Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010104 Професійна освіта (Побутове обслуговування) Спеціалізація
Сторінка18/39
Дата конвертації18.04.2016
Розмір4.95 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   39
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Підручник: Перукарське мистецтво. – К., 2005.

 2. Гутыря Л.Г. Сучасна перукарська справа. – Харків., 1997.

 3. Константинов А.В. Парикмахерское дело. – М., 1987

 4. Марек Збигнев. Парикмахерское дело. – Минск, 1996.

 5. Луканова О.В., Федорова Л.В. Технология парикмахерских услуг. – Ростов-на-Дону, 2002.

 6. Моисеев Н. Искусство стрижки. – Ростов-на-Дону, 2000.

Додаткова навчальна література

 1. Панченко О. Современные элегантные стрижки. – СПб, 2001.

 2. Современные переодические издания. Зеркало моды». – К., 1999 – 2005.

 3. «Долорес». – М., 1999 – 2006.

 4. “Hairs”, 1999 – 2006.

 5. Голубєва Е. Современные Мужские стрижки. – М., 2002.

 6. Николаева М. Современные детские стрижки. – М., 2002.

 7. Марина З. Современные женские стрижки. – М., 2002.

 8. Панченко О.А. Прическа. Укладка, завивка. – СПб., 1999.

 9. Смирнова Л.В. Уроки парикмахерського искусства. – СПб., 2002.

 10. Энциклапедия парикмахерського искусства. – М., 1999.

 11. Панченко О.А. Современные элегантные прически. - М., 2001

 12. Силаева К.В. Прически и стрижки. - М.,2001.

 13. Куприянова И. Современные прически. - Росто-н/Д., 2002.

 14. Алешина А. Материалознавство. – М., 2000

 15. Сыромятникова Н. Модные прически. – М., 2002

 16. Силаева К. Прически и стрижки. - К.,2001.

 17. Державні санітарні правила та норми для перукарень різного типу.

 18. Кравец Л. Модные стрижки и прически. – Ростов-на-Дону, 2000.

 19. Афонкин С. Прически и стрижки. – СПб, 2001.
12. Методи викладання.

Діяльність студента:

Поточній контроль:

дві письмові модульні роботи.Форма семестрового контролю:

Іспит


13. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмовий модуль – 55 %

(з них на к.с.р.) 15%

 • участь у семінарах, дискусіях – 30%

Карта оцінювання СРС
Види самостійної роботи

Максимальній бал рейтингу за вид (%)

1.

Холодне клейове нарощування волосся

(конспектування)


5%


2.

Модифікації гарячих ножиців.

(конспектування)


5%


3.

Технологічний процес виконання дредів.

5%

14. Мова викладання

Українська


Робоча навчальна програма

з дисципліни « Манікюр і педикюр. Основи манікюрної справи»


1.Назва курсу.

«Манікюр і педикюр. Основи манікюрної справи»

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): : «Професійна освіта (Організація обслуговування населення. Перукарське мистецтво та декоративна косметика)»


2.Код курсу.

[ІКМ]. [ПО_Перук_4 (со)_09]. [3_1_4]
3.Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4.Рік (роки) навчання.

1-й

5.Семестр / семестри.

1-2

6.Кількість кредитів ECTS.

4

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Крівуля І.О. - викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності.
Півторапавло В.В. – викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності8.Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Ціль курсу - дати студентам комплекс зведень про основи манікюрної справи, основи нейл-арту і вплив різних факторів на якісні показники догляду за шкірою рук та нігтями.

Закріпити отриманні знання та уміння на теоретичних та лабораторно-практичних заняттях, оволодіти навичками самостійного виконання робіт, формування творчого підходу до виконання робіт з урахуванням індивідуальних особливостей клієнта.9.Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Знання курсу середньої школи з анатомії, фізики, хімії, психології, етики, основ БЖД, образотворчого мистецтва, всесвітньої історії, санітарії і гігієни.

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Введення у спеціальність. Естетика рук.

7

25

1.2.

Історія манікюру.

9

2

2
5

1.3.

Короткі зведення про анатомію та функції верхніх кінцівок людини.

7

25

1.4.

Виробнича санітарія, гігієна та техніка безпеки. Поняття про дезинфекцію та стерилізацію.

7

25

1.5.

Хвороби шкіри та нігтів людини. Дистрофії нігтів. Причини виникнення та методи профілактики.

12
2
8
Другий модуль
2.1.

Приміщення та обладнання робочого манікюрниці. Правила оформлення та раціонального розміщення інструментів та матеріалів.

9

2
2

4

2.2.

Інструменти, матеріали та речовини для виконання манікюрних процедур.

9

2

2
6

2.3.

Пилки: види, призначення, строк використання та порядок дезінфекції.

8

26

2.4.

Правила держання інструментів для виконання манікюру. Порядок дезинфекції, стерилізації та зберігання.

11
2

4

5

2.5.

Форми вільного краю нігтя. Критерії вибору та правила оформлення.

13

2

2

4

5
Третій модуль
3.1.

Поняття про розпис та прикраси нігтів. Матеріали, речовини та прикраси для декоративного оформлення нігтів.

13

4

4

1

4

3.2.

Лаки та фарби: склад, види, порядок зберігання та строк використання. Критерії підбору кольору лаків та фарб.

10

4

2
4

3.3.

Техніка покриття нігтів лаком.

11Четвертий модуль
4.1.

Гігієнічні та косметичні речовини з догляду за шкірою рук та нігтів.

8

2

2
4

4.2.

Гігієнічні та косметичні процедури з догляду за шкірою рук та нігтів.

6

24

4.3.

Масаж кісті та пальців.

9

2

2

1

4

4.4.

Парафінотерапія.

7

2
1

4
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

146

32

20

14

78
11.Основна навчальна література

1. 150 вариантов эксклюзивного маникюра. – Ростов н/Д., 2003.

2. 3еленова Г.С. Сучасний манікюр. Навчальний посібник/Під ред. канд. мед.наук 3. Заєрко В.В.- М: ЗАТ«ОлеХауС», 1999.- 142с.

4. Абахадзе А.Ф., Васильева М.С. Пособие для мастеров маникюра и педикюра / Практ. пособ. - М., 1989.

5. Ахабадзе А.Ф., Васильєва М.С. Посібник для майстрів манікюру і педикюру: практичний посібник.-М: Высш.шк. 1989.- 64с.

6. Боди-арт. / За ред. М. Макиавелли. – М., 2002.

7. Бриза О., Эйтвин Г. "Маникюр. Педикюр: Профессиональный курс". - Феникс, 2004.

8. В.Пенсі Александер «Манікюр».- АСТ: Астрель.-Москва, 2000.

9. Вольфрам К. Идеальные ногти: Способы моделирования // Nand&nais №4 - 2003.

Додаткова навчальна література

1. Гугиря Л.Г. Перукарське мистецтво.-Харків: Фоліо, 1999.- 468с.

2. Джеффорд Ж. «Исскуство маникюра». -Изд - Ниола-Пресс, 2004.

3. Джеффорд Ж. Исскуство маникюра. – М., 2004.

4. Домоводство. Гос. издательство сельскохозяйствен­ной литературы. Москва, 1957.

5. Дрибноход Ю. Маникюр, педикюр.: Профессиональній курс. - СПб.: Весь, 2002. - 256 с.

6. Дрибноход Ю.Ю. "Маникюр для особых случаев".- Весь, 2005.

7. Дрибноход Ю.Ю."150 идей для ваших ногтей». - Весь, 2005.

8. Дубровин И.И. Секреты красивых рук. — М.:ООО Изд-во «Яуза», ЗАО Изд-во «ЭКСМО-Пресс», 2000.

9. Журнали «Hands nails», 1998-2011 р.р.

10. Журнали «Долорес», 1998-2011 р.р.

11. Журнали «Зеркало моды» 1998-2011 р.р.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   39


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка