Ііі курсу медичного факультету для самостійної роботи при підготовці до практичного заняття модуль 2 основні обов’язки та професійні дії медичної сестри хірургічного відділення
Скачати 493.12 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації17.04.2016
Розмір493.12 Kb.
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


“З А Т В Е Р Д Ж Е Н О”

на методичній нараді

кафедри догляду за хворими та ВМО

протокол №____________

200___р.

Зав.кафедри,д.мед.н., доц.

____________ І.А.ПЛЕШМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам ІІІ курсу медичного факультету

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

МОДУЛЬ 2

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ДІЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ХІРУРГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

ТРАВМАТИЗМ ТА УШКОДЖЕННЯ. ДЕСМУРГІЯ.
Тема 5

Переломи та вивихи.

Закриті пошкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітини.

Навчальна дисципліна:сестринська практика

Спеціальність: 7.110101 - “Лікувальна справа”

7.110104 – “Педіатрія”

кількість годин 2

Методичну розробку склав

асистент Паляниця А.С.

Чернівці – 2008

1. Актуальність теми: Травматизм займає третє місце серед причин непрацездатності. Смертність від травм наприкінці 80-х років в Україні становила близько 230 на 100 000 населення, у США - близько 80, в європейських країнах - близько 40-50. Приблизно половину випадків становить побутовий травматизм, близько 40 % ~ транспортний і 5-6 % - виробничий.

Переломи кісток є одними з розповсюджених пошкоджень опорно-рухового апарату та складають 6-7% по відношенню до всіх закритих травм, які уражають найчастіше людей активного творчого віку, обумовлюючи тимчасову, а часом і постійну непрацездатність; призводять до виникнення важких ускладнень, що загрожують життю хворого. У зв’язку з цим вивчення даної теми має важливе практичне значення. Знання причин і механізмів виникнення переломів та клінічної картини, є важливим моментом в діагностиці та наданні невідкладної допомоги.

Травма – пошкодження – патологічний процес лежать в основі вельми чисельних та розмаїтих груп пошкоджень. Окремих захворювань (нозологічних форм) тут велика кількість, але в основі їх знаходиться один патологічний процес – травма.

Надання першої та спеціалізованої лікарської допомоги травмованим хворим передбачає надання першої допомоги на місці пригоди, евакуацію в лікувальний заклад та забезпечення там кваліфікованої хірургічної допомоги. В хворого з гострою травмою симптоматика розвивається швидко і стан часто буває важким, що вимагає невідкладного діагностування та надання допомоги.Обстеження травмованого хворого повинно бути швидким, починатися з орієнтування в загальному стані потерпілого, у функції його життєво важливих органів та закінчуватися дослідженням ділянки пошкодження. Першочерговою задачею є збереження життя потерпілого, що досягається профілактикою та лікуванням основних ускладнень травм (шок, гостра анемія, ранова інфекція). Виконання другої задачі (збереження та відновлення ушкодженого органа) здійснюється лише після вирішення першої задачі.
2. Тривалість заняття: 2 год.
3. Навчальна мета:

Знати

 • визначення поняття перелом;

 • класифікацію переломів;

 • механізми виникнення переломів;

 • неповні та повні переломи;

 • види зміщення уламків;

 • клінічну картину та діагностику при неповних переломах;

 • клінічну картину та діагностику при повних переломах;

 • першу допомогу при переломах;

 • особливості надання першої допомоги при відкритих переломах;

 • механізм та етапи регенерації кісткової тканини;

 • види гіпсових пов’язок;

 • причини розвитку травматичного шоку;

 • фази травматичного шоку;

 • перша допомога при травматичному шоку;

 • лікування травматичного шоку;

 • механізм та етапи регенерації кісткової тканини;

 • умови, які визначають зрощення уламків при переломах;

 • види репозиції уламків;

 • фіксаційний метод лікування хворих з переломами;

 • види гіпсових пов’язок;

 • функціональний метод лікування хворих з переломами;

 • покази до оперативного методу лікування хворих з переломами;

 • оперативні методи лікування хворих з переломами;

 • ускладнення при лікуванні переломів;

 • догляд за хворими з переломами;

 • класифікацію пошкоджень;

 • умови, які визначають важкість пошкоджень;

 • особливості обстеження хворих з пошкодженнями, невідкладну діагностику;

 • особливості лікування хворих з пошкодженнями;

 • першу допомогу при закритих пошкодженнях черепа та мозку;

 • першу допомогу при закритих пошкодженнях грудної клітини;

 • класифікацію вивихів;

 • клінічну картину вивихів плеча та їх лікування.

 • клінічну картину вивихів передпліччя та їх лікування.

 • клінічну картинувивихів стегна та їх лікування.

 • клінічну картину вивихів гомілки та їх лікування.


Вміти

 • діагностувати перелом за даними анамнезу та клінічної картини;

 • провести диференційну діагностику переломів з вивихами;

 • надати першу допомогу при переломах;

 • провести додаткове обстеження при переломах;

 • надавати першу допомогу при травматичному шоку;

 • призначити відповідне лікування хворому з переломом;

 • виставити покази до оперативного лікування переломів;

 • доглядати за хворими з переломами;

 • зібрати скарги, анамнез захворювання, звертаючи увагу на механізм та характер пошкодження;

 • визначити загальний стан хворого та патологію, що обумовлює важкість стану хворого при численних пошкодженнях;

 • визначати комплекс невідкладного діагностичного алгоритму при комбінованій або поєднаній травмі;

 • сформулювати обґрунтований клінічній діагноз травми;

 • призначити лікування при закритих пошкодженнях черепа та мозку;

 • призначити лікування при закритих пошкодженнях грудної клітини;

 • надати невідкладну допомогу при різних видах пневмотораксу, при гемотораксі; підготувати до роботи апарат Боброва;

 • провести дренування плевральної порожнини, виконати лапароцентеу;

 • вправляти вивиху за методом Кохера, Джанелідзе, Гіпократа.

Практичні навички

 • збір анамнезу у хворого з переломом;

 • огляд хворого з переломом;

 • оволодіти технікою інтерпретації симптомів різних видів переломів;

 • читання рентгенограм при переломах;

 • провести диференційну діагностику між переломом та іншими видами пошкоджень кісток та суглобів;

 • намітити план додаткових методів дослідження;

 • надання невідкладної допомоги при переломах;

 • визначити тактику лікування при переломах на догоспітальному та госпітальному етапах;

 • визначити тактику консервативного або оперативного лікування при переломах;

 • догляд за хворими з переломами;

 • оволодіти технікою накладання оклюзійної пов’язки;

 • провести транспортну іммобілізацію при пошкодженнях голови та шиї;

 • опанувати методику комплексного обстеження пацієнта з політравмою.

 1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)
Назва дисципліни та відповідної кафедри

Знати

Вміти

Базисні кафедри


Анатомія топографічна анатомія (кафедра анатомії людини та топографічної анатомії)

Анатомія та топографічна анатомія
Рентгенологія

Принципи рентгенодіагностики.

Читати рентгенологічні знімки.

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Методики обстеження хворого.

Збирати анамнез, проводити огляд, пальпацію, перкусію, аускультацію.

Біохімія

Обмін речовин.
Пат. фізіологія

Порушення обміну речовин
Гістологія

Утворення кісткової мозолі.
Фармакологія

Лікарські препарати та механізм їх дії.

Вміти призначити фармако-логічні препарати при наданні першої допомоги.

Внутрішньопредметна інтеграція


Десмургія

Правила та техніку бинтування.

Вміти накладати пов’язки на верхню та нижню кінцівки, косинкові пов’язки.

Тверді пов’язки. Транспортні шини.

Правила та техніку накладання шинних пов’язок.

Вміти накладати шинні пов’язки.

Гіпсові пов’язки.

Види гіпсових пов’язок. Пра-вила гіпсування. Ускладнен-ня та їх профілактика.

Накладати гіпсові пов’язки.

Асептика та антисептика.

Принципи асептики та антисептики при наданні невідкладної допомоги при відкритих переломах
Методи підготовки рук хірурга до операції.

Методи обробки рук хірурга при оперативному лікуванні хворих з переломами.

Підготовити руки хірурга до операції.

Обробка операційного поля.

Методи обробки операційного поля при оперативному лікуванні хворих з переломами.

Обробляти операційне поле.

Кровотечі.

Методи тимчасової зупинки кровотечі.

Вміти вибрати метод тимча-сової зупинки кровотечі та застосувати його у хворого з відкритим переломом.

Методи остаточної зупинки кровотечі.

Механічні, фізичні та біоло-гічні методи зупинки крово-течі при оперативному ліку-ванні хворих з переломами.
Робота в операційній.

Правила поведінки в опера-ційній під час проведення оперативного втручання.

Правильно поводитись в опе-раційній під час проведення оперативного втручання.

Рани.

Протиправцеву профілактику. Знати схему призначення протиправцевої сироватки.

Вміти призначити протиправцеву сироватку.
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка