірки, четвірки і трійки.

Офіційна відсутність позначки не виключає залежності дитини від будь-якого такого знаку, що фактично оцінює її діяльність, що приносить йому радість або прикрість. Тому ситуація тривожності, безпосередньо пов'язана з відміткою, все одно зберігається. Наприклад: дитина шнурує черевики і гірко плаче, рукавом витираючи сльози. На питання мами: "Що ж ти так гірко плачеш, що сталося?" - відповідає: "Все погано, все погано, у всіх квіточки і метелики, а у мене зелена жаба". Від негативного ставлення вчителя дитина страждає тричі: і вчитель ставиться до нього "погано", і батьки незадоволені, і так само ставляться до нього діти. Тому в школі (особливо на етапі адаптації) краще уникати негативних оцінок поведінки дитини і його навчальних невдач. Не виключено, що учитель не вкладав негативний сенс у штамп "зелена жаба", але діти дуже чуйно реагують на ставлення вчителя і порівнюють себе з однокласниками. Можливо, що сама себе дитина оцінила суворіше, ніж учитель, але це тільки підкреслює, як важливо пояснити дитині, чому він отримав саме таку оцінку. Крім того, з перших днів навчання учень розуміє залежність свого положення в класі від позначки, перетворює її на предмет прагнення та бажання. Але часто об'єктивні причини (недостатня готовність до школи, слабке здоров'я, погана моторика, дефекти мовного розвитку) не дозволяють досягти бажаного результату. Це травмує психіку дитини, породжує комплекс неповноцінності. Тому, оцінюючи успіхи, не треба порівнювати дитину з іншими, підкреслювати, що хтось виконує завдання краще, особливо якщо видно, що учень докладає багато зусиль. У цих ситуаціях необхідно підбадьорити дитину, не шкодуючи похвали.
Ставлення вчителів до "непокори" дітей в період адаптації

Непокору як труднощі навчання відзначають багато вчителів початкових класів. Звичайно, і в школі, і вдома люблять дітей спокійних, які не доставляють клопоту. Виховання послуху, а вірніше беззаперечного підпорядкування, особливо активно починається з перших днів навчання в школі. "Слухняний - хороший, неслухняний - поганий" - ось досить жорсткі критерії педагогічної оцінки. Звичайно, школа може визначати правила поведінки дітей, але важливо не нехтувати при цьому їх інтересами. Не можна вважати беззаперечне підпорядкування неодмінною умовою, деяка підвищена збудливість, рухове занепокоєння і інші прояви емоційної нестійкості - явища цілком зрозумілі. Крім того, у дітей 6-7 років недостатньо сформовані механізми довільного регулювання діяльності і їм складно "володіти собою".

Соціально - педагогічна діяльність по адаптації першокласників до школи.
Мета соціально - педагогічної діяльності - створення педагогічних і соціально - психологічних умов, що дозволяють дитині успішно функціонувати і розвиватися в педагогічному середовищі (шкільній системі відносин).

Мета може бути досягнута за рахунок послідовного рішення педагогічним колективом і психологами школи завдань:

1. Виявлення особливостей психолого-педагогічного статусу кожного школяра з метою своєчасної профілактики і ефективного рішення проблем, що виникають у них в навчанні, спілкуванні і психічному стані.

2. Створення системи психолого-педагогічної підтримки всіх першокласників в період їх первинної шкільної адаптації, що дозволяє їм не тільки пристосуватися до шкільних вимог, але і всесторонньо розвиватися і удосконалюватися в різних сферах спілкування і діяльності.

3. Створення спеціальних педагогічних і соціально-психологічних умов, що дозволяють здійснювати розвиваючу, корекційно-формуючу роботу з дітьми, що зазнають різні психолого-педагогічні труднощі.
Отже, для того щоб допомогти дитині відчути себе в школі комфортно, вивільнити що є у нього інтелектуальні, особові, фізичні ресурси для успішного навчання і повноцінного розвитку, педагогам і психологам необхідно:знати дитину; налаштовувати навчально-виховний процес на його індивідуальні особливості, можливості і потреби, допомагати дитині сформувати навики і внутрішні психологічні механізми, необхідні для успішного навчання і спілкування в шкільному середовищі.
Соціально - педагогічна діяльність по адаптації першокласників до школи здійснюється роботою психолога, соціального педагога, класного керівника, а також ведеться робота з сім'єю для виявлення рівня підготовки школярів, в рамках цієї роботи здійснюються наступні напрями діяльності:

• психолого-педагогічна діагностика, спрямована на виявлення особливостей статусу школярів. Така діагностика протягом першого року проводиться двічі - на етапі вступу (зарахування) дитини до школи і в середині першого класу.

• розвивальна психологічна і педагогічна робота. Вона здійснюється протягом всього року і наповнюється конкретним змістом залежно від завдань того або іншого етапу роботи.

• консультативна робота з педагогами та батьками. Вона здійснюється психологом, зв'язана, в основному, з обговоренням результатів проведеної діагностики, конкретним запитом педагога або батька у зв'язку з проблемами навчання, спілкування або психічного самопочуття.

• методична робота, спрямована на вдосконалення методики і модифікацію змісту навчання. Вона здійснюється педагогами, спільно з адміністрацією школи за наслідками аналізу психолого-педагогічного статусу першокласників.

• психокорекційна робота, орієнтована на надання допомоги дітям, що зазнають труднощі в шкільній адаптації. Ці труднощі можуть виявлятися в поведінці, навчанні, самопочутті дитини. Надання допомоги здійснюється у формі групової та індивідуальної психокорекційної роботи.

• організаційно-консультативна робота з шкільною адміністрацією, направлена на вдосконалення процесу управління навчально-виховним процесом, створення соціальних і педагогічних шкільних умов, що сприяють успішній адаптації.

Всі позначені вище напрями роботи в рамках соціально - педагогічної діяльності на етапі шкільної адаптації наповнюються конкретним змістом відповідно до тим чи іншим етапом роботи. В цілому теоретично, можуть бути виділені наступні основні етапи:


Перший етап - вступ дитини до школи.

Він починається в березні - квітні місяці одночасно із записом (або відбором) дітей в школу і закінчується на початку вересня місяця.

У рамках цього етапу передбачається:
1. Проведення психолого-педагогічної діагностики, направленої на визначення шкільної готовності дитини. Як правило, діагностика складається з двох складових частин. Спочатку здійснюється загальна експрес-діагностика, що дозволяє судити про рівень психологічної готовності і сформованості деяких учбових навиків у дитини. Потім, по відношенню до дітей, що показали надзвичайно низькі результати, організовується другий діагностичний тур. Він спрямований на виявлення причин низьких результатів. У ряді випадків, другий діагностичний зріз здійснюється в кінці літа - початку червня. Така уточнююча діагностика ефективніша восени, перед початком навчання або в перші тижні занять.
2. Проведення групових та індивідуальних консультацій батьків майбутніх першокласників. Групова консультація у формі батьківських зборів - це спосіб повідомити батькам деяку корисну інформацію по організації останніх місяців життя дитини перед початком шкільних занять. Індивідуальні консультації, перш за все, проводяться для батьків, чиї діти показали низькі результати в процесі тестування і можуть зазнавати труднощі в пристосуванні до школи.
3. Групова консультація педагогів майбутніх першокласників, що носить на даному етапі загальний ознайомлювальний характер.
4. Проведення психолого-педагогічного консиліуму за наслідками діагностики, основною метою якого є вироблення і реалізація певного підходу до комплектування класів.
Другий етап - первинна адаптація дітей в школі.

Без перебільшення його можна назвати найскладнішим для дітей і найвідповідальнішим для дорослих.

В рамках даного етапу - з вересня по січень - передбачається:
1. Проведення консультативної і просвітницької роботи з батьками першокласників, направленою на ознайомлення дорослих з основними завданнями і труднощами періоду первинної адаптації, тактикою спілкування і допомоги дітям.
2. Проведення групових та індивідуальних консультацій педагогів по виробленню єдиного підходу до окремих дітей і єдиної системи вимог до класу з боку різних педагогів, що працюють з класом.
3. Організація методичної роботи педагогів, направленої на побудову учбового процесу відповідно до індивідуальних особливостей і можливостей школярів, виявлених в ході діагностики і спостереження за дітьми в перші тижні навчання.
4. Організація педагогічної підтримки школярів. Така робота проводиться як правило вихователями, педагогами в позаурочний час. Основною формою її проведення є різні ігри. Підібрані і проводяться в певній логіці вони допомагають дітям швидше дізнатися один одного, настроїтися на пред'являється школою систему вимог, зняти надмірну психічну напругу і ін
5. Організація групової розвиваючої роботи з дітьми, спрямована на підвищення рівня їх шкільної готовності, соціально-психологічну адаптацію в новій системі взаємин. Така групова робота будується як продумана система занять з фіксованою міні-групою школярів (не більше 10-ти чоловік).
6. Аналітична робота, направлена на осмислення підсумків діяльності педагогів, психологів і батьків в період первинної адаптації першокласників.

Третій етап - психолого-педагогічна робота з школярами, що зазнають труднощі в шкільній адаптації.


Робота в цьому напрямі здійснюється протягом другого півріччя першого класу і припускає наступне:
1. Проведення психолого-педагогічної діагностики, направленої на виявлення групи школярів, що зазнають труднощі в шкільному навчанні, спілкуванні з педагогами і однолітками, самопочутті.
2. Індивідуальне і групове консультування і освіта батьків за наслідками діагностики.
3. Просвітництво і консультування педагогів по питаннях навчання і спілкування з окремими школярами і дітьми даного віку в цілому.
4. Організація педагогічної допомоги дітям, що зазнають різні труднощі в навчанні і поведінці з урахуванням даних психодіагностики.
5. Тут же - методична робота педагогів, направлена на аналіз змісту і методики викладання різних предметів. Мета такого аналізу - виявити і усунути ті моменти в учбовому процесі, стилі спілкування з дітьми, які можуть провокувати різні шкільні труднощі.
6. Організація групової психокорекційної роботи зі школярами, що зазнають труднощі в навчанні і поведінці.
7. Аналітична робота, направлена на осмислення результатів проведеною протягом півріччя і року в цілому роботи.
Більш докладно розглянемо кожен з вище вказаних етапів.
1. Надходження дитини в школу.
Перше завдання - виявити рівень його готовності до шкільного навчання і ті індивідуальні особливості, спілкування, поведінки, які необхідно врахувати в процесі навчання і спілкування в шкільному середовищі.
Друге завдання - по можливості компенсувати, усунути, заповнити пропуски, тобто підвищити рівень шкільної готовності до моменту приходу в перший клас.
Третя - продумати стратегію і тактику навчання дитини з урахуванням виявлених особливостей і можливостей.
У відповідності з цим можна виділити і основні напрями роботи:

• психолого-педагогічна діагностика;

• консультування і освіта батьків;

• консультування педагогів по питаннях комплектування класу і навчання окремих учнів.


В даний час проблема шкільної готовності глибоко пропрацювала у вітчизняній педагогічній і психологічній літературі. Готовність до школи - складний цілісний феномен, що характеризує психофізіологічний стан майбутнього школяра в цілому.

Серед її різних психологічних параметрів найбільше значення мають когнітивна готовність - сформованість найважливіших пізнавальних процесів і навиків, дозволяють успішно здійснювати необхідну першокласникові розумову учбову діяльність, мотиваційна готовність - сформованість внутрішньої позиції школяра, соціальна готовність - здатність зайняти соціально схвалює і продуктивну позицію в спілкуванні з педагогом і однокласниками.


2. Первинна адаптація дитини в школі.
Як вже говорилося вище, терміном "первинна адаптація" позначається період, що триває орієнтовно перше півріччя навчання в школі. Саме на цей період припадає основна робота педагогічного колективу, психологів, батьків школярів, направлена на якнайшвидше звикання дітей до школи, пристосування до неї як середовищу свого розвитку і життєдіяльності.

Психолого-педагогічний супровід в цей період керується наступними завданнями:

 створення умов для соціально-психологічної адаптації дітей в школі, їх всебічного соціально-етичного розвитку (створення згуртованого класного колективу, пред'явлення дітям єдиних обгрунтованих послідовних вимог, встановлення норм взаємин з однолітками і педагогами і ін);

 підвищення рівня психологічної готовності дітей до успішного навчання, засвоєння знань, пізнавального розвитку;

 адаптація учбової програми, навантаження, освітніх технологій до вікових і індивідуально особових можливостей і потреб учнів.
Відповідно виділяються і основні напрями роботи:

1. Консультування і освіта педагогів.

2. Консультування і освіта батьків.

3. Педагогічна розвиваюча робота по соціально-психологічної адаптації.

4. Психологічна розвиваюча робота по підвищенню рівня шкільної готовності.

5. Методична педагогічна робота по аналізу і модифікації процесу навчання з урахуванням даних про можливості і перспективи навчання конкретних учнів.


Психологічна розвиваюча робота на етапі первинної адаптації

першокласників.


Мета розвиваючої діяльності на даному етапі навчання в загальному вигляді - створення соціально-психологічних умов для успішної адаптації першокласників до ситуації шкільного навчання.
Досягнення цієї мети може бути досягнуто в процесі реалізації наступних завдань:
1. Розвиток у дітей когнітивних умінь і здібностей, необхідних для успішного навчання в початковій школі. Комплекс цих умінь і навичок входить в поняття психологічної готовності до школи.

2. Розвиток у дітей соціальних і комунікативних умінь, необхідних для встановлення міжособових відносин з однолітками і відповідних ролевих відносин з педагогами.

3. Формування стійкої учбової мотивації на тлі позитивної Я - концепції дітей, стійкої самооцінки і низького рівня шкільної тривожності.
Очевидно, що ці завдання повинні розглядатися в сукупності, як єдиний комплекс, оскільки тільки цілісна дія на особу дитини може привести до стійкого позитивного зміни або формування певних психологічних феноменів. Крім того, їх реалізація можлива при ретельному продумуванні змісту і організації розвиваючої діяльності.
Можливі дві форми організації розвиваючої роботи: індивідуальна та групова.
Початок розвиваючої роботи з першокласниками на етапі адаптації доводиться орієнтування на кінець жовтня - початок листопада.
Методична робота педагогів в першому класі будується на основі системи психолого-педагогічних вимог до змісту статусу учнів першого класу і має два основних напрямки.
Перше - аналіз і переробка існуючих учбових програм з погляду змісту даних вимог і результатів психолого-педагогічної діагностики конкретних школярів.

Друге - надання психолого-педагогічної допомоги окремим школярам. Цей напрямок роботи розгортається за підсумками діагностик рівня адаптації першокласників.


Шкільні труднощі періоду адаптації.
У другому півріччі першого класу розгортається робота, направлена перш за все на виявлення групи дітей, що зазнають різні труднощі в навчанні, поведінці або самопочутті в шкільних ситуаціях, і надання їм необхідної допомоги. Крім того, здійснюється серйозна методична робота педагогів по вдосконаленню процесу і змісту викладання з урахуванням результатів психолого-педагогічної діагностики.
Таким чином, основні завдання даного етапу роботи:
1. Визначення рівня шкільної адаптації першокласників.

2. Створення психолого-педагогічних умов для вирішення проблем навчання, поведінки і психологічного самопочуття школярів, що зазнають труднощі в процесі шкільної адаптації.


Діяльність педагогів і психологів розгортається в наступних напрямах:

- Психолого-педагогічна діагностика рівня і змісту шкільної адаптації першокласників.

- Проведення психолого-педагогічного консиліуму за підсумками діагностики з розробкою стратегії і тактики супроводу кожної дитини і в першу чергу тих школярів, які відчувають труднощі в адаптації.

- Проведення просвітницької і консультативної роботи з батьками, індивідуальне консультування найбільш важких випадків.

- Організація педагогічної допомоги школяра, що зазнають труднощі в адаптації.

- Організація соціально-психологічної допомоги дітям, що зазнають труднощі в адаптації.


Мета діагностичної роботи на даному етапі може бути визначена як .... отримання необхідної інформації про психолого-педагогічний статус першокласників для попередження і подолання труднощів періоду адаптації до шкільного навчання.
Для досягнення цієї мети необхідно вирішувати наступні завдання:

1. Визначення рівня соціально-психологічної адаптації учнів першого класу.

2. Виявлення групи школярів, що зазнають труднощі в адаптації і визначення характеру і природи синдрому дезадаптації в кожному випадку.

3. Визначення шляхів надання допомоги дітям, що зазнають труднощі в процесі адаптації.

4. Визначення шляхів і способів психолого-педагогічної підтримки школярів, що успішно адаптувалися в шкільному середовищі.
Зміст діагностичної діяльності повністю визначається поставленими завданнями і метою психолого-педагогічного супроводу.

Соціально-педагогічна ситуація, в яку потрапляє дитина з початку навчання в 1-му класі, пред'являє певні вимоги до рівня розвитку і змісту названих вище характеристик. Відповідність психолого-педагогічного статусу дитини що пред'являються йому шкільним вимогам розглядається нами як показник адаптації. Недостатній розвиток найважливіших характеристик психічного стану і поведінки дитини, їх змістовне невідповідність вимогам, що пред'являються буде служити індикатором соціально-психологічної шкільної дезадаптації дитини.

Таким чином, на змістовному рівні проводиться діагностична робота спрямована на виявлення рівня розвитку найважливіших показників психолого-педагогічного статусу дитини і їх співвідношення з системою шкільних вимог, що пред'являються до учня першого класу.
Основними способами отримання інформації про психолого-педагогічний статус дитини і його відповідність шкільним вимогам на даному етапі супроводу є:

• експертні опитування педагогів і батьків;

• психологічне обстеження самих дітей;

• аналіз педагогічної документації і матеріалів попередніх обстежень.


На підставі вивченої літератури по темі дослідження можна зробити висновок, що

- В забезпечення комфортності навчання велику роль грають дорослі учасники освітнього процесу: вчителі, батьки, психологи, соціальні педагоги.

- Особистісні якості педагогів, збереження тісних емоційних контактів малюків з дорослими, постійне і дружелюбне, конструктивна взаємодія педагогів і батьків - застава створення і розвитку загального позитивного емоційного фону відносин в новому соціальному просторі, де співпрацю вчителя і батьків забезпечує зниження рівня тривожності у всіх діючих в ньому суб'єктів.

Це дозволяє зробити період адаптації першокласників недовгим, а результати його - високими.


Програма дослідження адаптації першокласників

1. Визначення сформованості «внутрішньої позиції школяра». Методика допомагає з'ясувати, чи усвідомлює дитина мети і важливість навчання, як сприймає навчальний процес, для чого він ходить до школи.

2. Визначення мотивів навчання. Методика спрямована на вивчення сформованості мотивів навчання, виявлення провідного мотиву.

3. Дослідження адаптації методом Люшера - визначення емоційного стану дитини в школі, наявності позитивних і негативних емоцій у різних навчальних ситуаціях. Виявляється емоційна самооцінка дитини.

4. Проективна методика діагностики шкільної тривожності (А.М. Парафіян). З її допомогою виявляється рівень шкільної тривожності, аналізуються шкільні ситуації, що викликають у дитини страх, напругу, дискомфорт.

5. Малюнкова методика «Малюнок людини» - дозволяє визначити рівень розумового розвитку дитини, виявити дітей з відставанням від вікової норми, що може бути наслідком порушення інтелектуального розвитку дитини.

Дана програма проста в застосуванні і не вимагає спеціального устаткування (приладів, комп'ютерів тощо), проводиться в зручній для дослідника обстановці, у формі неформальної бесіди з дитиною, якій не потрібно вирішувати складні завдання, писати відповіді, виконувати тести. Крім того, обробка результатів проста, тому програму може використовувати не тільки психолог, але і будь педагогічний працівник.

На сьогоднішній день згідно рекомендацій Міністерства освіти, молоді та спорту вихідна передумова і мета діяльності працівників психологічної служби щодо розвитку школяра у процесі його навчання в початковій школі:

психологічний супровід має бути орієнтований на оптимістичну перспективу кожного учня;

дитина має право на прояв і повноцінний розвиток свого потенціалу не залежно від індивідуально-психологічних особливостей, інтересів та схильностей, рівня розвитку в цілому;

допомога кожному учневі у соціалізації й адаптації до соціального середовища шляхом оптимального розвитку його потенційних можливостей.

Найважливіше завдання діяльності працівників психологічної служби у початковій школі – збереження психологічного здоров’я дітей.

Кожен освітній заклад, виходячи з своїх потреб та специфіки, вкладає свою ціннісну ідею в модель діяльності психологічної служби. Головна ідеологія діяльності психологічної служби у початковій школі – це супровід дитини по її життєвому шляху. Це рух разом з нею, поруч із нею, іноді – трохи попереду, якщо треба пояснити можливі шляхи. Педагогічні працівники не можуть змінити внутрішній світ дитини без її власної волі, власного бажання, але можуть взаємодіяти, пропонуючи різні шляхи вирішення тих або інших завдань чи проблем, можуть організовувати співробітництво, спрямоване на самопізнання та самовдосконалення.

Діалектика процесу супроводу полягає в тому, щоб допомогти дитині максимально використати надані соціально-педагогічним середовищем можливості для освіти й розвитку й одночасного адаптувати її індивідуальні особливості до умов шкільної і сімейної життєдіяльності.

Одним зі шляхів оновлення змісту освіти й узгодження його із сучасними потребами, інтеграцією до європейського та світового освітніх просторів є орієнтація навчальних програм на набуття ключових компетентностей (навчальних, здоров’язберігаючих, загальнокультурних, громадянських, підприємницьких, інформаційно-комунікативних) та на створення ефективних механізмів їх запровадження.

Наявність внутрішнього зв’язку в змісті навчально-виховної роботи, методах педагогічного керівництва, формах організації діяльності у початкових класах загальноосвітньої школи забезпечує цілісність процесу розвитку, навчання і виховання дитини.

«Особистість виховує особистість – це азбука виховного процесу». Від того, як молодший школяр сприймає вчителя, залежить його ставлення до школи і до навчання. Ш.О. Амонашвілі привертає увагу до того, що навчаючи і виховуючи, вчитель залучає дітей до матеріальних і духовних цінностей минулих поколінь. Гуманний педагог, прилучаючи дітей до знань, одночасно передає їм свій характер, постає перед ними як зразок людяності.

Міністерство звертає увагу керівників навчальних закладів на необхідності координації зусиль педагогічних колективів, батьків та працівників психологічної служби в реалізації даних завдань.(ЛистМінністерства освіти, молоді та спорту від 19.07.2012р. № 1/9-517 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012/2013


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка