"Гостре порушення мозкового кровообігу. Чмт."
Скачати 98.75 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір98.75 Kb.
Методвказівка практичного заняття для курсантів

циклу ПАЦ “Медицина невідкладних станів”Заняття №

1.Тема: “Гостре порушення мозкового кровообігу. ЧМТ.”

2. Кількість годин: 5 годин (225хв.)

3. Місце проведення: Неврологічне відділення.

4. Мета: поглибити теоретичні знання і вдосконалити практичні навички лікарів курсантів з питань клініки, діагностики і лікування хворих (згідно теми).

5. Актуальність теми: Церебро-васкулярна хвороба є ведучою причиною смерті серед дорослого населення, цією патологією обумовлено 32% всіх смертей і 45% смертей від хвороб системи кровообігу.

6. Перелік теоретичних питань, які розглядаються на занятті:

- Загальне поняття про церебро-васкулярні захворювання.

- Класифікація інсультів.

- Етіопатогенез інсультів.

- Основні паталогічні синдроми при гострому порушенні мозкового кровообігу.

- Тактика та загальні принципи надання медичної допомоги хворим з розладами центральної гемодинаміки.

- Геморагічний інсульт: клініка, діагностика, інтенсивна терапія на догоспітальному етапі.

- Ішемічний інсульт: клініка, діагностика, інтенсивна терапія на догоспітальному етапі.

- Минучі порушення мозкового кровообігу: клініка, діагностика, інтенсивна терапія на догоспітальному етапі.

- Диференційно-діагностичні критерії інсультів.

7. Перелік практичних навичок, які має удосконалити (оволодіти) лікар курсант:

- Обстеження хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу.

- Проведення санації дихальних шляхів.

- Профілактика пролежнів, катетеризація сечового міхура.

- Проведення люмбальної пункції.

8. План проведення заняття:Види роботи


Час (хв)

1

Вступне слово викладача.

10

2

Курація хворих.

15

3

Клінічний розбір хворих.

30

3.1

Обгрунтування діагнозу.

30

3.2

Диреренційний діагноз

30

3.3

Тактика лікування.

30

4

Тестовий контроль по темі заняття.

20

5

Рішення ситуаційних завдань.

20

6

Відпрацювання практичних навичок.

30

7

Підсумок заняття.

10
ВСЬОГО:

5 год.

9. Завдання для самостійної підготовки поза учбовою сіткою.

10. Джерела інформації.

Література:

- Курс вибраних лекцій “Неврологічні прояви захворювань судин головного мозку, їх діагностика та лікування”, 1998р.

- Мозковий інсульт С.М.Віничук 1998р. Журн.невр. и псих. им. С.С. Корсакова, 1990, Т.90-Вип.7-С. 19-21.

- Габашвили В.М. и другие. Патогенетическая терапія геморрагіческих инсультов.

- Неотложная помощь в клинике нервних болезней. Под.ред. П.В. Волошина.-К.: Здоров’я, 1987.-217стр.

-Ромаданов А.П., Педаченко А.Г. Острие нарушения мозкового кровообращения. - К.: Здоров’я, 1980.-160стр.

-В.В. Никонова Руководство для врача “Неотложная скорая медицинская помощь” Харьков, 1997р.

Методвказівка семінарського заняття для курсантів

циклу ПАЦ “Медицина невідкладних станів”Заняття №

1.Тема: “Гостре порушення мозкового кровообігу. ЧМТ.”
2. Місце проведення: Неврологічне відділення.
3. Мета: поглибити теоретичні знання і вдосконалити практичні навички лікарів курсантів з питань клініки, діагностики і лікування хворих (згідно теми).
4. Актуальність теми: Церебро-васкулярна хвороба є ведучою причиною смерті серед дорослого населення, цією патологією обумовлено 32% всіх смертей і 45% смертей від хвороб системи кровообігу.
5. Програма самопідготовки (перелік тем рефератів, повідомлень, дискусій, тощо): робота з тематичною літературою.

1. Порушення мозкового кровообігу по ішемічному типу.

2. Порушення мозкового кровообігу по гіпертонічному типу.

3. Судинні захворювання голови.

4. Клініка та лікування ЧМТ.
6. Джерела інформації.

Література:

- Курс вибраних лекцій “Неврологічні прояви захворювань судин головного мозку, їх діагностика та лікування”, 1998р.

- Мозковий інсульт С.М.Віничук 1998р. Журн.невр. и псих. им. С.С. Корсакова, 1990, Т.90-Вип.7-С. 19-21.

- Габашвили В.М. и другие. Патогенетическая терапія геморрагіческих инсультов.

- Неотложная помощь в клинике нервних болезней. Под.ред. П.В. Волошина.-К.: Здоров’я, 1987.-217стр.

-Ромаданов А.П., Педаченко А.Г. Острие нарушения мозкового кровообращения. - К.: Здоров’я, 1980.-160стр.

-В.В. Никонова Руководство для врача “Неотложная скорая медицинская помощь” Харьков, 1997г.Методрозробка практичного заняття для викладачів

циклу ПАЦ “Медицина невідкладних станів”Заняття №

1.Тема: “Гостре порушення мозкового кровообігу. ЧМТ.”

2. Кількість годин: 5 годин (225хв.)

3. Місце проведення: Неврологічне відділення.

4. Мета: поглибити теоретичні знання і вдосконалити практичні навички лікарів курсантів з питань клініки, діагностики і лікування хворих на догоспітальному етапі.

5. Перелік теоретичних питань, які розглядаються на занятті:

-Загальне поняття про церебро-васкулярні захворювання.

- Класифікація інсультів.

- Етіопатогенез інсультів.

- Основні паталогічні синдроми при гострому порушенні мозкового кровообігу.

- Тактика та загальні принципи надання медичної допомоги хворим з розладами центральної гемодинаміки.

- Геморагічний інсульт: клініка, діагностика, інтенсивна терапія на догоспітальному етапі.

- Ішемічний інсульт: клініка, діагностика, інтенсивна терапія на догоспітальному етапі.

- Минучі порушення мозкового кровообігу: клініка, діагностика, інтенсивна терапія на догоспітальному етапі.

- Диференційно-діагностичні критерії інсультів.

6. Перелік практичних навичок, які має удосконалити (оволодіти) лікар курсант:

- Обстеження хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу.

- Проведення санації дихальних шляхів.

- Профілактика пролежнів, катетеризація сечового міхура.

- Проведення люмбальної пункції.

7. Організаційна структура занятть:

Види роботи

Час (хв)

1

Вступне слово викладача

10

2

Курація хворих.

15

3

Клінічний розбір хворих.

30

3.1

Обгрунтування діагнозу.

30

3.2

Диференційний діагноз.

30

3.3

Тактика лікування.

30

4

Тестовий контроль по темі заняття.

20

5

Рішення ситуаційних занять.

20

6

Відпрацювання приктичних навичок.

30

7

Підсумок заняття.

10ВСЬОГО


225 хв.

8. Ілюстративний матеріал: хворі, таблиці, набір ЕЕГ, медикаментів, рентгенограм, краніограми, комп’ютерограми, тощо.

9. Види і форми контролю: уміння аналізу даних клінічного обстеження хворих, якість інтерпритації додаткових методів обстеження по темі, рішення ситуаційних завдань, контроль засвоєння практичних навичок.

10. Завдання для самостійногї підготовки поза учбовою сіткою: робота з тематичною літературою.

11. Джерела інфаормації: Література:

- Курс вибраних лекцій “Неврологічні прояви захворювань судин головного мозку, їх діагностика та лікування”, 1998р.

- Мозковий інсульт С.М.Віничук 1998р. Журн.невр. и псих. им. С.С. Корсакова, 1990, Т.90-Вип.7-С. 19-21.

- Габашвили В.М. и другие. Патогенетическая терапія геморрагіческих инсультов.

- Неотложная помощь в клинике нервних болезней. Под.ред. П.В. Волошина.-К.: Здоров’я, 1987.-217стр.

-Ромаданов А.П., Педаченко А.Г. Острие нарушения мозкового кровообращения. - К.: Здоров’я, 1980.-160стр.

-В.В. Никонова Руководство для врача “Неотложная скорая медицинская помощь” Харьков, 1997р.
Методрозробка семінарського заняття для викладачів

циклу ПАЦ “Медицина невідкладних станів”Заняття №

1.Тема: “Гостре порушення мозкового кровообігу. ЧМТ.”

2. Кількість годин: 2 години.

3. Місце проведення: Неврологічне відділення.

4. Мета: поглибити теоретичні знання і вдосконалити практичні навички лікарів курсантів з питань клініки, діагностики і лікування хворих.

5. Перелік навчальних питань, які розглядаються на занятті:

- Загальне поняття про церебро-васкулярні захворювання.

- Класифікація інсультів.

- Етіопатогенез інсультів.

- Основні паталогічні синдроми при гострому порушенні мозкового кровообігу.

- Тактика та загальні принципи надання медичної допомоги хворим з розладами центральної гемодинаміки.

- Геморагічний інсульт: клініка, діагностика, інтенсивна терапія на догоспітальному етапі.

- Ішемічний інсульт: клініка, діагностика, інтенсивна терапія на догоспітальному етапі.

- Минучі порушення мозкового кровообігу: клініка, діагностика, інтенсивна терапія на догоспітальному етапі.

- Диференційно-діагностичні критерії інсультів.

6. Організаційна структура заняття:
Види роботи

Час (хв)

1

Вступне слово викладача.

10

2

Заслуховування рефератів курсантів і їх обговорення. Демонстарція хворих.

30

3

Засвоєння практичних навичок по темі заняття.

20

4

Рішення ситуаційних завдань (засвоєння комп’ютерної тестової програми).

20

5

Підсумки заняття.

10ВСЬОГО


90 хв.

7. Ілюстративний матеріал: хворі, таблиці, набір ЕЕГ, медикаментів, рентгенограм, краніограми, комп’ютерограми, тощо.

8. Види і форми контролю: вміння аналізу даних клінічного обстеження хворих, якість інтерпритації додаткових методів обстеження по темі, рішення ситуаційних завдань, контроль засвоєння практичних навичок.

9. Завдання для самостійної підготовки поза учбовою сіткою: робота з тематичною літературою.

10. Джерела інформації: Література:

- Курс вибраних лекцій “Неврологічні прояви захворювань судин головного мозку, їх діагностика та лікування”, 1998р.

- Мозковий інсульт С.М.Віничук 1998р. Журн.невр. и псих. им. С.С. Корсакова, 1990, Т.90-Вип.7-С. 19-21.

- Габашвили В.М. и другие. Патогенетическая терапія геморрагіческих инсультов.

- Неотложная помощь в клинике нервних болезней. Под.ред. П.В. Волошина.-К.: Здоров’я, 1987.-217стр.-Ромаданов А.П., Педаченко А.Г. Острие нарушения мозкового кровообращения. - К.: Здоров’я, 1980.-160стр.

-В.В. Никонова Руководство для врача “Неотложная скорая медицинская помощь” Харьков, 1997р.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка