Гігієна при екстремальних ситуаціях з курсом військової гігієни
Скачати 102.26 Kb.
Дата конвертації22.04.2016
Розмір102.26 Kb.
Тема № 60
ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ З РОЗДІЛУ “ГІГІЄНА ПРИ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ З КУРСОМ ВІЙСЬКОВОЇ ГІГІЄНИ”


 1. Навчальна мета
  1. Перевірити та закріпити засвоєння студентами теоретичних знань, практичних умінь і навичок з розділу “Гігієна при екстремальних ситуаціях та в умовах війни”.

 1. Вихідні знання та вміння
  1. Знати:

   1. Гігієнічні вимоги до земельних ділянок для тимчасового розміщення особового складу формувань ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій, а також потерпілого населення, планування території цих ділянок, правила розгортання і гігієнічні вимоги до експлуатації тимчасових жител.

   2. Організацію, методи, засоби водопостачання та харчування військових і цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях, методи та засоби медичного контролю за повноцінністю, якістю, безпечністю харчування і водопостачання формувань у цих умовах.

   3. Організацію і проведення медичного нагляду за умовами праці та станом здоров’я ліквідаторів наслідків катастроф та інших надзвичайних ситуацій.

   4. Організацію і методи контролю протиепідемічних заходів в районі катастроф та місць тимчасового компактного розміщення формувань, які приймають участь у ліквідації їх наслідків: лазнево-прального забезпечення особового складу формувань і потерпілого населення, збору та знешкодження нечистот і покидьок, поховання загиблих людей, тварин та ін.

2.2. Вміти:

2.2.1. Оцінювати з гігієнічної та протиепідемічної точки зору земельні ділянки для розміщення особового складу формувань в районі надзвичайних ситуацій за допомогою топографічних карт, ситуаційних, генеральних планів та шляхом візуальної оцінки цих ділянок, обгрунтувати зонування їх території (місць розгортання польових жител, польових пунктів харчування, водопостачання, відхожих місць тощо).

2.2.2. Здійснювати медичний контроль за харчуванням особового складу формувань в районі надзвичайних ситуацій: (вибір місць розгортання польових складів продовольства, польових кухонь чи інших засобів приготування та прийому їжі, дотримання правил кулінарної обробки продуктів). Використовувати методи і показники харчового статусу особового складу, методи контролю за кількістю і якістю добового раціону, його відповідності нормам довольства (пайкам) та фізіологічним потребам ліквідаторів катастроф. Проводити медичну експертизу якості та безпечності харчових продуктів і готової їжі. Оцінювати стан здоров’я осіб, які приймають участь в роботі пунктів харчування, розслідувати випадки харчових отруєнь.

2.2.3. Оцінювати якість води при виборі джерел водопостачання, вибрати і обгрунтувати місце розгортання пунктів водопостачання, пунктів водорозбору, проводити контроль за якістю водопідготовки (очистки, знезараження, опріснення, дезактивації) з використанням польових лабораторних засобів; оцінювати стан здоров’я осіб, які приймають участь у водопостачанні формувань і потерпілого населення.

2.2.4. Проводити медичний нагляд за станом здоров’я ліквідаторів катастроф чи інших лихоліть, за використанням ними індивідуальних засобів захисту, використовувати психологічні, фармацевтичні та інші засоби зняття стресових перенапружень ліквідаторів лихоліть, підтримання їх працездатності.


3. Питання для самопідготовки


  1. Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій.

  2. Природні катаклізми – землетруси, виверження вулканів, зливи, повені, тайфуни, лавини, селі, зсуви, лісові, торф’яні пожежі та інші, їх вплив на санітарно-гігієнічні умови для тимчасового компактного проживання населення та умови праці військових, цивільних формувань – учасників ліквідації катастроф.

  3. Техногенні катастрофи – аварії на промислових підприємствах, транспорті, їх вплив на санітарно-гігієнічні умови проживання населення та умови праці рятувальних формувань

  4. Соціальні катаклізми – неврожаї (голод), епідемії, епізоотії, збройні конфлікти, війни, їх вплив на санітарно-гігієнічні умови тимчасового компактного проживання населення, військових формувань та формувань цивільної оборони.

  5. Міжнародні та національні організаційні структури по ліквідації та медичному забезпеченню наслідків природних, техногенних, соціальних катастроф.

  6. Організаційно-штатна структура та лабораторно-технічне оснащення медичної служби військ по санітарно-гігієнічному та протиепідемічному забезпеченню особового складу у польових умовах. Польові лабораторні комплекти і прилади для гігієнічних досліджень.

  7. Санітарно-гігієнічні заходи по організації розміщення людей в умовах катастроф. Гігієнічна характеристика тимчасових жител в умовах надзвичайних ситуацій. Шкідливості для здоров’я, профілактичні заходи.

  8. Гігієнічні вимоги до тимчасового компактного розміщення військових, цивільних формувань, рятувальних команд і потерпілого населення при надзвичайних ситуаціях в залежності від клімато-погодних та сезонних умов.

  9. Гігієнічна характеристика табірних наметів, каркасно-надувних, збірно-розбірних, контейнерних та інших польових жител, несприятливі фактори проживання в них та їх профілактика.

  10. Санітарно-гігієнічні особливості розміщення військових, цивільних формувань і потерпілого населення у підземних спорудах – землянках, бліндажах, сховищах.

  11. Правила обладнання і експлуатація підземних фортифікаційних споруд – землянок, бліндажів, невентильованих та вентильованих сховищ, режим вентиляції сховищ. Допустимі концентрації СО2 в них.

  12. Санітарно-гігієнічні умови обладнання і експлуатації бараків, залізничних вагонів, автофургонів – основного типу жител будівельників за межами населених місць.

  13. Організація і санітарно-гігієнічне забезпечення харчування військових, цивільних формувань та потерпілого населення при надзвичайних ситуаціях.

  14. Методи і засоби медичного контролю за повноцінністю і безпечністю харчування військових, цивільних формувань та потерпілого населення в умовах надзвичайних ситуацій.

  15. Військові пайки, бойові раціони харчування, універсальні польові раціони, мінімальні пайки, раціони виживання.

  16. Табельні засоби (лабораторні комплекти та прилади), призначені для проведення медичної експертизи продовольства при стихійних лихах і катастрофах.

  17. Методи і засоби оцінки якості води. Лабораторні комплекти ЛГ-1, ЛГ-2, ЛБ, МПХЛ-54, прилади ДП-5А, ДП-5В, ПХР-МВ.

  18. Етапи медичної експертизи продовольства та можливі варіанти експертних висновків на різних етапах експертизи.

  19. Організація і санітарно-гігієнічне забезпечення водопостачання військових, цивільних формувань та потерпілого населення в умовах надзвичайних ситуацій.

  20. Норми водопостачання військ в залежності від кліматичних умов і обставин.

  21. Вибір джерел водопостачання, оцінка якості води в них, особливості вимог до якості води в надзвичайних ситуаціях.

  22. Санітарні вимоги до розгортання пунктів польового водопостачання, пунктів водорозбору.

  23. Табельні військові та імпровізовані технічні засоби обробки води – ТВФ-200, МАФС-3, ВФС-2,5, ВФС-10, ПОУ-4, ОПС-2, їх призначення, гігієнічна характеристика.

  24. Методи покращання якості питної води у польових умовах, їх характеристика. Методи і табельні засоби очистки, знезараження, опріснення, дезактивації води в умовах надзвичайних ситуацій.

  25. Обов’язки медичної служби по організації та контролю за водопостачанням формувань і потерпілого населення.

  26. Санітарно-гігієнічні заходи по збору та знешкодженню нечистот і покидьок при надзвичайних ситуаціях.

  27. Лазнево-пральне обслуговування військових, цивільних формувань і потерпілого населення в надзвичайних ситуаціях. Лазнево-пральні поїзди, дезинфекційно-душові автомобілі ДДА-66, польові лазні.

  28. Санітарні правила очистки територій катастроф, місць тимчасового розміщення військових, цивільних формувань та потерпілого населення.

  29. Правила поховання загиблих у катастрофах і у бойових діях. Вимоги до обладнання братських могил. Особливості поховань при епідеміях.

  30. Особливості умов праці особового складу формувань при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та обслуговуванні об’єктів озброєння і військової техніки. Професійні шкідливості (специфічні і неспецифічні) в ракетних, бронетанкових, мотомеханізованих військах, артилерії, на радіолокаторних станціях.

  31. Визначення поняття “Гігієна праці”

  32. Шкідливі і небезпечні фактори трудового процесу, виробничого середовища. Класифікація виробничих шкідливостей.

  33. Методи і засоби оцінки важкості, інтенсивності, тривалості та напруженості виконуваної роботи.

  34. Назвіть ергономічні показники важкості роботи.

  35. Назвіть ергономічні показники напруженості роботи.

  36. Класифікація робіт по важкості та напруженості.

  37. Перерахуйте найпростіші та найдоступніші фізіологічні та психофізіологічні методи, які можна використати для оцінки ступеня важкості та напруженості роботи в умовах надзвичайних ситуацій.

  38. Гігієнічне забезпечення умов праці військових, цивільних формувань при ліквідації наслідків катастроф. Особливості роботи в засобах індивідуального захисту – протигазах, комбінезонах та ін. Застосування протекторних засобів.

  39. Методи та засоби медичного контролю за умовами праці в спеціальних родах військ.
 1. Завдання для самопідготовки

4.1. Розрахуйте об’єм вентиляції сховища на 40 осіб при першому режимі вентиляції (чиста вентиляція, ГДК СО2 1%). Використайте знання, отримані на занятті, присвяченому вентиляції житлових приміщень.

4.2. Розрахуйте максимальний термін перебування підрозділу у 20 осіб у сховищі об’ємом 100 м3 при третьому режимі вентиляції (повна ізоляція, ГДК СО2 3%).

4.3. Розрахуйте кубатуру сховища для перебування 30 осіб на протязі трьох годин по накопиченню ними тепла.

4.4. Розрахуйте, скільки білків (у тому числі тваринних), жирів, вуглеводів, вітамінів С і А, солей Са, Р, Fe повинно бути у добовому раціоні військовослужбовця, енерговтрати якого становлять 3640 ккал (врахуйте, що 10% їжі не засвоюється).

4.5. У добовому раціоні артилериста білків – 100 г (у тому числі тваринних – 30 г), жирів – 95 г, вуглеводів – 380 г. Розрахуйте, чи достатній такий раціон, якщо енерговитрати артилериста складають 4400 ккал. 1. 4.6. При обстеженні партії рибних консервів на продовольчому складі (Ι етап експертизи) виявлено бомбаж в кількох банках. Складіть обґрунтоване експертне заключення.

4.7. Лабораторним аналізом партії пшеничного борошна (40 т) у ньому виявлено 32% ячмінного борошна. Складіть обгрунтоване експертне заключення.

  1. При санітарній експертизі 50 м’ясних туш з холодильника продовольчого складу в пересувній санітарно-епідеміологічній лабораторії санепідзагону армії виявлено фіноз до 4-5 фін на площі 40 см2 зразка. Складіть обґрунтоване експертне заключення.

  2. Розрахуйте дебіт шахтного колодязя, якщо за 10 хвилин було вичерпано 20 відер води, а попередній рівень води відновився за 30 хвилин з моменту припинення відкачування. Чи достатньо цього колодязя для добового водопостачання формування чисельністю 600 чоловік.

  3. Розрахуйте дебіт річки шириною 10 м, максимальною глибиною 3 м, якщо кинутий сірник пропливає відстань 1 м за 20 сек. На яку кількість особового складу формування вистачить цієї води, якщо розгорнути на цій річці пункт водопостачання.

  4. Розрахуйте, скільки потрібно зважити сухого хлорного вапна для знезараження води по хлорпотребі в резервуарі для води РДВ-1000, якщо на титрування 200 мл води, куди внесено 6 крапель 1% розчину цього вапна, витрачено 2 краплі 0,7% розчину тіосульфату натрію (одна крапля його зв’язує 0,04 мг активного хлору).

  5. Розрахуйте, скільки потрібно зважити 20% сухого хлорного вапна для знезараження води в резервуарі РДВ-5000 методом перехлорування (з розрахунку 15 мг/ л активного хлору).


5. Структура і зміст заняття
Заняття проводиться в учбових лабораторіях кафедри. Кожен студент отримує індивідуальне завдання, яке складається з 4 теоретичних питань (розміщення, водопостачання, харчування та умови праці) і ситуаційної задачі, на які студенти відповідають в письмовій формі. Відповідь на кожне питання повинна мати обгрунтований висновок та рекомендації. Кінцевий рівень знань студентів контролюється шляхом перевірки індивідуальних завдань та усного опитування студентів.
6. Література
6.1. Основна:

6.1.1.Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни. / Є.Г. Гончарук, Ю.І. Кундієв, В.Г. Бардов та ін. / За ред. Є.Г. Гончарука – К.: Вища школа, 1995 – С. 118-137.

6.1.2. Общая гигиена. Пропедевтика гигиены. / Е.Г. Гончарук, , Ю.І. Кундиев, В.Г. Бардов и др. – К.: Вища школа, 2000 – С. 128-146.

6.1.3. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять. І.І. Даценко, О.Б. Денисюк, С.Л. Долошицький та ін. – Львів, 1992. – С. 4-47, 51-55, 253-255.

6.1.4. Медицина катастроф. Учебное пособие / Под ред. В.М.Рябочкина и Г.И.Назаренко – М., 1996. – С.76-104.

6.1.5. Медицина катастроф. Учбовий посібник для студентів медвузів. А.Є. Дубицький, І.О. Семенов, Л.П. Чепкий– К.: Здоров’я, 1993. – 462 с.

6.1.6. Медицина катастроф. Навчальний посібник. 2 видання, А.Є. Дубицький, І.О. Семенов, Л.П. Чепкий– К., 1999. – 383 с.

6.1.7. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. – К., 1998. т.1 – 544 с., т.2 – 496 с.

6.1.8. Беляков В.Д., Жук Е.Г. Военная гигиена и эпидемиология. – М. – 1988. – С.78-118.

6.1.9. Каракчиев Н.И. Токсикология ОВ и защита от ядерного и химического оружия. – Ташкент. – 1978.- С.9-25, 322-365.

6.1.10. З.М.Ассар. Руководство по санитарным мерам при стихийных бедствиях. – Женева, ВОЗ, 1972. – 164 с.

6.1.11. Лекції з розділу.


6.2. Додаткова:

6.2.1. Спичев В.П., Омельченко А.Т. Организационно-техническая основа системы военной медицины катастроф. – М.: Воениздат, - 1992. – 270 с.

6.2.2. Надзвичайна ситуація. Журнал. – Київ, 1997-2000 рр.

6.2.3. Ионина Н.А., Кубеев М.Н. 100 великих катастроф. – М.: Ритоллклассик, 2000, - 496 с.

6.2.4. Денисов П. Тайны катастроф. – М.: Вече, 2000. – 336 с.

6.2.5. Энциклопедия выживания и спасения. – М., 1997. – 48 с.

6.2.6. Петров И.Н. Человек в чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие. – Челябинск, 1995. – 352 с.

6.2.7. Гігієна праці. / За ред. А.М.Шевченка. – К.: Інфотекс,- 2000. – 607с.

6.2.8. Руководство к практическим занятиям по гигиене труда. / Под ред. А.М.Шевченко. – К.: Вища школа, 1986. – С.5-54.
Додаток 1

Зразки контрольних завдань

Варіант 1 1. Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій (природних, техногенних, соціальних).

 2. Санітарно-гігієнічні заходи по організації розміщення рятувальних формувань і потерпілого населення в районі лихоліття. Гігієнічна характеристика тимчасових жител та гігієнічні умови перебування в них.

 3. Методи і табельні засоби (лабораторні комплекти та прилади), призначені для проведення медичної експертизи продовольства при катастрофах, інших лихоліттях.

 4. Складіть експертне заключення за результатами лабораторного аналізу води з колодязя, проведеного польовим комплектом: прозорість води – 18 см за шрифтом № 1 Снеллена; опалесценція; запах – тухлого дерева – 3 бали; присмак – терпкий – 3 бали; колірність, виміряна польовим колориметром ПК-56-М – 300; реакція (рН) за універсальним індикатором – 8,3; азот амонійний (з реактивом Несслера) – 0,45 мг/ л; азот нітритів (з реактивом Грісса) – 0,095 мг/ л.

Варіант 2 1. Міжнародні та національні організаційні структури по ліквідації та забезпеченню наслідків природних, техногенних, соціальних катастроф та інших надзвичайних ситуацій.

 2. Гігієнічне забезпечення охорони праці ліквідаторів наслідків катастроф в умовах загазованості, задимлення, запиленості місць роботи. Індивідуальні засоби захисту, їх класифікація, правила використання, у залежності від природно-кліматичних та сезонних умов.

 3. Методи і засоби очистки, знезараження, опріснення, дезактивації води у польових умовах при надзвичайних ситуаціях. Прилади і лабораторні комплекти для контролю якості обробки води.

 4. У добовому раціоні військовослужбовців, зайнятих на відбудові дамби і мосту під час сильної повені, білків – 110 г (у тому числі тваринних – 40 г), жирів – 95 г, вуглеводів – 400 г. Розрахуйте, чи достатній такий раціон, якщо енерговитрати військовиків складають 4500 ккал (врахуйте, що 10% їжі не засвоюється).


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка