Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010104 Професійна освіта (Побутове обслуговування) Спеціалізація
Сторінка24/39
Дата конвертації18.04.2016
Розмір4.95 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   39

Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Гутиря Л.Г. Современное парикмахерское искусство. – М., 2000.

 2. Гутиря Л.Г. Сучасна перукарська справа. – Харків, 1997

 3. Давидова Н. Макияж и грим. – Самара, 2003.

 4. Макияж. Секреты красоты. – М.: Ниола-Пресс, 2001.

 5. Искусство быть красивой. Популярно о секретах косметики. - М.: Русич, 2001.

 6. Орлова Е. Школа макияжа. - Самарский дом печати, 2003.

 7. Сыромятникова И.С. Искусство грима и прически. – М.: Высш. шк., 2000.

 8. Сыромятникова И.С. Технология грима. – М., 2000.

 9. Стародуб Р. Роскошный макияж. – Тюмень, 2005.

 10. Фержтек О., Фержтекова В., Шрамек Д. и др. Косметология: Теория и практика. – Прага, 2002.

 11. Шамонина А.И. Азбука косметики. – М., 2000.

 12. Искусство красивой.Популярно о секретах косметики.- М.:Русич.- 2001.

 13. макияж.Секреты красоты.- М.,2001

 14. Сыромятникова И. С.Искусство быть красивой.Дамский клуб.- Ростов – на – Дону,2003

 15. Простакова Т.М. Искусство грима и прически. – М.,1992.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • написання письмових робіт.

Поточний контроль:

чотири письмові модульні роботи.Форма семестрового контролю:

іспит.


 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи – 55%

 • участь у семінарах – 10%

 • самостійна робота (реферат) – 10%

 • лабораторні заняття – 25%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Підготувати трафарети для візирунків

5%

2.

Підготувати схеми фантазійних макіяжів „Тропічне літо”, „Золота осінь”, „Снігова королева”

5%
Разом

 1. Мова викладання.

Українська

Робоча навчальна програма

дисципліни „Декоративна косметика та грим. Образотворчі засоби в макіяжі”


 1. Назва курсу.

Декоративна косметика та грим. Образотворчі засоби в макіяжі. Стилістика. Креативний макіяж”
Форма навчання: денна.

Спеціальність: «Професійна освіта. Організація обслуговування населення. Перукарське мистецтво та декоративна косметика»

.


 1. Код курсу.

[ІКМ]. [ПО_Перук_4 (со)_09]. [3_1_5]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік навчання.

4-й

 1. Семестр / семестри.

7-8

 1. Кількість кредитів ECTS.

4

 1. Прізвище, ім’я, по батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Каминін Віталій Євгенович – асистент кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності.

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – знайомство з новітніми технологіями створення креативного макіяжу, формування в них уявлення про основні етапи розвитку моди та макіяжу; формування професійних навичок роботи з клієнтами; розуміння відмінностей різновидів макіяжу та технологій їх виконання; формування у студентів навичок поєднувати модні тенденції з індивідуальним макіяжем.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Основи образотворчого мистецтва, колористика, композиція, основи здорового способу життя

 1. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Сучасні напрямки у розвитку декоративної косметики. Характерні риси сучасних стилів: Dream style; Image style; Hit style; Jubilee style. Боді-арт як вид мистецтва.
2

2

2

2

1.2.

Урахування принципів кольорометрії у творчому процесі візажиста.

Образотворчі засоби макіяжу.Малюнок. Світло. Тінь. Світлотінь. Блиск. Лінія.
2

2

2

2

1.3.

Корекція деталей обличчя за допомогою макіяжу.
2

2

2

2

1.4.

Створення креативних образів для вечірок, дискотек. Макіяж для сцени. Застосування фарб наліпки, наклейки, аплікації, підтяжки, постижерних засобів.
2

2

2
1.5.

Сучасне обладнання, робоче місце, інструменти та догляд за ними.
2

2
2
Другий модуль
10

10

8

8

2.1.

Сучасні тенденції в розвитку косметичної, парфумерної та декоративної косметики. . Огляд сучасних косметичних засобів.
2

4
20

2.2.

Скульптурно – об’єсний прийом гриму. Передача об’ємної форми. Матеріали, які використовуються для об’ємного гриму. Роль гриму в театральних та циркових виставах.
2

4

2

20

2.3.

Боді-арт та фейс-арт як вид мистецтва. Історія татуїровки як мистецтва.
2

4
20

2.4.

Фото і відео макіяж. Принципи роботи світла і фотографії. Макіяж при фотозйомках.
4

4
20


10

16

2

80
загальна кількість годин


94

20

26

10

88
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Гутыря Л.Г. Современное парикмахерское искусство. – М., 2000.

 2. Гутиря Л.Г. Сучасна перукарська справа. – Харків, 1997

 3. Давидова Н. Макияж и грим. – Самара, 2003.

 4. Макияж. Секреты красоты. – М.: Ниола-Пресс, 2001.

 5. Искусство быть красивой. Популярно о секретах косметики. - М.: Русич, 2001.

 6. Орлова Е. Школа макияжа. - Самарский дом печати, 2003.

 7. Сыромятникова И.С. Искусство грима и прически. – М.: Высш. шк., 2000.

 8. Сыромятникова И.С. Технология грима. – М., 2000.

 9. Стародуб Р. Роскошный макияж. – Тюмень, 2005.

 10. Фержтек О., Фержтекова В., Шрамек Д. и др. Косметология: Теория и практика. – Прага, 2002.

 11. Шамонина А.И. Азбука косметики. – М., 2000.

 12. Искусство красивой.Популярно о секретах косметики.- М.:Русич.- 2001.

 13. макияж.Секреты красоты.- М.,2001

 14. Сыромятникова И. С.Искусство быть красивой.Дамский клуб.- Ростов – на – Дону,2003

 15. Простакова Т.М. Искусство грима и прически. – М.,1992.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • написання письмових робіт.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.Форма семестрового контролю:

іспит.


 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи – 55%

 • участь у семінарах – 10%

 • самостійна робота (реферат) – 10%

 • лабораторні заняття – 25%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Підготувати доповідь на тему: "Різновиди перспективного макіяжу”

5%

2.

Підготувати ескіз макіяжу-фантазія „Веселка”, „Фарби дикої природи”, „Весняні пробудження”

5%
Разом

 1. Мова викладання.

Українська


Робоча програма

з дисципліни „Косметологія. Основи косметології”


1. Назва курсу.

„Косметологія. Основи косметології”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність:професійна освіта .

 1. Код курсу.

[ІКМ]. [Перук_ПН_4(со)_09]. [3. 1. 6]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

2

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Парамоненко Людмила Михайлівна – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності, (e-mail: рlm.mod@.gmail.com)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу –– озброєння студентів знаннями теоретичних основ сучасної косметологічної науки, надання основ загальної та практичної косметології, що необхідні для ефективної організації навчання та виховання кадрів, які здатні забезпечити на практиці високий рівень професійних знань, умінь та навичок у сфері індустрії краси та здоров’я;

- ознайомлення студентів з історією розвитку косметології, основами анатомії та фізіології шкіри, системою догляду за шкірою як у косметичному кабінеті, так і в домашніх умовах..

Вивчення дисципліни „Косметологія. Основи косметології”має сприяти засвоєнню технологічних процесів різних напрямків косметологічної науки та є базовим курсом при опануванні дисциплін „Естетичні процедури в косметології”, „ Апаратна косметологія”, „ Геронтокосметологія”.


 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси анатомія людини, біологія, фізика та хімія середньої школи

 1. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Косметологія як наука. Історія косметології

4

22

1.2.

Відомості про шкіру людини. Будова і функції шкіри. Придатки шкіри

8

2

2
4

1.3.

М’язи обличчя та шиї. Особливості мімічної мускулатури

6

24

1.4.

Демакіяж. Основні масажні лінії обличчя та шиї

42

2

1.5.

Іннервація обличчя та шиї. Системи крово- та лімфопостачання

6

2

2
2
Другий модуль
2.1.

Основні етапи догляду за шкірою в домашніх умовах

8

2

2
4

2.2.

Типи шкіри. Проблеми класифікації типів шкіри. Діагностика типів шкіри

62

4

2.3.

Особливості догляду за шкірою обличчя та тіла в умовах косметичного кабінету

10

2

2
6

2.4.

Кваліфікаційна характеристика косметика. Устрій та обладнання косметичного кабінету

6
2
4

2.5.

Хвороби шкіри. Первинні і вторинні елементи висипів на шкірі

14

410
загальна кількість годин

72

16

10

4

42
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Ахабадзе А.Ф., Арутюнов В.Я. Практическое пособие для медицинских сестер, косметичек- массажисток. – СП.: Гиппократ, 1993.

 2. Дрибноход Ю.Ю. Библия красоты. СПб: ИД «Весь», 2004. – 512 с.

 3. Дрибноход Ю.Ю. Косметология. – Изд.2-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 538. с.

 4. Медвєдєва І.І. Підручник: У 3 кн. / За заг. ред. В.Ф.Орлова . – К. : Грамота, 2005. – 334 с.

 5. Папий Н. А., Папий Т. Н. Медицинская косметология: Руководство для врачей. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. – 512 с.

Додаткова навчальна література

 1. Башура О. Г., Ткаченко С. Г. Лікувальна косметика в аптеках і не тільки… - Х.: Прапор, 2006. – 392 с. – Рос. мовою.

 2. Ветрова А. В. Косметолог, визажист, стилист. – Ростов н/Д : Феникс, 2008.

 3. Гайдук В. И., Гайдук И. В. Природа Вашей красоты: Натуральная косметика. – К.: О-во «Знання», КОО, 2002. -423 с.

 4. Кожные и венерические болезни. - /Под ред. Скрипника - М., 1995.

 5. Крестьянинова О.А. Полная энциклопедия современной косметологии. – СПб.: Питер, 2003.

 6. Кравченко В. Г. Шкірні та венеричні захворювання – К.: Здоров’я, 1995.- 304 с.

 7. Практическое пособие для косметолога-эстетиста. Ч.1 / Под ред. Л.В. Новиковой. – М., 1999.- 130 с.

 8. Проценко Т. В. Сравнительная оценка косметологических особенностей строения мужской и женской кожи //Cырье и упаковка. – 2002. - № 10. – С.26- 27.1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   39


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка