Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010104 Професійна освіта (Побутове обслуговування) Спеціалізація
Сторінка10/39
Дата конвертації18.04.2016
Розмір4.95 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   39


Робоча навчальна програма

з дисципліни «Живопис»

1. Назва курсу.

«Живопис»

Форма навчання: заочна.

Спеціальність: «Професійна освыта (Організація обслуговування населення. Перукарське мистецтво та декоративна косметика)».


2. Код курсу.

[ІКМ]. [ПО_Перук_4(со)_09]. [2_1_5].


3. Тип курсу.

Обов’язковий.

4. Рік (роки) навчання.

1, 2-й.

5. Семестри.

2,3.

6. Кількість кредитів ECTS.

4.

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Бразалєй Ганна Олександрівна – викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності.

8. Мета курсу.

Мета курсу передбачає знайомство студентів з необхідними теоретичними та практичними навичками, які сприяли б розвитку колористичного мислення, художнього смаку, вмінню кольорового втілення ідей та знайомство з різними техніками та прийомами використання фарб та кольору.

ЗАДАЧІ, що стоять при викладанні дисципліни «Живопис»:

 • освоєння знань і вмінь з основ живопису;

 • набуття практичного і теоретичного досвіду;

 • оволодіння різними техніками і прийомами роботи з фарбами і матеріалами;

 • набуття базових знань для успішного вивчення таких дисциплін як композиція, декоративна косметика, манікюрна справа, технологія перукарської справи.

9. Передумови.

Курс дисципліни «Живопис» забезпечується дисциплінами професійно-орієнтованого циклу:

«КОМПОЗИЦІЯ» – поєднує в собі ці та інші навички студента для створення твору мистецтва.

«ПЛАСТИЧНА АНАТОМІЯ» – оволодінням рисунком голови та фігури людини не можливе без знання пластичної анатомії. Вивчення цієї дисципліни повинно бути нерозривно пов’язане із спостереженням та вивченням натури.


10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

2 семестр
загальна

лекції

семінари

(пр. зан.)

лаб.

Самост.
Лекційний курс
1.

Поняття про живопис, його види та образотворчі засоби

 • теоретичний аспект;

 • жанри живопису;

 • матеріали та приладдя для роботи з фарбами.
10

Практична частина
1.

Прийоми техніки живопису. Загальні відомості про колір.22.

Живопис натюрморту з овочів та фруктів.43.

Живопис натюрморту з овочів та фруктів на тлі драпіровки.64.

Етюд голови людини з історичною зачіскою (акварель).65.

Етюд голови людини із сучасною зачіскою (акварель).66.

Копіювання жіночих та чоловічих зачісок з журналів мод та кольорових фотографій.6


ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

54

10

30
14
4 семестрПрактична частина
1.

Подіумний макіяж.
4


2.

Малювання ескізів для манікюру.
4


3.

Малювання фактури волосся.
4


4.

Тематичний малюнок жіночого образу.
10


5.

Тематичний малюнок чоловічого образу.
10


6.

Тематичний малюнок дитячого образу.
10


7.

Підсумкова робота(формат А3).
10

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

90

5436
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Ависян О.А. Натура и рисование по представлению. – М.,1985.

 2. Агамирова А. Советский станковый живопис. – М., 1981.

 3. Андрева М.В. Чудесные превращения. Глина. Камень. Песок. – Л., 1973.

 4. Барышников А.П. Перспектива. – М., 1949.

 5. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М., 1981.

 6. Борщ А. Наброски и зарисовки. – М., 1970.

 7. Випер Е.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М., 1985.

 8. Воронов Н.В. Искусство рождённое огнём. – М., 1970.

 9. Гицеску Г. Пластическая анатомия. – В 3-х томах. – Бухарест, 1963.

 10. Дейнека А. Учитесь рисовать. – М., 1961.

 11. Зайцев А.С. Советы мастеров. – Л., 1973.

 12. Кузин В.С. Наброски и рисунки. – М., 1981.

 13. Кулибакин Г.К. Живопис и основы композиции. – М., 1983.

 14. Легенький Ю.Г. Від ремесла до творчості. – К., 1990.

 15. Материалы и техника рисунка. – М., 1984.

 16. Марков Л.М. Практика застосування кераміки в архітектурі. – К., 1984.

 17. Однаралов Н.В. Материалы в изобразительном искусстве. – М., 1984.

 18. Певцев А.Х. Производство художественных глиняных изделий (керамика). – М., 1903.

 19. Ростовцев Н.Н. Академический живопис. – М., 1984.

 20. Ростовцев Н.Н. Очерки по истории методов преподавания рисунка. – М., 1983.

 21. Ростовцев Н.Н. Учебный живопис. – 2-е изд. – М., 1985.

 22. Ростовцев Н.Н., Игнатьев С.Е., Шорохов Е.В. Живопис, живопись, композиция/ Хрестоматия. – М., 1989.

 23. Рудин Н.Г. Художественное оформление тканей. – М., 1964.

 24. Соловьёва Б.А. Искусство рисунка. – Л., 1989.

 25. Тихонов О.В. Живопис. – М., 1983.

 26. Филипова С.В. Архитектурная майолика. – М., 1986.

 27. Хория Тоедору. Перспектива. – Бухарест. 1964.

 28. Школа ИЗО. – 10 томов. – М., 1960-1963.

 29. Шугаев В.М. Орнамент на ткани. – М., 1969.

 30. Gottfried Bammes. – Berlin, 1989.


Додаткова навчальна література

  1. Чернокозов А.И. История мировой культуры (Краткий курс). - Ростов-на-Дону, 1997.

  2. Юхвидин П.А. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. В лекциях, беседах, рассказах. - М., 1996.

  3. Материалы журналов «Искусство в школе», «Искусство и образование», «Мистецтво та освіта», "Художня культура та освіта", "Дивосвіт", газеты "Искусство" и др.

12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання академічних робіт;

 • виконання домашніх завдань;

 • виконання нарисів та замальовок.

Поточний контроль:

Одна модульна робота.Форма семестрового контролю:

Залік.


13. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

- письмова модульна робота 40 %

(з них на к. с. р.) 20 %

- виконання академічних завдань 30 %

- виконання нарисів та замальовок 30 %

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид

(%)

1.

Виконання нарисів до академічних завдань.

10 %

2.

Виконання розробок у кольорі.

10%

14. Мови викладання.

Українська, російська.

Екологія


Охорона праці

Нові інформаційні технології

 1. Загальна інформація

Програму складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійними програмами спеціальностей 6.010100 – "Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво", 6.010104 – "Професійна освіта. Перукарське мистецтво та косметика", 6.020100 – "Культурологія", 6.020200 – "Музична педагогіка та виховання", 6.020202 – "Хореографія", 6.020203 – "Кіно-, телемистецтво", 6.020204 – "Музичне мистецтво", 6.020205 – "Образотворче мистецтво", 6.020208 – "Декоративно-прикладне мистецтво"

Згідно з навчальними планами дисципліна "Нові інформаційні технології" вивчається протягом 1 семестру із загальним номером 1.


Завідувач кафедри ІТС_____________

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   39


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка