Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010104 Професійна освіта (Побутове обслуговування) Спеціалізація
Сторінка28/39
Дата конвертації18.04.2016
Розмір4.95 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   39

Карта оцінювання СРС
Види самостійної роботи

Максимальній бал рейтингу за вид (%)

1.

Розрахунок полощы| основних і додаткових приміщень|помешкань| залежно від категорії перукарні. (конспектування)

5%


2.

Призначення перукарської білизни та спецодягу для перукарів. (конспектування)

5%

3.

Санітарно-технічне обладнання сучасних перукарень. (конспектування)

5%
14. Мова викладання

Українська. Російська


Робоча навчальна програма

з дисципліни „Лікувально-оздоровчий масаж”


1.Назва курсу.

„Лікувально-оздоровчий масаж”
Форма навчання: денна.

Спеціальність: Професійна освіта. Організація обслуговування населення. Перукарське мистецтво та декоративна косметика

.


2.Код курсу.

[ІКМ]. [Перук_ПН_4(со)_09]. [3_1_8]

3.Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4.Рік навчання.

2-й – 3-й

5.Семестр / семестри.

3,4,5,6.

6.Кількість кредитів ECTS.

8,5

7.Прізвище, ім’я, по батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Гончаренко Ганна Василівна – асистент кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності.

8.Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – озброєння студентів знаннями теоретичних основ лікувально-оздоровчого масажу;анатомо-топографічної будови, знаннями про історію масажу, класифікацію та школи масажу, санітарні норми і правила обладнання масажних кабінетів, показання та протипоказання до масажу, фізіологічний вплив масажу на організм людини, раціональні засоби праці масажиста. Вміння та навички, які повинні опанувати студенти при вивченні курсу ” Лікувально-оздоровчий масаж”, а саме: володіння технікою основних та допоміжних засобів масажу, виконування різних видів масажу, вміння вести документацію, вміння знайти диференційний підхід до процедури масажу з урахуванням особистості кожного клієнта та володіти культурою ділового спілкування, які допомагають у вирішенні гігієнічної, технологічної та естетичної задач.


9.Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс біології середньої школи, основи анатомії

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Поняття про масаж. Історія розвитку масажу


4

22

1.2.

Системи, школи масажу. Класифікація масажу


14

4
4

6

1.3.

Фізіологічний вплив масажу на організм людини


10

2
4

4

1.4.

Гігієнічні основи масажу. Показання і протипоказання до його застосування

8

2
2

6
Другий модуль
2.1.

Загальна методика та техніка виконання основних прийомів мануального масажу

14

4
4

20

2.2.

Масаж окремих частин тіла: масаж спини; масаж живота; масаж грудей; масаж верхніх кінцівок; масаж нижніх кінцівок.


16

6
4

10
Третій модуль
3.1.

Лікувальний масаж. Окремі методики лікувального масажу

12

6
2

10

3.2.

Поєднання масажу з рухами

6

210

3.3.

Поєднання масажу з фізіотерапевтичними і курортними факторами


6

210
Четвертий модуль
4.1

Види масажу. Сегментарно-рефлекторний масаж

22

4

4

4

10

4.2

Види східного масажу

24

4

4

2

22

4.3

Точковий масаж

18

2

2

4

10
П’ятий модуль
5.1

Косметичний масаж.

18

2

4

4

15

5.2

Гігієнічний масаж.

14

2

4

2

15

5.3

Естетичний масаж.

15

2

4

2

15

5.4

Апаратний масаж

24

4

8

2

23
загальна кількість годин


306

50

30

40

186
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Белая Н.А., Петров И.Б. Лечебный массаж. - М., 1994.

 2. Васичкин В.И. Справочник по массажу. - Л.,1991.

 3. Васичкин В.И. Лечебный и гигиенический массаж. - Минск, 1995.

 4. Васичкин В.И. Эстетический массаж. - СПб., 2003. Ю.

 5. Вербов А.Ф. Основы лечебного массажа. - М., 1991.

 6. Глезер О., Долихо А.В. Сегментарный массаж. - М., 1990.

 7. Дубровский В.И. Массаж: Учебник для средних и высших учеб. заведений. - М., 2003.

 8. Дубровский В.И. Все виды массажа. - М., 1992.

 9. Дубровский В.И., Дубровская Н.М. Практическое пособие по массажу. -М., 1993.

 10. Еремушкин М.А. История массажа. - М., 1996.

 11. Куничев Л.А. Лечебный массаж (справочник для средних

медицинских работников). - Л., 1979.

 1. Куничев Л.А. Лечебный массаж. Практическое руководство. - К.,1984.

 2. Пак Чже By. Су джок для всех. - М., 2001.

 3. Токуиро Намикоши. Шиатсу. - М., 1990.

 4. Тюрин A.M. Массаж. Традиционный и нетрадиционный. - СПб.,

1995.

 1. Фокин В.Н. Учебное пособие по массажу. - М., 1995.

 2. Фокин В.Н. Полный курс массажа. - М., 2000.

 3. Фокин В.Н. Китайский точечный массаж. - М., 2001.

 4. Фокин В.Н. Массаж и другие методы лечения. - М., 2003.

 5. Фролов В.А. Атлас мануальной терапии. - М., 2002.

 6. Хариш Джохари. Аювердический массаж. - К., 1998.

Додаткова навчальна література

 1. Ахабадзе А.Ф., Арутюнов В.Я. Практическое пособие для медицинских сестер, косметичек-массажистов. -СПб., 1993.

 2. Бирюков А.А. Учитесь делать массаж. - М., 1995.

 3. Бирюков А.А. Массаж - спутник здоровья. - М., 1992.

 4. Бирюков А.А. Массаж для всех. - М.,1995.

 5. Бирюков А.А. Массаж и самомассаж. - Ростов-на-Дону, 1999

 6. И.Волынский Ю.Д. Исцеляющие руки. Практическая знциклопедия массажа. - М., 1992.

 7. Дубровский В.И. Спортивний массаж. - М., 1994.

 8. Киров Г.А. Назаренко Г.Ф. Массаж. Книга для самостоятельного

овладения массажем.. - М., 1992.

 1. Красикова И.С. Энциклопедия массажа. - СПб., 1996.

 2. Штанге В.А. Роль лимфатической системы в учений о массаже. -

СПб., 1991.

 1. Штеренгерц А.Е., Белая Н.А. Массаж для взрослых и детей. - К.,

1996.12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 1. слухання лекцій;

 2. виступ з повідомленням на практичному занятті;

 3. виголошення доповіді на практичному занятті;

 4. участь у дискусії на практичному занятті;

 5. відпрацювання практичних навичок на лабораторних заняттях;

 6. написання письмових робіт та рефератів.

Поточний контроль:

П’ять письмових модульних робіт.Форма семестрового контролю:

Залік, іспити.13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи – 60% (у тому числі 15 % на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах – 10%

 • самостійна робота – 5%

 • лабораторні заняття – 25%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Використовуючи посібники, підручники по масажу, періодичну літературу та лекційний матеріал, скласти таблицю «Класифікація масажу» з урахуванням систем, шкіл масажу.


5%

2.

Скласти рецептури масажних олій. Обґрунтувати їх склад. Виготовити одну із запропонованих масажних олій.


5%

3.

Скласти глосарій понять: рефлекс, рецептори, реактивність, сегмент спинного мозку, реціпроктна іннервація, рефлекторна дуга, сегментарна іннервація .інтеро- екстерорецептори до теми «сегментарно-рефлекторний масаж».


5%

4.

Реферат на обрану тему

5%
Разом

20%
14. Мова викладання.

Українська
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   39


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка