Гострi та хроhiчhi запалеhhя бiляhосових пазух hоса
Сторінка1/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.68 Mb.
  1   2   3   4
Методичні ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

мОДУЛЬ

Змістовний модуль 3

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 14

Тема: ГОСТРI ТА ХРОHIЧHI ЗАПАЛЕHHЯ БIЛЯHОСОВИХ  ПАЗУХ HОСА.

 ОРБIТАЛЬHI ТА ВHУТРIШHЬОЧЕРЕПHI РИHОГЕHHI УСКЛАДHЕHHЯ

1. Шляхи розповсюдження iнфекцiї у бiляносовi пазухи.

2. Класифiкацiя синуситiв.

3. Гострi та хронiчнi гайморити: дiагностика, лiкування.

4. Гострi та хронiчнi фронтити: дiагностика, лiкування.

5. Гострi та хронiчнi етмоїдити: дiагностика, лiкування.

6. Гострi та хронiчнi сфеноiдити: дiагностика, лiкування.

7. Додатковi методи дослiдження при захворюваннях приносових пазух (диафаноскопiя, рентгенографiя, пункцiї).

8. Особливостi захворювання приносових пазух у дитячому вiцi.

9. Алергiчнi захворювання приносових пазух.

10. Шляхи розповсюдження iнфекцiї з приносових пазух у черепну порожнину та орбiту.

11. Орбiтальнi ускладнення синуiтiв.

12. Внутрiшньочерепнi ускладнення синуiтiв.

13. Показання до термiнового хiрургiчного втручання на приносових пазухах.

14. Принципи хiрургiчного лiкування синуiтiв.

Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

Основна література:

1. Заболотний А.I., Мiтiн Ю.В., Драгомирецький В.А. Оториноларингологiя. К., 1999. С.228-238, 238-247.

2. Исхаки Ю.Б., Кальштейн А.И. Детская оториноларингология. 1985.- С.63-84.

3. Пальчун В.Т., Преображенский H.А. Болезни уха, горла, носа. 1978.- С.78-102.

4. Пальчун В.Т., Устинов Ю.А., Дмитриев H.С. Параназальные синуиты. 1982.- С.5-106.

5. Пальчун В.Т., Крюков А.И. Оториноларингология. М., 1997.- С. 173-200, 433-441.

6. Лайко А.А. Hевiдкладна допомога в дитячiй оториноларингологiї. К., 1998. - С. 164-178, 182-191.
Додаткова література:

1. Мітін Ю.В. Оториноларингологія (лекції). К. Фарм. Арт, 2000. – С.135-155

2. Тестові завдання для контролю знань та умінь студентів з оториноларингології. – К.,

1996 – С. 97-109

3. Оториноларингологія (За ред. Д.І.Заболотного, Ю.В.Мітіна, В.Д.Драгомирецького. – К.:

Здоров`я. – 1999. С. 228-246

4. Пальчун В.Т., Крюков А.И. Оториноларингология. М., 1997. С. 173-196.


Розподіл балів, які може отримати студент

При засвоєнні теми №14 із змістовного модулю №3 за навчальну діяльність студенту виставляється оцінка за 4-х бальною (традиційною) шкалою, яка потім конвертується у бали наступним чином:
Оцінка

Бали

“5”

6 балів

“4”

4 бали

“3”

2 бали

“2”

0 балів


Модуль

Змістовний модуль 3

практичнЕ ЗАНЯТТЯ №14

Тема: ГОСТРI ТА ХРОHIЧHI ЗАПАЛЕHHЯ БIЛЯHОСОВИХ  ПАЗУХ HОСА.

 ОРБIТАЛЬHI ТА ВHУТРIШHЬОЧЕРЕПHI РИHОГЕHHI УСКЛАДHЕHHЯ
І Актуальність теми:


Дисципліна

Знати

Уміти

Кафедра мікробіології

Етіологію специфічної та неспецифічної інфекції дихальних шляхів

Охарактеризувати збудники специфічної та неспецифічної інфекції дихальних шляхів

Кафедра пат анатомії

Кафедра патофізіологіїХарактер запалення, особливості патологоанатомічної картини прояву захворювань слизової дихальних шляхів

Поставити діагноз по клінічній картині перебігу гострих та хронічних захворювань пазух та внутрішньочерепних ускладнень

Кафедра рентгенології

Рентгенологічну картину захворювань приносових пазух

Поставити діагноз захворювань приносових пазух по рентгенологічним знімкам

Кафедра фармакології

Принципи сучасної раціональної специфічної та неспецифічної терапії

Призначити лікарські засоби для лікування гострих та хронічних захворювань пазух та внутрішньочерепних ускладнень


ІІ Базовий рівень знань:
ІІІ Цілі заняття.

  1. Освоїти принципи діагностики та диференційної діагностики гострих та хронічних форм синуїтів (α=ІІІ).

  2. Навчитись діагностувати внутрішньочерепні ускладнення риногенного походження (α=ІІІ).

  3. Вивчити основні види лікування гострих та хронічних запалень біляносових пазух (α=ІІІ).

  4. Засвоїти основні методи профілактики гострих та хронічних форм синуїтівта (α=ІІІ).


ІV Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

Основна література:

1. Заболотний А.I., Мiтiн Ю.В., Драгомирецький В.А. Оториноларингологiя. К., 1999. С.228-238, 238-247.

2. Исхаки Ю.Б., Кальштейн А.И. Детская оториноларингология. 1985.- С.63-84.

3. Пальчун В.Т., Преображенский H.А. Болезни уха, горла, носа. 1978.- С.78-102.

4. Пальчун В.Т., Устинов Ю.А., Дмитриев H.С. Параназальные синуиты. 1982.- С.5-106.

5. Пальчун В.Т., Крюков А.И. Оториноларингология. М., 1997.- С. 173-200, 433-441.

6. Лайко А.А. Hевiдкладна допомога в дитячiй оториноларингологiї. К., 1998. - С. 164-178, 182-191.
Додаткова література:

1. Мітін Ю.В. Оториноларингологія (лекції). К. Фарм. Арт, 2000. – С.135-155

2. Тестові завдання для контролю знань та умінь студентів з оториноларингології. – К.,

1996 – С. 97-109

3. Оториноларингологія (За ред. Д.І.Заболотного, Ю.В.Мітіна, В.Д.Драгомирецького. – К.:

Здоров`я. – 1999. С. 228-246

4. Пальчун В.Т., Крюков А.И. Оториноларингология. М., 1997. С. 173-196
Тести та задачі для перевірки вихідного рівня знань
І. Відщукайте повну та правильну відповідь на запитання

1. Які симптоми характерні для раку порожнини носа, біляно­сових пазух?

а) чхання

б) періодичні носові кровотечі

в) ринорея

г) сухість та кірки в порожнині носа та носоглотки

2. Яка біляносова пазуха запалюється найбільш часто?

а) ґратчаста

б) лобна

в) верхньощелепна

г) клиновидна

3. Скільки в середньому раціонально робити пункцій при ліку­ванні гострого гаймориту?

а) 1—2

б) 8—10


в) 3—5

г) 15—20
4. Який препарат найбільш часто використовується в якості контрастного для рентгенографії біляносових пазух?

а) сергозин

б) білігност

в) йодоліпол

г) етіотраст

д) пропілйодон

5. В якій черепній ямці частіше виникають риногенні внутріш­ньочерепні ускладнення?

а) задній

б) передній

в) середній
6. В чому полягає основний принцип лікування внутрішньоче­репних та орбітальних риногенних ускладнень?

а) у потужній антибактеріальній терапії (антибіотики, суль­фаніламіди)

б)' у дезінтоксикаційній терапії

в) у виконанні радикальної операції (хірургічна санація та дренаж) на відповідних біляносових пазухах

г) у дегідратаційній терапії

7. При емпіємі якої біляносової пазухи найбільш часто виника­ють тромбофлебіт та тромбози печеристого синуса?

а) лобної

б) основної

в) ґратчастої

г) верхньощелепної

8. Які абсолютні покази до радикальної операції на біляносо­вих пазухах?

а) риногенне внутрішньочерепне ускладнення

б) хронічний гайморит

в) гострий гемісинуїт
II. Відшукайте всі правильні відповіді на запитання.

1. Які симптоми характерні для гострого гнійного гаймориту?

а) смужка гною в середньому носовому ході

б) набряк та гіперемія слизової оболонки носа

в) головний біль

г) підвищення температури тіла

д) однобічне утруднення носового дихання е) кров'янисті виділення із порожнини носа

2. Які симптоми є типовими для тромбозу кавернозного синуса?

а) трясуча лихоманка та проливний піт

б) гектична лихоманка

в) екзофтальм, хемоз

г) брадикардія

д) блідість шкіри із земляним відтінком

3. Які фізіотерапевтичні процедури слід призначати на область носа при лікуванні гострого риніту?

а) УВЧ

б) тубус-кварц ендоназальнов) соллюкс

г) діатермія


4. Які шляхи проникання інфекції в біляносові пазухи найбільш часті?

а) лімфогенний

б) риногенний

в) гематогенний

г) одонтогенний

д) травматичний

5. Які основні особливості одонтогенного гаймориту?

а) періодичні кровотечі із носа

б) односторонність враження

в) різкий запах гнійних виділень із носа

г) зв'язок гаймориту із захворюванням зубів
6. Які ендогенні фактори найбільш часто сприяють розвитку синуїтів?

а) захворювання порожнини носа

б) алергізація організму

в) ендокринні порушення

г) зниження захисних функцій організму

д) захворювання зубощелепної системи


7. Які ускладнення з боку внутрішніх органів можуть зустріча­тися при синуїтах?

а) гастрит

б) захворювання серцево-судинної системи

в) бронхіт, пневмонія

г) бронхіальна астма
8. Які порушення психіки частіше всього виявляються при ри-ногенному абсцесі лобної долі мозку в явній стадії?

а) ейфорія

б) балакучість

в) схильність до недоречних жартів

г) амнестична афазія
9. Які методи дослідження частіше використовують для діагнос­тики синуїтів при первинному огляді хворого?

а) опитування хворого

б) пальпація та перкуссія області біляносових пазух

в) риноскопія передня та задня

г) рентгенографія біляносових пазух

д) діагностична пункція е) діафаноскопія є) комп'ютерна томографія ж) ольфактометрія

10. Які симптоми гіпертензії можуть бути при риногенних абсце­сах головного мозку?

а) спонтанний ністагм

б) адіадохокінез

в) головний більг) нудота та блювота

д) брадикардія

е) застійний сосок зорового нерва

11. Що відноситься до риногенних орбітальних ускладнень?

а) реактивний набряк клітковини очниці і повік

б) остеопериостит очниці

в) абсцес повік

г) субперіостальний абсцес

д) ретробульбарний абсцес

е) риногенний сепсис

є) флегмона орбіти
12. З якими захворюваннями слід проводити диференційну діаг­ностику риногенних абсцесів мозку?

а) отогенними абсцесами мозку

б) пухлинами мозку

в) гострими порушеннями мозкового кровообігу

г) риноліквореєю
13. Що відноситься до риногенних внутрішньочерепних усклад­нень?

а) флегмона орбіти

б) арахноїдит

в) серозний і гнійний менінгіт

г) тромбоз пазух твердої мозкової оболонки

д) риногенний сепсис

е) епі-,субдуральні абсцеси

є) абсцеси лобної долі мозку


III. Знайдіть помилку у відповідях на запитання.

1. Симптоми, характерні для гнійного гаймориту:

а) головний біль

б) виділення із носа

в) біль в області верхньощелепної пазухи

г) защелепний лімфаденіт

2. Які симптоми характерні для риногенного менінгіту?

а) інтенсивний головний біль

б) нудота, блювота

в) ригидність потиличних м'язів

г) позитивні симптоми Керніга, Брудзинського

д) виражений застій на очному дні

3. Які зміни ліквору характерні для риногенного гнійного менін­гіту?

а) лімфоцитарний зсув у лікворі

б) підвищення тиску ліквору

в) помутніння ліквору '.

г) збільшення кількості лейкоцитів

д) позитивні реакції Панді та Нонне-Апельта

4. Яке найбільш раціональне лікування поліпів носа?

а) поліпотомія

б) судинозвужуючі препарати

в) фонофорез з кортикостероїдними мазями

5. Які форми хронічних синуїтів потребують хірургічного ліку­вання?

а) гнійний

б) поліпозний

в) катаральний

г) холестеатомний

д) змішаний

6. Які основні скарги хворих хронічними синуїтами?

а) висока температура тіла

б) головний біль

в) утрудненне носове дихання

г) виділення із носа

д) порушення нюху

7. Яке лікування застосовують для попередження рецидивів по­ліпів носа?

а) електрофорез з хлористим кальцієм та дімедролом

б) УВЧ

в) фонофорез з кортикостероїдними мазямиг) гіпосенсибілізація організму

8. Які можуть бути риногенні внутрішньочерепні ускладнення?

а) менінгіт

б) абсцес мозочка

в) енцефаліт

г) абсцес мозку

9. Якими загальними симптомами характеризується риногенний тромбофлебіт та тромбоз печеристого синуса?

а) гектична лихоманка з ознобами, потом

б) септична картина крові (нейтрофільний лейкоцитоз, лім-фопенія, еозинопенія)

в) спонтанний ністагм, порушення ходи і рівноваги

г) наявністю метастатичних абсцесів легенів та інших внут­рішніх органів

10. Які основні симптоми риногенної флегмони очниці?

а) загальносептичні симптоми

б) біль в оці

в) екзофтальм

г) менінгеальні знаки

д) хемоз
11. При яких захворюваннях частіше виникає тромбофлебіт к. вернозного синуса?

а) гнійний мастоїдит

б) гнійний фронтит, етмоїдит, гайморит

в) абсцес та флегмона очниці

г) фурункул носа
12. Які основні ознаки відрізняють туберкульозний менінгіт?

а) наявність туберкульозного враження інших органів

б) збільшення вмісту цукру та хлоридів в лікворі

в) випадання тонкої павутиноподібної сіточки фібрину пр відстоюванні ліквора

г) виявляється (50—70 %) збудник туберкульозу (бацил Коха) в лікворі
V. Зміст навчання
ГОСТРI ТА ХРОHIЧHI ЗАПАЛЕHHЯ БIЛЯHОСОВИХ  ПАЗУХ HОСА.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка