Інформаціяпро хід виконання обласної міжгалузевої комплексної програми
Сторінка1/5
Дата конвертації25.04.2016
Розмір0.53 Mb.
  1   2   3   4   5


ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання обласної міжгалузевої комплексної програми

«Здоров’я нації».


Державна політика у сфері охорони здоров’я

Дії всіх лікувальних закладів області у 2014 році було спрямовано на реалізацію конституційного права мешканців Херсонщини на охорону здоров’я, постанов Верховної Ради і Кабінету Міністрів України в галузі охорони здоров’я, які передбачають проведення глибоких структурних змін у медичній галузі, запровадження європейських стандартів забезпечення права громадян на медичну допомогу, кінцевим результатом чого є збереження генофонду нації, реалізацію державних та місцевих міжгалузевих та галузевих програм.

Напрямки діяльності галузі охорони здоров’я області, серед інших нормативно-правових документів та загальнодержавних пріоритетів, визначено наступними регламентуючими документами:

- стратегією економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року, яка затверджена рішенням обласної ради від 28 листопада 2008 року № 781;

- Програмою Президента України «Україна для людей»;

- Програмою економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

- Національним планом дій на 2014 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України 12 березня 2012 року № 187/2012.

Пріоритетні напрямки діяльності закладів охорони здоров’я у 2014 році:  • реформування галузі охорони здоров’я шляхом створення центрів первинної медико-санітарної допомоги та оптимізації ліжкового фонду, підвищення доступності та якості медичної допомоги;

  • підвищення ефективності використання ресурсного та кадрового потенціалу галузі, доукомплектування закладів охорони здоров’я області медичними кадрами, в першу чергу розташованих у сільській місцевості;

  • охорона материнства та дитинства, поліпшення репродуктивного здоров’я населення;

  • зниження рівня інвалідності та смертності населення від серцево-судинних, судинно-мозкових, онкологічних захворювань, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу та інших інфекційних хвороб;

  • медичне забезпечення пільгових верств населення;

  • формування здорового способу життя та профілактика інфекційних і соматичних захворювань.

Для реалізації пріоритетних завдань галузі у звітному періоді Департаментом вжито ряд організаційних заходів. Підготовлено та винесено на розгляд сесій обласної ради ряд питань, реалізація яких у перспективі суттєво поліпшить якість та доступність медичної допомоги в області. Це стосується поліпшення кадрової політики в області, підвищення престижу професії медичного працівника, підтримки орієнтації галузі на профілактику захворювань та виявлення їх на ранній стадії.

Розроблено та затверджено сесією обласної ради: обласну програму «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року; обласну програму «Цукровий діабет» 2010 – 2013 роки; обласну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року»; обласну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих ї хворих на СНІД на 2009-2013 роки; продовжено термін дії обласної міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002- 2013 роки».

Завдання галузі охорони здоров’я у цей період - насамперед збереження тих позитивних тенденцій та напрацювань, яких досягнуто напруженою працею минулих років.

Основні зусилля Департаменту та закладів охорони здоров’я області були зосереджені на реалізацію положень Конституції України, у якій найвищою соціальною цінністю визначено людину, її життя, здоров’я і безпеку, виконання законів України, Програми економічних реформ Президента України на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України.

Протягом останніх років у галузі відбулося ряд позитивних змін:

- завершується другий етап реформування закладів охорони здоров'я,

- продовжується реформа екстреної медичної допомоги. В області створено обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф,

- у 2014 році створено обласний центр нефрології, гемодіалізу та перитонеального діалізу на базі обласної клінічної лікарні з Каховською філією. Для функціонування зазначеного закладу у листопаді 2014 року з обласного бюджету виділено близько 3,6 млн. Щоденно безоплатно отримують замісну терапію близько 100 хворих з ниркової недостатністю, з них 6 осіб з Луганської та Донецької областей.

- введено в дію новий комплекс обласного онкологічного диспансеру,

- введено в дію міський Центр серця,

- здійснено будівництво переходу між головним корпусом і корпусом недоношених дітей в дитячій обласні клінічній лікарні (вартістю 2050,0 тис. грн та співфінансування з місцевого бюджету - 394,04 тис. грн);

- добудовано інфекційне відділення Горностаївської центральної районної лікарні (державні кошти у сумі 1100 тис. грн та місцеві - 58 тис. грн);

- на базі Скадовській центральній районній лікарні реалізується пілотний проект «Конкурентоспроможна Скадовщина» в рамках проекту «Конкурентоспроможна Херсонщина», яка передбачає оптимізацію надання медико-соціальних послуг.

- збережено мережу закладів охорони здоров’я області, підпорядкованих Департаменту та МОЗ України, яка має розвинену інфраструктуру, не скорочено жодного закладу. Усі села з кількістю мешканців понад 1000 осіб мають лікувально-профілактичні заклади.

На виконання завдань Національного плану дій на 2014 рік в області проведено організаційні заходи результатом, яких є створення 18 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Станом на 01 січня поточного року в області первинну медико-санітарну допомогу населенню області забезпечують 348 фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів у складі міських та центральних районних лікарень і 164 лікарських амбулаторій.

В області створено систему екстреної медичної допомоги. На сьогоднішній день здійснюються заходи стосовно ремонту та облаштування регіональної оперативно-диспетчерської служби. З державного бюджету Херсонська область отримала 40 одиниць спеціального медичного санітарного автотранспорту. На даний час продовжуються ремонтні роботи зі створенням єдиної регіональної оперативно-диспетчерської служби КЗ «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради. З обласного бюджету додатково на паливно-мастильні матеріали виділено 1 млн грн та 111 тис. грн на придбання GPRS навігаторів. Зазначені заходи дали змогу забезпечити надання екстреної та невідкладної медичної допомоги мешканцям Херсонщини.

А у жовтні 2012 року відкрито Центр серця на базі КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С.Лучанського».

Функціонування «Міського центру серця» дозволяє своєчасно надавати медичну допомогу хворим на серцево-судинні захворювання, зменшити показник захворюваності на серцево-судинні і судинно-мозкові хвороби, інвалідності.

Діючий Херсонський обласний онкологічний диспансер протягом півсторіччя функціонував у пристосованій будівлі, зведеній у 1900 році. Через відсутність фінансування будівництво нового комплексу онкологічного диспансеру на 240 ліжок було розпочато лише у 2005 році.

На виконання доручення Президента України від 25 березня 2011 року № 1-1/566 10 лютого 2011 року було виділено кошти на добудову III черги онкодиспансеру – поліклініки. З 18 лютого 2013 року обласний онкологічний диспансер розпочав прийом амбулаторних хворих у приміщенні нової поліклініки.Поліпшення умов для виживання і підвищення якості життя. Здоров’я жінок

Питання надання медичної допомоги матерям і дітям знаходиться на постійному контролі Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації:

- головними фахівцями Департаменту здійснюється контроль за виконанням клінічних протоколів з акушерства, гінекології, неонатології і педіатрії, затверджених наказами МОЗ України;

- функціонує кабінет моніторингу на базі дитячої обласної клінічної лікарні, де проводиться щоденний моніторинг новонароджених, дітей 1-го року життя (моніторинг новонароджених здійснюється в автоматизованому режимі через мережу Інтернет з усіма районами області). У 3-х районах впроваджено комп’ютерну програму моніторингу стану здоров’я дітей першого року життя;

- на базі обласної клінічної лікарні здійснюється моніторинг вагітних групи ризику, який частково переведено на автоматизований режим.

Всі випадки материнської смертності, мертвонароджень, смерті дітей першого року життя розглядаються на засіданні контрольно-експертної комісії Департаменту.

Продовжується реконструкція пологових відділень із створенням сімейних та індивідуальних пологових палат підвищеної комфортності. У 21 пологових стаціонарах області створено пологові зали та палати підвищеної комфортності. У пологових стаціонарах м. Херсона відкрито палати інтенсивної терапії для новонароджених.

У всіх жіночих консультаціях працюють школи відповідального батьківства. Зазначена робота дала змогу збільшити кількість партнерських пологів до 69,5%. Наслідком впровадження сучасних протоколів ведення вагітності, пологів та післяпологового періоду є зростання питомої ваги нормальних пологів до 73,5% у 2012 році.

Працює обласний та міський організаційно-методичні центри підтримки грудного вигодовування. У лікувально-профілактичних закладах області створено та працюють кабінети підтримки грудного вигодовування. Питання грудного вигодовування включено до програми підготовки вагітних та членів їх родин у «школах відповідального батьківства». Щорічно проводиться тиждень підтримки грудного вигодовування, під час якого здійснюються виступи на обласному та місцевих радіо і телебаченні, проводяться бесіди, лекції, статті в друкованих засобах масової інформації.

Показник дворазового УЗД вагітних до 22 тижнів та охоплення обстеженням на ВІЛ-інфекцію вагітних жінок становить 99,8% за 2014 рік проти 99,7% за аналогічний період 2013 року.

Завдяки чіткій організація надання медичної допомоги матерям та дітям, а саме концентрації найбільш важких вагітних та дітей на третьому рівні, проведенню профілактичних заходів серед населення, диспансеризації у звітному році не допущено жодного випадку материнської смертності, показник смертності дітей першого року життя зменшено на 12% і становить (орієнтовно) 8,3 на 1000 народжених живими проти 9,3 за результатами 2013 року. В області 14 закладів мають статус Міжнародного дитячого Фонду ВООЗ ЮНІСЕФ „Лікарня доброзичлива до дитини”. За звітний період у цих закладах народилося більше 77,0% немовлят.

На базі дитячих поліклінік м. Херсона успішно функціонують «Клініка дружня до молоді» та 2 кабінети «Клініки дружньої до молоді».

Обласний центр планування сім’ї та репродукції людини за підсумками роботи в рамках програми USAID «Здоров'я жінок України» отримав І рейтингове місце, діяльність області з питань планування сім’ї презентовано на семінарі-нараді МОЗ як кращий досвід.

Здоровя дітей і молоді

Протягом січня-листопада 2014 року в області зареєстровано 11322 новонароджених, що на 54 немовляти більше ніж за аналогічний період 2013 року. Зареєстровано 97 випадків смерті дітей першого року життя проти 104 випадки за січень-листопад 2013 року.

Показник малюкової смертності склав 8,56 на 1000 народжених живими проти 9,14 у 2013 році.

Недопущено випадків смерті дітей першого року життя від керованих причин.

Дітям віком до 18 років інвалідність встановлюється відповідно до спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 08 листопада 2001 року № 454/471/516 „Про затвердження Переліку медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років”. Згідно з даним наказом інвалідність дітям призначається терміном на 2 роки, 5 років або до 18 років, враховуючи наявні захворювання та патологічні стани.

Діти-інваліди двічі на рік (за згодою батьків) проходять диспансерний огляд лікарями педіатрами та профільними спеціалістами дитячої обласної клінічної лікарні з відповідним лабораторним та інструментальним дослідженнями за бюджетні кошти. На всіх дітей-інвалідів складено ІПР, контролюється їх виконання.Здоров’я працюючого населення

Лікувально-профілактичними закладами області запроваджено проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів (попереднього – при прийнятті на роботу і періодичного - протягом трудової діяльності) працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному відборі згідно з Переліком професій, встановленим МОЗ за погодженням з Державним комітетом України по нагляду за охороною праці, наказами МОЗ від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», від 21 травня 2007 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

Протягом січня-листопада 2014 року флюорографічно обстежено 541123 особи, що складає 97,63 % до річного плану. Виявлено 892 хворих, які вперше захворіли на туберкульоз (у 2013 році за аналогічний період – 1036 осіб), померло від туберкульозу 175 осіб (у 2013 році – 180 осіб).

Заходи щодо зниження рівня професійної захворюваності впроваджувались як на промислових підприємствах так і в сільському господарстві.


Збереження здоров’я в старості

Медико-соціальна допомога ветеранам війни області надається згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», обласної програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2010-2014 роки.

Лікарський прийом, обстеження та лікування учасників бойових дій та учасників війни в лікувально-профілактичних закладах області проводиться першочергово, а інвалідів війни – позачергово.

Надання медичної допомоги ветеранам війни забезпечує вся мережа закладів охорони здоров'я області. В поліклініках центральних районних та міських лікарень організовані кабінети по обслуговуванню ветеранів війни.

Для стаціонарного лікування ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах області функціонує 161 палата для ветеранів війни, в яких розгорнуто 432 ліжка (без урахування ліжок обласного госпіталю ІВВ), з них: в обласних та міських лікувально-профілактичних закладах – 261 ліжко, у центральних районних лікарнях – 171 ліжко. У 20 лікувально-профілактичних закладах області матеріальний стан палат для ветеранів війни задовільний, у 9 закладах палати потребують поточного ремонту. У 8 лікувально-профілактичних закладах палати для ветеранів війни обладнані радіоточками, у 23 закладах - укомплектовані холодильниками, у 21 закладі - телевізорами. У лікувально-профілактичних закладах, в яких у палатах для ветеранів війни відсутні холодильники або телевізори, дане обладнання установлено в холі відповідних відділень.

На 2014 рік у кошторисі госпіталю ІВВ були передбачені видатки на придбання медичного обладнання для клініко-діагностичної лабораторії на суму – 93,0 тис. грн.

Крім того, залишається недостатньою матеріально-технічна база обласного госпіталю інвалідів та ветеранів війни (практично потребують ремонту 6 відділень стаціонару, будівля фізіотерапевтичного відділення знаходиться в аварійному стані та потребує капітального ремонту, заклад не забезпечений автономним джерелом електропостачання, потребує проведення ремонту приміщень клініко-діагностичної лабораторії та відділення інтенсивної терапії, забезпечення їх необхідним медичним обладнанням, відсутні необхідні штати для клініко-діагностичної лабораторії.

Хворі, які знаходяться у госпіталі, отримують лікування та харчування за бюджетні кошти. За 12 місяців 2014 року у кошторисі обласного госпіталю інвалідів та ветеранів війни були передбачені видатки на медикаменти – 31 грн. на 1 хворого в день, на харчування – 28 грн. на 1 хворого в день, що не відповідає постанові КМУ від 26.04.07 року № 680 «Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в лікувально-профілактичних закладах ветеранів війни», а саме видатки у розрахунку на одного хворого на день становлять на придбання медикаментів та перев’язувальних засобів - 40 грн, на харчування – 35 грн. Фактично видатки на одного хворого на день за 12 місяців 2014 року складають: на медикаментозне лікування – 32,69 грн, на харчування – 28,66 грн.

За аналогічний період 2013 року відповідно на медикаменти – 30,49 грн., на харчування – 28,38 грн. Разом з тим, у госпіталі забезпечено лікування ветеранів війни в повному обсязі та проводиться чотириразове харчування хворих, в асортименті є всі необхідні продукти харчування. Для забезпечення ветеранів війни медикаментами при стаціонарному лікуванні лише у 5 центральних районних лікарнях із 18 передбачені видатки згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 року № 680 «Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в лікувально-профілактичних закладах ветеранів війни», а саме – 40 грн. на 1 хворого в день. В решті районах видатки на медикаменти для стаціонарного лікування коливаються від 5,97 грн. в Іванівський ЦРЛ до 30,5 грн. в Каланчацькій ЦРЛ.

З метою підвищення якості диспансеризації ветеранів війни проводиться щомісячний дієвий моніторинг за медичним обслуговуванням ветеранів війни та облік використання коштів на зубо- та слухопротезування, медикаментозне забезпечення ветеранів війни за пільговими рецептами.

За 12 місяців 2014 року у лікувально-профілактичних закладах області проліковано стаціонарно 9001 ветеранів війни (26,9% від загальної кількості ветеранів), у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року - 12083 ветерани війни (31,5%). У денних стаціонарах проліковано 5146 ветеранів війни (15,4%), за 12 місяців 2013 року – 5459 ветеранів війни (14,3%). Крім того, у стаціонарах удома за звітний період проліковано 13220 ветерана війни (39,6%), за аналогічний період 2013 року - 13667 ветеранів війни (35,7%).

При амбулаторному та стаціонарному лікуванні ветерани війни отримують ліки, харчування, слухо- та зубопротезування за кошти місцевих бюджетів, виділених на ці цілі.

В кожному районі області та м. Херсоні у комунальних аптеках області відкриті відділи для обслуговування ветеранів війни.

За звітний період 12736 ветеранів війни отримали ліки за пільговими рецептами на суму 1648,4 тис. грн. Кожний із цих ветеранів у середньому отримав ліки на суму 129,4 грн, у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року - 15273 ветерани війни отримали ліки за пільговими рецептами на суму 1406,8 тис. грн., що на одного хворого становить 92,1 грн.

Протягом 12 місяців 2014 року 876 ветеранів війни отримали зубопротезування на суму 727,1 тис. грн., із них в обласному госпіталі інвалідів та ветеранів війни 272 ветерани війни отримав зубопротезування на суму 199,9 тис. грн (за аналогічний період у 2013 році 1087 ветеранів війни отримали зубопротезування, на суму 822,8 тис. грн., із них у обласному госпіталі інвалідів та ветеранів війни 279 ветеранів війни отримали зубопротезування на суму 199,8 тис. грн)

За 12 місяців 2014 року 71 ветеран війни отримав слухопротезування на суму 67,9 (за аналогічний період 2013 року 171 ветеран війни отримав слухові апарати на суму 120,1 тис. грн.).

За 12 місяців 2014 року охоплено медичними оглядами 32280 ветеранів війни, або 96,6% від загальної кількості ветеранів війни області (за 12 місяців 2013 року – 37079 ветеранів війни, або 96,8%).

За 12 місяців 2014 року було проведено - 2473 виїздів лікарів до ветеранів війни та проконсультовано – 4519 ветеранів війни.

У всіх районах області при кожній аптеці працюють відділи по обслуговуванню ветеранів війни, де знижки на ліки складають від 5% до 20% від роздрібних цін.

Отримали путівки на санаторно-курортне лікування за 12 місяців 2014 року 448 ветеранів війни (за 12 місяців 2013 року 404 ветерана війни ).

Необхідно відмітити, що стан медико-соціальної допомоги ветеранам війни знаходиться на постійному контролі в Департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації.

У цілому ЛПЗ області готові надати ветеранам війни необхідну медичну допомогу, провести зубопротезування, слухопротезування при відповідному на це фінансуванні.Кращі можливості для інвалідів

Наявна мережа лікувально-профілактичних закладів області повністю забезпечує надання медичної допомоги всім інвалідам. Профілактичні огляди, амбулаторно-поліклінічне та їх стаціонарне лікування організовано за місцем проживання. Медичні профілактичні та диспансерні огляди інвалідам забезпечуються за бюджетні кошти. На медикаментозне забезпечення інвалідів за пільговими рецептами у місцевих бюджетах передбачаються кошти поквартально, чи помісячно на основі потреби, що склалася. Керівниками лікувальних закладів районів та міст області надаються до фінансових управлінь бюджетні запити про виділення додаткових коштів на забезпечення 50% зниження вартості медичного обслуговування інвалідів.

Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) в своїй роботі керуються Державною типовою програмою реабілітації інвалідів, затвердженою Постановою КМУ від 08 грудня 2006 року № 1686.

Реабілітаційна Рада при Департаменті охорони здоров’я обласної державної адміністрації працює з 2001 року (наказ управління від 17.05.2001р. № 164 „Про удосконалення організації та управління системи медичної реабілітації хворих та інвалідів у Херсонській області” із змінами і доповненнями від 08.05.08р. № 187).

У 2014 році на засіданнях Реабілітаційної Ради розглянуто наступні питання:

- стан та заходи до поліпшення медичної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів за наслідками роботи за 2013 рік;

- про стан виконання наказу управління від 17.05.01р. № 164 «Про удосконалення організації та управління системою медичної реабілітації хворих та інвалідів у Херсонській області;

- актуальні питання медичної реабілітації хворих на туберкульоз, ВІЛ-СНІД.

В практику роботи медико-соціальних експертних комісій впроваджено розроблені Українським державним науково-дослідним інститутом медико-соціальних проблем інвалідності та затверджені МОЗ України науково обґрунтовані стандарти структури, організації, управління і функціонування. Робота всіх МСЕК (12) проводиться згідно із впровадженими стандартами медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів. Налагоджена система моніторингу первинної інвалідності населення.

У 2014 році інтенсивні показники первинної інвалідності дорослого населення знизились від хвороб системи кровообігу, травм, хвороб кістково-м’язової та сполучної тканини; стабілізувалися з інфекційних та паразитарних хвороб, хвороб нервової системи.

Разом з тим первинна інвалідність дорослого населення зросла на 4,66 %, працездатного віку – на 4,39 % і становить 42,6 (40,7 – 2013 р. на 10 тис. дорослого населення і 52,3 (50,1 – 2012 рік на 10 тис. працездатного населення).

Основними причинами зростання показників первинної інвалідності населення є соціальні чинники та зміна підходів до визначення інвалідності і в першу чергу спрощення вимог до визначення інвалідності при анатомічних дефектах без термінів огляду.

Зростання первинної інвалідності населення відбулося за рахунок осіб пенсійного віку. Питома вага первинної інвалідності осіб пенсійного віку склала 13,7% проти 12,9 % у 2013 році.

У порівнянні з минулим 2013 роком темпи зростання показників первинної інвалідності дорослого і працездатного населення, яке проживає у сільських поселеннях вищі, ніж серед жителів міських поселень.

Має місце зростання первинної інвалідності з причин туберкульозу, новоутворень, розладів психіки та поведінки.

З 01 січня 2008 року наказом управління охорони здоров’я від 25 грудня 2007 року № 647 в практику роботи впроваджена нова форма Індивідуальної програми реабілітації (ІПР) інваліда, затверджена наказом МОЗ України від 08 жовтня 2007 року № 623.

За 2014 рік поліпшилися показники охоплення інвалідів індивідуальними програмами реабілітації, якими охоплено 100 % осіб, вперше визнаних інвалідами, і 98,3 % осіб, визнаних інвалідами повторно.

Експертиза професійної працездатності інвалідів проводиться із залученням спеціалістів державної служби зайнятості, управлінь соціального захисту населення та лікарів реабілітологів МСЕК.

У шести МСЕК визначення стану професійної працездатності осіб проходить за участю психологів. В практику роботи цих комісій впроваджені методичні рекомендації Українського Державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності, які дають можливість використовувати єдині принципи проведення психологічної діагностики в роботі МСЕК.

Зниження захворюваності на серцево-судинні хвороби

В області виконуються плани реалізації заходів щодо запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань.У теле- та радіопередачах висвітлюються питання, присвячені охороні здоров'я, матеріали пов'язані з профілактикою та лікуванням серцево-судинних захворювань. Херсонським обласним кардіологічним диспансером розповсюджена пам'ятка для хворих з ішемічною хворобою серця, для лікарів кардіологів та терапевтів з профілактики та сучасного лікування ішемічної хвороби серця та артеріальної гіпертензії.

Виконуються протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія» наказ МОЗ України від 03 липня 2006 року № 436, наказ МОЗ України № 622, від 03 листопада 2008 року «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "хірургія серця і магістральних судин". Впроваджено клінічні рекомендації Української асоціації кардіологів щодо діагностики та лікування аритмій серця.

Кардіологічна служба області в своїй роботі керується наказами Президента України, постановами Кабінету міністрів України, МОЗ України, та наказами ДОЗ Херсонської обласної держадміністрації.З 2012р у міському кардіологічному центрі на базі лікарні Дніпровського району, проводиться ургентна робота реперфузійного центру для надання невідкладної допомоги хворим на ГКС.

На базі Херсонської обласної клінічної лікарні виконуються кардіохірургічні втручання на відкритому серці з використанням АІК.

В КЗ ХОР «Обласний кардіодиспансер» виконуються малоінвазивні втручання включаючи абляції при тахіаритміях та операції по імплантації одно, двох - та трьох - камерних штучних водіїв ритму серця, коронарографії, ангіопластика та стентування коронарних судин серця.

Таким чином в м. Херсоні на базі Обласного кардіологічного диспансеру, Обласної клінічної лікарні, та лікарні Дніпровського району створено сучасну базу для надання кардіохірургічної допомоги хворим з ССЗ, яка дозволяє виконувати майже повний обсяг кардіохірургічного лікування дорослого населення. Але обмежене постачання дороговартісних розхідних матеріалів не дозволяє надавати сучасну кардіохірургічну допомогу в тому обсязі в якому це потрібно для населення області, та суттєво вплинути на демографічні показники.

Протягом останніх двох років забезпечення потреб області в кардіостимуляторах, стентах, дороговартісних електродах, систем для коронарографії, контрастної рідині, клапанних протезах, оксигенаторах, тромболітиках здійснюється за рахунок централізованих поставок МОЗ України, і забезпечується лише на 10-30% від потреб області, в кардіостимуляторах на 60-70%.
ХОКД

2011

2012

2013

2014

Імплантація та заміна ШВР

156

147

154

101

ЕФД+абляція

93

79

98

78

КВГ

269

325

419

358

Стентування

77

91

91

65

Коронаро-ангіопластика

6

5

2

3
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка