Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика,лікування та профілактика. Змістовний модуль№5
Скачати 48.22 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір48.22 Kb.
МОДУЛЬ №3. ХВОРОБИ ПАРОДОНТА. ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ. КЛАСИФІКАЦІЯ. КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА,ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ№ 5. “ХВОРОБИ ПАРОДОНТА. СИСТЕМАТИКА ХВОРОБ ПАРОДОНТА. ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ТКАНИН ПАРОДОНТУ”.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №97 МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ ЯСЕННИХ І ПАРОДОНТАЛЬНИХ КИШЕНЬ.
Тривалість заняття – 2 години. Місце проведення – клінічна зала кафедри терапевтичної стоматології.Забезпечення: методичні розробки, таблиці, слайди, стоматологічна апаратура, стоматологічні інструменти і матеріали.

Мета практичного заняття:

Загальна: вивчити механізм утворення ясенних і пародонтальних кишень.

Конкретна: --вивчити причину і процес утворення ясенних кишень

-вивчити причину і процес утворення патологічних пародонтальних кишень.Завдання на формування початкового рівня знань:

1. Анатомічні, фізіологічні і гістологічні особливості будови тканин пародонту.

2. Динаміку біологічної системи тканин пародонту.

3. Методи обстеження пародонтологічного хворого.

Література до вихідного рівня знань:


  1. Лекцiї завідувача кафедри терапевтичної стоматологiї д.м.н., професора Кулигiної В.М.

  2. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації у двох томах / За ред. професора А.К. Ніколішина. – Т.І. – Полтава: «Дивосвіт», 2005. – 392 с.

  3. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несін О.Ф. Терапевтична стоматологія. Фантомний курс. – К.: Здоров’я, 2001. – Т. 1. - 392 с.

  4. «Анатомия и физиология человека» Е.А. Воробьева, А.В. Губарь, Е.Б. Сафьянникова стр.257-264.

Завдання для контролю початкового рівня знань:

задача

рівень
З немінералізованих зубних відкладень найбільш важливе значення для виникнення уражень пародонту мають:


I

+а) зубна бляшка

б) наліт курця

в) аліментарний пігментований наліт

г) кутикула

д) пелікула


6. У сухому залишку зубної бляшки виділяють:


I

+а) мікроорганізми

б) солі заліза

в) детрит

г) еритроцити

д) усі відповіді вірні


Питання, що підлягають вивченню на практичному занятті:

1.Фізіологія ясеневої боріздки.

2. Причини і механізм утворення несправжніх ясенних кишень.

3. Причини і механізм утворення патологічних пародонтальних кишень.

4. Методи визначення фізіологічних і несправжніх ясенних та патологічних пародонтальних кишень.

Література:

Основна:


  1. Лекцiї завідувача кафедри терапевтичної стоматологiї д.м.н., професора Кулигiної В.М.

  2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несін О.Ф. Терапевтична стоматологія. Фантомний курс. – К.: Здоров’я, 2001. – Т. 1. - 392 с.

  3. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації у двох томах / За ред. професора А.К. Ніколішина. – Т.І. – Полтава: «Дивосвіт», 2005. – 392 с.

  4. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Заболевания пародонта.-Київ:здоров′я, 2000.- 462 с.

Додаткова:

  1. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: учебное пособие / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 8-е узд., доп. и перераб. – М.: МЕДпрессинформ, 2008. – 960 с.

  2. Терапевтическая стоматология: ученик для студентов медицинских вузов / Под ред.. Е.В. Боровского. – М., Мед.инф.Агентство. 2004. – 798 с.

Організаційна структура заняття:Організаційна частина

2 хв.

Контроль вихідного рівня знань

5 хв.

Теоретичне опитування та обговорення питань по темі практичного заняття

15 хв.

Демонстрація наочного матеріалу за темою

10 хв.

Самостійна робота по засвоєнню теми

35 хв.

Контроль кінцевого рівня знань студента та оцінювання успішності

20 хв.

Завдання для самостійної роботи

3 хв.Студент повинен знати:

- механізм утворення ясенних та пародонтальних кишень.Студент повинен вміти:

провести огляд пацієнта і виявити ознаки захворювань пародонта.


Завдання для самоконтролю знань-умінь:

1 рівень складності (α=І) Одним із пускових елементаів у механізмі розвитку пародонтальної кишені є:

а) каріозна порожнина

б) утворення підясеневого зубного каменю

в) алергічна реакція

г) травма апікального періодонту

д) правильної відповіді немає2 рівень складності (α=ІІ)

Утворенню патологічних кишень в пародонті передує:

а) запалення в маргінальних яснах

б) запалення в міжзубному сосочку

в) запалення альвеолярної ясни

г) запалення маргінальноїі альвеолярної ясни

д) запалення альвеолярної ясни і міжзубного сосочка

3 рівень складності (α=ІІІ)

Подальше поглиблення пародонтальної кишені, з біохімічної точки зору, зумовлено:

а) дією факторів некрозу пухлин

б) дією протизапальних цитокінів

в) дією простагландинів

г) дією металопротеїназ

д) дією імуноглобулінів

Еталони відповідей:1 рівень складності (α=І)

б).


2 рівень складності (α=ІІ)

а), б).


3 рівень складності (α=ІІІ)

а), в), г).


Завдання для самостійної роботи

Опрацювати рекомендовану літературу, написати реферат на тему «Причини і механізм утворення патологічних кишень втканинах пародонту».


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка