Інформація про процес створення виробу. Ця діяльність має назву проект
Скачати 447.81 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір447.81 Kb.
  1   2   3
1.  Вступ. Етапи проектування

Виконання будь-якої роботи, особливо творчої, відбувається за певним планом. Виконується необхідна документація та подається необхідна інформація про процес створення  виробу. Ця діяльність має назву – проект.

На виробництві під проектом розуміють сукупність документації, яка необхідна для реалізації задумки. Над виробничим (промисловим) проектом працюють фахівці: інженери, дизайнери, технологи, економісти тощо. Виробничий проект – це комерційний продукт, який можна продавати та купувати.

Навчальний проект передбачає не лише створення ідей, документації, а й виготовлення та випробування виробу.

Проект передбачає створення ідеї нового виробу, виготовлення його та оформлення відповідної документації. Виконання проекту визначається етапами та стадіями проектування. Коротко розглянемо їх.

На першому етапі, організаційно-підготовчому, виконується підготовча робота до виконання творчої роботи та виготовлення виробу. Визначається завдання (виріб) для проектування та доцільність виконання проекту. Формулюються вимоги до проектованого виробу. Створюється банк ідей та пропозицій.

На конструкторському етапі виконується основна творча діяльність: вироблення власних ідей та вибір остаточного варіанту, розробка ескізів та креслень деталей, розробка ескізів оздоблення, розробка технологічного процесу у вигляді таблиць.

Третій етап, технологічний, передбачає виготовлення виробу згідно плану виконання роботи та технологічної послідовності виготовлення деталей та виробу в цілому. Під час виконання етапу в технологічну послідовність можуть вноситися необхідні корективи, які зазначаються у відповідному місці. Корективи можуть вноситися відносно інструментів та пристосувань, більш раціональної послідовності тощо.

Останній етап, заключний, найменший за обсягом часу. По-перше, слід виконати випробування виготовленого виробу на відповідність поставленим вимогам та написати висновок. По-друге, відбувається презентування проекту та підводяться підсумки.

Етапи та стадії проектування

Перший етап – організаційно-підготовчий.

Стадії:

        розробка плану виконання проекту;

        пошук виробу;

        обґрунтування проекту на виріб;

        формування банку ідей.

Другий етап – конструкторський.

Стадії:

        вироблення ідей та варіантів;

        складання ескізного малюнка остаточного варіанту виробу;

        виконання ескізів деталей проектованого виробу;

        вибір конструкційних матеріалів;

        розробка технологічної послідовності виготовлення виробу;

Третій етап – технологічний.

Стадії:


        виконання технологічних операцій, передбачених технологічним процесом з дотриманням технологічної, трудової дисципліни, культури праці.

Четвертий етап – заключний.

 Стадії:

        порівняння і випробування проектованого виробу, порівняння виготовленої конструкції із запланованою.

       презентація творчої діяльності та проектовано виробу.

Нижче наведемо орієнтовний зміст проекту (пояснювальної записки, документації).

Варіант 1.

Зміст


1.   Організаційно-підготовча частина

1.1               Історичні відомості

1.2               План виконання проекту

1.3               Обґрунтування проекту на виріб

1.4               Створення банку ідей та виробів-аналогів

1.3.             Аналіз виробів-аналогів

2.     Конструкторська частина

2.1 Складання ескізного малюнка та ескізів деталей остаточного варіанту виробу, складання композиції виробу,

2.2        Вибір конструкційних матеріалів

2.3        Розробка технологічної послідовності виготовлення виробу,

3      Заключна частина

3.2       Економічний розрахунок.

3.3       Порівняння і випробування проектованого виробу. Висновки.

 

Варіант 2.Зміст

1.         Вступна частина

1.1       Історичні відомості

1.2       План виконання проекту

1.3       Вимоги до проектованого виробу

2.           Основна частина

2.1       Аналіз виробів-аналогів

2.2       Конструювання власного виробу

2.3       Технологічна послідовність виготовлення виробу

2.4       Розрахунок собівартості виробу

3.           Висновки

4.           Додатки

 

 Слід відмітити, що запропоновані варіанти змісту є орієнтовними і можуть містити зміни. Деякі пункти змісту за потреби слід укрупнювати, деякі, навпаки, розбивати на більш дрібні підпункти.

 

Приклад. Пункт «Конструювання власного виробу» можна розділити на декілька. Перший має назву «Загальний вигляд та специфікація», другий – «Ескізи деталей», третій – «Композиції оздоблення деталей». 

Можна додати, наприклад, пункт з теоретичними відомостями про конструкційні матеріали або цікавою технологією виготовлення окремих деталей.2.   Організаційно-підготовчий етап

 

В першу чергу складається орієнтовний план виконання проекту із зазначенням основних етапів та стадій (видів діяльності).  Орієнтовний план виконання роботи записують у вигляді таблиці. Терміни слід ставити з невеликим запасом. Колонку «Дійсний термін виконання» заповнює учитель.

Нижче зразки планування роботи.

Варіант 1.

План виконання проекту

Вид діяльності

Орієнтовний термін виконання

Дійсний термін виконання

          1.

Пошук виробу для проектування та обґрунтування вибору теми проекту.

 

 

2.    

Пошук історичних відомостей та формування банку ідей.

 

 

3.    

Формулювання вимог до виробу.

 

 

4.    

Конструювання проектованого виробу (ескізи та креслення).

 

 

5.    

Виконання орієнтовної технологічної послідовності виготовлення деталей.

 

 

6.    

Виготовлення деталей виробу та складання їх у конструкцію.

 

 

7.    

Внесення поправок у документацію.

 

 

8.    

Випробовування.

 

 

9.    

Захист проекту.

 

 

 

Варіант 2.

План виконання проекту

1.   Обрати тему проекту.

2.  Обговорити тему проекту з батьками на предмет необхідності такого виробу, його практичного застосування, виділення коштів на придбання матеріалів та інструментів.

3.   Вивчити якомога більше літератури з обраної теми.

4.   Знайти цікавий історичний матеріал з обраної теми.

5.   Розглянути можливі варіанти виконання практичної частини проекту.

6.   Розробити власну конструкцію виробу.

7.   Розробити документацію для виготовлення виробу.

8.   Виготовити виріб.

9.   Оформити пояснювальну записку.

10.    Захистити проект.

 

Визначається об'єкт проектування. Він може бути заздалегідь повідомленими учителем. А інколи учитель може дати орієнтири для пошуку виробу. Наприклад, виріб, виготовлений зі шматка деревини та додатковими елементами з листової сталі або дроту. Такими виробами можуть бути: серветниця, настільна візитниця, підставка під мобільний телефон тощо. Можуть надаватися більш конкретні орієнтири: максимальні розміри деталей, кількість деталей, конструкційні матеріали тощо.

Перед тим, як виконувати пошукову діяльність, конструювання та виготовлення виробу слід обґрунтувати проект. В інакшому випадку буде даремно затрачений час на виготовлення проектованого виробу, конструкційні матеріали та матеріали для оздоблення.

Під обґрунтуванням слід розуміти тези, які вказують на доцільність та необхідність виготовлення та використання виробу, можливості використання виготовленого виробу. Для виконання даного пункту можна підключити батьків (дідуся, бабусі та інших рідних) та уважно вислухати їх пропозиції.

Приклад: «У наш час залишати вхідні двері в квартиру незамкненими, коли нікого немає в ній, просто нерозумно. Тому ключі – необхідний атрибут у повсякденному житті людей. Але існує проблема: як це часто буває, не всі люди пам'ятають, де знаходяться їхні ключі. Особливо гостро проблема постає у випадку великої сім'ї або людей похилого віку. На мою думку, найкращий вихід із подібної ситуації – прийшовши додому, завжди класти ключі на одне й те саме місце».

До виробу, що проектується, слід сформулювати ряд вимог. Для виробів декоративного (естетичного) призначення на перше місце ставиться вимога естетичності. До таких виробів відносимо панно, декоративні тарілки, ікебани, прикраси тощо. 

Для виробів з цілком конкретним використанням ставиться на перше місце вимога функціональності. Утилітарні вироби: млинок для сипучих продуктів, годівниця та ін.

Є група виробів з утилітарним та декоративним призначенням: ваза, полиця, вішалка, підставка для ключів, серветка, скринька, сумочка для мобільного телефону тощо.

Наведемо орієнтовний перелік вимог до виробів:

       функціональність

       естетичність

       мала кількість деталей

       міцність конструкції

       наявність оздоблення

       зручність у використанні (ергономіка)

       відповідність традиціям

       оригінальність форми

       оригінальність конструкції

       довговічність

       доступність конструкційних матеріалів

       мала собівартість

       безпечність у використання

       простота виготовлення

       простота з'єднань деталей

3.   Формування банку ідей

А. Інформаційні джерела

Після визначення об'єкту проектування слід зайнятися творчим процесом. Однак більш продуктивною творча діяльність буде тоді, коли буде використаний досвід інших людей, які працювали в такому ж напрямку. Щоб знову не винаходити велосипед, слід ознайомитися з конструкціями, особливостями функціонування, матеріалами та формами уже створених виробів. Найкраще  вирішити дану проблему допоможуть різноманітні малюнки, фото, схеми та інша графічна інформація.

Де шукати зображення?

Їх слід шукати в періодичних виданнях та спеціальній літературі. З паперовими джерелами зручно працювати в бібліотеках. Багато цікавої інформації міститься в журналах «Юный техник», «Моделист-конструктор», «Сам», «Сам себе мастер», «Сделай сам» та інших. Однак процес пошуку займає занадто багато часу. Необхідно переглядати підшивки за роки.

Зручним, швидким та продуктивним є пошук інформації за допомогою мережі Internet та пошукових систем. Поширеними та зручними є пошукові сервіси (системи) Яндекс та Google. Вони мають можливість виконувати пошук різної інформації (графічна, веб-сторінки, відео). Кожна система має свої «ізюминки», однак процес пошуку майже ідентичний.

Б. Технологія пошуку в мережі Internet

Розглянемо детально процес пошуку інформації за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Шукатимемо все про вазу.

В адресний рядок браузера (Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safars та інші) вводимо з клавіатури адреси пошукових сервісів. Для пошукової системи Яндекс вводимо http://yandex.ru. Для Google вводимо наступну адресу http://google.com.ua.

 

Відкриються сторінки з формою пошуку та налаштувань. У рядок для пошуку з клавіатури вводимо слово, яке нас цікавить - ваза. Можна вводити словосполучення (виготовлення вази, ваза своїми руками тощо).


 

 

Інколи пошуковий запит українською мовою має замало сторінок. В такому випадку вводимо пошуковий запит російською, англійською мовами (ваза из дерева, изготовление вазы…). Після введення натискаємо клавішу Enter або відповідну кнопку справа від рядка пошуку.В звичайному режимі будуть вказані різноманітні сторінки з інформацією, яку вважає пошукова система, що нам потрібна.

Ми можемо довго шукати по різним веб-сторінках інформацію, яка нас цікавить. Однак ми будемо відштовхуватися від графічної інформації (фото, малюнки, схеми). З цією метою слід перейти в режим пошуку зображень (изображения, картинки). Натискаємо на відповідне слово (показані стрілкою).

В результаті відкриється новее вікно пошукової системи у режимі пошуку та перегляду зображень.

Цікаво, що Яндекс на україномовний запит майже не надав резульатів пошуку, а Google видав велику кількість картинок. Однак на російськомовний запит «ваза из дерева» результати пошуку значно кращі.

Далі все просто. Клацаємо на зображення, яке нас зацікавило. Далі кожна пошукова система поводить себе по іншому. Яндекс, наприклад, відкриває зображення у збільшеному масштабі, а попередня галерея розташовується знизу у рідку. Вказані також адреса веб-сторінки із зображенням та інші розміри (звісно, якщо вони є) зображення.
Google працює трохи по іншому. Вікривається вікно, яке поділене на дві зони. Верхня зона містить міні зображення та можливість переглядати шукане зображення без веб-сторінки, нижня зона містить відкриту веб-сторінку.
Як зручніше шукати, вирішувати Вам.

Зберігаємо зображення в папку. Різні браузери можуть по різному запитувати. Отже, правою клавішею клацаємо по зображення, відкривається меню з командами.


 

Натискаємо на відповідну команду і в провіднику вибираємо необхідну папку. Її можна відразу тут же і створити.


Паралельно з зображеннями можна формувати папку з текстовою інформацією. Наприклад, веб-сторінка із зображенням, що нас зацікавило, може містити інформацію про особливості технологічного процесу або іншу інформацію.

В. Робота із знайденою інформацією

Після проведеного пошуку необхідно виконати не менш відповідальні дії з сортування знайдених матеріалів. В нас поки що вся графічна інформація (фото, зображення, схеми) знаходиться в одній папці. Банк ідей може містити декілька десятків різноманітних зображень. Працювати з таким масивом інформації складно і довго.

Визначаємо критерії для сортування. Наприклад, для вази можуть бути наступні критерії: технології виготовлення, конструкційні матеріали, техніки оздоблення. Причому одне і те ж зображення може розміщуватися в різних папках (розміщують копію зображення). Отже створюємо папки з відповідними назвами: Технології виготовлення, Конструкційні матеріали…

В кожній з папок створюємо ще ряд папок (за необхідності). В папці «Технології виконання» створюють папки «Точені», «Інші».

Таким чином, у нас виходить зручний для користування банк ідей. Його можна представити у вигляді дерева папок з різними рівнями. Папка першого рівня називається «Банк ідей». В ній створені папки другого рівня «Технологія виготовлення», «Конструкційні матеріали» тощо. В цих папках створені необхідні папки третього рівня.
Може виникнути закономірне запитання. Чому слід формувати такий складний банк ідей, коли нам необхідно спроектувати точену вазу з деревини?

Але різні ідеї ми можемо використати для конструювання форми та оздоблення вази.4.   Аналіз обраних конструкцій

Ми знайшли різноманітні зображення та сформували банк ідей. Навіть посортували знайдену інформацію за різними ознаками (критеріями). Всі знайдені зразки використати в якості виробу-аналогу ми не можемо. Це нереально!

Що ж тоді робити?

Необхідно проаналізувати всі знайдені зображення та відібрати декілька. Відбирають за різними ознаками: оригінальна форма, цікаве оздоблення, мала кількість деталей, доступні матеріали тощо.

 Покажемо на прикладі настільної візитниці результати відбору до остаточного банку ідей, який ми будемо аналізувати.

№1

№2№3

№4№5

№6
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка