Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010104 Професійна освіта (Побутове обслуговування) Спеціалізація
Сторінка25/39
Дата конвертації18.04.2016
Розмір4.95 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   39

Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • виконання лабораторних робіт;

 • складання глосарія ;

 • самостійне складання опорних схем – конспектів, таблиць;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.Форма семестрового контролю:

іспит.


 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи – 60% (у тому числі 10% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах – 15 %

 • виконання лабораторних робіт - 10%

 • самостійна робота (реферат) – 15 %


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Особливості чоловічої, жіночої шкіри, шкіри дітей та підлітків (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Хвороби шкіри в практиці косметика (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Реферат на обрану тему

15%
Разом

25%
 1. Мови викладання.

Українська, російська


Робоча навчальна програма

дисципліни „Косметологія. Профілактична косметологія”


  1. 1. Назва курсу.

«Косметологія. Профілактична косметологія»
Форма навчання: денна.

Спеціальність:професійна освіта .

  1. Код курсу.

[ІКМ]. [Перук_ПН_4(со)_09]. [3. 1. 6]

3.Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

обов’язковий

 1. Семестр / семестри.

3, 4

5.Рік

2

6.Кількість кредитів ECTS.

3

7.Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Парамоненко Людмила Михайлівна – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності, (e-mail: рlm.mod@.gmail.com)

8.Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу –– надання знань з теоретичних основ сучасної косметологічної науки та профілактичної косметології;

- ознайомлення студентів з основними принципами та правилами використання косметичної сировини та косметичних засобів, ароматерапії, фітотерапії у косметології, сучасними методами профілактики косметичних недоліків обличчя та тіла.

Вивчення дисципліни „Косметологія. Профілактична косметологія” має сприяти засвоєнню технологічних процесів різних напрямків косметологічної науки та вміщує комплекс знань, вмінь та навичок, що необхідні при опануванні дисциплін „Естетичні процедури в косметології”, „ Апаратна косметологія”, „ Геронтокосметологія”.9.Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси анатомія людини, біологія, основи косметології

10.Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Косметична сировина й косметичні засоби. Побічні дії косметичних засобів

10

4

2
2

1.2.

Засоби для дезінфекції шкіри в косметології

4


1

1.3.

Маски. Класифікація масок. Техніка накладення масок

6
2

2

2

1.4.

Парафінотерапія в косметології. Методика і техніка нанесення парафінової маски

42

2

1.5.

Ароматерапія в косметології.

10

2

2

2

2

1.6.

Фітотерапія в косметології

12

4

2

2

2

1.7.

Компрес. Види компресів та застосування в косметології. Показання, протипоказання. Техніка проведення процедури

42

1

1.8.

Поняття про БАВ. Властивості вітамінів та мінералів та їх вплив на організм людини. Особливості застосування в косметології

5
2
2
Другий модуль
2.1.

Загальні принципи косметичного догляду за різними типами шкіри

6

2

2
2

2.2.

Вплив пори року на систему догляду за шкірою

8

2

2

2

2

2.3.

Принципи зовнішньої терапії захворювань шкіри, волос, нігтів

6

2

2
2

2.4.

Масаж та його значення в косметології

10

2

4

2

2
Третій модуль
3.1.

Косметичні пілінги в естетичній медицині.

6

42

3.2.

Відлущувальні косметичні засоби. Ексфоліація.

42

2

3.3.

Глибоке очищення шкіри обличчя (бросаж) та щіточний масаж

42

2

3.4.

Ін’єкційні методи корекції косметичних недоліків в косметології

6

42
Четвертий модуль
4.1.

Догляд за тілом. Комплекс косметичних методів догляду в домашніх умовах та в умовах косметичного кабінету

8

4
2

1

4.2.

Основи раціонального харчування

4


1

4.3.

Косметичні процедури по догляду за волоссям

32

1

4.4.

Способи видалення небажаного волосся. Епіляція, депіляція.

8

4
2

1
загальна кількість годин

128

34

20

24

30
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

  1. Ахабадзе А.Ф., Арутюнов В.Я. Практическое пособие для медицинских сестер, косметичек- массажисток. – СП.: Гиппократ, 1993.

  2. Дрибноход Ю.Ю. Библия красоты. СПб: ИД «Весь», 2004. – 512 с.

  3. Дрибноход Ю.Ю. Косметология. – Изд.2-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 538. с.

  4. Медвєдєва І.І. Підручник: У 3 кн. / За заг. ред. В.Ф.Орлова . – К. : Грамота, 2005. – 334 с.

  5. Папий Н. А., Папий Т. Н. Медицинская косметология: Руководство для врачей. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. – 512 с.

Додаткова навчальна література

 1. Башура О. Г., Ткаченко С. Г. Лікувальна косметика в аптеках і не тільки… - Х. Прапор, 2006. – 392 с. – Рос. мовою.

 2. Ветрова А. В. Косметолог, визажист, стилист. – Ростов н/Д : Феникс, 2008.

 3. Витамины и минеральные вещества. Полный справочник / Сост. Емельянова Т. П. – Спб.: ИД «Весь», 2001.

 4. Гайдук В. И., Гайдук И. В. Природа Вашей красоты: Натуральная косметика. – К.: О-во «Знання», КОО, 2002. -423 с.

 5. Крестьянинова О.А. Полная энциклопедия современной косметологии. – СПб. Питер, 2003.

 6. Полонская Н Осложнения после отшелушивающих процедур.// Эстет. медицина. – 2005. -№ 4. – С. 409 – 418.

 7. Практическое пособие для косметолога-эстетиста. Ч.1 / Под ред. Л.В. Новиковой. – М., 1999.- 130 с.

 8. Руководство по диетологии. / Под ред. Барановского А. Ю. – Спб.: ПИТЕР, 2001
12.Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • виконання лабораторних робіт;

 • складання глосарія ;

 • самостійне складання опорних схем – конспектів, таблиць;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

чотири письмові модульні роботи.Форма семестрового контролю:

іспит.


13.Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи – 60% (у тому числі 10% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах – 15 %

 • виконання лабораторних робіт - 10%

 • самостійна робота (реферат) – 15 %


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Засоби для дезінфекції шкіри в косметології (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Основи раціонального харчування (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Реферат на обрану тему

15%
Разом

25%
14.Мови викладання.

Українська, російська

Робоча навчальна програма

з дисципліни „Косметологія. Естетичні процедури в косметології”


1.Назва курсу.

„Косметологія. Естетичні процедури в косметології”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність: „Професійна освіта. Організація обслуговування населення. Перукарське мистецтво та декоративна косметика”


2.Код курсу.

[ІКМ]. [ПО_Перук_4(со)_09)]. [3. 1. 6]

3.Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4.Рік (роки) навчання.

3-й

5.Семестр / семестри.

5, 6

6.Кількість кредитів ECTS.

5

7.Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Парамоненко Людмила Михайлівна – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності, (e-mail: рlm.mod@.gmail.com)

8.Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу –– надання знань з теоретичних основ сучасної косметологічної науки; оволодіння уміннями та навичками виконання базових естетичних процедур в косметології; що здатні забезпечити високий рівень професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері індустрії краси та здоров’я.

Вивчення дисципліни „Косметологія. Естетичні процедури в косметології” має сприяти засвоєнню технологічних процесів різних напрямків сучасної косметології та вміщує комплекс знань, вмінь та навичок, що необхідні при опануванні дисциплін „Апаратна косметологія”, „ Геронтокосметологія”.

9.Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси пластична анатомія, основи косметології, профілактична косметологія, лікувально – оздоровчий масаж.

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1

Косметологічні аспекти анатомії, фізіології шкіри та її придатків. Сучасна класифікація типів шкіри.

6

2

2

2

4

1.2.

Сучасні методи діагностики в косметології як основний етап побудови базових естетичних процедур.

6

4

2

2

4

1.3.

Основні етапи косметичного догляду за шкірою обличчя різного типу(очищення, тонізація, зволоження, живлення, захист).

10

4

2

2

4

1.4

УФО- терапія у косметології

4


4

1.5.

Естетичні процедури по догляду за жирною шкірою обличчя. Гігієнічне чищення обличчя.

4
2

2

4

1.6.

Естетичні процедури по догляду за сухою шкірою обличчя. Косметичний масаж.

4
2

2

4

1.7.

Естетичні процедури по догляду за периорбітальною зоною. Техніка фарбування вій.

4
2

2

4

1.8.

Естетичні процедури по догляду за зоною шиї та декольте.

4
2

2

4
Другий модуль
2.1.

Сучасні Спа - та велнес – технології. Особливості Спа – та медичних технологій.

6

4

2
4

2.2.

Пелоїдотерапія в косметології

2

2


2.3

Естетичні процедури по догляду за шкірою обличчя та тіла з використанням таласотерапії

4

2

2

2

4

2.4.

Медична та естетична проблема целюліту

6

4

2

2

4

2.5.

Естетичні процедури по догляду за тілом. Обгортання.

22

4
Третій модуль
3.1.

Основи трихології. Естетичні процедури в косметології по догляду за волоссям.

8

2

2

2

4

3.2.

Алопеція. Можливості косметика - естетиста в лікуванні облисіння.

4

24

3.3

Аномалії та захворювання волосся

4

24

3.4

Чоловіча косметологія та її особливості

6

2

2

2

4

3.5.

Естетичні процедури по догляду за чоловічою шкірою

42

4
Четвертий модуль
4.1.

Пірсінг як естетична процедура в косметології.

8

2

2

2

4

4.2.

Мистецтво татуажу та перманентного макіяжу. Методи корекції косметичних недоліків щкіри за допомогою татуажу та перманентного макіяжу.

6

2

2

2

4

4.3.

Біотатуїровка Методика та техніка виконання процедури..

6

2

2

2

6
загальна кількість годин

131

36

30

32

82
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Ахабадзе А.Ф., Арутюнов В.Я. Практическое пособие для медицинских сестер, косметичек- массажисток. – СП.: Гиппократ, 1993.

 2. Дрибноход Ю.Ю. Библия красоты. СПб: ИД «Весь», 2004. – 512 с.

 3. Дрибноход Ю.Ю. Косметология. – Изд.2-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 538. с.

 4. Медвєдєва І.І. Підручник: У 3 кн. / За заг. ред. В.Ф.Орлова . – К. : Грамота, 2005. – 334 с.

 5. Папий Н. А., Папий Т. Н. Медицинская косметология: Руководство для врачей. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. – 512 с.

 6. Фержтек О. Косметика и дерматология. – М.: Медицина, 1990.

Додаткова навчальна література

 1. Башура О. Г., Ткаченко С. Г. Лікувальна косметика в аптеках і не тільки… - Х.: Прапор, 2006. – 392 с. – Рос. мовою.

 2. Сырченко А. Ведическое спа и славянские оздоровительные традиции//Косметик international.-2007.-№2.-С.140.

 3. Ветрова А. В. Косметолог, визажист, стилист. – Ростов н/Д : Феникс, 2008.

 4. Гайдук В. И., Гайдук И. В. Природа Вашей красоты: Натуральная косметика. – К.: О-во «Знання», КОО, 2002. -423 с.

 5. Крестьянинова О.А. Полная энциклопедия современной косметологии. – СПб.: Питер, 2003.

 6. Малкина-Пых И. Лишний вес: Освободиться и забыть: Навсегда - М.,2007.

 7. Практическое пособие для косметолога-эстетиста. Ч.1 / Под ред. Л.В. Новиковой. – М., 1999.- 130 с.

 8. Проценко Т. В. Сравнительная оценка косметологических особенностей строения мужской и женской кожи //Cырье и упаковка. – 2002. - № 10. – С.26- 27.

 9. Симпсон Г. SPA-медицина: ваш пропуск в мир молодости.- Ростов н/Д., 2004.

 10. Хомски О. Золотая коллекция велнес-рецептов. - Ростов н/Д., 2004.


 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • виконання лабораторних робіт;

 • складання глосарія ;

 • самостійне складання опорних схем – конспектів, таблиць;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

чотири письмові модульні роботи.Форма семестрового контролю:

залік,іспит. 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи – 60% (у тому числі 10% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах – 15 %

 • виконання лабораторних робіт - 10%

 • самостійна робота (реферат) – 15 %


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

УФО - терапія в косметології (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Аномалії та захворювання волосся (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Реферат на обрану тему

15%
Разом

25%
 1. Мови викладання.

Українська, російськаРобоча навчальна програма

дисципліни „Косметологія. Апаратна косметологія”


1.Назва курсу.

„Косметологія. Апаратна косметологія”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність:професійна освіта .

2. Код курсу.

[ІКМ]. [ПО_Перук_4(со)_09)]. [3. 1. 6]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

4-й

 1. Семестр / семестри.

7, 8

 1. Кількість кредитів ECTS.

3,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Парамоненко Людмила Михайлівна – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності, (e-mail: рlm.mod@.gmail.com)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу –– надання знань з теоретичних основ сучасної апаратної косметології; оволодіння уміннями та навичками виконання апаратних процедур в косметології; що здатні забезпечити високий рівень професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері індустрії краси та здоров’я.

Вивчення дисципліни „Косметологія. Апаратна косметологія” має сприяти засвоєнню технологічних процесів різних напрямків сучасної косметології та вміщує комплекс знань, вмінь та навичок, що необхідні при опануванні дисциплін «Сучасні технології лікувально – оздоровчого масажу», «Геронтокосметологія».

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси пластична анатомія, основи косметології, профілактична косметологія, лікувально – оздоровчий масаж, естетичні процедури в косметології

 1. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
.1

Поняття про фізіотерапію. Вплив лікувальних фізичних чинників на організм людини. Сумісність та послідовність фізіотерапевтичних процедур у косметичному догляді.

6

2

2
8

2.

Електролікування. Застосування постійного та імпульсного струму. Гальванізація, мікрострумова терапія, електростимуляція, електроліполіз.

6

2

2
8

3.

Процедура гальванізації. Іонофорез . Дезінкрустація

8
2

4

8

4.

Методика та техніка проведення мікрострумової терапії.

8
2

4

8

5.

Методика та техніка проведення електростимуляції.

4
2
8

6.

Методи електрохірургії у дематокосметології.

4


8

7.

Застосування оптичного випромінювання в косметології

6

2

2
8

8.

Застосування вакууму у косметичній практиці.

8

2

2

2

8

9.

Застосування лікувальних чинників механічної природи в апаратній косметології( брашинг, вібротерапія, дермапунктура, масаж)

5
2
8

10.

Ультразвукова терапія в косметології

10

2

4

2

8

11.

Використання лазеротерапії у косметології

4


4
загальна кількість годин

126

10

20

12

84
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

  1. Ахабадзе А.Ф., Арутюнов В.Я. Практическое пособие для медицинских сестер, косметичек- массажисток. – СП.: Гиппократ, 1993.

  2. Боголюбов В. М., Общая физиотераия. -.М.- Спб., 1997.

  3. Дрибноход Ю.Ю. Библия красоты. СПб: ИД «Весь», 2004. – 512 с.

  4. Дрибноход Ю.Ю. Косметология. – Изд.2-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 538. с.

  5. Медвєдєва І.І. Підручник: У 3 кн. / За заг. ред. В.Ф.Орлова . – К. : Грамота, 2005. – 334 с.

  6. Папий Н. А., Папий Т. Н. Медицинская косметология: Руководство для врачей. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. – 512 с.

  7. Пономаренко Г. Н. Физиотерапия в косметологии. – Спб.,2002.

  8. Практическое пособие для косметолога-эстетиста. Ч.2 / Под ред. Л.В. Новиковой. – М., 1999.- 130 с.

  9. Фержтек О. Косметика и дерматология. – М.: Медицина, 1990.

Додаткова навчальна література

 1. Гайдук В. И., Гайдук И. В. Природа Вашей красоты: Натуральная косметика. – К.: О-во «Знання», КОО, 2002. -423 с.

 2. Крестьянинова О.А. Полная энциклопедия современной косметологии. – СПб.: Питер, 2003.

 3. Малкина-Пых И. Лишний вес: Освободиться и забыть: Навсегда - М.,2007.

 4. Новикова Л.В. Методы физиотерапии в косметологии. -. М., 2001.

 5. Практическое пособие для косметолога-эстетиста. Ч.1 / Под ред. Л.В. Новиковой. – М., 1999.- 130 с.

 6. Тимофеев Г. Методы аппаратного исследования кожи человека // Косметика и медицина. – 2005. -.№.4. -.С.30-38. 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • виконання лабораторних робіт;

 • складання глосарія ;

 • самостійне складання опорних схем – конспектів, таблиць;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

одна письмова модульна робота.Форма семестрового контролю:

залік.


 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи – 60% (у тому числі 10% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах – 15 %

 • виконання лабораторних робіт - 10%

 • самостійна робота (реферат) – 15 %


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Методи електрохірургії в дематокосметології (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Використання лазеротерапії в косметології (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Реферат на обрану тему

15%
Разом

25%
 1. Мови викладання.

Українська, російська


Робоча програма

з дисципліни «Виробниче навчання»


1. Назва курсу

«ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ»
Форма навчання: денна.

Спеціальність: Професійна освіта. Організація обслуговування населення.

Перукарське мистецтво та декоративна косметика
2. Код курсу.

[ІКМ].[ПО_Перук_4(со)_09].[3_1_7]


3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студентів).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

2-й,

5. Семестр / семестри

3 - 4

6. Кількість кредитів ECTS

3,5

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступень викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Коваль І. С. – викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу “Виробниче навчання” познайомити студентів з сучасними стилями, напрямками у перукарському мистецтві. У результаті вивчення даного курсу студенти повинні отримати знання про організацію обслуговування відвідувачів, безпеку праці, бути освіченим у питаннях гігієни, устаткування перукарень та приміщень, освітлення й санітарно-технічного обладнання. Важливим у професії перукаря є культура обслуговування, уміння доброзичливого контакту з людьми.

Головна мета курсу – знайти свій стиль, почерк, індивідуальність, образність у професійній діяльності.9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Матеріалознавство, санітарія та гігієна, БЖД, хімія, фізика курс середньої школи

10. Зміст курсу.


п/п

Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

практичні заняття

лабораторні занаття

самостійна робота
Перший модуль
1.1

Професія перукар та професійні знання перукаря. Типи клієнтів й робота.

Професійна поведінка майстра перукаря.

Зовнішній вид перукаря.


18


4


6

8


1.2

Приміщення та санітарно - технічне устаткування перукарень.

13

2

6
5


1.3

Типи перукарень та групи виробничих приміщень. Освітлення перукарень. Робоче місці перукаря.

18

4

8
6

Загальна кількість годин

72

10

20
42
Другий модуль
2.1


Санітарно-технічне устаткування. Опалювання, вентиляція|, водопостачання | перукарень|.

12
4
8


2.2

Організація обслуговування відвідувачів.

Підготовчі роботи в обслуговуванні клієнтів. Заключні роботи в обслуговуванні клієнтів. Задачі адміністрації та обслуговуючого персоналу.14

6


8


2.3

Санітарно-профілактичні засоби.

Санація. Правила проведення санації.

Дезінфекція. Методи дезінфекції. Фізичний. Хімічний.

14
6
8


2.4

Правила виробничої техніки безпеки.

Дотримання правил виробничої техніки безпеки при роботі з: електрообладнанням;

електроінструментом;ріжучім інструментом.

14
4
10

Загальна кількість годин

54

-

20
34126

10

40
76
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Підручник: Перукарське мистецтво. – К., 2005.

 2. Гутыря Л.Г. Сучасна перукарська справа. – Харків., 1997.

 3. Константинов А.В. Парикмахерское дело. – М., 1987

 4. Марек Збигнев. Парикмахерское дело. – Минск, 1996.

 5. Луканова О.В., Федорова Л.В. Технология парикмахерских услуг. – Ростов-на-Дону, 2002.

 6. Державні санітарні правила та норми для перукарень різного типу.

 7. Моисеев Н. Искусство стрижки. – Ростов-на-Дону, 2000.

Додаткова навчальна література

 1. Панченко О. Современные элегантные стрижки. – СПб, 2001.

 2. Современные переодические издания. Зеркало моды». – К., 1999 – 2005.

 3. «Долорес». – М., 1999 – 2006.

 4. “Hairs”, 1999 – 2006.

 5. Голубєва Е. Современные Мужские стрижки. – М., 2002.

 6. Николаева М. Современные детские стрижки. – М., 2002.

 7. Марина З. Современные женские стрижки. – М., 2002.

 8. Панченко О.А. Прическа. Укладка, завивка. – СПб., 1999.

 9. Смирнова Л.В. Уроки парикмахерського искусства. – СПб., 2002.

 10. Энциклапедия парикмахерського искусства. – М., 1999.

 11. Панченко О.А. Современные элегантные прически. - М., 2001

 12. Силаева К.В. Прически и стрижки. - М.,2001.

 13. Куприянова И. Современные прически. - Росто-н/Д., 2002.

 14. Алешина А. Материалознавство. – М., 2000

 15. Сыромятникова Н. Модные прически. – М., 2002

 16. Силаева К. Прически и стрижки. - К.,2001.

 17. Кравец Л. Модные стрижки и прически. – Ростов-на-Дону, 2000.

 18. Афонкин С. Прически и стрижки. – СПб, 2001.
12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленнями на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточній контроль:

Дві письмові модульні роботи.Форма семестрового контролю:

іспит.


13. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмовий модуль – 60%

(з них на к.с.р.) 15%

 • участь у семінарах, дискусіях – 30%

 • письмові кейси - 10%
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   39


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка