Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010104 Професійна освіта (Побутове обслуговування) Спеціалізація
Сторінка12/39
Дата конвертації18.04.2016
Розмір4.95 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   39

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

  1. Код курсу.

[ІКМ].[6.020208].[ДПМ_Кер_09].[3_2_1]

[ІКМ].[6.020203].[Кіно_Теле_09].[3_2_1]

[ІКМ].[6.020100].[Культурол_09].[3_2_1]

[ІКМ].[6.020204].[ММ_Акад_09].[3_2_1]

[ІКМ].[6.020204].[ММ_Дир_09].[3_2_1]

[ІКМ].[6.020204].[ММ_Естр_09].[3_2_1]

[ІКМ].[6.020204].[ММ_Нар_09].[3_2_1]

[ІКМ].[6.020204].[ММ_Нар_Бандура_09].[3_2_1]

[ІКМ].[6.020204].[ММ_Орк_дух_09].[3_2_1]

[ІКМ].[6.020200].[ММ_Орк_стр_09].[3_2_1]

[ІКМ].[6.020200].[ММ_Форт_09].[3_2_1]

[ІКМ].[6.020200].[Музпед_ХК_09].[3_2_1]

[ІКМ].[6.010100].[ОбрМист_ПедОсв_09].[3_2_1]

[ІКМ].[6.010104].[ПО_Перук_4(со)_09].[3_2_1]

[ІКМ].[6.020202].[Хор_Бальн_09].[3_2_1]

[ІКМ].[6.020202].[Хор_Нар_09].[3_2_1]

[ІКМ].[6.020202].[Хор_Сучас_09].[3_2_1]

[ІПП].[6.010102].[Поч_Осв_Англ_09].[3_2_1]

[ІПП].[6.010101].[Дош_Осв_Лог_09].[3_2_1]

[ІПП].[6.030102].[Псих_09].[3_2_1]

[ІПП].[6.030103].[Пр_Псих_09].[3_2_1]

[ІПП].[6.010105].[Кор_Осв_Деф_09].[3_2_1]

[ІПП].[6.010105].[Кор_Осв_Лог_09].[3_2_1]

[ФУФ].[6.030303].[Вид_Спр_09].[3_2_1]

[ФУФ].[6.030302].[Рекл_і_зв’язки_09].[3_2_1]

[ФУФ].[6.020303].[УкрАнгл_Філ_09].[3_2_1]

[ФУФ].[6.030301].[Журн_09].[3_2_1]

[ФУФ].[6.020303].[Укр_Філ_09].[3_2_1]
  1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

За вибором навчального закладу


  1. Семестр / семестри.

1

  1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Дяченко Світлана Володимирівна – асистент кафедри інформаційних технологій та систем, кандидат педагогічних наук (2 корпус, ауд. 159, e-mail: dsv-selen@mail.ru).


 1. Передумови викладання курсу зв'язок з іншими дисциплінами (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Мережеві інформаційні технології уявляють собою актуальний і перспективний напрям розвитку інформаційних технологій. Вони забезпечують користувачеві доступ до територіально розподілених інформаційних та обчислювальних ресурсів за допомогою спеціальних засобів зв’язку.

Опанування інформаційною компетентністю студентів у галузі мережевих технологій відбувається у рамках курсу "Пропедевтика. Робота в мережі Інтернет". Ця дисципліна є невід’ємною частиною у загальному процесі навчання студентів. Знання отримані при вивченні курсу, дозволять зорієнтувати слухачів у широкому розмаїтті розподілених інформаційних ресурсів суспільства, нададуть можливості одержати довідкову, документальну й іншу інформацію, працювати з електронною поштою.

Окрім цього, зміст курсу повинен допомогти студентам реалізувати свої творчі здібності, а також опанувати освітньо-професійною програмою за фахом.

Організаційні вимоги проведення дисципліни: лабораторні заняття проходять у комп’ютерних аудиторіях, завдання для самостійної роботи виконуються у бібліотеці, а також на комп’ютерах удома або в університеті. 1. Мета та завдання курсу (в термінах результату навчання й компетенції).


Головною метою курсу "Пропедевтика. Робота в мережі Інтернет" є формування інформаційної компетентності у галузі інформаційно-комунікаційних мережевих технологій, оволодіння знаннями, уміннями та навичками, необхідними для роботи в мережі Інтернет.

Завдання курсу:


 • ознайомити студентів з тенденцією розвитку інформаційних мережевих технологій, показати прогресивні напрямки формування електронного світу в найближчій час та в майбутньому;

 • надати можливості студентам закріпити здобуті й придбати нові навички роботи в мережі Інтернет у найбільш популярних на сьогоднішній день браузерах, таких як Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox та ін.
 1. Вимоги до рівня освоєння дисципліни.

Основні знання, які повинен мати студент при вивченні дисципліни

 • призначення, характеристики й класифікація комп’ютерних мереж;

 • мережеве обладнання й комунікаційне програмне забезпечення;

 • призначення і можливості типового програмного забезпечення комп’ютерних мереж;

 • адресація в мережі Інтернет, протокол передачі даних TCP/IP, провайдери;

 • способи підключення до Інтернету;

 • основні послуги Інтернету.


Основні уміння, які повинен мати студент при вивченні дисципліни

 • орієнтуватися у стандартних елементах інтерфейсу браузера, вміти його налаштовувати;

 • складати запити за ключовими словами й здійснювати пошук інформації у мережі Інтернет;

 • працювати з електронною поштою.
 1. Мови викладання.

Українська, російська

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання лабораторних робіт;

 • вивчення додаткового теоретичного матеріалу;

 • виконання індивідуальних завдань.
 1. Зміст курсу.

Розподіл навчального часу за темами дисципліни
 1. Анотованій зміст дисципліни.

  1. Зміст теоретичної частини дисципліни.

 1. Загальні відомості про мережу Інтернет. Основні служби Інтернету. Локальні, регіональні, корпоративні та глобальні мережі. Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет. Адресація в Інтернет. Протокол TCP/IP. Модем. Електронна пошта. Світова павутина WWW. Пошук інформації в Інтернет.
  1. Зміст практичної частини дисципліни.

Перелік тем лабораторних занять


 1. Використання Web-браузера для роботи в мережі Інтернет. Принципи роботи найпоширеніших програм-браузерів (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox). Налаштування програм-браузерів. Навігація в Інтернеті, правила роботи з гіпертекстом, збереження web-сторінок, графічних зображень на вінчестері.

 1. Пошук інформації в Internet. Пошукові сервери, типи пошукових серверів, правила складання простих і складених запитів, найбільш поширені пошукові системи, пошук інформації в Internet.

 2. Електронна пошта. Безкоштовні поштові сервери Internet. Робота з поштовими клієнтами. Принципи функціонування поштових служб; стандарти адрес електронної пошти; робота з електронною поштою за допомогою Web-сервісу. Принципи роботи і основні можливості програми поштового-клієнту Outlook Express.
  1. Зміст самостійної частини дисципліни.

Перелік тем, завдань та ін.

Умови виконання самостійних занять


Перелік тем, завдань:
  1. Інтерактивне спілкування в Інтернеті
  2. Файлові ресурси в мережі Інтернет
  3. Проблеми безпеки і захисту інформації в глобальній мережі Інтернет.
  4. Телеконференції.
  5. Гіпертекстові технології. Використання гіпертекстових технологій у глобальних мережах.
  6. Технології мультимедіа.
  7. Індивідуальні завдання у формі друкованого матеріалу, які знаходяться у 159 кімнаті та видаються слухачам.
 1. Перелік рекомендованої літератури.

1. Основна література:

  1. Информатика: Базовый курс/ Под ред. С.В. Симоновича: Учеб. пособие для вузов. – СПб: «Питер», 2001г.

  2. Коцюбинский А. О., Грошев С. В. Современный самоучитель работы в сети Internet. – М. : Триумф, 1997. – 420 с.

  3. Меняйленко А.С. Практикум по основам информатики и вычислительной техники. Ч. 1. Учебное пособие. – Луганск, 1999.

  4. Основы информатики: учеб. пособие / А.Н. Морозевич, Н.Н. Говядинова, В.Г. Морозевича.- Мн.: Новое знание, 2001г.

  5. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. – К.: Фенікс, 2000.

  6. Федько В. В. Глобальна мережа Інтернет / В. В. Федько, В. І. Плоткін. – Харків Веста : Вид-во "Ранок", 2003. – 96 с. – (Комп’ютер для кожного).

2. Додаткова література:

 1. Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – СПб., Питер, 1999. – 220 с.

 2. Уокер, Марк. Как работать в Internet / Пер. с англ. – К.; СПб. : Издат. дом "Вильямс", 1998. – 240 с. 1. Критерії оцінювання .

Поточний контроль:

Захист лабораторних робіт.Форма семестрового контролю:

Залік.


Загальні критерії

A – ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок;

B – ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками;

C – ДОБРЕ – взагалі правильна робота з певною кількістю помилок;

D – ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але із значною кількістю недоліків;

E – ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальному критерію;

FX – НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти;

F – НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс.


Загальна кількість балів – 100

Кількість балів та відповідність оцінок

A – “5” –– 90 – 100

B – “4” –– 83 – 89

C – “4” –– 72 – 82

D – “3” –– 63 – 74

E – “3” –– 50 – 62

FX – “2” –– 21 – 49

F – “2” –– 00 – 20

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

Критерії заліку:


 • виконання лабораторних робіт – 90%;

 • самостійна робота (виконання індивідуального завдання) – 10%.


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Виконання завдань на комп’ютері

6%

2.

Підготовка повідомлень з теоретичних питань

4%
Разом

10%

Контроль самостійної роботи виконується в час розподілений для контролю самостійної роботи в формі співбесіди або захисту індивідуальних завдань.
Робоча навчальна програма

з дисципліни „Медична підготовка” 1. Назва курсу.

«МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА»

Форма навчання: денна.

Спеціальність професійне навчання (організація обслуговування населення. Перукарське мистецтво та декоративна косметика)

 1. Код курсу.

[ІКМ].[ПО_Перук_4(со)_09].[2_1_6]

 1. Тип курсу

Обов’язковий

 1. Рік навчання.

2-й,3-й

 1. Семестри

3,4,5,6

 1. Кількість кредитів ECTS.

5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача , який викладає дисципліну.

Нєчаєва Ольга Віталіївна – старший викладач кафедри фізичної реабілітації ї валеології, (3 корпус, ауд. 3-26 , e-mail: nechaevaolga@list.ru

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – навчання студентів медичної підготовки; формування у них медично-гігієничного світогляду на базі класичних та сучасних поглядів на стан здоров’я людини, чинники та перебіг хвороби; прищеплення навичок догляду за хворими та постраждалими, навичок надання невідкладної долікарської допомоги при станах, що загрожують життю; формування особистості як пропагандиста здорового способу життя.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс біології середньої школи

 1. Зміст курсу.


Змістовні модулі та їхня структура

 


Загальна

Лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль третього семестру
1.1.

Основи медичної деонтології. Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ.

8

2

2
4

1.2.

Особиста гігієна хворого. Основні способи транспортування хворих і постраждалих.

14

2

6
6

1.3.

Лікарські препарати і організм. Класифікація. Лікарські форми. Шляхи введення лікарських речовин в організм людини.

10

2

4
4

1.4.

Поняття про інфекційні хвороби. Збудники. Епідемічний процес, його фактори. Класифікація інфекційних хвороб. Загальна характеристика основних груп інфекційних захворювань

14

4

4
6
Загальна кількість годин за третій семестр.


46

10

16
20
Перший модуль четвертого семестру
2.1.

Кишкові інфекції. Окремі представники. Збудники, клінічна картина, принципи лікування. Профілактика.

10

2

4
4

2.2.

Інфекції дихальних шляхів. Кров яни інфекції.

6

2

2
2

2.3.

Інфекції зовнішніх покривів. Збудники, клінічна картина, принципи лікування, профілактика.

8

2

2
4

2.4.

Грибкові хвороби шкіри. Гельмінтози. Окремі представники. Клінічна картина. Лікування. Заходи профілактики інфекційних захворювань. Щеплення.

8

2

2
4

.


Загальна кількість годин за четвертий семестр.

32

8

10
14

Перший модуль п ятого семестру
1.1.

Основи знань про травми й травматизм. Кровотечі. Перша допомога при кровотечах.

10

2

4
4

1.2.

Рани та їх ускладнення. Переломи кісток.

8

2

2
4

1.3.

Травми голови, шиї, хребта. Основні ознаки, характеристика.

10

2

4
4

1.4.

Травматичний шок. Синдром тривалого роздавлювання. Ушкодження грудної клітини та її органів.

11

2

4
5
Загальна кількість годин за п ятий семестр

39

10

14
17

Перший модуль шостого семестру.1.1.

Принципи та способи надання першої медичної допомоги при гострих розладах дихання та діяльності серцево-судинної системи.

8

2

2
4

1.2.

Гострі захворювання та травми органів живота. Поняття «гострий живіт». Перша допомога при гострих болях в животі.

6

2

2
2

1.3.

Захворювання обміну речовин і сечовиділення. Принципи виникнення. Клінічна картина. Принципи лікування та догляд за хворими.

4

22

1.4.

Утоплення, опіки, обмороження й електротравми. Клінічна картина. Перша медична допомога.

6

2

2
2

Другий модуль шостого семестру
2.1.

Отруєння. Заходи першої медичної допомоги.

4

22

2.2.

Захворювання, що передаються статевим шляхом. Збудники, механізми зараження, основні ознаки, профілактика.

6

2

2
2

2.3.

Туберкульоз. Збудник, механізми передачі інфекції, форми туберкульозу, основні ознаки, профілактика, шляхи боротьби з туберкульозом.

6

24

2.4.

Перша допомога при нетравматичних кровотечах ( гемофілія, носові, виразкові, легеневі, менструальні кровотечі). Перша допомога при розладах свідомості.

6

2

2
2
Загальна кількість годин за шостий семестр

46

16

10
20
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

163

42

50
71
Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Борисова О.А., Павлов И.А., Половинко А.Е. Современные лекарственные средства.Новейший справочник.-СПб.:Сова; Москва.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002, 832с.

 2. Бородулін В.Й., Ланцман М.Н., Тополянський О.В. Діагностика захворювань, мед.довідник, Харків, Белгород, 2008, 508с.

 3. Гайда С.П. Анатомія і фізіологія людини. К., 2000, 192с.

 4. Гриньова М.В. Методика викладання валеології. – Навчально-методичний посібник, Полтава : ТОВ АСМІ, 2003, 220с.

 5. Методика навчання основам здоров’я, валеології та безпеки життєдіяльності. К.: Освіта України, 2006, 12с.

 6. Мойсак О.Д. Основи медичних знань і охорони здоров’я. Навчальний посібник для студентів педагогічних закладів освіти. К., Арістей, 2006, 592с.

 7. Страшко С.В., Кривич І.П. та інш., Інфекційні хвороби, що набули соціального значення, К., Освіта України, 2006, 72с.

Додаткова навчальна література

 1. Воробьева Е.А., Губарь А.В., Сафьянникова Е.В., Анатомия и физиология , М., 2000, 252с.

 2. Пастер Є.У., Імунологія, Підручник для студентів, К., Вища школа, 2005, 509с.

 3. Сердюковская Г.Н., Гигиена детей и подростков, М., 1996, 280с.

 4. Сухомлинов О.К., Сірик Д.Л., Лікознавство, К., 2001, 165с.

 5. Тагліна О.В., Основи здоров’я, Розробки уроків, Видавництво РАНОК, 2008. 255с.

 6. Успенська В.М., Викладання предмету «Основи здоров’я» у 5-7 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2007-2008 навчальному році, Суми, 2007, 63с.

 7. Чупріна О.В., Основи медичних знань, долікарська допомога та медико-санітарна підготовка, К., 2006, 183с.

 8. Шагедин М.Б., Медсестринство в Україні, Тернопіль, 2003, 280с.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • складання конспектів уроків деяких тем ;

 • написання письмових кейсів;

 • засвоєння практичних навичок догляду за хворими;

 • засвоєння практичних навичок надання невідкладної долікарської допомоги.

Поточний контроль:

письмові модульні роботи у кожному семестрі.Форма семестрового контролю:

3-й семестр – іспит, 5-й семестр - залік. 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 50%

(з них на к.с.р.) (15%)

 • участь у семінарах, дискусіях 20%

 • письмові кейси 10%

 • засвоєння практичних навичок догляду за хворими та надання невідкладної долікарської допомоги 20%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Загальна характеристика деяких захворювань серцево-судинної системи. Профілактика (конспектування)

5%

2.

Кишкові інфекції. Санітарно-епідемічна характеристика. Профілактика (конспектування)

5%

3.

Складання конспекту уроку з теми «Надання першої допомоги при отруєннях».

5%
 1. Мови викладання.

УкраїнськаРобоча навчальна програма

З дисципліни «Етика спілкування»


1. Назва курсу

Етика спілкування

Форма навчання: денна

Спеціальність: «Професійна освіта. Організація обслуговування населення. Перукарське мистецтво та декоративна косметика»


2. Код курсу

[ІКМ]. [ПО_Перук_4(со)_09]. [2_1_7]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента)

обов’язковий

4. Рік (роки) навчання

4-й

5.Семестр (семестри)

7

6. Кількість кредитів ECTS

1,5

7.Прізвище, ім’я, по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Химченко Олена Миколаївна – викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – розвивати комунікативні здібності студентів, що проявляються у володінні засобами комунікації, у використанні їх в діяльності, у побудові спілкування; в аналізі власної діяльності та засвоєнні нових ефективних засобів комунікації; навчити ставити завдання щодо саморозвитку в етикетних ситуація та вирішувати їх, користуючись напрацьованими механізмами. Вивчення правил етикету сприяє розвитку почуття такту (вміння розмовляти і діяти, враховуючи індивідуальні психологічні особливості і настрій інших людей), привчає зберігати власну гідність і поважати оточуючих людей навіть в складних, конфліктних ситуаціях.

9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу)

Курс психології

10.Зміст курсуЗмістовні модулі та їх структури

Заг.

лекції

семінари

(пр.зан.)Лаб.

Самост.
Перший модуль

1.

Спілкування як вид соціальної взаємодії
24

2

Вербальне спілкування. Невербальні засоби спілкування
25

3

Вибір мовних одиниць у мовленні. Особливості спілкування в сфері обслуговування.
2

2
5

4

Поведінка учасників акту спілкування.2
5

5

Правила поведінки у конфліктних ситуаціях2
5

6

Сприйняття та розуміння партнера по спілкуванню. Бар’єри у спілкуванні та засоби їх уникнення
2

2
5

7

Культура ділового спілкування
2

2
5

Загальна кількість годин

54

10

10
34


Список рекомендованої навчальної літератури


Основна навчальна література


 1. Антисуржик. Вчімося ввічливо поводитись і правильна говорити: Посіб. – Л.,1994.

 2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 501с.

 3. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение : Учебн. пособ. М.: Новое знание, 2003. – 368с.

 4. Батаршов А.В. Психология личности и общения. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 248с.

 5. Браун Л. Путь к успеху. – СПб.: Питер Пресс, 1996. – 288с.

 6. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей: Пер.с англ. – К.,1998.


Додаткова навчальна література


 1. Батаршов А.В. Психология личности и общения. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 248с.

 2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры: Пер. с англ. – М.,1999.

 3. Браун Л. Путь к успеху. – СПб.: Питер Пресс, 1996. – 288с.

 4. Войскунский А. Я говорю, мы говорим…: Очерки о человеческом общении. – М,: Знание, 1990. – 240с.

 5. Григорьева Т.Г., Линская Л.В., Усольцева Т.П. Основы конструктивного общения. – Новосибирск, 1999. – 173 с.

 6. Губенко Л.Г., Нємцов В.Д. Культура ділового спілкування. – К., 2002.

 7. Гумбольт В. Язык и философия культуры: Пер. с нем. – М., 1998

 8. Деловой этикет /Авт. – сост. И.Афанасьев. – 3-изд., пераб. и доп. – К.,2004.

 9. Динамика структуры современного русского языка. – Л., 1999

 10. Пиз А. Язык жестов: Пер. с англ. – Воронеж, 1992.

 11. Скотт Жд. Г. Конфликты, пути их преодоления: Пер. с англ. – К.,1991

 12. Томан І. Мистецтво говорити: Пер. з чеськ. – К.,1998.12. Методи викладання

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання есе

Поточний контроль:

Дві письмові роботи.Форма семестрового контролю:

Залік


13. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв

 • письмові модульні роботи – 50%

 • КСР 20%

 • Участь у семінарах, дискусіях – 20%

 • Конспекти лекцій – 10%

Карта оцінювання КСРВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Написати есе на тему «У конфлікті я…»

«Мені подобається при спілкуванні……»

«Я б рекомендувала всім при спілкуванні…» (на вибір 1 тема )


20%
14. Мова викладання

Українська

Робоча навчальна програма

З дисципліни «Історія світового мистецтва»


1. Назва курсу

Історія світового мистецтва

Форма навчання: денна

Спеціальність: «Професійна освіта. Організація обслуговування населення. Перукарське мистецтво та декоративна косметика»


2. Код курсу

[ІКМ]. [ПО_Перук_4(со)_09]. [2_1_8]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента)

обов’язковий

4. Рік (роки) навчання

4-й

5.Семестр (семестри)

7-8

6. Кількість кредитів ECTS

3,5

7.Прізвище, ім’я, по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Химченко Олена Миколаївна – викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з теоретичними концепціями історії мистецтв, формуванні умінь та навичок локалізувати цінності культури в історичному просторі й часі; визначення реального значення світового мистецтва, користуватись умінням свідомо, осмислено ставитись до різноманітних художніх смаків, розуміючи соціальну, освітню та ідейну підоснову естетичних позицій, співвідносити особисті враження та категорії мистецтва до сприйняття та оцінки художніх явищ як історії, так і сучасності.


9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу)

Курс «Історія України»

10.Зміст курсу
Змістовні модулі та їх структури

Заг.

Лекції

семінари

(пр.зан.)Лаб.

Самостійна
Перший модуль

1.

Світ мистецтва. Види мистецтв.

Мистецтво як соціальне явище, як форма суспільної свідомості.


22

2

Мистецтво Давнього Єгипту
2

2
4

3

Античне мистецтво
2

2
2

4

Середньовічне мистецтво Західної Європи (романський стиль, готика)
4

2
4
Другий модуль
1

Мистецтво Відродження. Північне Відродження.
4

2
4

2

Давньоруське мистецтво
2

2
4

3

Мистецтво ХУІІ ст. в країнах Західної Європи
4

2
4

1

Мистецтво ХУІІІ ст. в країнах Західної Європи

6

2
4

2

Мистецтво Росії ХУІІІ ст..

4

2
4Третій модуль

1

Мистецтво Європи ХІХ століття
4

2
4

2

Мистецтво Росії ХІХ ст.
2

2
4

3

Художні напрямки в мистецтві ХХ ст.

6

2
4

Загальна кількість годин

118

42

22
44

Список рекомендованої навчальної літератури

Основна навчальна література


 1. .Андреев Л.Г. Сюрреализм. – М., 1972.

 2. Борисова Е.А., Стернин Т.Ю. Русский модерн: Альбом. – М., 1990.

 3. ореев Ю.Б. Эстетика. – 4-е изд., доп. – Политиздат, 1988. – 496 с.

 4. Даниэль С.М. Искусство видеть. Л.: Искусство,1990.

 5. Дмитриева Н.А. История искусства. – М., 1987.

 6. Куликова И.С. Философия и искусство модернизма. – М., 1980.

 7. Мислер Н., Боут Дж. Филонов: Аналитическое искусство. – М., 1990.

 8. Полевой В.М. Искусство ХХ века: 1901-1945. – М., 1991

 9. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы. – М., 1989.

 10. Яроцинский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. – М., 1971.


Додаткова навчальна література


 1. Антонова Е.Н. Очерки культуры древних земледельцев.- М., 1984.

 2. Антес Р. Мифология в Древнем Египте // Мифология древнего мира. - М., 1974.

 3. Антична литература / Под ред. А.А.Тахо-Годи. - М., 1980.

 4. Арган Дж.К. История итальянского искусства: В 2т.- М., 1990.

 5. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности.- М.,1989.

 6. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная смеховая культура средних веков и Ренессанса. - М., 990.

 7. Бичко І.В. Сучасна світова філософія (ХІХ-ХХ) // Філософія: Курс лекцій. – Київ, - 1994.

 8. Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. - К.,1991.

 9. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. - М., 1988.

 10. Воронихина Л., Михайлова Т. Русская живопись 18 века. - М, .1990.

 11. Гулыга А.В.Немецкая классическая философия. - Москва,1986.

 12. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. - М., 1988.

 13. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современности. - М., 1989.

 14. Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ-ХХ вв.: Трактаты, статьи, эссе. - Москва,1987.

 15. Искусство: Живопись. Скульптура. Архитектура. Графика: В 3ч./ Сост. М.В.Алпатов, Н.Н.Ростовцев.- М.1987.

 16. История итальянской литературы ХІХ – ХХ в. - М.,1990.

 17. Муратова К.М. Мастера французской готики ХІІ-ХІІІ в.. М.: Искусство, 1988
12. Методи викладання

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання есе

Поточний контроль:

Чотири письмові роботи.Форма семестрового контролю:

Екзамен


13. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв

 • письмові модульні роботи – 50%

 • КСР 20%

 • Участь у семінарах, дискусіях – 20%

 • Конспекти лекцій – 10%

Карта оцінювання КСРВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Написати реферат на тему «Художні напрямки в мистецтві ХХ століття»


5%

2.

Написати есе на тему «Творчість …..в моєму житті»

«Мені подобаються ідеї……»

«Я не згодна з поглядами….» (на вибір 1 тема та автор)


15%
14. Мова викладання

Українська, російська


Робоча навчальна програма

з дисципліни «Теорія та історія моди»


1. Назва курсу

Теорія та історія моди

Форма навчання: денна

Спеціальність: Професійна освіта. Організація обслуговування населення. Перукарське мистецтво та декоративна косметика.


2. Код курсу

[ІКМ]. [ПО_Перук_4(со)_09]. [2_1_3]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента)

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання

3

5.Семестр (семестри)

6

6. Кількість кредитів ECTS

1

7.Прізвище, ім’я, по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Химченко Олена Миколаївна – викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення магістрантів з історико-культурними основами моди. Опанування матеріалу курсу передбачає вивчення феномену моди, її закономірностей та основних структурних компонентів, принципів, оволодіння теоретичними категоріями; формування цілісного уявлення про світ речей, визначення студентами свого іміджу на основі аналізу історичних культурних зразків з урахування індивідуальних особливостей; знайомство з основними сучасними формами та проявами моди як засобами самореалізації особистості. Матеріали курсу є підґрунтям для створення чи зміни іміджу, нового образу для клієнтів чи власного. Курс спрямований на подальший саморозвиток майбутніх інженерів-педагогів та свідомого визначення власної життєвої траєкторії.


9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу)

Курси «Історія світового мистецтва», «Історія костюму та зачіски», «Стилістика»

10.Зміст курсу
Змістовні модулі та їх структури

Заг.

лекції

семінари

(пр.зан.)Лаб.

Самост.
Перший модуль
1.

Структура та цінності моди
2

2
2

2

Звичай та мода у сучасному суспільстві

2

3

Зміст та природа модних змін
22

4

Мода як масове явище
22

5

Мода як засіб комунікації2
2

6

Співвідношення моди та соціальних верст
22

7

Соціальні функції моди
22

8

Теоретичні уявлення про потреби у речах

2

9

Взаємозв’язок моди та стилю
2
2

10

Престижність як соціальна категорія


2
Загальна кількість годин

36

10

6
20

Список рекомендованої навчальної літератури

Основна навчальна література 1. Гегель Г.В.Ф. Наука логики: В 3 т. / Отв.ред. и авт. вступ. ст. М.М.Розенталь. – М.: Мысль, 1970-1972. – 362 с.

 2. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. – 3-е изд. – СПб.: Питер,2004. – 208 с.

 3. Даль В.И. Толковый словарь русского языка. – СПб., 1992. – Т. 2. – 748с.

 4. Иллюстрированная энциклопедия моды / Под ред. Л. Кибаловой. Прага: Артия, 1986. — 320 с.

 5. Луков В.А. Особенности молодежных субкультур в России //Социологические следования, 2002. – №10. – C.79 – 87.

 6. Философский энциклопедический словарь /Гл. редакция: Л.Ф. Ильичев; П.Н.Федосеев, С.М.Ковалев, В.П.Панов. – М.: Сов. энциклопедия, 1983. – 840 с.

 7. Руднев В. Энциклопедический словарь культуры ХХ в.: Ключевые понятия и тексты. - М.: Аграф, -2001. – 608 с.

 8. Соціологія культури /За ред. О.М.Семашка. -Київ: Каравелла, Львів: Новий світ, 2002. – 333с.

 9. Сикевич З.В. Молодежная культура: «за» и «против».-Л., 1990. – 204с.


Додаткова навчальна література


 1. Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. – М., 1974. – Т.16. , 854 с.

 2. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современности. М., 1989.

 3. Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ-ХХ вв.: Трактаты, статьи, эссе. М., 1987.

 4. Искусство: Живопись. Скульптура. Архитектура. Графика: В 3ч./ Сост. М. В. Алпатов, Н. Н. Ростовцев. М., 1987.
12. Методи викладання

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

Поточний контроль:

Письмова модульна робота.Форма семестрового контролю:


13. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв

 • письмова модульна робота – 50%

 • КСР – 20%

 • Участь у семінарах, дискусіях – 20%

 • Конспекти лекцій – 10%

Карта оцінювання КСРВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Стильові напрямки в сучасній моді

(повідомлення)20%
14. Мова викладання

Українська, російська


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   39


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка