Інформація про проведену роботу 1
Скачати 377.24 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації24.04.2016
Розмір377.24 Kb.
  1   2

ІНФОМАЦІЯ

про проведену роботу відповідно до Плану заходів на 2015 рік


із реалізації Пріоритетних напрямів діяльності Національної ради на 2015-2017 роки

станом на 01.11.2015

п/п

Пріоритетний напрям діяльності

Заходи

Строк виконання

Інформація про проведену роботу

1)

Участь у реалізації завдань, визначених Стратегією сталого розвитку ,,Україна-2020” та Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, державних програм економічного і соціального розвитку, інших державних цільових програмах.


1.1 сприяння реалізації Плану дій щодо реалізації Стратегії сталого розвитку ,,Україна-2020” на 2015 рік. (затверджується КМУ щороку до 15 лютого)

протягом року


Забезпечені заходи з виконання.

План заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку „Україна-2020” у 2015 році затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р.

Планом заходів передбачено виконання 42 заходів у напрямі соціальної політики. Станом на 01.10.2015 виконано 26 заходів.

Мінсоцполітики щомісяця проводиться моніторинг стану виконання Плану заходів, який розміщується на офіційному веб-сайті, та подається Кабінету Міністрів України і Мінекономрозвитку.

За інформацією профспілкової Сторони, профспілки залучались до участі в окремих заходах, проте більшість профспілкових пропозицій лишились неврахованими, зокрема з питань бюджетної політики, соціальних пільг.


1.2 участь представників сторін Національної ради у засіданнях урядових комітетів, їх підкомітетів, експертних комісій, робочих груп.

протягом року


Забезпечені заходи з виконання

Відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України уповноважені представники профспілкової Сторони та Сторони роботодавців Національної ради беруть участь у засіданнях Урядових комітетів з питань: соціально-економічного розвитку та європейської інтеграції; гуманітарного розвитку та соціальної політики, регіонального розвитку; розвитку інфраструктури та екологічної політики.

Крім того, реалізація цього положення здійснюється шляхом обговорення проблем як в тимчасових, так і постійних тристоронніх робочих групах, комісіях, комітетах тощо.


1.3 проведення аналізу соціально значущих проектів законів, розроблення та сприяння прийняттю яких заплановано Програмою діяльності КМУ та Планом законодавчого забезпечення реформ в Україні,моніторинг їх правозастосування

протягом року


Забезпечені заходи з виконання

За інформацією профспілкової Сторони за 9 місяців п.р. в рамках СПО об’єднань профспілок та профспілкової Сторони Національної ради опрацьовано 904 проектів актів законодавства в тому числі: законів України – 473, постанов Верховної Ради України – 14, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України – 199, нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади – 208 та десять проектів постанов правлінь Фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Кабінет Міністрів України в рамках колективного трудового спору задовольнив вимогу СПО об’єднань профспілок щодо зняття обмежень в діяльності Держпраці і вніс до Верховної Ради України законопроект (реєстр. № 2230а від 2 липня 2015 р.), який у разі його прийняття знімає питання подальшого мораторію на перевірки інспекторами Держпраці, що означатиме усунення порушень положень Конвенцій МОП № 81 про інспекцію праці у промисловості й торгівлі та № 129 про інспекцію праці у сільському господарстві, ратифікованих Україною.

З метою забезпечення підтримки депутатами зазначеного законопроекту Федерацією профспілок України направлено керівникам депутатських фракцій технічну пораду Міжнародного Бюро Праці, в якій прямо вказується, що мораторій на здійснення перевірок державною службою праці є несумісним із зобов’язаннями, взятими Урядом України згідно з Конвенціями МОП № 81та 129.1.4 обговорення законодавчих ініціатив щодо формування Державного бюджету на 2016 рік на основі нових соціальних стандартів.

після напрацювання законодавчих ініціатив Міжвідомчою робочою групою щодо вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму, створеної наказом Мінсоцполітики від 09.10.2013

№ 645


Забезпечені заходи з виконання

За інформацією Міністерства фінансів законодавчі ініціативи щодо формування Державного бюджету на 2016 рік на основі нових соціальних стандартів від Міжвідомчої робочої групи щодо вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму Мінфіну не надходили.

За інформацією профспілкової Сторони продовжувалась системна робота щодо удосконалення методики визначення прожиткового мінімуму, зокрема в рамках міжвідомчої робочої групи у складі представників Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінекономрозвитку, Держстату, наукових установ, сторони профспілок та роботодавців з напрацювання узгоджених пропозицій до проекту Закону України стосовно внесення змін до Закону України ,,Про прожитковий мінімум”.

На початку червня ц.р. Мінсоцполітики надало на погодження до соціальних партнерів проект Закону України ,,Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення визначення прожиткового мінімуму”.

6 червня ц.р. СПО обєднань профспілок поінформувало Мінсоцполітики щодо не погодження законопроекту та надало відповідні пропозиції.

На сьогодні доопрацьованого законопроекту від Мінсоцполітики не надходило.1.6 участь у розробці проекту Стратегії подолання бідності (в рамках роботи по імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та аналізу стану виконання Україною Цілей розвитку тисячоліття в частині подолання бідності) з наступним представленням результатів на засіданні Національної ради

2-4 кварталЗабезпечені заходи з виконання

20 серпня 2015 року відбулося друге засідання Міжвідомчої робочої групи з розроблення проекту Стратегії подолання бідності, до складу якої входять представники Сторін соціального діалогу.

Профспілкова Сторона протягом року (у січні, лютому та червні ц.р.) надала Міністерству соціальної політики України, як головному розробнику вказаного проекту, свої пропозиції, які були враховані частково.

Залучено міжнародну експертну допомогу для підготовки проекту Стратегії, зокрема: ПРООН, МОП, ЮНІСЕФ. У засіданні Міжвідомчої робочої групи брав участь міжнародний експерт ПРООН Мел Казінс, який надав пропозиції до проекту Стратегії.

Наразі проект Стратегії подолання бідності доопрацьовується з урахуванням пропозицій і зауважень, які були обговорені на засіданні робочої групи, та планується повторно до розгляду на засіданні Міжвідомчої робочої групи найближчим часом.
1.7 моніторинг виконання планів заходів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади щодо імплементації в національне законодавство нормативних актів ЄС у сфері соціально-трудових відносин

протягом року

Забезпечені заходи з виконання

Мінсоцполітики підготувало моніторинг виконання у ІІІ кварталі 2015 року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відповідно до плану імплементації актів законодавства ЄС та надіслало його до Кабінету Міністрів України (лист Мінсоцполітики від 09.10.2015 № 5276/0/10-15/8/1).

За інформацією профспілкової Сторони:

1. Підготовлено інформаційно-аналітичну довідку щодо оцінювання впровадження Угоди про асоціацію Україна – ЄС, планів заходів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади щодо імплементації в національне законодавство нормативних актів €С у сфері соціально-трудових відносин, у сфері зайнятості, соціального захисту та соціального діалогу з питань підвищення рівня забезпечення охорони здоров’я та безпечних умов праці.

2. Взято участь у двох засіданнях робочої групи, створеної Держпраці, з опрацювання пропозицій по внесенню змін в законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці щодо імплементації положення рамкової директиви ЄС №89/391/ЄЕС від 12.06.1989 про встановлення заходів із заохочення поліпшення охорони здоров’я та безпеки праці працівників


2)

Підвищення ефективності ведення соціального діалогу та роботи органів соціального діалогу всіх рівнів.2.1 розглянути на засіданні Президії питання щодо утворення Науково-експертної групи при Національній раді

2 – 3 квартал

Виконано

1 вересня 2015 року на засіданні Президії Національної ради розглянуто питання ,,Щодо утворення Науково-експертної групи при Національній раді“ і прийнято рішення стосовно продовження практики активного залучення експертів до роботи Національної ради та її органів.
2.2 розглянути на засіданні Президії питання щодо підняття статусу Національної ради шляхом внесення змін до відповідних нормативно-правових актів

2 квартал

Виконано

18 травня 2015 року на засіданні Президії Національної тристоронньої соціально-економічної ради розглянуто питання „Про пропозиції тристоронньої консультативної групи з напрацювання пропозицій стосовно підвищення статусу Національної ради шляхом внесення змін до Конституції України”.

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 19.06.2015 № 25433/1/1-15 зазначені пропозиції опрацьовувалися зацікавленими органами виконавчої влади (Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін’юст).

Виходячи з цього, на виконання рішення Президії Національної ради від 21 вересня 2015 (протокол № 5) напрацьовані тристоронньою консультативною групою відповідні пропозиції були направлені до Конституційної Комісії з проханням розглянути зазначені пропозиції при підготовці змін до Конституції України.(лист НР від 01.10.2015 № 01-01/245).

У відповідь, Головою Конституційної Комісії (лист від 22.10.2015 № 01-6/247(260194), повідомлено, що пропозиції стосовно підвищення статусу Національної ради шляхом внесення змін до Конституції України будуть в установленому порядку доведені до відома членів Конституційної Комісії на одному з найближчих її засідань і передані для розгляду по суті Робочій групі.


2.3 сприяння організації підвищення кваліфікації представників органів соціального діалогу всіх рівнів, в тому числі у співпраці з Національною академією державного управління при Президентові України (НАДУ), шляхом участі у семінарах, науково-практичних конференціях, круглих столах, інших публічних заходах

протягом рокуЗабезпечені заходи з виконання.

Посадові особи органів центральних органів виконавчої влади І-IV категорії посад підвищують кваліфікацію в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

Федерацією профспілок України за проектом ЄС та сприяння ТАІЕХ проведено 28-29 травня 2015 року міжнародний семінар ,.Ефективний соціальний діалог”.

З доповіддю та презентацією виступила кандидат державного управління, доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики НАДУ О. Петроє.2.4   підготовка пропозицій, спрямованих на поліпшення підприємницького клімату

протягом року

Забезпечені заходи з виконання.

З метою здійснення дерегуляції господарської діяльності та усунення адміністративного тиску на бізнес Державною регуляторною службою підготовлено та направлено на розгляд Уряду проект розпорядження КМУ „Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади”, яким пропонується скасувати 11 наказів міністерств, інших ЦОВВ.

Цим проектом передбачається усунення зайвих регулювань щодо окремих питань, зокрема:

- розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;

- обігу харчової продукції;

- господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами;

- митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах;

- виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

- надання спеціальних дозволів на користування надрами.

Крім того, розроблено проект постанови КМУ „Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308”, який проходить узгоджувальні процедури з ЦОВВ відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України. Основною метою проекту постанови є підвищення якості підготовки аналізу регуляторного впливу (АРВ) шляхом більш чіткого визначення стандартів АРВ, його елементів і процедур та імплементація національного регуляторного законодавства до норм Європейського законодавства щодо запровадження обов’язковості здійснення регуляторними органами „cost-benefit analysis” (оцінки витрат та економічних вигод) та SMЕ-test. Впровадження нового для України регуляторного інструменту дозволить скоротити адміністративні витрати малого і середнього бізнесу на виконання регуляторного законодавства.

Також, розроблено проект Закону України „Про внесення змін до статті 2 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (щодо поширення дії Закону України на органи державної фіскальної служби). На даний час законопроект проходить узгоджувальні процедури з ЦОВВ відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України та розміщено на веб-сайті ДРС за адресою: http://www.dkrp.gov.ua/info/4424.

Розроблено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та визначення сфер, що підлягають державному нагляду (контролю)”, який перебуває на стадії доопрацювання з урахуванням законодавчих змін та висловлених громадськістю, ЦОВВ зауважень.2.5 здійснення координації між органами соціального діалогу всіх рівнів (територіальних та галузевих рад) шляхом проведення конференцій, нарад, семінарів (за наявності фінансування), надання рекомендацій.

протягом року


Виконується постійно.

16 квітня 2015 року за участю Прем’єр-міністра України А. Яценюка проведено засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради в розширеному форматі, на яке були запрошені представники територіальних тристоронніх соціально-економічних рад.

Секретаріатом Національної ради у співпраці з Представництвом Фонду Ф.Еберта в Україні організовано та проведено 13 березня та 22 травня п.р. семінари для представників Сумської та Одеської територіальних тристоронніх соціально-економічних рад на тему:,,Збереження робочих місць в регіонах шляхом проведення економічної модернізації”.16 жовтня 2015 року за участю Віце-прем’єр-міністра України - Міністра культури України В.Кириленка та Голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Н.Южаніної проведено чергове засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради в розширеному форматі, на яке також були запрошені представники територіальних тристоронніх соціально-економічних рад.

Також, постійно здійснюється взаємодія Національної ради з ТТСЕР (розгляд звернень, що надходять на адресу Національної ради).2.6 розглянути на засіданні Національної ради питання про пропозиції тристоронньої консультативної групи стосовно підвищення статусу Національної ради шляхом внесення змін до Конституції України.

2 - 3 квартал

Забезпечені заходи з виконання.

Відповідно до рішення Президії Національної ради від 18.05.2015 (п.2.2) пропозиції тристоронньої консультативної групи із зазначеного питання направлено до Кабінету Міністрів України, з метою їх розгляду зацікавленими органами виконавчої влади та до Конституційної Комісії з проханням розглянути зазначені пропозиції під час підготовки змін до Конституції України.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 19.06.2015 № 25433/1/1-15 зазначені пропозиції були опрацьовані зацікавленими органами виконавчої влади (Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін’юст).

Напрацьовані тристоронньою консультативною групою відповідні пропозиції, на виконання рішення Президії Національної ради від 21 вересня 2015 (протокол № 5), були направлені до Конституційної Комісії з проханням розглянути зазначені пропозиції при підготовці змін до Конституції України.(лист НР від 01.10.2015 № 01-01/245).

У відповідь, Головою Конституційної Комісії (лист від 22.10.2015 № 01-6/247(260194), повідомлено, що пропозиції стосовно підвищення статусу Національної ради шляхом внесення змін до Конституції України будуть в установленому порядку доведені до відома членів Конституційної Комісії на одному з найближчих її засідань і передані для розгляду по суті Робочій групі.

Виходячи з цього, за рішенням Президії від 21.09.2015 питання щодо статусу НР не було включено до проекту порядку денного чергового засідання Національної ради.3)

Надання пропозицій до проектів Основних напрямів бюджетної політики та Державного бюджету України на відповідний рік.

.3.1 участь у діяльності постійно діючої тристоронньої робочої групи з питань проведення консультацій на всіх стадіях бюджетного процесу (наказ Мінфіну від 24.03.2011 р. № 409), для підготовки пропозицій та рекомендацій сторін Національної ради

протягом рокуЗабезпечені заходи з виконання.

У Мінфіні, в рамках діючої тристоронньої робочої групи проведено зустрічі з обговорення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік (19.02.2015 - під головуванням заступника Міністра фінансів – керівника апарату Матвійчука В.М.); оптимізації чисельності працівників бюджетних установ (06.03.2015 - під головуванням заступника Міністра фінансів – керівника апарату Матвійчука В.М.); обговорення пропозицій для включення до узгодженого проекту рішення НТСЕР з питання „Про стан і перспективи соціально-економічного розвитку України на 2015−2016 роки в контексті започаткованих реформ і курсу на євроінтеграцію” (18.06.2015 - під головуванням заступника Міністра фінансів Качура Р.П.); обговорення проекту Державного бюджету України на 2016 рік (18.09.2015 - під головуванням заступника Міністра фінансів Качура Р.П.).

За інформацією профспілкової Сторони до Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України були направлені пропозиції (листи від 20.07.2015 №01-13/877СПО та №01-13/878СПО відповідно) до проекту Держбюджету-2016.

На ініціативою профспілкової Сторони 18 вересня 2015 р. в Міністерстві фінансів України відбулась тристороння зустріч в форматі «питання-відповідь» по обговоренню проекту Держбюджету-2016.3.2 розглянути на засіданні Національної ради питання ,,Про основні засади проекту Державного бюджету України на 2016 рік”

кінець серпня – початок вересня

Перенесено розгляд питання.

Відповідно до рішення Національної ради, засідання якої відбулося 16.10.2015, питання щодо проекту Закону України ,,Про Державний бюджет на 2016 рік“ та перспективи соціально-економічного розвитку держави у 2016 році буде розглянуто на наступному засіданні Національної ради.3.3.розглянути на засіданні Національної ради питання щодо фінансування з Державного бюджету у 2015 році видатків на реалізацію заходів Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки і гігієни праці на 2014-2018 роки.

3 квартал

Виконано частково.

Відповідно до рішення Президії від 01.09.2015 зазначене питання було включене до проекту порядку денного засідання НР, засідання якої планувалося 24.09.2015, в форматі заслуховування інформації.

Інформація щодо фінансування відповідної Програми була підготовлена Держпраці. Відповідно до рішення Президії 21.09.2015 зазначене питання не було включене до проекту порядку денного засідання НР, яке відбулося 16.10.2015.


4)

Подальше реформування податкової системи України.

4.1. залучення представників громадськості та експертного середовища до обговорення проектів нормативно-правових актів з питань реформування податкової системи України

протягом року


Забезпечені заходи з виконання.

Відповідно до Указу Президента України від 23.07.2014 № 614 утворено Національну раду реформ, метою якої визначено стратегічне планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації. Відповідальним за проведення податкової реформи визначено Міністерство фінансів.

03 вересня 2015 року на засіданні Національної ради реформ Мінфіном презентовано проект податкової реформи.

Міністр соціальної політики П. Розенко звернувся до Міністра фінансів Н.Яресько з проханням забезпечити включення представників сторін соціального діалогу до складу цільової команди реформ з підготовки проекту податкової реформи (лист від 07.10.2015 № 15199/0/14-15/18). Віце-прем’єр-міністр – Міністр культури В. Кириленко відповідно до листа Міністра соціальної політики П. Розенка від 07.10.2015 № 5234/0/10-15/18 доручив Мінфіну, Мінекономрозвитку, ДФС залучити представників сторін соціального діалогу до підготовки законопроекту з питань податкової реформи (доручення від 18.10.2015 № 14/298/1-15).

З метою забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, при ДФС функціонує Громадська рада, на засіданні якої у ІІІ кварталі обговорювалися, зокрема, питання, пов’язані з реформування ДФС та концепцій реформування податкової системи.

Разом з цим, забезпечено залучення представників громадськості і бізнесу до обговорення проектів регуляторних актів, розробником яких є ДФС, шляхом розміщення та повідомлення в установленому порядку на офіційному веб-порталі у підрозділі „Проекти регуляторних актів” розділу „Діяльність”. У ІІІ кварталі 2015 року розміщено, зокрема проекти:

- Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням реформи (щодо податкової міліції)”;

- постанови КМУ „Про внесення змін до постанови кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 436”;

- наказу Мінфіну „Про затвердження Порядку формування та надсилання реєстру платників податків для перерахування коштів до бюджету в рахунок погашення податкового боргу з податку на додану вартість в умовах дії системи електронного адміністрування податку на додану вартість”;

- наказу Мінфіну „Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств”;

- наказу Мінфіну „Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної” тощо.

За інформацією профспілкової Сторони представники профспілкової Сторони до обговорення проектів нормативно-правових актів з питань реформування податкової системи України не залучалися.


  1   2


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка